asyan.org
добавить свой файл
1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ


14.02.2013р. № 154


З метою реалізації вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006р. № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», забезпечення здійснення контрольних повноважень МОНмолодьспорт щодо управління бюджетними коштами, забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Надати дозвіл центральним органам виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту - розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів на попередню оплату товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів із урахуванням вимог пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006р. № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».


2. Взяти до відома, що розпорядники та одержувачі бюджетних коштів:

2.1. Спрямовують бюджетні кошти на виконання договорів, умовами яких передбачена попередня оплата, в межах, установлених затвердженими кошторисами, планами асигнувань і помісячними планами використання бюджетних коштів.

2.2. Забезпечують облік фактичних та касових видатків бухгалтерськими службами у розрізі кодів економічної класифікації з дотриманням термінів погашення попередньої оплати за кожним договором окремо.

 

3. Покласти персональну відповідальність на розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, в особі керівників, за дотриманням норм законодавства при здійсненні попередньої оплати та контролю строків їх погашення, своєчасного взяття зобов’язань та їх оплати.

 

4. Управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Дєньга Л.П.) спільно з департаментом економіки та фінансування (Даниленко С. В.) та департаментом наукової діяльності та ліцензування (Якименко О.В.) здійснювати контроль за виконанням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006р. № 1404.

 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Перший заступник Міністра Є.М. Суліма