asyan.org
добавить свой файл
1

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ14 – 15 травня 2014 року

відбудеться

Всеукраїнська науково-теоретична конференція

« ПРОБЛЕМИ МУЗЕЄЗНАВСТВА, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ »

( До 85-річчя Харківської державної академії культури та 25-річчя відкриття першого в Україні музейного відділення ХДАК )


На конференції передбачається обговорення питань за такими напрямами:

- Історична місія музею в просторі світової культури. Історичні портрети музейних діячів.

- Музей як об’єкт історико-культурологічних досліджень.

- Історія музейної справи .

- Теорія та практика історичного краєзнавства.

- Збереження культурної спадщини : історія та сьогодення.

- Підготовка фахівців музейної справи: вітчизняний і зарубіжний досвід.
Під час конференції будуть проведені міжсекційні засідання, «круглі столи», творчий звіт студентських колективів.
^ Робочі мови: українська, російська, англійська.
Умови подання матеріалів до публікації:

Відповідно до тематики конференції просимо надіслати тези доповідей до 10 квітня (включно) 2014 року на електронну адресу: kanistratenkon@gmail.com Матеріали приймаються в друкованому й електронному вигляді (обсяг – до 2 -х сторінок, формат А-4, поля 20/20/20/20 мм, шрифт Times New Roman 14, інтервал - 1,5, без абзацного відступу на диску в текстовому редакторі WORD, назва файлу документа - прізвище автора англійськими літерами). Ініціали та прізвище автора (співавторів) подаються в правому верхньому куті сторінки. З наступного абзацу по центру - назва доповіді великими літерами. Через 2 інтервали по ширині листа - тези. На окремій сторінці необхідно подати інформацію про автора.

Оргкомітет залишає за собою право не друкувати матеріали, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції. Кращі доповіді будуть опубліковані у фахових наукових збірках ХДАК «Культура України» та «Вісник ХДАК».

Збірники матеріалів видаються особисто в руки авторові перед пленарним засіданням; розсилка збірників не передбачена.

Витрати на проїзд та проживання здійснюються за кошти учасників. У разі необхідності бронювання готелю, прохання завчасно повідомити оргкомітет.

Реєстрація учасників конференції – ^ 14 травня з 9.00 до 10.00 на другому поверсі головного корпусу ХДАК. Відкриття конференції – 14 травня о 10:00 .
З усіх питань звертатись до оргкомітету за адресою:

61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, Харківська державна академія культури, Каністратенко Микола Миколайович, тел.: (057) 731-37-73.

АНКЕТА

Секція ____________________________________________________________________

Назва доповіді (тез) ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Відомості про доповідача:

Прізвище ____________________________________________________________________

Ім'я _________________________________________________________________________

По батькові _____________________________________________________________________________

Місце роботи _________________________________________________________________

(назва організації, відділу, факультету, кафедри, посада, науковий ступінь, учене звання)

Адреса ______________________________________________________________________

Контактні телефони ___________________________________________________________

E-mail _______________________________________________________________________

Підпис учасника ____________________