asyan.org
добавить свой файл
1____________________________________

(назва суду)
____________________________________

(адреса суду)


позивач

____________________________________

____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
____________________________________

____________________________________

(адреса)
____________________________________

(телефон)


відповідач-1

____________________________________

____________________________________

(Управління ДАІ – повна назва)
____________________________________

____________________________________

(адреса)
____________________________________

(телефон)


відповідач-2

____________________________________

____________________________________

(ПІБ працівника, який виніс постанову)
____________________________________

(посада)
____________________________________

(місце служби)
____________________________________

(поштова робоча адреса)
____________________________________

(телефон)
^ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ

про визнання протиправною та скасування

постанови про притягнення до адміністративної відповідальності

_________________ від «___»____________200__року
«___»_________200__року стосовно мене було винесено постанову про притягнення до адміністративної відповідальності №___________ (додається).

В постанові зазначено, що я _______2009 р керував належним мені автомобілем ____вписати фабулу постанови_____ , чим мною було вчинено правопорушення передбачене ч. 5 ст. 121 КпАП України.

Із зазначеною постановою не погоджуюсь, оскільки вона винесена з порушенням норм права, є незаконною, у зв’язку з чим підлягає скасуванню з наступних підстав.

«____»________2009р. о ____г.___хв. на вул.____________ м. Харкова, керуючи належним мені автомобілем _________ д/н ______, я був зупинений_______________ який______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Хочу зазначити, що номерні знаки, закріплені на належному мені транспортному засобі відповідно до вимог п 30.1 ПДД у передбаченому конструкцією транспортного засобу для цього місці ________.

Відповідний технічний устрій мого транспортного засобу дозволяє розміщувати номерні знаки, без їх пошкодження або зміни, тільки у рамці для номерного знаку, що не забороняється жодним нормативно правовим актом. В цьому випадку номерні знаки не мають зміненого розміру, форми, позначення або кольору. На них не нанесене додаткове позначення, вони є чистими і достатньо освітленими, не закриті і добре визначаються з відстані більше двадцяти метрів.

____________ не було надано мені жодних доказів порушення мною ч. 5 ст. 121 КпАП України.

Слід вказати, що відповідно до ст.71 ч.2 КАС України, обов’язок доказування правомірності своїх дій в даному випадку покладено на відповідача.

За таких умов у моїх діях немає складу правопорушення, у якому мене визнано винним зазначеною постановою.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.18 КАСУ місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.

Згідно ч.2 ст.19 КАСУ адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які стосуються інтересів конкретної особи, вирішуються адміністративними судами за місцем проживання (перебування, знаходження) позивача.

Враховуючи все вищевикладене, керуючись ст.ст. 4, 6, 104-106, 162 Кодексу адміністративного судочинства України,
ПРОШУ:

  1. Прийняти адміністративний позов до розгляду та відкрити провадження у справі.

  2. Визнати протиправною та скасувати Постанову про притягнення до адміністративної відповідальності №_____________ від «___»_________200__року.

  3. Стягнути з відповідачів судові витрати по справі.


Додатки:

  1. доказ сплати судового збору – квитанція установи банку;

  2. копія постанови про притягнення до адміністративної відповідальності №_____________ від «___»_________200__року;


«___»_________200__року ________________ __________________

Підпис П.І.Б