asyan.org
добавить свой файл
1


НОВИНИ


Української асоціації інвестиційного бізнесу 03.11.2008 р.)В рамках п’ятої спеціалізованої виставки «Гроші ЕКСПО 2008» УАІБ провела каскадну презентацію на тему: «Світова фінансова криза: виклики та висновки для вітчизняних інвестиційних та пенсійних фондів»

31 жовтня 2008 року, в рамках п’ятої спеціалізованої виставки кредитів, інвестиційних фондів та страхування «Гроші ЕКСПО 2008», Українська асоціація інвестиційного бізнесу провела каскадну презентацію на тему: «Світова фінансова криза: виклики та висновки для вітчизняних інвестиційних та пенсійних фондів».

Як наголосив у своєму виступі Головуючий Ради УАІБ Дмитро Леонов, український інвестиційний бізнес є одним з наймолодших сегментів фінансового ринку. Залучаючи кошти населення через інвестиційні фонди та недержавні пенсійні фонди, компанії з управління активами пов’язують перспективи свого розвитку з необхідністю підвищення фінансової підготовки громадян та їхньої культури щодо управління власними фінансами.

На поточному етапі на розвиток індустрії інвестиційного бізнесу впливає фінансова криза. Однак, навіть в таких умовах, суб’єктам цього сектора ринку капіталу вдається демонструвати деяку позитивну динаміку. Вартість активів інвестиційних фондів, які працюють з короткими інвестиційними ресурсами (відкритих та інтервальних ІСІ), сьогодні має певну тенденцію до зниження. Натомість вартість активів закритих невенчурних та венчурних ІСІ, в яких акумульовано довгострокові фінансові ресурси, надалі зростає.

Від’ємна доходність відкритих та інтервальних ІСІ у поточному році в середньому становить 20-25% при тому, що падіння Індексу ПФТС дорівнює більш ніж 60%. В свою чергу, аналогічний показник закритих невенчурних ІСІ становить лише кілька відсотків.

Позитивна динаміка вартості активів спостерігається у недержавних пенсійних фондах, які захищені від ажіотажного відтоку коштів. При цьому НПФ здійснюють консервативну стратегію інвестування активів із високим рівнем їхньої диверсифікації.

Однією з проблем для індустрії інвестиційного бізнесу стала нещодавня Постанова НБУ, якою обмежувалася дострокова видача банківських депозитів. УАІБ звернулася до ДКЦПФР та Нацбанку щодо вирішення цієї проблеми, і в результаті НБУ дозволив дострокову видачу банківських депозитів відкритим та інтервальним ІСІ, а також недержавним пенсійним фондам.

Сьогодні вітчизняні компанії з управління активами готові виконувати усі свої зобов’язання перед клієнтами. При цьому на ринку спостерігається зростання кількості різних видів інвестиційних фондів, які розраховують на його позитивну динаміку у майбутньому.

Подальший розвиток інвестиційного бізнесу потребує прийняття змін до Закону «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» щодо вдосконалення механізмів інвестування активів ІСІ.

В цілому, на думку Дмитра Леонова, в умовах кризи втрачає насамперед той інвестор, який приймає необдумані рішення, фіксуючи збитки. Не варто піддаватися паніці, оскільки за будь-яким спадом обов’язково наступає підйом.

Таку ж позицію підтримав під час презентації і Голова Ради НАПФА Андрій Рибальченко, який зазначив, що падіння ринку багато в чому викликано не стільки реальними факторами, скільки панічними настроями інвесторів.

Він зауважив, що недержавні пенсійні фонди, в яких зосереджені довгострокові інвестиції, менше піддані впливу кризових явищ. Певною проблемою для пенсійних фондів нині є зменшення обсягів внесків до НПФ через проблеми на багатьох підприємствах.

Проте більшість НПФ демонструють позитивну динаміку розвитку. Здебільшого активи пенсійних фондів розміщені на банківських депозитах та вкладені в облігації. Частка акцій у загальній структурі активів є невеликою й складає близько 12%. За прогнозами Андрія Рибальченка, у майбутньому під час підйому на ринку пенсійні фонди можуть досягти достатньо високого рівня доходності.

Поглиблення кризи на вітчизняному фондовому ринку багато у чому пов’язане із відтоком коштів іноземних інвесторів. Враховуючи це, необхідно сприяти залученню на ринок внутрішніх коштів. Цьому, в першу чергу, сприятиме функціонування другого рівня пенсійної системи, який необхідно запроваджувати вже сьогодні.

У презентації УАІБ «Світова фінансова криза: виклики та висновки для вітчизняних інвестиційних та пенсійних фондів» взяли активну участь представники компаній з управління активами - «КІНТО», «Фоїл Ессет Менеджмент Юкрейн», «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент», «Конкорд Ессет Менеджмент», а також «Южного Фондового магазину». Вони підготували змістовні виступи, присвячені історії світових фінансових криз ХVIII – XXI століть, розумінню природи фондового ринку, згідно якої час максимального песимізму є найкращим часом для придбання активів. Приділили особливу увагу важливості фінансового планування, проаналізували найхарактерніші помилки інвестування, яких не варто припускатися інвесторові, наголошувалося на унікальності поточної ситуації для формування масового внутрішнього інвестора.

*****


УАІБ:Щотижневий аналітичний огляд діяльності відкритих ІСІ в Україні

23 – 29 жовтня 2008 року

Події 23-29 жовтня змусили експертів в усьому світі переглянути прогнози подальшого розвитку економіки та фондових ринків. На початку тижня посилювалася загроза поглиблення фінансово-економічної рецесії у США та інших провідних країнах світу, продовжувала спадати ейфорія щодо «рятівного» ефекту вливань капіталу з боку урядів США й інших країн. Це призвело до поновлення рекордів падіння на міжнародних фондових майданчиках 24 та 27 жовтня. Однак з 28 жовтня ситуація на світових ринках почала суттєво поліпшуватися. Серед причин – довгоочікуване зниження базової ставки ФРС США, хоч і не таке суттєве, як вважали оптимісти (до 1% на 0,5 в. п.). Крім ФРС, ставки понизив Банк Китаю, очікуються аналогічні дії з боку інших центральних банків Азії та Європи найближчим часом. Додатковим стимулом до зростання ринків стала публікація макроекономічних даних США. Так, ВВП країни хоч і впав у ІІІ кварталі (-0,3%), проте менше, ніж прогнозувалося (-0,5%). Хвилю позитиву підтримав намір ФРС виділити по $30 млрд. центральним банкам Кореї, Сингапуру, Бразилії та Мексики – найважливіших економічних партнерів США, а також стабілізація ціни на нафту (близько $64) після прийняття ОПЕК рішення про не дуже значне скорочення видобутку, та переважання позитивних квартальних звітів великих міжнародних корпорацій. Загалом, оптимізм в учасників фінансових ринків світу вселили узгоджені дії фінансових регуляторів різних країн щодо підтримки ліквідності та відновлення функціонування національних кредитних систем. Зростанню попиту на цінні папери сприяло закріплення переконання, що «дна» вже досягнуто, і акції стали дуже привабливими для інвестування. Все це призвело до бурхливого росту усіх світових ринків 28 жовтня: основні американські та європейські індекси виросли на 10-11%, азійські – на 15-16%. Однак за результатами семи днів індикатори США та Європи зросли тільки на 2,5-5,5%, Азії – впали на 5-11%. Російський ринок зазнавав величезних як позитивних, так і негативних коливань, і за тиждень впав більш ніж на 3%.

Ситуація на українському ринку до 29 жовтня залишалася практично незмінною, відображаючи погіршення внутрішньоекономічних та відсутність стабілізуючих політичних факторів. Індекс ПФТС за сім днів втратив 14,26%, у першу чергу через падіння металургії.

Відкриті ІСІ на цьому тлі, в цілому, зменшувались. ВЧА 24-х фондів1 скоротилась на 19 474,04 тис. грн., або на -6,3% (до 289 822,66 тис. грн.). Загалом, це було спричинено скороченням обсягу розміщених цінних паперів відкритих ІСІ (-7,11%). Найбільш значне падіння чистих активів було у "Парекс Український Збалансований фонд" (-9 124,82 тис. грн., -13,38%), "Класичний" (-4 840,57 тис. грн., -10,44%). У першого зменшення ВЧА було пов’язане, у першу чергу, з виходом інвесторів (-9,03% кількості сертифікатів в обігу); у другого – супроводжувалось різким падінням вартості вкладень при відносно незначному скороченні обсягу розміщених ІС (-1,36%). Цього тижня знову 2 фонди продемонстрували несуттєве збільшення вартості чистих активів: "Спарта Збалансований" зріс на 471,24 тис. грн. (+0,55%), "СЕМ Ажіо" – на 3,06 тис. грн. (+0,64%). Це відбулось виключно за рахунок переоцінки портфелів. Додатково розмістити сертифікати 23-29 жовтня вдалося лише фонду "СЕБ Фонд збалансований", кількість ІС в обігу якого символічно зросла (+7 шт., +0,01%), а у 7-ми інших фондів, як і попереднього тижня, вона залишилася незмінною. А найбільше втратили "Парекс Український Збалансований фонд" (-9,03%), "ТАСК Ресурс" (-26,47%). Ці фонди – серед «лідерів» і за відтоком капіталу (відповідно -6 010,54 тис. грн. та -530,41 тис. грн.). Крім того, доволі значний відтік коштів внаслідок виходу інвесторів показали фонд "Класичний" (-600,57 тис. грн.) та "Парекс фонд Українських Облігацій" (-538 тис. грн.). Сукупний чистий відтік склав -8 655,75 тис. грн. – майже удвічі більше, ніж попереднього тижня.

Відповідно до ринкової ситуації, падіння вартості сертифікатів прискорилося до -3,5% у середньому. Аутсайдером тижня за доходністю став "СЕБ Фонд збалансований" (-12,56%) (при цьому був невеликий притік до фонду – 604,97 тис. грн.). Значно гірші за середній результати показали також "Класичний" (-9,21%), "Патрон" (-8,7%) та деякі інші. Водночас фонди, чисті активи яких за тиждень зросли, мали відповідну додатну доходність. Це "СЕМ Ажіо" (+0,64%) та "Спарта Збалансований" (+0,55%). На проміжку 29 вересня – 29 жовтня найбільше знецінились вкладення до фонду "Бонум Оптімум" (-19,68%), приблизно у 2 рази менше, ніж впав індекс ПФТС (-40,12%). Позитивну динаміку продемонстрував тільки "Спарта Збалансований" (+0,78%). Падіння вартості золота наприкінці жовтня призвело до від’ємного місячного результату за «золотим» депозитом, а спекулятивний стрімкий ріст долара вивів відповідний валютний депозит у лідери за доходністю за місяць та з початку 2008 року.

^ Детальніша інформація на сайті УАІБ: http://www.uaib.com.ua/files/articles/956/96_4.pdf

*****


Із фінансової кризи варто виходити регуляторними методами

«Історія світових криз свідчить, що їм завжди передує підйом фінансового ринку, у тому числі й фондового, банківського та страхового, а потім - його різке падіння. Це цілком закономірне явище, через яке має пройти кожна країна», - зазначив на круглому столі: «Перспективи українського ринку капіталу у 2008-2009 роках», який проходив в рамках виставки «Гроші ЕКСПО 2008» член ДКЦПФР Сергія Бірюк. Він прогнозує, що наслідки сьогоднішньої кризи будуть менш болючими для вітчизняної економіки, ніж на початку 90-х років, коли Україна переживала потужні структурні зміни.

Варто зазначити, наголосив Сергій Бірюк, що, як правило, цикл розвитку економіки виглядає таким чином. Упродовж підйому інвестиції, насамперед, надходять до сировинних галузей та починається структурна перебудова економіки. Зростають ціни на метал, нафту тощо. Однак, згодом у цій сфері відбувається падіння, яке призводить до економічної кризи. Водночас запроваджуються нові технології та ноу-хау, які не застосовувалися під час падіння.

За оцінками експертів, світова економічна криза відбувається кожні 40 років, а кожні 80 років спостерігається криза у фінансовому секторі. Найбільш складною і важкою для економіки є промислова криза, коли відбувається структурна перебудова промисловості. Якщо фінансові кризи, як правило, тривають два з половиною роки, то промислові - близько п’яти років.

На думку Сергія Бірюка, фінансово-економічна криза, яка сьогодні спостерігається в Україні, є наслідком наявності значної кількості як світових фінансових ресурсів, так і вітчизняних. За його переконанням, із кризи варто виходити регуляторними методами. Зокрема, держава має підтримувати та стимулювати розвиток провідних галузей вітчизняної економіки, які здатні вижити у складних умовах фінансової кризи.


*****


^ За січень-вересень 2008 р. від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом зміни власності,

надійшло 380,07 млн. грн.

За оперативними даними Фонду державного майна за січень-вересень 2008 р. в Україні було приватизовано 224 об’єкти державної власності. Зокрема, це: 177 об’єктів групи А (109 викуплено, 61 - продано на аукціоні, 6 - викуплені через оренду, один - продано за комерційним конкурсом; 14 об’єктів групи Е (9 - викуплені, 5 - продано на аукціоні); 13 об’єктів групи Ж (11 - викуплені, один - продано на аукціоні, один - викуплено через оренду); 9 об’єктів групи Д (8 - продано на аукціонах, один - викуплено); 11 об’єктів групи В (9 - приватизовано способом продажу акцій ВАТ, 2 - викуплені).

ФДМУ було оголошено 18 конкурсів з продажу пакетів акцій ВАТ (9 центральним апаратом та 9 регіональними відділеннями) загальною початковою вартістю 3,09 млрд. грн. За результатами проведених конкурсів укладено 8 договорів купівлі-продажу пакетів акцій ВАТ на загальну суму 35,26 млн. грн. Умовами договорів купівлі-продажу передбачено внесення інвестицій на суму 34,18 млн. грн.

У вересні було поновлено продаж державних пакетів акцій ВАТ на фондових біржах. За станом на початок жовтня ФДМУ вдалося реалізувати один держпакет акцій загальною вартістю 46 тис. грн.

В цілому, за січень-вересень 2008 р. від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом зміни власності, надійшло 380,07 млн. грн. До загального фонду Державного бюджету було перераховано 376,92 млн. грн., а до спеціального фонду - 1,46 млн. грн. При цьому річний план надходжень від приватизації до Державного бюджету становить 8,92 млрд. грн.

Для довідки: за січень-вересень 2007 р. в Україні були приватизовані 368 об’єктів державної власності (267 - групи А, 6 - груп В,Г, 47 - групи Д, 10 - групи Е, 38 - групи Ж). При цьому від приватизації державного майна надійшло коштів у сумі 1,68 млрд. грн.


*****


Минулого тижня Міністерство фінансів вчергове підвищило доходність ОВДП, однак не змогло реалізувати жодної облігації

Минулого тижня відбулися чергові торги з розміщення ОВДП. На них Міністерство фінансів запропонувало облігації з терміном погашення 1 квітня 2009 року з доходністю 17,5% річних, 27 травня 2009 року з доходністю 17,5%, 5 травня 2010 року з доходністю 17,8% річних, 28 вересня 2011 року з доходністю 18%. Однак, в результаті торгів не було реалізовано жодної облігації.

Для довідки: відповідно до Державного бюджету поточного року державні запозичення на внутрішньому ринку встановлені на рівні 7,776 млрд. грн. З початку 2008 року Міністерство фінансів продало ОВДП на загальну суму 1,53 млрд. грн. В свою чергу, у 2007 році було реалізовано ОВДП на загальну суму 3,97 млрд. грн.


*****


Загальна вартість чистих активів інвестиційних фондів у всьому світі за перше півріччя 2008 року зменшилася на 7,9% до 15,6 трлн. євро

Згідно з даними Представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту - European Funds and Asset Management Association (EFAMA), загальна вартість чистих активів інвестиційних фондів (фондів акцій, фондів облігацій, фондів грошового ринку, змішаних та збалансованих фондів, фондів фондів тощо) у всьому світі за станом на початок другого півріччя 2008 року дорівнювала 15,6 трлн. євро, що на 12,4% менше показника початку року (17,8 трлн. євро). Зниження обсягів активів інвестиційних фондів розпочалося з IV кварталу минулого року.

Найбільший обсяг чистих активів за станом на початок липня 2008 року спостерігався в інвестиційних фондів США (7,8 трлн. євро). При цьому обсяг чистих активів усіх інвестиційних фондів Європи становив 5,5 трлн. євро, Австралії - 802 млрд. євро, Японії - 540 млрд. євро, Канади - 504 млрд. євро.

Зазначені результати були отримані на основі даних з 44 країн. Загальна кількість інвестиційних фондів у світі за станом на початок другого півріччя поточного року становила 68,47 тис., що на 3,2% більше показника початку року. Найбільша кількість інвестиційних фондів (36 тис.) була зафіксована в Європі, у США цей показник дорівнює 16,3 тис., в Азії та Тихоокеанському регіоні - 15,3 тис., в Африці - 855.


Розподіл за видами фондів є таким: фонди акцій - 27,64 тис.; збалансовані та змішані фонди - 14,39 тис.; фонди облігацій - 12,66 тис.; фонди грошового ринку - 3,72 тис.; інші фонди - 7,1 тис. При цьому найбільша частка в загальній структурі активів усіх фондів (42%) належить фондам акцій. У свою чергу, частка активів фондів грошового ринку дорівнює 23%, фондів облігацій - 17%, збалансованих та змішаних фондів - 10%, решти фондів - 8%.

Структура обсягів активів світових інвестиційних фондів у різних країнах є такою: США - 47,3%; країни Європи - 33,5%; Австралія - 4,9%; Бразилія - 3,9%; Японія - 3,3%; Канада - 3,1%; Китай - 1,4%; інші країни - 2,8%.

Чистий притік коштів в інвестиційні фонди у першому півріччі 2008 року становив 303 млрд. євро (у І кварталі - 285 млрд. євро, у ІІ кварталі - 189 млрд. євро), що на 58,7% менше показника аналогічного періоду минулого року - 734 млрд. євро (у І кварталі - 368 млрд. євро, у ІІ кварталі - 366 млрд. євро). При цьому варто зауважити, що у США у січні-червні 2008 року спостерігався приплив коштів в інвестиційні фонди у сумі 306 млрд. євро, а в Європі - відтік у сумі 35 млрд. євро.

У січні-червні поточного року у фондах акцій відбувся відтік коштів у сумі 69 млрд. євро. У збалансованих фондах за підсумками півріччя не було зафіксовано ані припливу, ані відтоку коштів. У свою чергу, фонди грошового ринку залучили 281 млрд. грн., фонди облігацій - 17 млрд. євро, інші фонди - 74 млрд. євро.


*****


Глобальна фінансова криза призведе до різкого скорочення

світових хедж-фондів

На думку відомого інвестора Джорджа Сороса, глобальна фінансова криза призведе до різкого скорочення світових хедж-фондів, повідомляє агентство Reuters. За його оцінками, цей сегмент фінансового ринку скоротиться наполовину чи на дві третини. Побоюючись краху хедж-фондів, багато інвесторів, які впродовж останніх трьох років вклали близько $1,9 трлн. до 10 тис. хедж-фондів у всьому світі, вже почали виводити з них гроші.

Джордж Сорос порадив регулюючим органам ретельніше контролювати кредитні ринки та попередив, що сектор фінансових послуг вже не буде таким прибутковим, як раніше. Останніми роками на частку фінансових компаній в США припадало до 40% загальної виручки корпорацій, що, на його думку, було забагато, але цього більше не буде.


*****


У першому півріччі 2008 року в Угорщині спостерігалося зниження обсягів активів приватних та добровільних пенсійних фондів

Згідно з даними Угорського агентства з фінансового нагляду (PSZÁF) станом на початок другого півріччя 2008 року в рамках другого рівня пенсійної системи Угорщини функціонували 20 приватних пенсійних фондів, а в рамках третього рівня - 67 добровільних пенсійних фондів. Загальна сума активів приватних пенсійних фондів (за ринковою вартістю) станом на початок другого півріччя 2008 року дорівнювала 1 955,54 млрд. форинтів, що на 1,2% нижче показника початку року (за офіційними даними НБУ станом на 1 липня 2008 року 1 угорський форинт дорівнював 0,032 грн.). При цьому кількість учасників приватних пенсійних фондів за перше півріччя зросла на 2,3% і за станом на звітну дату дорівнювала 2,85 млн. осіб. Структура портфеля приватних пенсійних фондів Угорщини була такою: боргові цінні папери - 59,7% (з них державні цінні папери - 55,1%); цінні папери інвестиційних фондів - 20,2%; акції - 16%; кошти на рахунках та готівка - 1,9%; інші активи - 2,2%.

У свою чергу, загальна сума активів добровільних пенсійних фондів Угорщини (за ринковою вартістю) станом на початок другого півріччя 2008 року дорівнювала 725,7 млрд. форинтів, що на 7,4% нижче показника початку року. При цьому кількість учасників цих структур з початку року зросла майже на 3% і станом на звітну дату дорівнювала 1,39 млн. осіб. Структура портфеля добровільних пенсійних фондів була такою: боргові цінні папери - 71% (з них державні цінні папери - 67,6%); цінні папери інвестиційних фондів - 13,5%; акції - 9,2%; кошти на рахунках та готівка - 1,6%; інші активи - 4,7%.

*****


За останній тиждень Індекс ПФТС зріс на 21,43 пункту


Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 31.10.2008 р.

^ Обсяг,

грн.

Індекс

ПФТС

Індекс

ПФТС-Cbonds

Індекс ПФТС-Cbonds/TR

232 847 612,69

252,31

103,92

178,34*****


Протягом січня-вересня 2008 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилася на 6,4%

Згідно з даними Міністерства фінансів за станом на 30 вересня 2008 року державний та гарантований державою борг України становив 83 068 164,14 тис. грн. або $17.088.698,65 тис., в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг - 65 223 139,57 тис. грн. (78,52% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $13 417 638,26 тис., державний та гарантований державою внутрішній борг - 17 845 024,57 тис. грн. (21,48%) або $3 671 060,39 тис.

Державний борг України становив 68 233 076,01 тис. грн. (82,14%) або $14 036 839,32 тис. Державний зовнішній борг становив 51 689 017,69 тис. грн. (62,22%) або $10 633 412,39 тис. Державний внутрішній борг дорівнював 16 544 058,32 тис. грн. (19,92%) або $3 403 426,93 тис.

Гарантований борг України становив 14 835 088,13 тис. грн. (17,86%) або $3 051 859,33 тис., в тому числі: гарантований зовнішній борг - 13 354 121,88 тис. грн. (16,29%) або $2 784 225,87 тис.; гарантований внутрішній борг - 1 300 966,25 тис. грн. (1,57%) або $267 633,46 тис.

Протягом січня-вересня 2008 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилася у гривневому еквіваленті на 5 676 577,67 тис. грн. (6,4%) в основному за рахунок зміни офіційного курсу гривні до долара США та перевищення виплат з погашення державного та гарантованого державою боргу України над сумою запозичень.

При цьому, державний зовнішній борг зменшився на 1 798 874,27 тис. грн. (3,36%), а державний внутрішній борг зменшився на 1 262 328,02 тис. грн. (7,09%). Гарантований державою борг України зменшився на 2 615 375,38 тис. грн. (14,99%) або на $403 678 тис.

Підготовлено за матеріалами сайтів Інтернет-агентств та власною інформацією


1 В огляд не включено фонди в управлінні КУА "ПІО ГЛОБАЛ Україна" та "Конкорд Ессет Менеджмент", оскільки компанії не подали до УАІБ всю необхідну інформацію про діяльність фондів.