asyan.org
добавить свой файл
1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

10.06. 2008 № 511


Про план додаткових заходів


щодо вступної кампанії 2008 року


На додаток до наказу Міністерства освіти і науки „Про заходи щодо підготовки і проведення вступної кампанії 2008 року у вищих і професійно-технічних навчальних закладах” від 09.01.2008 року № 6 та з метою посилення контролю за проведенням вступної кампанії 2008 року у вищих навчальних закладах


НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити План додаткових заходів Міністерства освіти і науки щодо організованого проведення вступної кампанії у вищих навчальних закладах у 2008 році, що додається.

 2. Внести такі зміни до складу Оперативного штабу Міністерства освіти і науки „Вступна кампанія 2008 року”:

  1. Вивести зі складу Оперативного штабу Міністерства освіти і науки „Вступна кампанія 2008 року” Фролову Л.А.

  2. Ввести до складу Оперативного штабу Міністерства освіти і науки „Вступна кампанія 2008 року”:

- в.о. завідувача Сектору взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю Запорожець Тетяну Миколаївну;

- радника Міністра Андрійчука Віктора Григоровича.

 1. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам
  управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам вищих навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування забезпечити своєчасне виконання, затвердженого цим наказом, Плану додаткових заходів.

 2. Звернутися з листом до міністерств і відомств, які мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади, щодо забезпечення виконання, затвердженого цим наказом, Плану додаткових заходів.

 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.Міністр І.О. Вакарчук.

Затверджено

Наказом Міністра освіти і науки

від „10” червня 2008 року № 511


План

додаткових заходів Міністерства освіти і науки щодо організованого проведення

вступної кампанії у вищих навчальних закладах у 2008 році
з/п

Назва заходу

Термін

виконання

Відповідальні виконавці


1.


Створити у Міністерстві освіти і науки на період вступної кампанії приймальню громадян.

Забезпечити роботу приймальні громадян та функціонування багатоканального консуль-тативного телефону ”Вступна кампанія 2008 року” з метою здійснення особистого прийому громадян, надання відповідей на телефонні звернення громадян з питань вступної кампанії.До 13 червня


Протягом вступної кампанії


Шинкарук В.Д.

Болюбаш Я.Я.

Ханюк В.А.

Єресько О.В.

Десятов Т.М.2.


Організувати на період вступної кампанії роботу консультативних телефонів у міністерствах і відомствах, які мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади, Міністерстві освіти Автономної Республіки Крим, управліннях освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держав-них адміністрацій, вищих навчальних закладах, забезпечивши компетентне надання відповідей та своєчасне реагування на звернення громадян.


Протягом вступної кампанії


Міністерства і відомства, які мають у підпо-рядкуванні вищі навчальні заклади,

Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Се-вастопольської міських держав-них адміністрацій,

вищі навчальні заклади3.


Забезпечити ефективну роботу оперативних штабів міністерств і відомств, які мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади, та регіональних органів управління освітою, їх співпрацю і взаємодію з правоохоронними органами та своєчасне інформування Міністерства освіти і науки про хід вступної кампанії та виявлені факти правопорушень.

До 16 червня 2008 року надіслати інформацію про керівника оперативного штабу (прізвище, ім’я, по батькові) та його контактні телефони.


Протягом вступної кампанії


Міністерства і відомства, які мають у підпо-рядкуванні вищі навчальні заклади,

Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій4.


Підготувати лист-роз’яснення керівникам вищих навчальних закладів щодо порядку обрахування результатів тестування, зазначених у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання.До 16 червня


Лікарчук І.Л.


5.


Розробити і запровадити систему перевірки достовірності сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за допомогою мережі Інтернет.До 16 червня


Лікарчук І.Л.


6.


Провести вибірковий аналіз відповідності Правил прийому до вищих навчальних закладів Умовам прийому, які затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 25.12.2007 року №1172 з урахуванням змін і доповнень до них.


До 1 липня


Шинкарук В.Д.

Болюбаш Я.Я.

Міністерства і відомства,

Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держав-них адміністрацій7.


Провести регіональні наради (за окремим графіком) відповідальних секретарів приймальних комісій вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з актуальних питань вступної кампанії 2008 року.До 25 липня


Шинкарук В.Д.

Болюбаш Я.Я.

Лікарчук І.Л.


8.


Запровадити інформаційну систему „Конкурс” і забезпечити її функціонування впродовж вступної кампанії для забезпечення опера-тивного інформування абітурієнтів про конкурсну ситуацію у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.16 червня –

1 вересня


Болюбаш Я.Я.

Ковтунець В.В. - координатор

Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI)

(за згодою)9.


Провести нараду з операторами комп’ютерного зв’язку приймальних комісій вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, які будуть супроводжувати інформаційну систему „Конкурс”.


19 червня


Шинкарук В.Д.

Болюбаш Я.Я. Ковтунець В.В. - координатор

Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI)

(за згодою)10.


Провести перевірку вищих навчальних закладів з питань організації вступної кампанії 2008 року (за окремим графіком).Червень –

серпень


Бурлаков О.М.


11.


Визначити порядок проведення громадського контролю за роботою приймальних комісій на період вступної кампанії та забезпечити участь у роботі приймальних комісій громадських спостерігачів.До 25 червня


Болюбаш Я.Я.12.


Забезпечити співпрацю Міністерства освіти і науки з правоохоронними органами з питань контролю за дотриманням законності проведення вступної кампанії у вищих навчальних закладах.Протягом вступної кампанії


Шинкарук В.Д.

Болюбаш Я.Я.

Андрійчук В.Г.13.


Забезпечити систематичне інформування громадськості через регіональні засоби масової інформації про хід вступної кампанії у вищих навчальних закладах, насамперед про умови прийому осіб пільгових категорій, конкурсну ситуацію та результати зарахування.Протягом вступної кампанії


Запорожець Т.М.

Керівники вищих навчальних закладів