asyan.org
добавить свой файл
1


НОВИНИ


Української асоціації інвестиційного бізнесу 28.04.2012 р.

.2011 р.)За станом на кінець березня 2012 року кількість зареєстрованих

корпоративних та пайових інвестиційних фондів в Україні

становила 1 774, з них 299 КІФ та 1 475 ПІФ

Згідно з даними НКЦПФР за станом на кінець березня 2012 року Комісією було видано 1 654 ліцензії професійним учасникам фондового ринку на провадження професійної діяльності (в кінці 2011 року цей показник дорівнював 1 680), в тому числі: 719 ліцензій на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами; 385 ліцензій на провадження депозитарної діяльності зберігачів цінних паперів; 175 ліцензій на провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів; 361 ліцензія на провадження діяльності з управління активами інвестиційних інвесторів; 10 ліцензій на провадження діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів; дві ліцензії на провадження розрахунково-клірингової діяльності; дві ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.

Кількість професійних учасників фондового ринку з урахуванням суміщення декількох видів професійної діяльності становила 1 230. При цьому 385 учасників були торговцями-зберігачами (123 банки), серед них 38 учасників - торговцями-зберігачами-реєстраторами (18 банків). 14 учасників були зберігачами-реєстраторами. Два депозитарії мали ліцензії на розрахунково-клірингову діяльність.

На звітну дату кількість зареєстрованих корпоративних та пайових інвестиційних фондів в Україні становила 1 774, з них, 299 КІФ та 1 475 ПІФ.

У січні-березні 2012 року Комісією було зареєстровано 42 випуски акцій загальним обсягом 2,4 млрд. грн. Такий показник виявився на 14,12 млрд. грн. меншим за результат аналогічного періоду 2011 року.

Значні за обсягом випуски акцій були зареєстровані такими банківськими установами, з метою збільшення статутного капіталу: ПАТ «ТММ Банк», ПАТ «Авант-банк», ПАТ «Діві Банк», ПАТ «Діві банк», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «АКБ «Імексбанк». В цілому, протягом І кварталу банками з метою збільшенням статутного капіталу було здійснено 13 випусків акцій на загальну суму 1,34 млрд. грн.

Крім того, у звітному періоді НКЦПФР було зареєстровано 42 випуски облігацій підприємств на загальну суму 6,39 млрд. грн., що на 0,56 млрд. грн. менше показника І кварталу 2011 року.

Обсяг випусків інвестиційних сертифікатів ПІФ, зареєстрованих НКЦПФР за січень-березень поточного року, становив 3,84 млрд. грн., що на 10,11 млрд. грн. менше показника аналогічного періоду 2011 року. Поряд із цим, обсяг зареєстрованих випусків акцій КІФ збільшився порівняно з І кварталом 2011 року на 5,66 млн. грн. та становив 5,87 млрд. грн.

У січні-березні 2012 року обсяг виконаних біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі дорівнював 44,22 млрд. грн., що на 21,3% (або на 11,97 млрд. грн.) менше показника аналогічного періоду 2011 року (56,2 млрд. грн.). Обсяг виконаних біржових контрактів на організаторах торгівлі на вторинному ринку дорівнював 76,24% від їх загального обсягу, а на первинному ринку - 23,76%.

Найбільші обсяги виконаних біржових контрактів у звітному періоді були зафіксовані з облігаціями внутрішньої державної позики - 22,61 млрд. грн. (51,13% загального обсягу) та з акціями - 9,74 млрд. грн. (22,02%).

Обсяг виконаних біржових контрактів на ФБ ПФТС дорівнював 21,51 млрд. грн., на ФБ «Перспектива» - 14,12 млрд. грн., на «Українській біржі» - 7,33 млрд. грн.

Обсяги торгів на інших організаторах торгівлі були такими: КМФБ - 902,46 млн. грн.; УМФБ - 273,57 млн. грн.; УФБ - 49,3 млн. грн.; ПФБ - 28,13 млн. грн.; СЄФБ - 10,18 млн. грн.; УМВБ - 0,36 млн. грн. ; ФБ «ІННЕКС» - 0,04 млн. грн.

За станом на 31 березня 2012 року до біржових списків організаторів торгівлі було включено 2 476 цінних паперів. Кількість цінних паперів, які входили до біржових реєстрів фондових бірж, становила 483.

У біржовому реєстрі до котирувального списку за І рівнем лістингу було включено 149 цінних паперів (з урахуванням перебування у біржовому реєстрі на декількох організаторах торгівлі - 221 цінний папір), за ІІ рівнем лістингу - 334 цінних папери (з урахуванням перебування у біржовому реєстрі на декількох організаторах торгівлі - 355 цінних паперів).

Як зазначив Голова НКЦПФР Дмитро Тевелєв, у січні-березні поточного року динаміка переважної більшості показників вітчизняного ринку цінних паперів була практично стабільною. При цьому спостерігався інтерес інвесторів до вкладів у інвестиційні фонди. В цілому, можна стверджувати, що фондовий ринок працює прогнозовано, а результати його роботи лишаються майже незмінними.

За словами Д. Тевелєва, треба враховувати, що розвиток ринку залежить від зовнішньої кон’юнктури. Регулятор сподівається, що ініціативи зі стимулювання розвитку вітчизняного фондового ринку позитивно впливатимуть на нього і в цій сфері збережуться позитивні тенденції минулого року.


*****


У Верховній Раді зареєстровано проект закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо назв національних комісій, що здійснюють державне регулювання у сфері ринків цінних паперів та фінансових послуг)»

У парламенті зареєстровано проект закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо назв національних комісій, що здійснюють державне регулювання у сфері ринків цінних паперів та фінансових послуг)» (реєстраційний №10404), внесений Кабінетом Міністрів. Як зазначається у пояснювальній записці до документа, його метою є впорядкування застосування у законодавчих актах України назв комісій, що здійснюють регулювання у сфері ринків цінних паперів та фінансових послуг.

Документом, зокрема, вносяться зміни до законів «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про банки і банківську діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про страхування», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про міжнародні договори України», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про управління об’єктами державної власності», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про виконавче провадження».


*****


У парламенті зареєстровано законопроект «Про внесення доповнень до статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів» (щодо покращення інформованості споживачів фінансових послуг)

У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення доповнень до статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів» (щодо покращення інформованості споживачів фінансових послуг) (реєстраційний №10403), внесений народним депутатом В. Барановим.

Документ розроблений з метою покращення інформованості споживачів фінансових послуг та державної системи захисту їхніх прав, що сприятиме наближенню законодавства України у сфері захисту прав споживачів до норм європейського законодавства.

Законопроектом пропонується встановити принципи надання споживачам необхідної, доступної, своєчасної та достовірної інформації, а також підвищення рівня їх фінансової грамотності, з метою: забезпечення розкриття інформації та прозорості при наданні банківських послуг; сприяння фінансовій освіті та обізнаності споживачів, розумінню ними ризиків та можливостей, пов’язаних із банківськими послугами; забезпечення захисту грошових коштів та інших активів споживача від шахрайства та зловживань.

Проектом закону пропонується внести доповнення до статті 15 закону «Про захист прав споживачів» щодо уточнення окремих положень, зокрема, зобов’язань банків надавати споживачу необхідну, доступну, своєчасну та достовірну інформацію про свої послуги, звітність, склад власників та керівництво.


*****


НКЦПФР запроваджує систему управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням в недержавні пенсійні фонди

НКЦПФР схвалила проект рішення «Про вимоги до особи, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами щодо дотримання внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пенсійних активів», повідомляє прес-служба Комісії. Як зазначила директор департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів НКЦПФР Оксана Симоненко, важливість цього регуляторного акта полягає передовсім у запровадженні вимог до недержавних пенсійних фондів щодо дотримання ними внутрішніх правил і процедур оцінки та управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пенсійних активів.

Основною новацією розробленого документа є не тільки класифікація ризиків цих фондів, якої до сьогодні не існувало на ринку, а й норми щодо необхідності створення ними власної системи управління ризиками, спрямованої на протидію цим ризикам та захист вкладів у НПФ, а також визначення відповідальної за цей напрямок особи, надання інформації раді пенсійного фонду про можливі ризики тощо.

Планується, що прийняття Положення сприятиме підвищенню ефективності та прозорості діяльності НПФ, зниженню ризиків втрати та знецінення пенсійних активів, покращенню державного регулювання та контролю у цій сфері тощо.

О. Симоненко зазначила, що цей сегмент ринку повністю готовий до впровадження системи управління ризиками на державному рівні і регулятор отримав підтримку з боку представників недержавних пенсійних фондів щодо здійснення цього процесу.


*****


Регулятор внесе зміни до вимог про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

НКЦПФР схвалила проект рішення «Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», повідомляє прес-служба Комісії. За словами заступника директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦПФР Наталії Хохлової, зміни покликані привести це Положення у відповідність до поточних ринкових реалій, а також урегулювати низку важливих питань. Основною новацією даного регуляторного акта стане удосконалення порядку розкриття фінансової звітності емітентами цінних паперів, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Крім того, нормативний акт дозволить адаптувати Положення до вимог Закону «Про іпотечні облігації».

Внесені зміни сприятимуть вдосконаленню вимог щодо розкриття інформації приватними акціонерними товариствами, які не здійснювали відкритого розміщення цінних паперів. Крім того, проектом передбачається удосконалити подання електронної форми інформації, що зробить цей процес ще більш зручним для учасників ринку.


*****


Відбулися Загальні збори акціонерів НДУ

На цьому тижні відбулися Загальні збори акціонерів Національного депозитарію України, у яких взяли участь представники НКЦПФР, яка управляє часткою держави як основного акціонера Депозитарію, повідомляє прес-служба Комісії. На Загальних зборах були розглянуті звіти Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії за 2011 рік, а також затверджені висновки Ревізійної комісії й річний звіт НДУ за минулий рік. Також, згідно з рішеннями, прийнятими акціонерами, були внесені зміни до Статуту НДУ та внутрішніх нормативних документів Депозитарію.

На Зборах також було прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради НДУ. Відтепер до її складу входитимуть чотири юридичні особи (НКЦПФР, Національний банк України, АТ «Ощадбанк» та АТ «Укрексімбанк», представники яких будуть визначені пізніше) та три фізичні особи – представники держави – Анатолій Амелін, Костянтин Кривенко та Олексій Тарасенко (усі - члени НКЦПФР). За результатами кумулятивного голосування, Головою Наглядової ради став Костянтин Кривенко як особа, яка набрала найбільшу кількість голосів акціонерів при голосуванні за членів Наглядової ради.

Ревізійну Комісію НДУ, як і раніше, очолюватиме член НКЦПФР Євген Воропаєв.

*****


У січні-березні 2012 року відтік коштів з російських пайових інвестиційних фондів становив 5,32 млрд. руб.

Згідно з даними сайту Investfunds.ru у січні-березні 2012 року відтік коштів із відкритих та інтервальних пайових інвестиційних фондів Росії становив 5,32 млрд. руб. При цьому відкриті фонди втратили 4,94 млрд. руб, а інтервальні - 380,26 млн. руб. Відтік коштів з фондів акцій становив 3,85 млрд. руб., зі змішаних фондів - 953,73 млн. руб., з індексних фондів - 679,34 млн. руб., з фондів облігацій - 528,75 млн. руб. При цьому фонди фондів залучили 397,69 млн. руб., фонди грошового ринку - 201,87 млн. руб., фонди товарного ринку - 88,97 млн. руб. За офіційним курсом НБУ за станом на 1 квітня 2012 року 1 руб. дорівнював 0,27 грн.

Лідером за доходністю у січні-березні серед усіх ПІФ Росії з показником 27,41% став відкритий фонд акцій «СТОИК-Потребительский сектор» під управлінням компанії «БФА».

Середня доходність фондів акцій у січні-березні поточного року становила 10,12%, фондів облігацій - 3,24%, змішаних фондів - 6,88%, індексних фондів - 8,84%, фондів грошового ринку - 0,93%, фондів фондів - 1,89%, фондів товарного ринку - (-0,61%).


*****


Обсяги чистих активів відкритих пенсійних фондів Польщі

за січень-березень 2012 року зросли на 5,86%

Згідно з даними Польської комісії з фінансового нагляду (KNF) за станом на початок квітня 2012 року в рамках накопичувальної пенсійної системи Польщі функціонувало 14 відкритих пенсійних фондів. За січень-березень поточного року загальна кількість їх учасників зросла на 1,6% з 15,49 млн. до 15,74 млн. осіб.

Загальний обсяг чистих активів відкритих пенсійних фондів Польщі на звітну дату становив 237,89 млрд. злотих, що на 5,86% більше показника початку 2012 року (224,72 млрд. злотих). За офіційним курсом НБУ за станом на 1 квітня 2012 року 1 злотий дорівнював 2,55 грн.

Структура активів відкритих пенсійних фондів Польщі на початку жовтня була такою: державні цінні папери - 50,8%; акції, які знаходяться у лістингу фондової біржі, - 33,9%; банківські депозити - 4,9%; інші активи - 10,4%.


*****


Протягом березня 2012 року сума державного та гарантованого

державою боргу України збільшилася на 2,2%

За станом на 31 березня 2012 року державний та гарантований державою борг України становив 483 297 665,09 тис. грн. або $60 512 810,67 тис., в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг - 295 827 383,98 тис. грн. (61,21% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $37 040 002,00 тис.; державний та гарантований державою внутрішній борг - 187 470 281,11 тис. грн. (38,79%) або $23 472 808,67 тис., повідомляє Міністерство фінансів.

Державний борг України становив 371 211 358,45 тис. грн. (76,81%) або $46 478 690,63 тис., державний зовнішній борг - 195 794 270,57 тис. грн. (40,51%) або $24 515 040,07 тис., державний внутрішній борг - 175 417 087,88 тис. грн. (36,3%) або $21 963 650,56 тис.

Гарантований державою борг України дорівнював 112 086 306,64 тис. грн. (23,19%) або $14 034 120,04 тис., в тому числі: гарантований зовнішній борг - 100 033 113,41 тис. грн. (20,7%) або $12 524 961,93 тис.; гарантований внутрішній борг - 12 053 193,23 тис. грн. (2,49%) або $1 509 158,11 тис.

Протягом березня 2012 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 10 396 252,46 тис. грн. або на 2,2% за рахунок капіталізації НАК «Нафтогаз України» на 6 млрд. грн. та поточних запозичень на внутрішньому ринку цінних паперів.

*****


Платіжний баланс України демонструє стійку тенденцію до покращення

Згідно з повідомленням Національного банку платіжний баланс України демонструє стійку тенденцію до покращення. Якщо наприкінці минулого року та в січні поточного року Національному банку доводилося активно вдаватися до валютних інтервенцій для покриття дефіциту, то в лютому дефіцит зведеного балансу становив лише $55 млн., а за результатами березня відбулося повернення до позитивного сальдо - $375 млн.

Покращення стану платіжного балансу насамперед пов’язане зі скороченням дефіциту поточного рахунку до $313 млн. в березні (порівняно з $1,3 млрд. в лютому). Це зумовлювалося зниженням дефіциту торгівлі товарами (до $893 млн. порівняно з $1,8 млрд. в лютому) та отриманням значних дивідендів від прямих іноземних інвестицій за кордон. Загалом дефіцит поточного рахунку в І кварталі був достатньо низьким та становив $1,2 млрд. (з урахуванням сезонності це найнижче значення, починаючи з другого півріччя 2010 року).

Експорт товарів у березні становив $5,9 млрд., а імпорт - $6,8 млрд., що відповідно на 2,5% та 3% менше ніж у березні минулого року. Чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком у першому весняному місяці становив $688 млн., а з початку року - $640 млн. При цьому приплив прямих іноземних інвестицій в Україну в березні залишався достатньо високим та дорівнював $508 млн. В свою чергу, чистий приплив ПІІ становив $127 млн. (за І квартал - $1,4 млрд., що в 1,6 раза більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року).

Сальдо за кредитами та облігаціями в березні було від’ємним та дорівнювало $132 млн. Як і в попередні періоди, реальний сектор достатньо активно залучав зовнішні ресурси (чистий приплив коштів становив $389 млн.), тоді як банківський сектор скоротив зовнішню заборгованість (на $476 млн.).


*****


Середня заробітна плата в Україні у березні 2012 року дорівнювала 2 923 грн.

За інформацією Державної служби статистики у березні 2012 року в Україні середня номінальна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника, склала 2 923 грн., що на 4,4% більше показника лютого 2012 року. Реальна заробітна плата у порівнянні з попереднім місяцем зросла на 4,1%. В свою чергу, у березні 2012 року у порівнянні із березнем 2011 року середня номінальна заробітна плата зросла на 15,5%, а реальна - на 13,5%.

У січні-березні 2012 року середня номінальна заробітна плата становила 2 813 грн., що на 17,7% більше показника січня-березня 2011 року. Реальна заробітна плата у порівнянні із аналогічним періодом минулого року зросла на 14,7%. Загальна кількість штатних працівників за березень збільшилася на 0,1% і за станом на кінець місяця склала 10 612,7 тис. осіб.

Підготовлено за матеріалами сайтів Інтернет-агентств та власною інформацією