asyan.org
добавить свой файл
1


Публічне акціонерне товариство "Миколаївська ТЕЦ"

Апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл на напругу більше ніж 1000 В : Роз'єднувачі та переривальники

(роз'єднувач РДЗ-1-35-IV/1000, роз'єднувач РД-1-35-IV/1000)КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ


Миколаїв-2013


1. Інформація про замовника закупівлі.


Повне найменування:

Публічне акціонерне товариство "Миколаївська ТЕЦ".

Місцезнаходження:

м. Миколаїв , Каботажний узвіз, 18

Посадова особа, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Новіков Сергій Анатолійович- начальник ВМТЗ, м. Миколаїв, Каботажний узвіз, 18, тел.: (0512) 58-59-42, факс: (0512) 47-58-90

Дементьєва Ірина Геннадіївна- секретар конкурсної комісії м. Миколаїв, Каботажний узвіз, 18, телефон: (0512) 58-33-99; телефакс: (0512) 47-58-90

е-mail: tender@ntec.mk.ua


2.Інформація про предмет закупівлі

Найменування предмету закупівлі:

Апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл на напругу більше ніж 1000 В : Роз'єднувачі та переривальники

(роз'єднувач РДЗ-1-35-IV/1000, роз'єднувач РД-1-35-IV/1000)

Код за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010: 27.12.1

Вид, кількість предмету закупівлі

Роз'єднувач РДЗ-1-35-IV/1000 1 шт , роз'єднувач РД-1-35-IV/1000- 2 шт


Місце поставки товарів:

м. Миколаїв, Каботажний узвіз, 18,

Строк поставки товарів

Не пізніше 01.08.2013 р.

3.Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна конкурсної пропозиції

Валютою конкурсної пропозиції є гривня.


^ 4. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені конкурсні пропозиції


Всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Конкурсні пропозиції повинні бути складені українською або російською мовою.


^ 5. Оформлення конкурсної пропозиції

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки, згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями.

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну конкурсну пропозицію .

Усі сторінки конкурсної пропозиції учасника повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника, а також відбитки печатки* крім оригіналів документів, виданих іншими установами та підприємствами.

Повноваження щодо підпису документів конкурсної пропозиції посадовою особою учасника закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника.


^ 6. Зміст конкурсної пропозиції учасника


Конкурсна пропозиція, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

  1. Реєстру всіх документів, поданих учасником у складі його конкурсної пропозиції;

  2. Заповненої форми "Конкурсна пропозиція " згідно Додатку №1 конкурсної документації.

3. Опису предмета закупівлі (документу в довільній формі, що підтверджує

відповідність пропозиції вимогам, визначеним в Додатку №2 цієї документації)

4. Копії технічного паспорту виробника, завіреного печаткою учасника

5. Копії документів, що підтверджують повноваження посадової особи учасника, щодо підпису документів (Виписка з протоколу засновників або наказ про призначення або довіреність завірена печаткою учасника)

6. Копії свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

7. Копії статуту або іншого установчого документу

8. Копії довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

9. Копія довідки платника податку на додану вартість^ 7. Спосіб, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

  • - особисто, поштою або іншими засобами передачі інформації

  • м. Миколаїв, Каботажний узвіз,18, каб. № 18,

тел.. (0512) 58-33-99;

- 16.07.13 р., 9:00 год

^ 8. Терміни укладання договору


Замовник акцептує конкурсну пропозицію, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію якого було акцептовано . Договір про закупівлю укладається у письмовій формі, згідно положень Цивільного та Господарського кодексів України.ДОДАТОК 1
Учасник не повинен відступати від даної форми.
^ ФОРМА " КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ "

(форма подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, ________________________________________________________________________,

(назва Учасника)

надаємо свою пропозицію на закупівлю роз'єднувача РДЗ-1-35-IV/1000 та роз'єднувачів РД-1-35-IV/1000, згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.

Вивчивши Конкурсну Документацію та технічні вимоги (надалі ТВ) на виконання зазначеного вище, ми уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у конкурсній документації за наступними цінами:


^ Найменування товару

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн., без ПДВ

Ціна за одиницю, грн., у т.ч. ПДВ

Загальна вартість, грн., без ПДВ

^ Загальна вартість, грн., у т.ч. ПДВ

Роз'єднувач РДЗ-1-35-IV/1000

шт


1

 

 

 

 

Роз'єднувач РД-1-35-IV/1000

шт

2

^ Вартість пропозиції усього, у т.ч. ПДВ (цифрами та словами)

Σ


1.Умови поставки: FCA склад Продавця.

2. Строк поставки товару: протягом 30 календарних днів з дати перерахування авансового платежу

3. Умови розрахунків: авансовий платіж в розмірі 50% від суми договору на протязі 10 календарних днів з дати підписання договору, 50% кінцевий платіж на протязі 10 календарних днів з дати поставки товару.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
ДОДАТОК 2

^ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Кількісні характеристики предмета закупівлі:

з/п

Назва

Кількість, штРоз'єднувач РДЗ-1-35-IV/1000

1Роз'єднувач РД-1-35-IV/1000

2


Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Технічні характеристики

Документи, щодо підтвердження

^ 1. Технічні положення

Роз’єднувач типу РДЗ в кількості 1 шт.:

Номінальна напруга, кВ – 35

Найбільша робоча напруга, кВ - 40,5

Номінальний струм, А – 1000

Тип ізоляції (ступінь забруднення ізоляції по ГОСТ 9920) - полімерна IV

Рівень ізоляції - номінальний (по ГОСТ 1516.3)

Присутність заземлювача - 1б

Тип роз’єднувача по кількості полюсів - 3-полюсний

Тип установки – горизонтальна

Привід роз’єднувача – ручний

Привід заземлювача – ручний

Міжфазна відстань, мм – стандартна поставка

Висота установки – стандартна поставка

^ Роз’єднувач типу РД в кількості 2 шт.:

Номінальна напруга, кВ – 35

Найбільша робоча напруга, кВ - 40,5

Номінальний струм, А – 1000

Тип ізоляції (ступінь забруднення ізоляції по ГОСТ 9920) - полімерна IV

Рівень ізоляції - номінальний (по ГОСТ 1516.3)

Присутність заземлювача - відсутній

Тип роз’єднувача по кількості полюсів - 3-полюсний

Тип установки – горизонтальна

Привід роз’єднувача – ручний

Привід заземлювача – ручний

Міжфазна відстань, мм – стандартна поставка

Висота установки – стандартна поставка

Привід ПР-00-2УХЛ1 в кількості 2 шт.

Кут повороту головного валу 90º

Тип блокування ЗБ-1М

Кількість контактів КСА головного валу 12 шт.

Привід ПР-06-2БУХЛ1 в кількості 1шт.

Кут повороту головного валу 90º

Кут повороту заземлюючого валу 90º

Кількість та розміщення валів для ножей заземлення(зі сторони оператору) - один зліва від головного валу

Тип блокування ЗБ-1М

Кількість контактів КСА головного валу 12 шт.

Кількість контактів КСА заземлюючого валу 4 шт.


Завірені Учасником копії наступних документів:

1. Технічні паспорти на кожний роз’єднувач .

2. Сертифікати якості на кожний роз’єднувач.

3.Лист від імені учасника, який гарантує обов’язкове надання в комплекті документів на роз’єднувачі протоколів вимірювання опору ізоляції та випробувань ізоляції роз’єднувачів.