asyan.org
добавить свой файл
1


НОВИНИ


Української асоціації інвестиційного бізнесу 12.04.2010 р.)У засіданні Ради УАІБ взяв участь новий Голова ДКЦПФР

8 квітня 2010 року відбулося чергове засідання Ради УАІБ.

У засіданні взяли участь новий Голова ДКЦПФР Д.Тевелєв та член Комісії С.Бірюк. В ході обговорення плану діяльності УАІБ на 2-й квартал відбувся обмін думками щодо можливих напрямків співпраці регулятора та СРО. Зокрема, Д.Тевелєв наголосив на необхідності систематизувати консультативно-експертну роботу, з метою максимального використання інтелектуальних можливостей учасників ринку та підвищення оперативності і якості цієї роботи.

Голова ДКЦПФР підкреслив також необхідність впровадження електронного документообігу на фондововму ринку та оптимізації інформаційних потоків, щоб забезпечити їх більшу системність, а доступ до них зробити більш організованим.

Дмитро Тевелєв наголосив на важливості пропаганди серед населення можливостей інвестиційного бізнесу та необхідності створення спільної з Комісією системної програми поширення у суспільстві знань про основи роботи на фондовому ринку. Він запевнив учасників засідання щодо максимальної підтримки Комісією конкретних пропозицій від ринку, які можуть бути оперативно реалізовані.

Члени Ради затвердили звіт про роботу Асоціації у 1-му кварталі та після звіту голови Ревізійної комісії О.Машталера, визнали виконання бюджету задовільним.

Рада затвердила план роботи Асоціації на 2-й квартал 2010 року та тимчасовий бюджет.

На засіданні заслухано інформацію про хід підготовки до літньої науково-практичної конференції УАІБ, яка відбудеться 10-13 червня 2010 року у м. Ялта. Йшлося про формування змісту програми конференції, проект якої буде оприлюднено на сайті Асоціації у травні.

На підставі заяв компаній про вихід, Рада виключила зі складу членів УАІБ ТОВ «КУА «Європейський формат» (м.Київ) та ТОВ «КУА «Укрросметал Інвест» (м.Київ).

Рада прийняла кандидатом у члени УАІБ ТОВ «КУА «Актив Інвест» (м.Дніпропетровськ) та видала Подання на отримання ліцензії в ДКЦПФР.

Наступне засідання Ради УАІБ відбудеться 20 травня 2010 року.

*****


^ Держінвестицій пропонує відтермінувати обов’язкову дематеріалізацію акцій

Державне агентство України з інвестицій та інновацій розробило проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства», метою якого є забезпечення прав інвесторів при дематеріалізації випусків акцій акціонерних товариств, повідомляє сайт Агентства.

Цим законопроектом пропонується відтермінувати до 1 січня 2015 року обов’язкову дематеріалізацію випусків акцій АТ та зобов’язати Кабінет Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим законом затвердити державну цільову програму для забезпечення реалізації частини 2 статті 20 закону «Про акціонерні товариства», якою встановлено, що акції АТ існують виключно у бездокументарній формі.

Відповідно до прикінцевих та перехідних положень даного закону зазначена норма набирає чинності через два роки з дня його опублікування, тобто до 30 жовтня 2010 року всі акції АТ вже мають бути переведені у бездокументарну форму, зазначив заступник Голови Держінвестицій Сергій Москвін. Разом з тим, наголосив він, законом не визначено джерела забезпечення проведення дематеріалізації акцій, що ставить під загрозу виконання даної норми.

Прийняття законопроекту, розробленого Держінвестицій, дозволить провести дематеріалізацію випусків акцій АТ з урахуванням прав акціонерів, що набули право власності у процесі безоплатної приватизації.

*****

ДКЦПФР оприлюднила ряд законопроектів щодо фондового ринку

ДКЦПФР на своєму офіційному сайті оприлюднила ряд законопроектів щодо фондового ринку. Зокрема, це проект закону «Про похідні (деривативи)». Як зазначається у пояснювальній записці до документа, його основними завданнями є врегулювання питання визначення поняття похідних (деривативів), вимог до їх випуску та обігу, до організаторів торгівлі та торговців похідними (деривативами), а також принципів державного регулювання та контролю ринку у цій сфері.

У законопроекті чітко визначається класифікація похідних (деривативів), впорядковуються питання виникнення та передачі прав за строковими договорами (контрактами) та похідними цінними паперами, визначаються вимоги та умови обігу похідних (деривативів), реєстрації випуску похідних (деривативів), визначаються види та обов’язкові вимоги до здійснення професійної діяльності на ринку похідних (деривативів), а також встановлюються єдині на території України вимоги до здійснення біржами діяльності з організації торгівлі цими фінансовими інструментами.

Іншим документом є проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо інсайдерської інформації». Він передбачає, що інсайдерська інформація - це неоприлюднена інформація про емітента, який здійснив відкрите (публічне) розміщення цінних паперів або цінні папери якого внесені до біржового списку, про його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів.

Перелік інформації, що належить до інсайдерської, та порядок її оприлюднення визначається ДКЦПФР.

Також Комісія оприлюднила проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», який вдосконалює механізми видачі ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

*****

У 2009 році активи українських НПФ зросли на 40,1%

Згідно з даними Держфінпослуг кількість НПФ, внесених до Державного реєстру фінансових установ за 2009 рік зменшилася з 110 до 108, а адміністраторів НПФ - збільшилася з 34 до 35.

Торік активи НПФ зросли на 40,1% до 857,9 млн. грн. Їхня структура на звітну дату була такою: грошові кошти, розміщені на депозитних банківських рахунках - 39,98%; облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України - 18,93%; цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, - 16,44%; акції українських емітентів - 8,84%; банківські метали - 3,74%; кошти на поточному рахунку - 2,79%; об’єкти нерухомості - 2,12%; цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів АР Крим та місцевими радами, - 0,81%; іпотечні цінні папери - 0,05%; інші активи, не заборонені законодавством, - 6,3%.

Кількість учасників НПФ за укладеними контрактами зросла на 3% до 497,1 тис. осіб, кількість укладених пенсійних контрактів - на 0,2% до 62,4 тис., обсяги пенсійних внесків - на 29,5% до 754,6 млн. грн. (722,7 млн. грн. - від юридичних осіб, 31,8 млн. грн. - від фізичних осіб, 0,1 млн. грн. - від фізичних осіб-підприємців), обсяги пенсійних виплат - на 203,7% до 82,9 млн. грн., кількість осіб, що отримують пенсійні виплати - на 157,8% до 28,1 тис.

Сума інвестиційного доходу НПФ на початку поточного року дорівнювала 228 млн. грн. Це на 162,7% більше показника початку 2009 року. Відповідно, витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, зросли за рік на 42,7% та дорівнювали 45,1 млн. грн.

*****

Нове керівництво Держфінпослуг активно реформуватиме

небанківський фінансовий сектор

Як зазначив на прес-конференції голова Держфінпослуг Василь Волга, аналіз стану ринків небанківських фінансових послуг та динаміки їх розвитку під час світової фінансової кризи, а також діяльності Комісії як державного регулятора у цій сфері дає підстави зробити такі висновки.

Рівень капіталізації суб’єктів ринку є критично низьким і не може суттєво впливати на стан економіки в цілому й виконувати своєї головної функції - створення сприятливих умов для залучення внутрішніх інвестицій. Рівень гарантій захисту вкладів у небанківських фінансових установах є недостатнім, а якість роботи учасників ринку не завжди задовільна та не відповідає світовим стандартам.

Розв’язання всього комплексу проблем у цій сфері виходить далеко за рамки компетенції Держфінпослуг та потребує комплексного державного підходу. Але саме Комісія має виступати ініціатором реформ. Нове керівництво Держфінпослуг ставить за мету активне реформування галузі. При цьому основними пріоритетами державного регулювання будуть захист майнових прав громадян, всебічний розвиток сучасних форм та методів роботи на фінансових ринках, сприяння прозорості, універсальності та достовірності фінансової звітності учасників ринку, спрощення та скорочення регуляторних процедур, а також боротьба з корупцією у Держфінпослуг.

За словами Василя Волги, найбільш соціально-орієнтованим видом фінансових послуг є недержавне пенсійне забезпечення. В умовах існування значних проблем у солідарній пенсійний системі, які гальмують запровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи, розвиток НПЗ набуває особливого значення. З одного боку, він зможе забезпечити додаткову пенсію громадянам, а з іншого - довгострокові інвестиції у вітчизняну економіку.

Комісія всіляко сприятиме розвитку НПФ на збільшенню їхньої кількості в Україні. При цьому, за прогнозами Василя Волги, за умови запровадження ефективних заходів з боку усіх державних органів щодо розвитку НПЗ за три роки капіталізація пенсійних фондів зросте у десять разів.

Основними пріоритетами Комісії у цій сфері є такі: створення додаткових механізмів надійного захисту пенсійних активів; посилення ролі рад НПФ; щоденна оцінка вартості активів та щоденний розрахунок чистої вартості одиниці пенсійних внесків; посилення вимог до збереження пенсійних активів шляхом їхньої диверсифікації та удосконалення системи оцінки, розширення частки не фондових активів тощо.

*****

У І-му кварталі 2010 року обсяг торгів на організованому ринку цінних паперів України становив 18,22 млрд. грн.

Згідно з даними ДКЦПФР у січні-березні 2010 року обсяг біржових угод на організованому ринку цінних паперів України становив 18,22 млрд. грн. Найбільший обсяг угод (10,48 млрд. грн.) було укладено на ФБ ПФТС. У результаті, її частка в загальному обсязі торгів на всіх фондових майданчиках дорівнювала 57,5%.

До п’ятірки лідерів також увійшли ФБ «Перспектива» - 3,49 млрд. грн. (19,2%), «Українська біржа» - 3,07 млрд. грн. (16,8%), УМФБ - 632,6 млн. грн. (3,5%) та КМФБ - 486 млн. грн. (2,7%);

Частка інших бірж була незначною й у сукупності дорівнювала лише 0,3% від загального обсягу торгів. При цьому на УМВБ обсяг торгів становив 18,1 млн. грн., на СЄФБ - 15,8 млн. грн., на ФБ «ІННЕКС» - 17,6 млн. грн., на ПФБ - 10,4 млн., на УФБ - 0,23 млн. грн.

Лідерами за обсягами торгів у І-му кварталі виявилися ОВДП, з якими було укладено угод на загальну суму 9,33 млрд. грн. Обсяг угод з акціями дорівнював 6,54 млрд. грн., з інвестиційними сертифікатами - 1,48 млрд. грн., з корпоративними облігаціями - 834,8 млн. грн., з деривативами - 19,4 млн. грн., з муніципальними облігаціями - 8,5 млн. грн.

*****

Індекс ПФТС у березні 2010 року зріс на 33%

Загальний обсяг торгів Фондової Біржі ПФТС у березні 2010 року склав 5,7 млрд. грн., повідомляє сайт Біржі. Загальна кількість угод, укладених на ФБ ПФТС, у першому весняному місяці дорівнювала 34 469 шт. При цьому з акціями підприємств було укладено 34 143 угоди обсягом 414,6 млн. грн., з ОВДП - 157 угод обсягом 5,07 млрд. грн., з корпоративними облігаціями - 92 угоди обсягом 177,5 млн. грн., з цінними паперами ІСІ - 56 угод обсягом 6,2 млн. грн. та з муніципальними облігаціями - 21 угода обсягом 6,5 млн. грн. 

Індекс ПФТС протягом березня поточного року зріс на 33% з 707,27 до 940,22 пункту, а за І-й квартал - на 64% з 572,91 до 940,22 пункту. Зростання Індексу ПФТС у березні відбулося завдяки зростанню цін на акції підприємств металургії («Полтавський ГЗК», «Алчевський металургійний комбінат», «ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод», «Єнакієвський металургійний завод», «Азовсталь»), енергетичної галузі («Дніпроенерго», «Центренерго», «Донбасенерго», «Західенерго»), хімічної та коксохімічної промисловості («Концерн «Стирол», «Авдіївський коксохімічний завод», «Ясинівський коксохімічний завод»), машинобудування («Мотор Січ», «Крюківський вагонобудівний завод», «Маріупольський завод важкого машинобудування», «Сумське машинобудівне НВО ім. Фрунзе»), банківського сектора («Укрсоцбанк», «Райффайзен Банк Аваль») та зв’язку («Укртелеком»).

За станом на 1 квітня 2010 року у Біржовому списку ПФТС перебувало 782 цінних папери, з них: 279 акцій, 328 корпоративних облігацій, 43 ОВДП, 111 цінних паперів ІСІ та 21 муніципальна облігація.

*****

Протягом березня 2010 року на ФБ «Перспектива» було укладено та виконано 4182 договори з цінними паперами на загальну суму 2,09 млрд. грн.

Протягом березня 2010 року на ФБ «Перспектива» було укладено та виконано 4182 договори з цінними паперами на загальну суму 2,09 млрд. грн., повідомляє сайт Біржі. Обсяг торгів акціями дорівнював 1,39 млрд. грн., інвестиційними сертифікатами - 656,4 млрд. грн., ОВДП - 28,9 млн. грн., деривативами - 12,7 млн. грн., корпоративними облігаціями - 2,5 млн. грн.,

За станом на 1 квітня 2010 року кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку ФБ «Перспектива» становила 63 фінансових інструменти 30 емітентів. З них: 15 цінних паперів - у котирувальному списку другого рівня та 48 - у списку позалістингових цінних паперів.

*****

Зростання Індексу українських акцій за березень 2010 року становило 30,9%

Згідно з даними «Української біржі» у березні 2010 року обсяг торгів на цьому майданчику становив 1,76 млрд. грн. При цьому кількість угод на біржі дорівнювала 74,6 тис.

Найбільші обсяги торгів спостерігалися з акціями ВАТ «Єнакієвський металургійний завод», «Авдієвський коксохімічний завод», «Алчевський металургійний комбінат», «Азовсталь» та «Укрсоцбанк».

Індекс українських акцій протягом місяця зріс на 30,9% з 1 798,23 до 2 353,9 пункти, а за І квартал поточного року - на 61,7% з 1 455,47 до 2 353,9 пункти.

*****
^

У березні 2010 року відбулося два дефолти за випусками облігацій зі спекулятивними кредитними рейтингами


За інформацією рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг, відповідно до проспектів емісій у березні 2010 року наступили дати погашення 6 облігаційних випусків, що знаходилися в обігу та мали рейтинги, на загальну суму 189,9 млн. грн. (89% цієї суми припадало на 4 емісії цільових облігацій, 21% - на 2 емісії відсоткових облігацій).

Емітенти погасили 3 емісії на загальну суму 118,2 млн. грн. За двома випусками цільових облігацій обсягом 51,7 млн. грн. були зафіксовані порушення термінів погашення. За одним відсотковим облігаційним випуском обсягом 20 млн. грн. рейтингове агентство зафіксувало дефолт у минулому році у зв’язку з невиконанням зобов’язань за достроковим викупом облігацій. Всі кредитні рейтинги випусків облігацій, за якими відбулися дефолти, відносилися до спекулятивної категорії рейтингової шкали.

Для довідки: з початку своєї діяльності на українському ринку агентство «Кредит-Рейтинг» визначило 1 081 кредитний рейтинг. За станом на 01.04.2010 р. рейтинг-лист агентства включає 646 кредитних рейтингів: 502 у корпоративному, 98 у фінансовому і 46 у муніципальному секторах. Протягом березня агентство визначило 1 кредитний рейтинг, 2 рейтинги надійності депозитів, 1 рейтинг надійності страхової компанії, поновило 182 кредитних рейтинги, призупинило 32 та відкликало 15 кредитних рейтингів.

*****

За минулий тиждень Індекс ПФТС зріс на 25,94 пункту,

а Індекс українських акцій знизився на 74,23 пункту


Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 09.04.2010 р.

^ Обсяг торгів,

грн.

Індекс

ПФТС

243 181 282,64

935,01


Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»

за 09.04.2010 р.

^ Обсяг торгів,

грн.

Індекс

українських акцій

51 716 918,3

2 370,51


*****

У березні 2010 року в Україні була зафіксована інфляція на рівні 0,9%,

а з початку року - на рівні 4,7%

Згідно з повідомленням Державного комітету статистики у березні 2010 року Індекс споживчих цін в Україні дорівнював 100,9% (з початку року - 104,7%). Індекс цін виробників промислової продукції становив 103% (з початку року - 106,9%). При цьому у добувній промисловості у березні ціни зросли на 6,1% (з початку року - на 13,3%), у переробній промисловості - на 2% (з початку року - на 5,8%), а у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води - на 5,7% (з початку року - на 8,2%).

*****
^

До загального фонду Держбюджету за I квартал 2010 року

надійшло 39 млрд. грн.


Надходження до загального фонду Держбюджету України за I квартал 2010 року (за оперативними даними) становили 39,047 млрд. грн., або 85,5% від плану, повідомляє Державне казначейство України.

Державна податкова адміністрація України, при встановленому плані на січень-березень у сумі 27,149,4 млрд. грн. (без урахування відшкодування ПДВ), мобілізувала до загального фонду 22,366 млрд. грн., що становить 82,4% планових показників.

Державною митною службою України, при плані 20,221,1 млрд. грн., забезпечено надходження у сумі 17,077 млрд. грн., або 84,5%.

*****

Грошова маса в Україні у березні 2010 року збільшилася на 2,9%,

а монетарна база - на 3,1%

За інформацією НБУ, ситуація на грошово-кредитному ринку в березні 2010 року характеризувалася подальшим прискоренням тенденції до збільшення коштів населення в банківській системі. При цьому збільшення коштів юридичних осіб сприяло зниженню ставок за кредитами. Водночас це не призвело до активізації процесів кредитування - унаслідок відсутності платоспроможних позичальників банки значну кількість вільних ресурсів спрямували у фінансові інструменти, зокрема у державні цінні папери.

Обсяг депозитів фізичних осіб у березні поточного року збільшився на 2,3%, що свідчить про поступове відновлення довіри населення до банківської системи. З початку року вклади фізичних осіб збільшилися на 3,9% - до 219,7 млрд. грн. Приплив коштів населення спостерігається як у національній, так і в іноземній валютах.

У березні вперше у нинішньому році зафіксовано приплив коштів юридичних осіб до банків, обсяг яких протягом місяця збільшився на 8,3% (з початку року - на 1,7%) - до 118,3 млрд. грн. У валютній структурі приросту коштів юридичних осіб превалюють депозити у національній валюті.

Загальний обсяг депозитів у березні збільшився на 4,3% (з початку року - на 3,1%) - до 338,0 млрд. грн.

У березні відбулося збільшення обсягу готівки поза банками на 0,7% (з початку року спостерігалося зменшення на 1,1%) - до 155,1 млрд. грн. Питома вага готівки у структурі грошової маси в березні зменшилася до 31,4%.

Збільшення обсягів депозитів та готівки поза банками відповідним чином позначилося на динаміці грошової маси, обсяг якої у березні збільшився на 2,9% (з початку року - на 1,4%) до 494,2 млрд. грн. При цьому обсяг монетарної бази збільшився на 3,1% (з початку року - на 0,9%) до 196,6 млрд. грн.

З метою уникнення формування монетарних ризиків стабільності грошової одиниці Національний банк у березні продовжував активно здійснювати операції з мобілізації коштів банків, загальний обсяг яких становив 23,4 млрд. грн., у той час як обсяг операцій з рефінансування банків лише 460,2 млн. грн. (з початку року відповідно 56,3 млрд. грн. та 3,4 млрд. грн.). Середньозважена процентна ставка за мобілізаційними операціями у березні становила 4,8%, за операціями з рефінансування - 11%.

Попри активне проведення Національним банком мобілізаційних операцій, банківська система не відчувала дефіциту ліквідності - обсяг коррахунків банків у березні збільшився на 19,4% - до 20,3 млрд. грн.

Загальний обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками у березні, становив 11,6 млрд. грн., у тому числі 5,7 млрд. грн. було перераховано банками на окремий рахунок у НБУ.

Збільшенню коррахунків банків у першому весняному місяці сприяли операції Національного банку з купівлі іноземної валюти на міжбанківському ринку, а також державних облігацій України. Зокрема, обсяг операцій НБУ з викупу в банків державних облігацій України (за номінальною вартістю) у березні становив 10 млрд. грн. (з початку року - 25,55 млрд. грн.).

Також у березні Національний банк проводив операції з двостороннього котирування державних облігацій України, під час яких було продано державних облігацій (за номінальною вартістю) на суму 1,75 млрд. грн. (з початку року - на суму 3,72 млрд. грн.) та придбано на суму 1,08 млрд. грн. (з початку року - на суму 2,16 млрд. грн.).

Динаміка бюджетних коштів навпаки дещо стримувала зростання ліквідності банків. Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Нацбанку в березні збільшився в чотири рази - до 5,4 млрд. грн.

Збільшення ліквідності банків не привело до адекватного підвищення їх кредитної активності. Загальний обсяг залишків кредитних вкладень зменшився у березні на 0,7% (з початку року зменшився на 2,9%) до 696,7 млрд. грн. Обсяг кредитів, наданих юридичним особам, зменшився на 0,2% (у тому числі у національній валюті збільшився на 0,9%). Обсяг кредитів, наданих населенню, у березні зменшився на 1,6%.

Поряд із цим, у березні відбувався зустрічний рух ставок за кредитами та депозитами у національній валюті. Так, середньозважена ставка за кредитами в національній валюті зменшилася з 17,9% у лютому 2010 року до 16,8% у березні 2010 року, тоді як середньозважена вартість депозитів у гривнях за цей період збільшилася з 13,1% до 13,2%.

Середньозважена вартість кредитів в іноземній валюті збільшилася з 10,4% у лютому 2010 року до 11,3% у березні, за депозитами в іноземній валюті - зменшилася з 9,3% до 8,9%.

На міжбанківському кредитному ринку середньозважена ставка за угодами зменшилася з 4,9% річних у лютому 2010 року (у тому числі за кредитами овернайт - 2,2%) до 3,2% (за кредитами овернайт - 1,6%) у березні 2010 року.

Підготовлено за матеріалами сайтів Інтернет-агентств та власною інформацією