asyan.org
добавить свой файл
1


8 КЛАС
1. В 1см3 газу міститься 31020 молекул. Якої довжини вийде ряд, якщо всі ці молекули розмістити впритул один до одного. Діаметр молекули дорівнює 310-10м.
2. Визначте ціну поділки лінійки. Яку максимальну довжину можна виміряти цією лінійкою. Визначте довжину цвяха:3. Предмет розташований на відстані 1 м від збираючої лінзи з фокусною відстанню 0.5 м. На якій відстані від лінзи знаходиться зображення предмету? Яка оптична сила лінзи?
4. Сонячний промінь відбивається від поверхні озера. Кут між падаючим променем і горизонтом удвічі більше, ніж між падаючим і відбитим промінням. Чому дорівнює кут падіння променя?

9 КЛАС
1. Шліфувальний камінь діаметром 50 см скоює 500 обертів за хвилину. Визначте період обертання каменя і лінійну швидкість найбільш віддалених від осі точок.
2. Посеред океану потерпів катастрофу танкер. В океан вилилося 500 тисяч тонн нафти. Яку площу матиме нафтова пляма, якщо товщина шару нафти складатиме 0.05 мм?
3. Шафа масою 100 кг стоїть на чотирьох ніжках, слід кожної з яких має форму квадрата. Чому дорівнює площа цього квадрата, якщо шафа чинить тиск на підлогу 150 кПа?
4. В мідній каструлі масою 250 г нагрівають воду від 20 °С до 80 °С. При цьому спалюється 200 г газу. Знайдіть масу води. КПД плити 70 %.
10 КЛАС
1. Дві однаково заряджені кульки взаємодіють з силою 3.6 мкН. Визначте, на якій відстані знаходяться кульки, якщо кожна з них має 5109 зайвих електронів.
2. В мережу послідовно підключені дві електричні лампочки. Опір першої лампочки дорівнює 14 Ом, а другої 48 Ом. Визначте загальну напругу в мережі, якщо напруга на першій лампі 56 В?
3. Деталь треба покрити шаром хрому завтовшки 20 мкм. Яка площа деталі, якщо через електролітичну ванну за час процесу електролізу пройшов заряд 3.6 МКл?
4. Ядро радіоактивного перетворилося на ядро . Скільки відбулося - і -распадов під час цього перетворення. Запишіть відповідні реакції.