asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5


уроку

Дата

проведення

Тема уроку

Примітка

158-П
Письмо елементів рядкової букви Ю під лічбу. Письмо рядкової букви ю. Формування аудіативних умінь за віршем Н.Забіли (с. 33). Зіставлення звукової схеми слова з назвами намальованих предметів. Буквений і словниковий диктант. Списування з друкованого тексту
159-4
Закріплення букви Ю. Розвиток мовлення за віршем В.Крищенка «Сонячне яблуко» (с. 146). Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Розвиток умінь виразного читання. Розвиток мовлення за текстом В.Сухомлинського «Усі книжечки хороші» (с. 151)
160-П
Письмо елементів великої букви Ю під лічбу. Письмо великої букви Ю. Формування аудіативних умінь за змістом загадки Л.Біленької. Аналітико- синтетичні вправи. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту
161
Робота з дитячою книжкою. Ти — слухняний. Ти — слухняна. Вчинки персонажів твору. Характерні риси персонажів твору. Слухняний — неслухняний: добре це чи погано. Навчати сприймати зміст твору, визначати вчинки персонажів, давати їм характеристику, усвідомлювати свої вчинки і прагнути до хорошого
162-4
Вивчення букви Є та її звукових значень [йе], [е] після м’якого приголосного. Формування аудіативних умінь за змістом тексту за І.Сенченком (с. 152). Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у віночку. Формування вмінь читати слова із буквою Є. Розвиток мовлення за віршем Т.Шевченка
163-П
Письмо елементів рядкової букви є під лічбу. Письмо рядкової бук­ви є. Формування аудіативних умінь за змістом вірша Ж.Вовк-Черемуш. Зіставлення звукової схеми слова з назвами намальованих предметів. Буквений і словниковий диктант. Списування з друкованого тексту
164-4
Закріплення букви Є. Розвиток мовлення за текстом Л.Муур (154—155). Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Розвиток умінь виразного читання
165-П
Письмо елементів великої букви Є під лічбу. Письмо великої букви Є. Формування аудіативних умінь за змістом загадки Л.Вознюк. Аналітико- синтетичні вправи. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту
166-4
Закріплення звуків [ц] [ц’], вивчення букви Ц. Формування аудіативних умінь за змістом вірша В.Слєпцова (с. 156). Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи із словами — назвами предметів, які намальовані у віночку. Розвиток мовлення за текстом Н.Бічуї (с. 157). Диференційований підхід у формуванні вмінь читати слова з буквою Ц
167-П
Письмо елементів рядкової букви ц під лічбу. Письмо рядкової букви ц. Формування аудіативних умінь за віршем І.Мацко. Мовні ігри. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту
168
Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова зв’язного висловлювання за початком і сюжетним малюнком. Навчати дітей передбачати розгортання подій, описаних на початку тексту; формувати вміння визначати за словами, вчинками персонажів їхній настрій, співвідносити описане з намальованим і на основі цього складати зв’язне висловлювання продовження сюжету
169-4
Закріплення букви Ц. Розвиток мовлення за текстом Г.Манівої «Слухняні капці» (с. 159). Диференційований підхід у формуванні вмінь читати (с. 158)
170-П
Письмо елементів великої букви Ц під лічбу. Письмо великої букви Ц. Формування аудіативних умінь за змістом загадки М.Владзимірського. Мовні ігри. Списування з друкованого тексту (с. 79)
171-4
Вивчення букви Щ та її звукових значень [шч]. Формування аудіативних умінь за віршем В.Крищенка (с. 160). Звуко-буквені зіставлення. Аналітико- синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у віночку. Формування вмінь читати слова з буквою Щ. Розвиток мовлення за текстом Г.Тютюнника
172-П
Письмо елементів рядкової букви щ під лічбу. Письмо рядкової букви щ. Формування аудіативних умінь за віршем Ж.Вовк-Черемуш. Зіставлення звукової схеми слова з назвами намальованих предметів. Буквений і словниковий диктант. Списування з друкованого тексту

і


уроку

Дата

проведення

Тема уроку

Примітка

173-4
Закріплення букви Щ. Розвиток мовлення за віршем Л.Вознюк (с. 62). Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Розвиток умінь виразного читання
174-П
Письмо елементів великої букви Щ під лічбу. Письмо великої букви Щ. Формування аудіативних умінь за змістом загадки Л.Біленької. Аналітико- синтетичні вправи. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту
175
Робота з дитячою книжкою. Ти — чесний. Ти — чесна. Вчинки, за якими можна назвати персонажа твору і людину в житті чесною чи нечесною. Навчати учнів оцінювати вчинки персонажів твору; розкрити зміст поняття «чесний»; формувати вміння робити висновки з прочитаного
176-4
Закріплення звука [ф], вивчення букви Ф. Формування аудіативних умінь за текстом Е.Майнардус (с. 164). Звуко-буквені зіставлення. Аналітико- синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у віночку. Формування вмінь читати слова з буквою Ф
177-П
Письмо елементів рядкової букви ф під лічбу. Письмо рядкової букви ф. Формування аудіативних умінь за змістом вірша Ж.Вовк-Черемуш. Мовні ігри. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту
178-4
Закріплення букви Ф. Формування вмінь читати слова із буквою Ф. Аналітико-синтетичні види роботи. Мовні ігри (с. 166—167)
179-П
Письмо елементів великої букви Ф під лічбу. Письмо великої букви Ф. Формування аудіативних умінь за віршем Л.Біленькбї. Мовні ігри. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту
180-4
Практичне ознайомлення зі звуком [дж], буквосполученням, яке його позначає. Формування аудіативних умінь за змістом тексту за Ю.Ярмишем (с. 168). Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у віночку. Формування вмінь читати слова з буквосполученням дж
181-П
Письмо слів із буквосполученням дж. Словникові диктанти. Списування з друкованого тексту. Формування аудіативних умінь за віршем Л.Вознюк
182
Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова зв’язного висловлювання за серією сюжетних малюнків. Навчати дітей передбачати розгортання подій, описаних на початку тексту; формувати вміння визначати за словами, вчинками персонажів їхній настрій, співвідносити описане з намальованим і на основі цього складати зв’язне висловлювання продовження сюжету
183-4
Практичне ознайомлення зі звуком [дз], буквосполученням, яке його позначає. Формування аудіативних умінь за змістом вірша Г.Бойка (с. 170). Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у віночку. Формування вмінь читати слова з буквосполученням дз
184-П
Письмо слів із буквосполученням дз. Словникові диктанти. Списування з друкованого тексту. Формування аудіативних умінь за віршем Л.Вознюк
185-4
Апостроф. Формування умінь читати слова з апострофом. Аналітико- синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у віночку (с. 172—173)
186-П
Письмо слів з апострофом. Списування з друкованого тексту. Формування аудіативних умінь за віршем Л.Вознюк


Планування підготували: Мар’яна ЗАХАРІЙЧУК, канд. пед. наук, доцент кафедри базових дисциплін Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Віра НАУМЕНКО, канд. пед. наук, доцент кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка


<< предыдущая страница