asyan.org
добавить свой файл
1

Сопова Т. Мистецтвознавча тематика на сайтах обласних бібліотек для юнацтва [Текст] : [в т.ч. сайті Терноп. обл. б-ки для молоді] / Т. Сопова, Ю. Ворона // Бібліосвіт : інформ. вісник / ДЗ “Держ. б-ка України для юнацтва”. - 2009. - № 4 (32). - С. 10 - 29.


Інформаційні ресурси бібліотек

Мистецтвознавча тематика на сайтах

обласних бібліотек для юнацтва
Т. Сопова, Ю. Ворона,

спеціалісти ДБУ для юнацтва

Обласні бібліотеки для юнацтва за роки існування набули багатого досвіду з популяризації мистецтва. Проте, зміни в інформаційному та культурному середовищі, а також політичні зміни спонукали їх до необхідності модернізації як в змістовному, так і в технічному розумінні, створення нових, оригінальних інформаційних продуктів, пошуку оперативних відповідей на сьогоденні запити користувачів, пов’язані з мистецтвом.

З появою Інтернету ОЮБ, поряд з іншими публічними бібліотеками, стали перейматися створенням власних сайтів та їх наповненням, зокрема, інформацією з питань естетичного виховання юнацтва, підтримки талановитої, творчо обдарованої молоді, популяризації різних жанрів мистецтва, народних ремесел. Не будемо забувати і про те, що це надзвичайно важливий і цікавий аспект у контексті національного відродження, заохочення юнацтва жити і розвиватися за законами прекрасного.

Для оцінки віддзеркалення мистецтвознавчої тематики в наявних електронних ресурсах ОЮБ в Інтернет-просторі було переглянуто сайти обласних бібліотек для юнацтва. Аналіз їхнього контенту дозволив зробити певні висновки щодо віртуального подання мистецтвознавчої інформації, ресурсного наповнення, ознайомитись з формами і методами відображення бібліотеками віртуального образу своєї роботи.

В ідеалі цю роботу можна класифікувати:

- за видами подачі інформації: текстова, графічна (фотографічна), відео-, аудіо-;

- за довідково-бібліографічним принципом: бази даних, бібліографічні та вебліографічні покажчики, списки літератури, періодичних видань, веб-посилання на довідники, енциклопедії, словники, певні відео- та текстові ресурси мистецького характеру;

- за фактографічною ознакою: адресні реквізити мистецьких закладів, клубів за інтересами, мистецьких гуртків, секцій, студій, репертуар, режим роботи, ціни на квитки тощо;

- за жанровою тематикою: декоративно-прикладне, театральне, музичне мистецтво, живопис, графіка, кіно, фотографія, фольклор тощо;

- за формами роботи з користувачами і популяризації джерел з мистецтва: інформаційна і творча підтримка молодих обдарувань, створення об’єднань за інтересами, заочні мистецькі подорожі, мистецькі вітальні, естетичні салони, картинні вернісажі, віртуальні художні виставки, виставки однієї картини, портрети видатних творчих постатей, літературно-мистецькі композиції, відеоперегляди, прослуховування концертів, альбомних записів тощо;

- за методичним принципом: сценарії, рекомендації, програми семінарів, конференцій, контенти проектів програм, консультацій, дистанційне самонавчання тощо;

Зупинимося на деяких конкретних прикладах відображення мистецтвознавчої тематики на тих сайтах обласних бібліотек для юнацтва, які були доступні для огляду , і спробуємо уважно придивитися: чи відповідає їх зміст вищезгаданому. Не будемо забувати і те, що цей рік проголошено Роком української молоді, а тому має бути відповідно відображено і цей факт.

Почнемо в алфавітному порядку.

Вінницька ОЮБ. Опція «Екскурсія по бібліотеці». В ній читальна зала пропонує: літературу краєзнавчого характеру, фотоальбоми, карти, схеми, ноти. Тут систематично організовуються виставки літератури (тематичні, жанрові, персональні) та проводяться зустрічі з письменниками, відомими особистостями обласного центру, презентації книг, усні журнали, літературні портрети й вечори, диспути тощо. При читальній залі з 1995 року діє літературно-мистецька світлиця «Подільська криниця».

Відділ періодики: перераховуються передплачені українські і російські журнали (у т.ч. чималий список мистецької тематики - «Кіно-Дайджест», «Кіно-Театр», «Книжковий клуб +», «Ковальська майстерня», «Мистецтво та освіта», «Музеї України», «Народна творчість та етнографія. Народне мистецтво», «Пам’ятки України: історія та культура», «Пам’ять століть», «Український театр», «Искусство кино», «Кинопарк» тощо. З газет відзначимо: «Краєзнавство. Географія. Туризм», «Культура і життя». Зауважимо, що більшість з цих видань україномовні і те, що у молоді є вибір!

Далі з «екскурсії» на тему, що нас цікавить, дізнаємося про обласну Програму розвитку культури та духовного відродження на період до 2010 року. На жаль, місія і заходи бібліотеки в рамках цієї програми не вказані.

У підвищенні кваліфікації і видавничій діяльності бібліотека за два попередні роки не відзначилась нічим.

Отже, можемо зробити висновок: інформація з мистецтва представлена дуже скупо, не відрізняється конкретністю. Наприклад, невідомо в які дні і за якими темами та формами планується засідання світлиці «Подільська криниця».

Віртуальному юному відвідувачу сайт Вінницької ОЮБ майже ніякої корисної інформації з питань мистецтва, крім списку періодичних джерел, дати не може.

У меню сайту Волинської ОЮБ з опції «Відділи бібліотеки» ми можемо дізнатися про існування в її структурі спеціалізованого відділу мистецтв і культури, про видовий склад його документних ресурсів, їх кількість, категорії і чисельність читачів, про довідково-бібліографічний апарат, технічні засоби для прослуховування грамзаписів, про те, що пропонується платна послуга з запису музичних творів на касети, про масові заходи, що проводяться, про співпрацю з громадськими та творчими організаціями тощо. Інформаційний потенціал мистецького відділу певним чином доповнює також краєзнавчий відділ, що проводить зустрічі з письменниками, митцями краю, художні виставки тощо.

Опція «Заходи» відображає лише ті з них, що планувалися з лютого по липень, хоча логічніше було б відобразити дії бібліотеки, заплановані на перспективу. А те, що користувачі запрошувалися, наприклад, у травні на літературний вечір «Український дитячий театр Олени Пчілки» (до 160-річчя з дня народження) з інсценізацією п’єси «Я Світова річ» тощо, а фахівці відділів мистецтв та краєзнавства обласних бібліотек для юнацтва - до участі в проблемних навчаннях на тему: «Виховні можливості мистецтва у формуванні молодої особистості», вже мало кому цікаво.

В опції «Віртуальна виставка» за темою, що нас цікавить, пропонується ознайомитися з 10 друкованими виданнями щодо музичної культури Волині першої половини ХХ століття (про творчість місцевих композиторів). Ця форма значно б виграла, якщо б у ній були враховані посилання не тільки на друковані, але й на електронні ресурси.

Опція «Видавнича діяльність» презентує інформаційно-мистецьку газету «Краєвид» (де мистецтвознавча інформація поєднуються з краєзнавчою), сценарії народознавчих заходів (список), «Історичні вечори і портрети» (з вибірковою можливістю вийти на повний текст із наявного списку), бібліографічні списки «Естетичне виховання школярів у системі національного виховання» тощо. Але схоже на те, що ця газета виходить не частіше одного разу на рік, бо оновлення її не видно.

Тепер спробуємо подивитися на інформаційне наповнення сайту бібліотеки з точки зору віртуального юного відвідувача і фахівця та зробити певний аналіз. А потім, скориставшись цим методом, розглянемо відбиття даної теми на сайтах інших обласних бібліотек для юнацтва.

Отже, певну інформацію за допомогою запропонованої мапи сайту та її навігаційних знарядь знайти можна. Втім, бібліографічний пошук нами конкретного документного ресурсу призводить лише до знаходження бібліографічних списків друкованих видань. Ці видання можуть бути цікаві для спеціалістів, але користувачі сайту, як показує практика, здебільшого віддають перевагу електронним книгам, журналам тощо у повнотекстовому варіанті або з посиланнями на них, електронним версіям каталогів (картотек, БД) відділу мистецтв, які дозволяють дізнатися, що саме пропонується на різних носіях інформації. Бажано було б також мати посилання-допомогу «Як формулювати запит», паспорти баз даних (з відомостями про їх мовне, хронологічне, географічне, тематичне охоплення, частоту оновлення, види документів та обсяг).

Хоча з інформації відділів мистецтва та краєзнавства ми бачимо, що проводиться чимало творчих зустрічей з представниками різних видів мистецтв і творчих професій, про те, який їх зміст, жанровий спектр - дізнатися неможливо. Тим часом за цими нечисленними рядками можуть приховуватися цікаві знайомства і презентації творчих надбань молодих митців Волині (художників, акторів, драматургів, архітекторів, скульпторів тощо), а також фольклорних колективів. Тобто користувач не має чіткого уявлення, з ким він може зустрітися в бібліотеці, про що буде йти мова на тому чи іншому заході, о котрій годині, тощо.

Те ж саме стосується ілюстративної інформації. Крім сканованих обкладинок книг та портретів ми не бачимо на сайті ані фотографій масових заходів мистецької тематики, ані виставок картин, ані краєвидів, ані творів декоративно-прикладного мистецтва або юнацьких малюнків, ані віртуальних екскурсій мальовничими місцевостями та музеями Волинського краю, України, світу, ані записів музичних творів тощо.

Не вказується, які саме газети і журнали з питань літератутури, музики, театру, кіно, образотворчого мистецтва передплачує відділ мистецтв. Відсутня хроніка культурно-мистецького життя міста, особливо в молодіжному середовищі. Не вистачає фактографічної мистецтвознавчої інформації про репертуар театрів, кінотеатрів, художніх галерей, концертних майданчиків, залів, заходи творчих спілок, музеїв та їх адреси, час роботи, сеанси, транспорт, яким краще дістатися до відповідних установ тощо. Дуже мало посилань на мистецькі портали України і світу, довідники, енциклопедії, сайти спеціалізованих бібліотек або сторінки їх відділів мистецтв. Не відображено повного реєстру платних послуг, що їх надає відділ мистецтв та відповідних розцінок.

На сайті немає також чіткої систематизації інформації, зручної навігації, яка б дозволила кожному користувачеві (юнакові або дівчині, фахівцю) легко зорієнтуватись на мапі сайту, оперативно знайти потрібну йому інформацію.

Сайт Житомирської ОЮБ. Сторінка «Про бібліотеку» сповіщає, що в її структурі є відділ мистецтв. Але все, що може з цієї сторінки дізнатися віртуальний користувач про роботу відділу, вміщується в одне загальне речення: «Зосереджує у своїх фондах матеріали з різних видів мистецтва, культурології, фольклору, пропонує багатий фонд кінофотофонодокументів».

Сторінка «Послуги бібліотеки» знову наводить загальну інформацію щодо розміру документного фонду, кількості передплачуваних газет і журналів, можливості прослуховування кінофотофонодокументів, наявності електронного каталогу, інтернету тощо.

Сторінка «Нові надходження» більш конкретна за змістом і містить копії обкладинок деяких видань, а також наводить списки літератури за тематичними розділами. З розділу «Мистецтво» можна дізнатись про кількість книг, що надійшли до бібліотеки. На жаль, аудіо- або відеоматеріали в ньому відсутні.

На сторінці «Масові заходи» анонсується репертуар масових заходів на поточний місяць року (на момент перегляду сайту це був листопад). Зокрема, користувачі запрошуються на мистецький пленер «Любов’ю створена краса» за участю житомирських художників, приурочений до Дня художника. Було б доцільно більш детально проінформувати користвача про зміст цієї форми, назвати прізвища запрошених митців, проілюструвати 2 - 3 картинами їх творчість. Крім того, виникає запитання: чому на всі заходи запрошуються переважно учні ЗОШ? Невже іншим категоріям читачів (студентам, творчій, працюючій молоді) бібліотека не може нічого запропонувати?

На сторінці «Видавнича діяльність» естетична складова присутня в сценаріях «Україна була справжньою втіхою і святом душі» (до 200-річчя від дня народження М. В. Гоголя), «Творча молодь - майбутнє України», «У щастя є своя струна...» (до 60-річчя від дня народження В. Івасюка, українського композитора і поета), «Жіночій голос вічності» (до 120-річчя від дня народжен-ня російської поетеси Анни Ахматової). Але сторінка була б набагато цікавішою для бібліотекарів інших областей, вчителів, вихователів, якщо б на ній були представлені повнотекстові версії цих матеріалів.

Нарешті, зі сторінки «Про нас у пресі» можна дізнатися про зміст і спрямування тих чи інших масових заходів, серед яких доцільно виділити вже згадувані музично-поетичну акварель «Жіночій голос вічності», свято «Творча молодь - майбутнє України» в рамках Всеукраїнського тижня дитячої та юнацької книги, вечір-портрет, присвячений творчості Володимира Івасюка тощо.

Було б доцільно анонсувати поточні масові заходи, зокрема з мистецтва, для користувачів на відповідній сторінці сайту не менш цікаво і барвисто.

На сайті Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва опція «Екскурсія по бібліотеці» інформує, що при читальній залі для юнацтва працює літературно-мистецька вітальня «Словоспів», в якій влаштовуються тематичні вечори, ювілеї письменників, щороку проводяться Шевченківські читання «Дзвенять Кобзареві струни».

І тут ми теж стикаємося з неповнотою інформації щодо роботи вітальні: невідомо, яка програма нас очікує протягом року (півріччя), в які дні і часи проводитимуться засідання вітальні, для яких категорій читачів призначаються заходи.

У наступному розділі цієї опції - «Відділ організаційно-методичної роботи та бібліотечного маркетингу» - повідомляється про створення бази даних «Люби і знай свій рідний край» з використанням інтернет-ресурсів. Проте прямого доступу на сайті до неї немає, і залишається здогадуватись, що є цікавого і пізнавального у структурі цієї БД.

Подорожуємо цією опцією далі. Знайомимося з інформацією відділу комплектування та організації бібліотечних фондів (сектор фондосховища) і дізнаємося, що в бібліотеці є 30 аудіовізуальних носіїв, книги серії «Красне письменство Закарпаття», періодичні видання «Всесвітня література та культура в навчальних закладах України». Приємно відзначити, що більш детальна інформація про передплачені українські та російські газети та журнали подається в опції «Періодичні видання». Віртуальний користувач може познайомитися з усім їх списком. Серед них є і ті, що стануть у пригоді тим, хто цікавиться мистецтвом та красотами свого краю.

Варто особливо відзначити опцію сайту «Творчість юних читачів», у якій представлені, зокрема, малюнки талановитої 15-річної дівчини Інни Бескид, лауреата міжнародного дитячо-юнацького конкурсу образотворчого мистецтва тощо.

У видавничій діяльності бібліотек певна увага також приділяється популяризації життя і творчості діячів літератури та мистецтва. У цьому зв’язку можна звернути увагу, зокрема, на методико-бібліографічні матеріали «Я син народу, що вгору йде…» (до 150-річчя від дня народження І. Франка), «О. Духнович. Продовжувач традицій народних».

В опції «Календар масових заходів» події, на момент перегляду сайту, проанонсовані на перспективу. Серед них: вернісаж молодих художників «Світ очима молодих» (до Дня молоді 29 червня), літературне свято до Дня української писемності і мови «Любіть Україну, і пісню, і мову солов’їну».

Але знову, на жаль, є підстави констатувати ті ж самі недоліки у змісті інформаційного наповнення. Картковий ДБА бібліотеки не трансформовано в електронний, хоча б невеличкий за обсягом, масив аудіовізуальних документів.

Жанрові характеристики творів мистецтва для юнацтва, як і на попередньому сайті, також майже не розкриті, а двох масових заходів на рік на дану тему для цієї категорії користувачів, а також презентації малюнків, явно не достатньо. Хотілося б бачити також більш докладне відображення на сайті бібліотечних документних продуктів, що сприятиме розвитку художньої творчості молоді, формуванню її естетичних смаків.

Відсутні посилання на інші сайти, портали.

Немає опції «Бібліотечному фахівцю», а тому не відображені й методичні питання підвищення кваліфікації у галузі мистецтва.

Кіровоградська ОЮБ ім. М. Бойченка. Почнемо з інформації відділу мистецтв. Дізнаємося, якими носіями комплектується фонд відділу, який їх видовий склад. Користувачу повідомляють, що корпоративними зусиллями створюються електронні БД періодичних видань з мистецтва, ілюстрацій, звукозаписів, нот, надрукованих у журналах. Постійно проводяться такі заходи, як: фестивалі національних культур «Степова веселка» (нічого подібного, до речі, на інших сайтах ми не побачили), музичні та літературно-музичні години, зокрема, «Романтик в епоху класицизму: Л. Бетховен», «Світлий геній українського театру: М. Заньковецька», «Корифеї театральної спадщини», «Геній провінційного зодчества: Я. Паученко», «Стежками хутора «Надія» (з назви, правда, не зрозуміло про що йдеться) тощо. Відділ щорічно традиційно бере активну участь у Всеукраїнських тижнях «Музика - дітям та юнацтву», «Театр - дітям та юнацтву». У їх рамках відбуваються зустрічі з місцевими акторами, композиторами, працівниками музеїв. Не забвуають і про творчо обдаровану молодь, робота з якою є одним із пріоритетів бібліотеки.

Тобто мистецька палітра масових заходів багатша, а їх чисельність більша, ніж в інших бібліотеках: порушуються теми класичної музики, театру, архітектури.

Працівниками відділу готуються вибіркові бібліографічні списки літератури краєзнавчого спрямування: «Душі людської чародій: М. Кропивницький», «І. К. Карпенко-Карий (Тобілевич)», буклети серії «Світ мистецтва». Результатом кропіткої пошукової роботи стало видання компакт-диска «У бронзі і камені: пам’ятки м. Кіровограда».

Опція «Незламність духу - у творчості» знайомить з майстром м’якої іграшки, інвалідом І групи за зором, Оксаною Андрієнко. Вона очолює гурток «Дозвілля», що діє на базі навчально-виробничого комплексу Українського товариства сліпих м. Кіровограда.

Втім, на сайті немає можливості подивитися на її творчість та творчість інших членів гуртка. Не вказано й адресу гуртка, режим його роботи, контактні дані, тобто координати цього об’єднання для бажаючих записатися до нього відсутні.

Теми «Студентські фантазії», «Миттєвості людської душі» знайомлять з творчістю студентів-художників, які навчаються в Кіровоградському інституті регіонального управління та економіки.

Опцію «Клуби в бібліотеці» присвячено діяльності об’єднан-ня «Дивосвіт», що зібрало прихильників декоративно-ужиткового мистецтва. Воно намагається допомогти юнакам і дівчатам здобути майстерність та перейняти традиції і ремесла народних художніх промислів у вишиванні, виготовленні прикрас, крашанок, рушників тощо. Засідання клубу проходять у формі майстер-класів, виставок-презентацій, зустрічей-діалогів. На сторінці є посилання на план роботи об’єднання у 2009 р., але, як кажуть, з технічних причин з планом познайомитися не вдалося.

Кримський республіканський заклад «Бібліотека для юнацтва». У бібліотеці працює сектор літератури з мистецтва, який має свою сторінку на сайті, що інформує про основні категорії читачів, назви проектів (втім, зміст їх не розкривається), загальні напрями маркетингової діяльності. Користувач також може дізнатися, що в складі фонду є «уникальное собрание литературы по искусству» (але в чому ця унікальність, можна, мабуть, тільки здогадуватися) та інші видання. Конкретики щодо методичної роботи сектору також немає.

Проте, на сайті книгозбірні представлено доволі багату палітру матеріалів, присвячених мистецтву.

Так, на головній сторінці сайту увагу привертає «Молодежный микс» з декількома розділами, у т.ч. «Мне это нравится», «Афиша жизни на неделю», «Молодежная читалка», які, в свою чергу, мають певні підрозділи. Наприклад, розділ «Афиша…..» складається з підрозділів «Выставочные залы, музеи», «Театры», «Кинотеатры», «Концерты, гастроли» тощо, в яких, щоправда, подаються лише адреси та телефони відповідних закладів Сімферополя, хоча за логікою напрошується саме афіша культурно-мистецького життя міста: анонси театральних вистав, кінофільмів, виставок у музеях, фестивалів, конкурсів.

У підрозділі «Я - творец» розділу «Мне это нравится» користувачам пропонується ознайомитися з творчістю талановитих юнаків та дівчат. Зокрема, інстальовані декілька ілюстрацій однієї з читачок бібліотеки, яка захоплюється художньою творчістю. Але тут ми знову стикаємося з відсутністю певної інформаційної культури в поданні матеріалу: написано ім’я та прізвище дівчини, але немає ніяких інших даних про неї (вік, місце навчання, улюблені книги), відсутні підписи до цих ілюстрацій, незрозуміло до яких книг зроблені малюнки. Далі презентуються роботи вихованців спецшколи, але вся презентація вичерпується однією фотографією маленького формату. Добра справа з сумним виконанням за якістю. Нарешті, презентовано декілька робіт професійної художниці з Бахчисарая (фотографії вже кращі за якістю), але немає назв до картин і т. ін.

У підрозділі «Журналы» розділу «Молодежная читалка» можна знайти повнотекстове представлення декількох молодіжних часописів (лише російських), які на своїх сторінках пишуть про мистецтво, певні його музичні жанри, що подобаються юнацтву.

В опції «Объявления» анонсуються виставки ляльок «Бог сотворил человека, а человек - куклу» та - під назвою «Аллегория жизни » - фотографії 17 дерев’яних ляльок у точних копіях костюмів різних епох, виконані випускницею ТНУ ім. В. Вернадського. Втім, в анотації до першої виставки нічого не сказано про автора, а роботи в обох експозиціях представлені загальним планом і в маленькому форматі. До того ж, термін їх перегляду в бібліотеці вже закінчився.

У тій же опції молодь запрошується до участі у регіональному турі Всеукраїнського фотоконкурсу «Молоде обличчя України», оголошеного Міністерством України у справах молоді, сім’ї та спорту. До речі, це єдиний сайт серед усіх з такою інформацією.

В опції «Кружки, клубы» всі бажаючі віком від 10 до 16 років на період літніх канікул безкоштовно запрошувалися до вокального гуртка та «Очумелых ручек». Цей факт можна занести до числа позитивів сайту.

Натомість ще одним недоліком сайту, крім вищезгаданих, є наявність декількох «порожніх» опцій сайту, які мають назви, але не мають змісту чи наповнення (наприклад, «Календарь знаменательных дат»). А в опції «Последние новости» літературно-музична композиція «В поисках живой души» (присвячена 200-річчю М. В. Гоголя) датується 2 квітня 2009 р., а фольклорний вечір «Все починається зі слова» - 22 травня.

Тому доводиться акцентувати увагу на дуже прикрому недоліку - сайт не оновлюється і не редагується, що, до речі, притаманне також сайтам багатьох інших бібліотек.

Сайт був би набагато цікавішим, якщо б у ньому існували посилання на визначні мистецькі пам’ятки автономії, пов’язані, наприклад, з іменами І. Айвазовського, М. Волошина, О. Пушкіна, А. Чехова, видатними архітектурними пам’ятками, парками, музеями, краєвидами тощо.

Луганська ОЮБ. Відділ мистецтв Луганської ОЮБ має власну сторінку на сайті бібліотеки, на якій інформує, що обслуговує читачів, які цікавляться різними жанрами мистецтв. Для цього відділ пропонує скористатися своїм просторим салоном із аудіоапаратурою та читальним залом. Документний фонд відділу складається з різних носіїв інформації, у т. ч. книг (12 тис. одиниць, присвячених фотографії, архітектурі, музиці, театру, кіно, телебаченню), спеціалізованих журналів та газет (40 назв), нот, звукозаписів, ізоматеріалів. До послуг користувачів також фонотека з 3,5 тис. вінілових грамплатівок, касет, CD-дисків, відеоносіїв. Серед останніх згадуються фільми: «Великий Ермітаж», «Русское искусство ХVIII-ХХ вв.», «Искусство ХХ века» тощо. Крім того, пропонується понад 1 тис. слайдів.

Серед масових заходів за профілем відділу перевага віддається музичним вечорам, презентаціям, роботі відеосалону, книжковим виставкам.

Довідково-бібліографічний апарат за своєю структурою відображає видовий склад фонду. Це: алфавітний та систематичний каталоги грамзаписів, нотних видань, систематичні каталоги діафільмів та діапозитивів; картотека заголовків музичних творів, кінофільмів, сценічної музики; предметно-тематична картотека грамзаписів, картотека авторів літературних текстів.

З 2001 р. ведеться БД «Святковий калейдоскоп», яка відображає інформацію про сценарії народних та шкільних свят українською та російською мовами.

З 2007 року відділ мистецтв впровадив досвід російських колег з проведення фестивалю патріотичного кіно про часи Другої світової війни «Живуть вони з нами у фільмах і книгах». Так, з 28 квітня по 13 травня ц. р. користувачам пропонувався перегляд відповідних художніх стрічок, зокрема, «В августе 44-го», «Подвиг разведчика», «Чаклун и Румба» тощо, розповіді про їх створення, режисерів, акторів тощо.

Проте, з точки зору користувача, відчувається необхідність звернути увагу працівників відділу і відповідальних за сайт на те, щоб на ньому, по-перше, було відображено назви всіх періодичних видань. По-друге, слід перелічити всі технічні засоби, що є у відділі. Адже користувачу цікаво знати про відповідне технічне обладнання. По-третє, незрозуміло чи надає відділ платні послуги користувачам, а якщо так, то який їх репертуар і за якою ціною. Адже зі сторінки сайту «Платні послуги» є незрозумілим, які з послуг надаються саме цим відділом. По-четверте, відділ декларує популяризацію українського та світового мистецтва, але на сторінці підтвердження цьому факту немає. Було б доцільно розмістити на сторінці відділу всі заходи, що планує провести відділ протягом року, в якій час і для якої категорії читачів. По-п’яте, на жаль, немає відображення роботи з творчою молоддю, відображення відповідних художніх або фоторобіт. По-шосте, немає посилань на мистецькі інтернет-ресурси. По-сьоме - немає електронного ДБА відділу або його частки з доступом до нього через Інтернет.

Миколаївська ОЮБ. На сторінці сайту бібліотеки «Давайте познайомимось» представлено її структуру, в т.ч. «Відділ мистецтв і краєзнавства». Користувачу пропонується фонд з 3 тис. одиниць зберігання (ноти, альбоми, компакт-диски, довідкова література, підручники з культурології, етнографії і фольклору, образотворчого, декоративно-ужиткового, театрального і естрадного мистецтва, архітектури і музики, кіномистецтва, сценарії масових шкільних заходів, автобіографії та мемуари відомих діячів мистецтва).

Робота відділу будується в рамках програми «Шукаємо таланти», краєзнавчої пошуково-дослідницької експедиції «Про минуле в ім’я майбутнього», циклу експозицій ексклюзивних старожитностей «Віхи історії», клубу друзів «На Великій Морській» (засідання щопонеділка о 18 год.), клубу творчої молоді (засідання щочетверга о 18 год.). Крім того, поповнюються конвалюти за темою «Кінбурнська коса» та портфоліо «Наша зірка - Ілона Галицька».

На сторінці «Події та новини» в ретроспективі представлені фотофакти з коментарями до проведення певних заходів, що організовані відділом мистецтв або мали відношення до нашої теми. Це й чайна церемонія за японськими стародавніми традиціями, і різножанрові персональні художні виставки миколаївських митців, і різні форми популяризації книги, поезії тощо. Зокрема, під час урочистого закриття Тижня дитячої та юнацької книги відбувся фестиваль молодіжної книги «Спокуси книжкової весни» під девізом «Молодь об’єднає книга». Під час його проведення юнацтво м. Миколаєва мало змогу познайомитися з друкованою продукцією миколаївських видавництв «Гудим» і «Іліон», фотовиставкою І. Єрмолаєва «Фарби світу», виставкою робіт молоді Миколаївщини, наданих у 2008 р. на Всеукраїнський конкурс «Легенди рідного краю», виставкою малюнків юного покоління Снігурівщини «Світ Гоголя очима дітей» і з багатьма іншими цікавими знахідками організаторів цього комплексного заходу. Отже, користувачі сайту Миколаївської ОЮБ мають змогу отримати певну сукупність фактів про мистецькі акції бібліотеки, але, на жаль, у ретроспективному режимі.

Варто відзначити, що на сторінці «Інформаційно-ресурсний центр для молоді» представлено відомості про культурно-художній заклад «Натхнення» для молоді, яка бажає навчитися співати, танцювати, грати на музичних інструментах тощо. Прикро, що це поодинокий приклад такого закладу на все місто.

Серед недоліків можна назвати відсутність назв періодичних видань мистецької тематики, електронного довідково-бібліо-графічного апарату на кожний вид носіїв інформації або хоча б переліку нових надходжень мультимедійних документів, навчальної літератури тощо. Невідомо, чи ведеться ДБА відділу в традиційному режимі та якими каталогами та картотеками може скористатися користувач.

За всіма означеними заходами немає конкретики для самого користувача. Наприклад, неможливо дізнатися, яким чином за згаданими формами, темами тощо проводиться робота серед талановитого юнацтва. Якщо така робота справді ведеться, доцільно було б відображати її результати (наприклад, розмістити на сторінці відділу творчий доробок талановитої молоді в різних жанрах мистецтва). Важко також з’ясувати, за яким тематичним планом проходять засідання в клубах, чим вони цікаві для потенційного користувача. Немає анонсу заходів, що відбуватимуться в бібліотеці до кінця року, у т. ч. заходів мистецької тематики, немає посилань на мистецькі інтернет-ресурси.

Рівненська ОЮБ. Сторінка бібліотеки знаходиться на порталі «Молодь Рівненщини» в розділі «Молодь. Культура і дозвілля». Тут подано інформацію також про молодіжні культурні центри, клуби, фестивалі, творчий доробок молодих митців, виставки, вернісажі, презентації, музичні гурти та виконавців, молодіжні театри тощо. Тому бібліотеці немає сенсу повторюватися в наданні своїм віртуальним користувачам цих відомостей.

Нас цікавить, які власні ресурси і послуги ОЮБ забезпечують інформаційні та соціальні потреби юнацтва, як працює навігаційна функція сайту.

У представленій структурі позначено, зокрема, існування відділу мистецтв. Проте, познайомитися з його роботою змоги немає. А перейшовши до опції «Ресурси», можна побачити, що її зміст датується ще кінцем 2006 року. Те ж саме стосується опції «Творчі акції», яка сповіщає користувача про заходи за ІV квартал 2006 року. Отже, користуватися далі сайтом бажання не виникає.

Тернопільська ОМБ. Слід об’єктивно відзначити, що, за насиченістю інформацією на мистецьку тему, сайт цієї бібліотеки можна взяти за зразок. По-перше, на його головній сторінці в рамках опції «Віртуальні виставки» демонструється майстерність тернопільчан, які були удостоєні Національної премії ім. Тараса Шевченка в галузі мистецтва у різні часи: художників, скульпторів, архітекторів. Представлено зображення творів, за які вони отримали почесну відзнаку. Взагалі пропонується перегляд п’яти таких експозицій, зокрема ще трьох з мистецької тематики: «Українська вишивка - символ національної культури», «Світло її таланту» (до 135-річчя від д. н. Соломії Крушельницької), «Скульптура Іоана Пінзеля» (з фондів Тернопільського обласного краєзнавчого музею).

По-друге, є працююча (!!!) опція «Електронний каталог». У запропонованій пошуковій лоції (дуже зручній для користувача) в графі «Тематика» на запит «Мистецтво» пропонується чималий список джерел за поточний і минулі роки, присвячених різним жанрам мистецтва.

В опції «On-line» (цитуємо за текстом на сайті) «узагальнено матеріали про подвижників культури, котрі народилися на Тернопіллі. Серед них - багато всесвітньо визнаних імен: Іван Горбачевський, Богдан Лепкий, Шмуель Агнон, Соломія Крушельницька, Олександр Барвінський, Іван Пулюй, Володимир Гнатюк, Михайло Паращук, Яків Гніздовський, Михайло Бойчук та ін. Загалом, подано 108 імен. У межах кожного розділу та підрозділу персоналії і література згруповані в алфавітному порядку». Пропонується три розділи: «Література», «Мистецтво» і «Наука».

^ Розділ «Мистецтво» складається з підрозділів: «Скульптура», «Музика», «Живопис і графіка», «Театр».

Крім того, в цій опції запропоновані ще 2 сторінки: «Картинна галерея» і «Фонд творчих робіт молоді». Мета першої - естетичне виховання молоді через знайомство з творчістю провідних художників регіону, пропаганда професійного та народного мистецтва. Періодичність виставок місцевих майстрів - раз на місяць. А далі йде список молодих творців з он-лайн переключенням на їхні творчі здобутки в жанрі аплікації, графіки, живопису, скульптури, фотографії тощо. Готуються до показу роботи студентів відділу дизайну кооперативного технікуму м. Тернополя, учнів професійно-технічного училища № 10 (декоративно-ужиткове мистецтво) та ін. Мета другої сторінки - спонукати юнацтво до художнього оспівування рідного краю (існує можливість он-лайн перегляду цих нарисів).

Опція «Події і новини» інформує про форми та теми масових заходів, що проводилися бібліотекою протягом поточного і минулого років. Серед них є чимало й мистецьких заходів. Наприклад, «Cпадщина народу у великодній обрядовості» (літературно-мистецький вечір), підведення підсумків конкурсу на кращий малюнок-ілюстрацію за мотивами творів Миколи Гоголя, краєзнавчі читання із циклу «Скарбниця талантів землі тернопільської», зустріч із упорядниками книги «Жіночі історії» в рамках літературно-мистецької вітальні «Зустріч без прощань», фотовиставка переможців конкурсу фотомистецтва «Жива природа» (організованого спільно з Галицьким фотоклубом) тощо.

Як бачимо, Тернопільська обласна бібліотека для молоді основний акцент зробила саме на популяризації української культури, творчості молодих талантів краю. Тому, як кажуть, коментарі зайві.

Харківська ОЮБ. На жаль, сайт бібліотеки не відображає її сьогодення. Так, більшість представленої віртуальному користувачу інформації датується ще кінцем 2002 року (незрозуміло, чи є взагалі відповідальні за сайт!)

Але спробуймо абстрагуватися від цього факту і розглянути більш детально мистецьку складову сайту.

З опції «Структура бібліотеки» дізнаємося, що питаннями мистецтва на час розробки сайту у бібліотеці опікувалося цілих два відділи: перший - мистецтв, другий - сприяння естетичній освіті. Хотілося б дізнатися: в чому принципова різниця в їх діяльності?! На жаль, окремих сторінок цих підрозділів на сайті немає. Всю інформацію щодо мистецтва користувач має знаходити, «бігаючи» різними сторінками сайту.

До позитивів умовно віднесемо перелік на сторінці «Наші ресурси», видовий склад мультимедійних носіїв інформації та список журналів з мистецтва, що передплачувалися у 2002 році.

На сторінці «Наша діяльність» користувачу повідомляють, що зусилля бібліотеки, серед іншого, зосереджені на відродженні української культури та мови. Підтвердженням цієї тези є анонс про лекторій під назвою «Слово рідне, мова рідна», краєзнавчий клуб «Джерело», декілька творчих акцій на однойменній сторінці сайту. Проте, на жаль, чіткої програми названі форми та інші (наприклад, музично-театральної вітальні) не мають. Знову доводиться констатувати: користувач, дивлячись на зміст сайту, перебуває майже в повній інформаційній необізнаності: в який день, час він може відвідати той або інший захід, на яку категорію читачів цей захід розрахований тощо.

На сторінці «Видавнича діяльність» представлено інформаційний список «Молодь Харківщини», датований вже 2008 (!!!) роком. (Кумедна розбіжність у часі з наповненням інших сторінок сайту!) У списку є розділ «Талановита молодь», у якому вказано 6 періодичних джерел, з яких аж два (!!!) мають відношення до мистецької теми. На цьому видавнича діяльність і її відображення теми закінчуються!!!

Немає сенсу знов згадувати про інші недоліки в наповненні сайту, на які вже зверталася увага під час розгляду сайтів інших бібліотек для юнацтва. Взагалі, важко щось аналізувати, коли бібліотека так безвідповідально ставиться до свого інформаційного продукту.

Херсонська ОЮБ ім. Б. Лавреньова. Власного сайту в бібліотеці немає, тому відомості щодо її діяльності і, зокрема, популяризації мистецтва, розташовані на одному з порталів міста, який презентує культурне життя Таврії.

З нього можна дізнатися про контактний телефон «групи мистецтва» в структурі книгозбірні, певні заходи, присвячені мистецтву, що проводилися нею, але минулого року.

Зокрема, «мистецька група» реалізовувала відповідні власні програми.

Перша - «Творча та обдарована молодь - майбутнє нації» (про її зміст, термін дії відомостей не подається). В її рамках користувачеві презентовано лише два факти (взяті з місцевої преси та підкріплені трьома фотографіями невеличкого формату) про організацію виставки творчих робіт гуртківців відділу народних ремесел Херсонського будинку дитячої та юнацької творчості «Рукотворна феєрія» та творчу зустріч з місцевим поетом з нагоди його 50-річчя (!!!)

У другій - «Читання для всіх і кожного» - більш детально представлено методичний інструментарій, за допомогою якого бібліотека визначала рейтинги читацьких переваг (у т.ч. за темами «Книга, яка мені допомогла», «Гаряча десятка»), проводила ярмарки читацьких думок «Поговоримо про модні книги», «Які книги Ви візьмете в майбутнє», формувала для бібліотек «культурний рюкзак» тощо.

Зі сторінки бібліотеки можна дізнатися, що в ній діє арт-вітальня «Зустрічі без прощань», у якій проходять літературно-музичні свята, зустрічі з художниками, композиторами, акто-рами, поетами, експонуються твори юних і дорослих художників-початківців. В якому відділі, в які дні, години, за якою програмою - інформація відсутня.

В опції «Найяскравіші події першого півріччя 2008 року» проафішовані різдвяне свято, зустріч-концерт студентів Херсонського музучилища за програмою «Зустрічі без прощань», бенефіс майстрині декоративного розпису та виставки її робіт, моновистава за участю студенток Херсонського училища культури.

В опції «Бібліотечному фахівцю» наводиться інформація з газети про конкурс серед юнацтва на кращу творчу роботу на тему «Легенди рідного краю» та результати цього конкурсу.

З цієї опції є посилання ще на три інші опції: «Наші видання», «Про нас у ЗМІ» та «Семінар-практикум». У першій з них користувача інформують про наявність рекомендаційного бібліографічного покажчика «Мистецький вісник», що містить нові надходження літератури з актуальних проблем культури та мистецтва до бібліотеки у першому півріччі 2008 року. Повнотекстова версія його відсутня. В другій - наводиться список газетних статей про масові заходи бібліотеки, які відбулися з березня по липень. В третій - подаються фотографії з семінару, тема якого не вказується.

Чернігівська ОЮБ. Про те, що мистецтвознавчим питанням на сайті приділяється певна увага, свідчать назви виставок: «Книги, що дають натхнення» (з фотоверсією), присвяченої Року молоді, «Шляхами Кобзаревими» (до 185-річчя від дня народження Т. Шевченка), «Чарівні візерунки. Майстри народного розпису». Опція «Відділи та послуги» інформує користувача, що фонд відділу обслуговування представлений «книгами з різних галузей знань та діяльності людини», в т. ч. з мистецтва.

Серед послуг, близьких до нашої теми, «для тих, хто мріє вчитися далі», пропонується, зокрема, допомога у написанні рефератів з таких тем: «Історія України, краєзнавство», «Культура і культурологія», «Історія костюмів».

Якщо розкрити опцію «Навчальні заклади Чернігівщини», то серед вузів згадується Чернігівський факультет Київського національного університету культури і мистецтв, Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя, які готують фахівців за спеціальностями: музика та художня культура; музика та режисура музично-виховних заходів; хореографія та художня культура тощо. Постає логічне питання: чому на сайті бібліотеки немає відповідних інформаційних продуктів, посилань на інші мережеві ресурси тощо, які б допомагали в їх навчанні? Подібних запитань дуже багато.

До речі, зазначена опція «Електронний фонд», як зазначено на сайті, знаходиться в розробці.

Періодичних видань, що висвітлюють безпосередньо мистецькі питання для юного користувача, не знайшлося. Втім, є журнали і газети, в яких друкуються мистецькі матеріали. Серед них: «Країна знань», «Наука и жизнь», «Світогляд», «Краєзнавство. Географія» тощо. Проте, як вони використовуються в популяризації мистецтвознавчих питань залишається тільки здогадуватися.

Варто відзначити, що на сайті дається повний перелік періодичних видань.

Відділ науково-методичної, інформаційно-бібліографічної та масової роботи пропонує всім бажаючим надати «…. інформацію краєзнавчої тематики про сучасне і минуле Чернігівщини, видатних діячів культури і мистецтва краю», «про культурну спадщину українського народу, історію України». Питання: чому хоча б дещо з задекларованого не представлено на сайті?

З невеличкого списку сценаріїв щодо нашої теми, запропонованих відділом, виділимо матеріал «Я належу людству….», присвячений життю і діяльності видатного українського письменника і кінорежисера О. П. Довженка.

Але знову доводиться констатувати слабку довідково-бібліографічну, фактографічну наповненість сайту, його навігаційні вади, певну безсистемність в змістовному наповненні тощо.

Ми, звичайно, розуміємо, що обмежені фінансові, технічні можливості, кадрові проблеми обласних бібліотек для юнацтва, відсутність у багатьох з них сучасних автоматизованих бібліо-течних систем для створення власних електронних продуктів (каталогів, різних БД) є головною причиною відставання у інформаційному насиченні сайтів. Але всупереч всім цим прблемам, ми повинні шукати нові підходи, методи, здійснювати обмін досвідом, кооперуватися щодо покращення віртуального інформаційного сервісу, насамперед для юних користувачів, шукати нових партнерів, залучати до цієї справи талановиту і креативну молодь.

А наразі закликаємо методистів, модераторів сайтів і всіх тих, хто відповідає за їх організацію, наповнення, редагування тощо, уважно перечитати матеріали, проаналізувати сьогоднішній стан, виходячи з зауважень, що були зроблені в матеріалі щодо всіх бібліотек, і зробити відповідні практичні висновки для покращення віртуального іміджу ваших бібліотек.