asyan.org
добавить свой файл
1

УКРАЇНА


ВІДДІЛ ОСВІТИ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВСЬКА загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів


Миколаївської районної ради Миколаївської області
НАКАЗ № 17

по Кіровській ЗОШ І-ІІІ ступенів

23.02.2011 с. Кірове

Про затвердження Положення про

архівний підрозділ

Відповідно до статті 31 Закону України „Про Національний архівний фонд та архівні установи ”, Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 06 серпня 2002 року № 58 зі змінами:

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про архівний підрозділ Кіровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миколаївської районної ради Миколаївської області.( Додаток 1)

  2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Стасюка Д.Г.


МП Директор школи З.В.Стасюк


Додаток 1 до наказу по Кіровській ЗОШ І-ІІІ ст. № 17 від 23.02.2011р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

МП Директор школи З.В.Стасюк
Положення

про архівний підрозділ
1. Відповідно до Закону України „Про Національний архівний фонд і архівні установи ” державні органи, органи місцевого самоврядування, державні підприємства, установи і організації створюють архівні підрозділи для тимчасового зберігання архівних документів.

2. Архівний підрозділ є самостійною структурною частиною організації або входить до складу служби документаційного забезпечення управління організації.

3. У своїй діяльності архівний підрозділ керується Конституцією і законами України, цим Положенням та іншими нормативними актами. З питань організації та методики ведення архівної справи архівний підрозділ керується правилами, інструкціями і рекомендаціями Державного комітету архівів України (Держкомархіву).

4. Архівний підрозділ працює у відповідності з річним планом, який затверджується керівником організації і звітується перед ним про проведену роботу.

5. Коло обов’язків працівників архівного підрозділу визначається посадовими інструкціями, які затверджуються керівником організації.

6. Основними завданнями архівного підрозділу є:

1) прийняття від структурних підрозділів організації та зберігання архівних документів;

2) контроль разом зі службою документаційного забезпечення управління стану зберігання та правильності оформлення документів у структурних підрозділах, організації;

3) участь у складанні зведеної номенклатури справ організації;

4) подання на державну реєстрацію документів Національного архівного фонду та подання відомостей про їх кількість за встановленою формою у архів області;

5) проведення попередньої експертизи цінності документів;

6) створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів, видача у встановленному порядку архівних довідок, копій;

7) підготовка і передача документів Національного архівного фонду до відповідної державної архівної установи;

8) участь у заходах по підвищенню фахової кваліфікації працівників організації, які відповідають за роботу з документами.

7. Для виконання покладених на архівний підрозділ завдань йому надається право:

1) вимагати від структурних підрозділів організації передачі на зберігання документів, оформлених згідно з державними стандартами і правилами, запитувати відомості, необхідні для роботи;

2) повертати структурним підрозділам на доопрацювання документи, оформлені з порушенням встановлених вимог, надавати рекомендації з питань, що входять до компетенції архівного підрозділу;

3) інформувати керівництво організації про стан роботи з документами та вносити пропозиції щодо її поліпшення;

4) брати участь у засіданні дорадчих органів, у разі розгляду на них питань роботи з документами;

8. На посаду керівника архівного підрозділу призначається особа з вищою освітою і стажем роботи за спеціальністю не менш як три роки.

Керівник архівного підрозділу призначається на посаду і звільнюється з посади керівником організації.

9. До складу документів архівного підрозділу входять:

1) закінчені у поточному діловодстві документи на паперовій основі постійного та довгострокового понад 10 років зберігання;

2) науково-технічна документація;

3) документи на різних видах носіїв інформації установ – попередників організації, які ліквідовані;

4) друковані видання, довідковий та обліковий апарат до архівних документів.

10. Документи на паперовій основі передаються із структурних підрозділів організації до архівного підрозділу через 2 роки після закінчення їх у діловодстві.

11. Встановлюються такі граничні терміни тимчасового забезпечення документів у архівному підрозділі організації:

1) документів постійного терміну зберігання 10 років.

2) документів з особового складу - 75 років.