asyan.org
добавить свой файл
1


НОВИНИ


Української асоціації інвестиційного бізнесу 18.05.2009 р.)УАІБ: Щотижневий аналітичний огляд діяльності відкритих ІСІ в Україні

за 7 – 13 травня 2009 року

7-13 травня 2009 року усі провідні міжнародні фондові ринки знижувалися. Це було зумовлено, з одного боку, їхньою надто оптимістичною динамікою протягом останніх тижнів та очікуванням корекції, з іншого – продовженням скорочення попиту на сировину, зокрема нафту, а також прогнозом падіння прибутків компаній, що входять до складу ключових світових фондових індексів, що, як очікується, триватиме ще кілька кварталів. Американські та європейські індикатори понизились на 1,5-5,4%. На відміну від них, продовжували зростання азійський та російський ринки, основні індекси у Китаї та Японії підвищились на 1,3-4%, у Росії – на 2,2-5,6%.

Значно суттєвіший ріст за сім днів мав український індекс ПФТС (+18,45%), що 13 травня досягнув 438,95 пункту (рівень вересня 2008 року). При цьому, помітного зростання активності на ринку все ще не відбулося.

За фондовим ринком цього тижня зростали й відкриті інвестиційні фонди. За даними УАІБ, на 13 травня їхні чисті активи ринку становили 230,11 млн. грн., а зростання ВЧА за 7-13 травня було рекордним щонайменше за 2 попередні місяці й склало 5,69 млн. грн.1 Зазначимо, що до огляду включено фонди «Фаворит» (ЗАТ «КУА «Універсальна») та «Пріоритет Грошовий Ринок» (ТОВ «КУА «Пріоритет Фінанс»), визнані такими, що відбулися, 28 квітня. Несуттєво зменшились тільки 3 фонди із 31-го, причому майже 100% цього зменшення – частка фонду «Спарта Збалансований» (-0,69 млн. грн., -1,12%). А лідерами зростання став «Класичний» (+3,01 млн. грн., 7,96%). Значно зросла ВЧА також у «Альтус-збалансований» (+1,07 млн. грн., +3,57%).

Динаміку вартості чистих активів практично усіх відкритих ІСІ у цей період визначав рух фондових котировок, тобто переоцінка портфелів інвестицій у цінні папери. Тільки для «СЕБ Фонд збалансований» ключовим чинником нарощення ВЧА (+3,01%, +0,096 млн. грн.) стало додаткове розміщення сертифікатів (+2,71% кількості ІС в обігу). Крім нього, обсяг проданих інвесторам сертифікатів ледь помітно зріс у 3-х фондів, зменшився – у 4-х. Врешті, загальна кількість ІС відкритих фондів в обігу збільшилась на 0,02%, а чистий рух капіталу із фондів склав -0,036 млн. грн. Найбільший притік коштів, відповідно до збільшення кількості ІС в обігу, мав «СЕБ Фонд збалансований» (+0,086 млн. грн.). Сукупний притік для 4-х фондів, що змогли залучити додаткові кошти, склав 0,1 млн. грн.

Середня доходність за 7-13 травня підвищилась до +2,47%, водночас лідер, фонд «СЕМ Ажіо», приніс дохід розміром +16,91% (майже 92% приросту індексу ПФТС), а другу та третю позиції за приростом вартості вкладень зайняли «Класичний» (8,27%) та «ТАСК Ресурс» (7,99%). Від’ємні показники були у 3-х ІСІ, найнижчий – у фонду «Спарта Збалансований» (-1,12%).

За місяць, з 13 квітня до 13 травня, фонди принесли у середньому +5,16%. Також 3 фонди зменшили вартість інвестицій своїх учасників, а 25 – збільшили. Більше від інших за місяць впала вартість ІС фонду «Спарта Збалансований» (-10%), а першим за її зростанням став «СЕМ Ажіо» (+29,25%), доходність якого за останній місяць зросла удвічі завдяки результатам 7-13 травня. Крім того, вона склала 66% зростання індексу ПФТС за цей час (+44,03%). Ревальвація гривні відносно долара США принесла вкладникам доларових депозитів збитки у розмірі -4,28% за останній місяць. Найдоходнішими депозитами були «золоті» (+3,93%).

З 1 січня 2009 року серед депозитів зберігають лідерство за доходністю гривневі (+7,65%), однак деякі відкриті фонди їх значно випереджають. Так, лідер на цьому проміжку «ТАСК Ресурс» додав 22,43% вартості ІС, ще 4 фонди мали доходність понад 10%. Водночас, середня склала 4,03% (зросла у 2,3 раза порівняно з попереднім тижнем. Подешевшали ІС 6-ти ІСІ, суттєво більше від інших – «Парекс Український Збалансований фонд» (-12,21%) та «Спарта Збалансований» (-11,40%).

*****


^ За 2008 рік активи НПФ України зросли на 117,8%

Згідно з даними Держфінпослуг за станом на 31.12.2008 р. у Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 110 недержавних пенсійних фондів (з них один НПФ, що реорганізується), що на 14 фондів більше показника кінця попереднього року (96 НПФ). При цьому в Україні функціонувало 50 адміністраторів НПФ.

Структура недержавних пенсійних фондів за видами була такою: 86 (78,9% від загальної кількості) - відкриті фонди; 14 (12,8%) - корпоративні фонди; 9 (8,3%) - професійні фонди.

У минулому році в порівнянні з 2007 роком відбулося зростання основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів. Зокрема, пенсійні внески зросли на 148,7% до 582,9 млн. грн. При цьому внески від юридичних осіб зросли на 152,6% до 556,8 млн. грн., від фізичних осіб - на 85,7% до 26 млн. грн., а від фізичних осіб-підприємців - на 150% до 0,1 млн. грн. Кількість учасників недержавних пенсійних фондів за укладеними пенсійними контрактами зросла на 73,1% до 482,5 тис. осіб. За останні чотири роки цей показник зріс майже на 450%.

Найбільшу кількість учасників 436,2 тис. (90,4% від загальної кількості) мали відкриті НПФ. При цьому кількість вкладників професійних фондів дорівнювала 23,7 тис. (4,9%), а корпоративних фондів - 22,6 тис. (4,6%). За станом на початок поточного року адміністраторами НПФ було укладено 62,3 тис. пенсійних контрактів з 48,4 тис. вкладників, з яких 2,3 тис. (4,76%) - це юридичні особи, а 46,1 тис.(95,23%) - фізичні особи.

Як і в попередні роки, серед учасників НПФ більшість (42,5%) становили особи віком від 40 до 55 років (у 2007 році цей показник дорівнював 41,9%). Разом з тим, відбулося збільшення частки учасників інших вікових груп. Зокрема, частка учасників НПФ вікової групи старше 55 років становила 12,2% (у 2007 році - 9,3%), а групи віком від 25 до 40 років - 35,5% (у 2007 році - 34%).

За станом на кінець 2008 року вкладниками недержавних пенсійних фондів було сплачено 582,9 млн. грн. пенсійних внесків (наростаючим підсумком з початку діяльності), що на 148,6% більше показника кінця 2007 року.

У свою чергу, обсяг пенсійних виплат, здійснених НПФ на звітну дату (наростаючим підсумком з початку діяльності), становив 27,3 млн. грн., що на 115,4% більше показника кінця 2007 року. При цьому кількість осіб, які отримали (отримують) пенсійні виплати зросла на 98,2% до 10,9 тис.

Загальний обсяг пенсійних активів, сформованих недержавними пенсійними фондами за станом на 31.12.2008 р., становив 612,2 млн. грн. Протягом 2008 року активи НПФ зросли на 117,8%, а за останні три роки - на 347%.

Структура активів недержавних пенсійних фондів на звітну дату була такою: кошти на депозитах у банках - 56,3%; облігації українських емітентів - 22,6%; акції українських емітентів - 9%; банківські метали - 3,7%; цінні папери, дохід за якими гарантовано КМУ - 3,6%; кошти на поточному рахунку - 2,2%; цінні папери, доход за якими гарантовано Радою Міністрів АР Крим, місцевими радами - 1,1%; об’єкти нерухомості - 1%; іпотечні цінні папери - 0,1%; інші активи - 0,4%.

За станом на кінець 2008 року витрати, відшкодовані за рахунок активів недержавних пенсійних фондів, склали 31,млн. грн., або 5,2% від загальної суми активів НПФ. Основна частина витрат, що відшкодовувалися за рахунок пенсійних активів, припадала на надання послуг з управління активами пенсійних фондів (14,7 млн. грн., або 46,5% від загальної суми витрат). Сума інвестиційного доходу НПФ на звітну дату дорівнювала 31,6 млн. грн., що на 90,4% більше показника кінця 2007 року.

Найбільші обсяги активів - 325,1 млн. грн. (53,1% від загального обсягу) на звітну дату мали відкриті фонди. У свою чергу, обсяги активів корпоративних фондів становили 221 млн. грн. (36,1%), а професійних - 66,1 млн. грн. (10,8%).

*****

За 2008 рік загальна вартість чистих активів інвестиційних фондів, зареєстрованих у всьому світі, зменшилась на 23% до 13,63 трлн. євро.

Представницька асоціація європейської індустрії інвестиційного менеджменту - European Funds and Asset Management Association (EFAMA) оприлюднила звіт щодо розвитку світової індустрії інвестиційного бізнесу в 2008 році. Згідно з ним загальна вартість чистих активів інвестиційних фондів (фондів акцій, фондів облігацій, фондів грошового ринку, змішаних та збалансованих фондів тощо), зареєстрованих у всьому світі, за минулий рік зменшилась на 23% й за станом на початок 2009 р. дорівнювала 13,63 трлн. євро.

Результати дослідження, проведеного EFAMA, були отримані на основі статистичних даних з 43 країн світу. Загальна кількість інвестиційних фондів у світі за станом на початок 2009 року становила 68,57 тис., що на 3,3% більше показника початку 2008 р. (66,35 тис.). Розподіл за видами фондів був таким: фонди акцій - 27,88 тис.; збалансовані та змішані фонди - 14,51 тис.; фонди облігацій - 12,21 тис.; фонди грошового ринку - 3,7 тис.; інші фонди - 7,17 тис. При цьому в Європі кількість інвестиційних фондів становила 36,3 тис., у США цей показник дорівнював 16,5 тис., в Азії та Тихоокеанському регіоні - 14,9 тис., в Африці - 0,9 тис.

За станом на початок поточного року найбільша частка в загальній структурі активів усіх фондів (35%) належала фондам акцій. У свою чергу, частка активів фондів грошового ринку дорівнювала 31%, фондів облігацій - 18%, збалансованих та змішаних фондів - 9%, решти фондів - 7%.

Структура обсягів активів світових інвестиційних фондів за різними країнами була такою: США - 50,4%; країни Європи - 31,9%; Австралія - 4,2%; Бразилія - 3,6%; Японія - 3,4%; Канада - 2,4%; Китай - 1,4%; інші країни - 2,6%.

Найбільший обсяг чистих активів за станом на 1 січня 2009 року був зафіксований в інвестиційних фондів США (7,2 трлн. євро). При цьому обсяг чистих активів усіх інвестиційних фондів Європи становив 4,6 трлн. євро, Австралії - 604 млрд. євро, Японії - 495 млрд. євро, Канади - 350 млрд. євро.

Торік спостерігалося падіння обсягів активів майже в усіх видах світових інвестиційних фондів. За станом на початок 2009 року найбільший обсяг активів був зафіксований у фондів акцій - 4,68 трлн. євро (на початку 2008 р. цей показник дорівнював 8,45 трлн. євро). Обсяг активів фондів грошового ринку становив 4,16 трлн. євро (3,37 трлн. євро), фондів облігацій - 2,44 трлн. євро (2,9 трлн. євро), збалансованих та змішаних фондів - 1,28 трлн. євро (1,79 трлн. євро).

За станом на 1 січня 2009 року обсяг чистих активів фондів акцій США дорівнював 2,67 трлн. євро, країн Європи - 1,17 трлн. євро, Японії - 324 млрд. євро, Канади - 113 млрд. євро. Аналогічний показник фондів грошового ринку становив у США 2,75 трлн. євро, у країнах Європи - 1,03 трлн. євро, у Канаді - 42 млрд. євро, у Японії - 21 млрд. євро, а по фондах облігацій він дорівнював у США 1,13 трлн. євро, у країнах Європи - 915 млрд. євро, у Японії - 69 млрд. євро, у Канаді - 32 млрд. євро.

У свою чергу, обсяг чистих активів збалансованих та змішаних фондів у країнах Європи становив 638 млрд. євро, у США - 358 млрд. євро, у Канаді - 109 млрд. євро. При цьому обсяг чистих активів інших видів інвестиційних фондів був такий: у США - 337 млрд. євро; у Європі - 249 млрд. євро; у Японії - 82 млрд. євро; у Канаді - 55 млрд. євро.

Протягом І-го та ІІ-го кварталів минулого року відбувалось зниження обсягів чистого продажу цінних паперів інвестиційних фондів усього світу, а в ІІІ-му кварталі спостерігався значний відтік коштів із цих установ. Ситуація дещо покращилась наприкінці року. Зокрема, в ІV-му кварталі інвестиційні фонди спромоглися залучити кошти, що позитивно вплинуло на результати року в цілому. Проте, за весь 2008 рік чистий притік коштів в усі інвестиційні фонди світу становив лише 236 млрд. євро., що на 81,5% менше показника 2007 року (1,3 трлн. євро).

Найбільший притік коштів у минулому році спостерігався у фондах грошового ринку, обсяги чистого продажу цінних паперів яких становили 637 млрд. євро. Разом із тим, у фондах акцій спостерігався відтік коштів у сумі 261 млрд. євро, у фондів облігацій - у сумі 146 млрд. євро, а у змішаних та збалансованих фондів - у сумі 58 млрд. євро. В інших видів фондів був зафіксований приплив коштів у сумі 65 млрд. євро.

В інвестиційних фондах країн Європи торік спостерігався значний відтік коштів, який дорівнював 304 млрд. євро. При цьому основний відтік (144 млрд. євро) відбувався у ІV-му кварталі. Найбільший відтік коштів серед європейських інвестиційних фондів був зафіксований у фондах акцій, облігацій і збалансованих та змішаних фондах. Водночас у фондах грошового ринку відбувався приплив коштів.

На відміну від Європи, результати діяльності інвестиційних фондів США в 2008 році виявилися позитивними. Так, обсяг коштів, залучених цими установами, становив 495 млрд. євро. У фондах облігацій та фондах грошового ринку спостерігався приплив коштів, а у фондах акцій, змішаних та збалансованих фондах - відтік коштів.

*****


«Українська біржа» запустила ринок репо

Минулого тижня «Українська біржа» запустила ринок репо, повідомляє сайт біржі. До сьогоднішнього дня в Україні не існувало біржового ринку репо. Розвиток цього ринку, а також ринку цінних паперів загалом, стримувався, у першу чергу, відсутністю повноцінної фондової площадки з добре налагодженою взаємодією з розрахунково-кліринговою системою, що дозволяє укладати та виконувати угоди в режимі реального часу.

Операції репо - це різновид операцій купівлі-продажу, при яких власник цінних паперів дає контрагентові зобов’язання їхнього зворотного викупу в певний час і за заздалегідь визначеною вартістю. Подібні операції є зручною формою оперативного кредитування коштами під заставу цінних паперів, а також кредитування цінними паперами під заставу коштів.

В результаті запуску ринку репо «Українська біржа» надала учасникам ринку новий фінансовий інструмент, що дасть додаткові можливості для ефективного ведення бізнесу й сприятиме підвищенню ліквідності ринку в цілому.

*****


Міністерство фінансів перейшло на ринкові умови розміщення ОВДП

Як повідомив на прес-конференції «Розвиток ринку державних цінних паперів» заступник міністра фінансів Андрій Кравець, з середини травня поточного року Міністерство фінансів перейшло до проведення розміщення облігацій внутрішньої державної позики на первинному ринку відповідно до ринкових умов.

Розміщення ОВДП на ринкових умовах є одним із першочергових заходів розвитку ринку державних цінних паперів, а також необхідною передумовою запровадження та функціонування на ньому інституту первинних дилерів. Їхні основні механізми були передбачені у «Концепції розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів в Україні на 2009-2013 роки», затвердженій розпорядженням КМУ №316-р від 25 березня 2009 року, постанові Кабінету Міністрів України №363 від 14 квітня 2009 року «Про запровадження інституту первинних дилерів на ринку державних цінних паперів» та проекті порядку відбору та функціонування первинних дилерів, розробленому Міністерством фінансів.

За словами А.Кравця, ринкові умови передбачають: проведення розміщень ОВДП в один етап без права коригування поданих заявок та без оголошення Міністерством фінансів попередніх умов розміщення; оголошення мінімальних сум випуску облігацій внутрішньої державної позики на кожному розміщенні.

При оголошенні розміщень будуть встановлюватися обмеження на загальний обсяг розміщення облігацій та у межах встановленого обсягу задовольнятимуться всі найкращі заявки, подані на розміщення, до вичерпання встановленого обмеження. Розміщення проводитимуться відповідно до заздалегідь оголошеного графіка. Аукціони відбуватимуться один раз на тиждень. Протягом травня-липня Міністерство фінансів щопонеділка пропонуватиме для розміщення короткострокові, середньострокові облігації внутрішньої державної позики.

В результаті запровадження таких механізмів учасники ринку отримують чіткі правила гри на ньому та зрозумілі механізми ціноутворення. При цьому, як зазначають в Мінфіні, в учасників ринку - комерційних банків та їхніх клієнтів є зацікавленість до придбання ОВДП на нових ринкових умовах.

З метою підвищення ліквідності державних цінних паперів Міністерством фінансів підготовлено проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року №907». Він передбачає порядок купівлі Міністерством фінансів у 2009 році ОВДП за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку з одночасним зобов’язанням їх продажу, що забезпечуватиметься заставою цих облігацій з подальшим поверненням коштів єдиного казначейського рахунку до кінця року.

Андрій Кравець зауважив, що перехід аукціонів з розміщення ОВДП на ринкові механізми є вимогою часу й буде незворотнім. Наступним кроком має стати випуск державних казначейських зобов’язань для населення. Поряд із цим, Мінфін опрацьовує механізми здійснення операцій репо на внутрішньому ринку державних цінних паперів.

*****


^ У І-му кварталі 2009 року середня доходність приватних УК, які управляють пенсійними накопиченнями громадян Росії, становила майже 30% річних

За станом на початок квітня поточного року загальна вартість чистих активів накопичувальної пенсійної системи Росії становила близько 333,6 млрд. руб. (згідно з даними НБУ за станом на 1 квітня 2009 року 1 російський руб. дорівнював 0,23 грн.). За інформацією УК «Внешэкономбанк», за січень-березень поточного року вартість чистих активів в її управлінні зменшилася на 17,46 млрд. руб. або майже на 5,1% й за станом на 1 квітня 2009 року становила 325,65 млрд. руб. (97,6% загальних активів накопичувальної пенсійної системи).

Згідно з даними російського інформаційного серверу Investfunds, лідерами за обсягом чистих активів серед приватних управляючих компаній були: «Пенсионный резерв» - 1,413 млрд. руб., «УК Росбанка» - 1,354 млрд. руб., «УралСиб» - близько 1 млрд. руб. Проте ринкова частка кожної з цих компаній не перевищує 1%.

У І-му кварталі 2009 року лідером за показником доходності (88,74%) серед всіх УК, які управляють пенсійними накопиченнями російських громадян, стала компанія «Тройка Диалог». Доходність переважної більшості російських управляючих компаній була вищою за рівень інфляції, яка у звітному періоді становила 5,4%. При цьому середня доходність приватних УК становила майже 30% річних. У свою чергу, доходність, продемонстрована державною УК «Внешэкономбанк», виявилася від’ємною та становила (-7,23%).

*****


Останніми роками доходність накопичувальних пенсійних фондів Казахстану

є нижчою за рівень інфляції

Згідно з даними Агентства Республіки Казахстан із регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій за станом на 1 квітня 2009 року в цій країні функціонувало 14 накопичувальних пенсійних фондів. Ліцензії на управління активами пенсійних фондів мали 13 юридичних осіб. При цьому 9 НПФ мали ліцензії на самостійне управління пенсійними активами.

За станом на звітну дату кількість індивідуальних пенсійних рахунків вкладників (одержувачів) за обов’язковими пенсійними внесками у Казахстані становила 9,66 млн. із загальною сумою пенсійних накопичень 1 531,3 млрд. тенге, що на 8,2% більше показника початку року (1 415,5 млрд. тенге). За офіційним курсом НБУ за станом на 1 квітня 2009 року 1 тенге дорівнював 0,051 грн.

Кількість рахунків вкладників за добровільними пенсійними внесками дорівнювала 40,8 тис. із загальною сумою пенсійних накопичень 904,4 млн. тенге, що на 5,7% менше показника початку року (959,2 млн. тенге). У свою чергу, кількість рахунків вкладників за добровільними професійними пенсійними внесками дорівнювала 4,08 тис. з сумою пенсійних накопичень 65,5 млн. тенге, що на 13,7% більше показника початку року (57,6 млн. тенге).

В цілому, за станом на 1 квітня 2009 року пенсійні накопичення у цій країні становили 1 536,4 млрд. тенге, що на 8,15% більше показника початку року (1 420,5 млрд. тенге). Загальні надходження пенсійних внесків за станом на звітну дату дорівнювали 1 252,5 млрд. тенге, що на 5,7% більше показника початку року (1 184,7 млрд. тенге).

Сума чистого інвестиційного доходу від інвестування пенсійних активів (без комісійних винагород), розподілена на індивідуальні пенсійні рахунки вкладників, за станом на 1 квітня 2009 року становила 367,2 млрд. тенге, що на 19,6% більше показника початку року (306,9 млрд. тенге). У загальній сумі пенсійних накопичень вкладників частка чистого інвестиційного доходу дорівнювала 23,9% (на початку року - 21,6%).

Сума пенсійних виплат та переведень коштів у страхові організації з накопичувальних пенсійних фондів Казахстану за станом на 1 квітня 2009 року складала 104,3 млрд. тенге. У свою чергу, сума пенсійних переведень з одного фонду в інший дорівнювала 359,2 млрд. тенге.

За останні п’ять років показник доходності від інвестування активів накопичувальної пенсійної системи Казахстану не перевищував рівень інфляції. Так, за станом на 1 квітня 2009 року середньозважені коефіцієнти номінального доходу за пенсійними активами накопичувальних пенсійних фондів були такими: за період березень 2004 року - березень 2009 року - 40,92% (накопичений рівень інфляції за аналогічний період становив 62,52%); за період березень 2006 року - березень 2009 року - 21,49% (рівень інфляції - 39,35%); за період березень 2008 року - березень 2009 року - 1,19% (рівень інфляції - 8,9%).

За січень-березень 2009 року загальні обсяги активів накопичувальних пенсійних фондів Казахстану збільшилися на 8,3% 1 412,8 млрд. тенге до 1 530,6 млрд. тенге. У свою чергу, обсяг інвестованих активів збільшився на 9,2% з 1 378,4 млрд. тенге до 1 504,9 млрд. тенге.

Загальна структура інвестованих активів на звітну дату була такою: облігації казахстанських компаній - 32,94% від загального обсягу пенсійних активів; державні цінні папери - 29,01%; акції казахстанських компаній - 10,4%; недержавні облігації іноземних емітентів - 7,88%; державні цінні папери іноземних емітентів - 6,9%; вклади в банках другого рівня - 6,55%; цінні папери міжнародних фінансових організацій - 3,13%; акції іноземних емітентів - 2,87%; золото - 0,23%; похідні цінні папери - 0,09%. При цьому у звітному періоді значно збільшилася частка цінних паперів іноземних емітентів та міжнародних фінансових організацій.

Співвідношення обсягу пенсійних накопичень накопичувальних пенсійних фондів Казахстану до ВВП країни за станом на 1 квітня 2009 року дорівнювало 9,2%. На початку року цей показник становив 8,9%.

*****


У І-му кварталі 2009 року в Хорватії спостерігалося зростання активів пенсійних фондів другого та третього рівнів пенсійної системи

Згідно з даними Хорватського агентства з фінансового нагляду (HANFA) за станом на початок квітня 2009 року в Хорватії функціонувало 25 пенсійних фондів, з них 4 обов’язкових пенсійних фонди (другий рівень пенсійної системи), 6 відкритих добровільних пенсійних фондів та 15 закритих добровільних пенсійних фондів (третій рівень пенсійної системи).

Кількість учасників обов’язкових пенсійних фондів за січень-березень 2009 року зросла з 1,48 млн. осіб до 1,49 млн. осіб, відкритих добровільних пенсійних фондів - з 0,127 млн. осіб до 0,133 млн. осіб, а закритих добровільних пенсійних фондів - з 17,3 тис. осіб до 17,5 тис. осіб.

У свою чергу, загальні активи обов’язкових пенсійних фондів Хорватії за І-й квартал поточного року зросли на 4% - з 22,6 млрд. кун до 23,6 млрд. кун (за офіційним курсом НБУ за станом на 1 квітня 2009 року 1 хорватська куна дорівнювала 1,36 грн.). Загальні активи відкритих добровільних пенсійних фондів зросли на 10% - з 0,8 млрд. кун до 0,88 млрд. кун., а загальні активи закритих добровільних пенсійних фондів - на 6% з 0,15 млрд. кун до 0,16 млрд. кун.

Структура активів обов’язкових пенсійних фондів на звітну дату була такою: державні облігації - 69,5%; акції та депозитарні розписки - 9,7%; іноземні цінні папери - 6,4%; депозити - 5%; корпоративні облігації - 3,4%; цінні папери інвестиційних фондів - 1,4%; муніципальні облігації - 0,3%; інші активи - 4,3%.

Відкриті добровільні пенсійні фонди мали таку структуру активів: державні облігації - 36,9%; депозити - 14,6%; акції та депозитарні розписки - 13,1%; іноземні цінні папери - 11,3%; корпоративні облігації - 10,8%; цінні папери інвестиційних фондів - 1,7%; муніципальні облігації - 0,5%; інші активи - 8,4%.

Структура активів закритих добровільних пенсійних фондів була такою: державні облігації - 35,5%; депозити - 18,3%; корпоративні облігації - 8,6%; іноземні цінні папери - 8,3%; акції та депозитарні розписки - 6,8%; цінні папери інвестиційних фондів - 6,7%; інші активи - 15,8%.

*****


За минулий тиждень Індекс ПФТС зріс на 7,55 пункту, а Індекс українських акцій - на 47,57 пункту


Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 15.05.2009 р.

^ Обсяг торгів,

грн.

Індекс

ПФТС

4 187 015

416,89


Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»

за 15.05.2009 р.

^ Обсяг торгів,

грн.

Індекс

українських акцій

3 494 243,2

1 054,17

Moody’s Investors Service знизило рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service знизило рейтинг зобов’язань уряду України в національній та іноземній валютах з В1 до В2, повідомляє сайт агентства. Прогноз за рейтингом - «негативний». Рішення про зниження рейтингу ухвалене у зв’язку з погіршенням макроекономічної ситуації в Україні, а також слабкістю банківської системи країни.

*****

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні

у січні-березні 2009 року становило $1 442,1 млн.

Згідно з інформацією Державного комітету статистики за І-й квартал 2009 року експорт товарів з України становив $8 337,4 млн., а імпорт в Україну - $9 779,5 млн., що дорівнює 60,4% та 51,9% відповідно від показників аналогічного періоду минулого року. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами у січні-березні 2009 року становило $1 442,1 млн. (в І-му кварталі 2008 року від’ємне сальдо дорівнювало $5 027,9 млн.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,85 (за І-й квартал 2008 року - 0,73).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 189 країн світу. Обсяги експортних поставок до країн СНД становили 33,7% від загального обсягу експорту, Азії - 30,4%, Європи - 26,6% (у тому числі до країн Європейського Союзу - 24,7%), Африки - 6,3%, Америки - 2,8%, та Австралії та Океанії - 0,1%. Імпорт з країн СНД становив 45,8%, Європи - 32,3% (у тому числі з країн Європейського Союзу - 30,2%), Азії - 13,8%, Америки - 5,8%, Африки - 1,8%, Австралії та Океанії - 0,5%.

*****

У січні-квітні 2009 року в Україні було зафіксоване падіння промислового виробництва на 31,9%, а у квітні - на 31,8%

У квітні 2009 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року в Україні було зафіксоване падіння промислового виробництва на 31,8%, а у січні-квітні - на 31,9%, повідомляє Державний комітет статистики. При цьому у квітні поточного року у порівнянні із березнем спостерігалося падіння промислового виробництва на 4,8%.

У добувній промисловості у квітні 2009 року у порівнянні із квітнем 2008 року відбулося падіння виробництва на 19,7% (у січні-квітні на 18%), у переробній промисловості - на 36,4% (у січні-квітні на 38%), у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води - на 20,3% (у січні-квітні на 16,3%).

*****

У січні-квітні 2009 року підприємствами України було виконано

будівельних робіт на суму 9 млрд. грн., або 44,4% до обсягів будівництва у відповідному періоді попереднього року

Згідно з повідомленням Державного комітету статистики у січні-квітні 2009 року підприємствами України було виконано будівельних робіт на суму 9 млрд. грн., що у порівнянних цінах становить 44,4% до обсягів будівництва у відповідному періоді попереднього року. За характером будівництва обсяги робіт розподілилися так: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 83% від загального обсягу, решта - роботи з капітального та поточного ремонтів (11,5% та 5,5% відповідно). Найбільші обсяги будівельних робіт у зазначений період були виконані підприємствами м. Києва, Донецької та Харківської областей.
Підготовлено за матеріалами сайтів Інтернет-агентств та власною інформацією

1 ВЧА зазначена для 32-х ІСІ, до огляду не включено фонди "Тайгер Вайт" та "Тект-Стабільність"; приріст вказано для 31-го ІСІ, оскільки на 07.05 відсутні дані фонду "Фаворит" (ВЧА 31-го фонду на 13.05 – 228,27 млн. грн.).