asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5


уроку

Дата

проведення

Тема уроку

Примітка

125-П
Письмо елементів рядкової букви ч під лічбу. Письмо рядкової букв ч. Формування аудіативних умінь за віршем Г.Чубач. Складовий аналіз слова. Буквений диктант. Списування з друкованого тексту
126
Урок розвитку зв’язного мовлення. Зима-білосніжка. Зима надворі. Зима в поезії. Навчати розповідати про Діда Мороза, використовувати слова з тексту (яка борода, кожушок, взуття). Будувати висловлювання-прохання до Святого Миколая
127-4
Закріплення букви Ч. Розвиток мовлення за текстом М.Павленко «Моя сестричка». Диференційований підхід у формуванні вмінь читати (с. 122— 123). Мовні ігри. Закріплення правопису великої букви
128-П
Письмо елементів великої букви ¥під лічбу. Формування аудіативних умінь за змістом загадки. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту
129-4
Закріплення звука [й], вивчення букви Й Формування аудіативних умінь за віршем В.Марсюка (с. 124). Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-син­тетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у віночку. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Розвиток мовлення за текстом Е.Шима «Дрізд і дятел» (с. 124—125)
130-П
Письмо елементів рядкової букви й під лічбу. Письмо рядкової букви й. Формування аудіативних умінь за змістом скоромовки. Складовий аналіз слова. Буквений диктант. Списування з друкованого тексту
131-4
Закріплення букви Й Розвиток мовлення за текстом О.Погребняк (с. 127). Диференційований підхід у формуванні вмінь читати (с. 126—127). Мовні ігри. Антоніми (без уживання термінів)
132-П
Письмо елементів великої букви Й під лічбу. Письмо великої букви Й Формування аудіативних умінь за змістом вірша Л.Вознюк. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту
133
Робота з дитячою книжкою. Якими можуть бути персонажі твору? Який ти? Ти — хоробрий. Ти — хоробра. Повторити ланцюжок тем дитячих кни­жок; формувати в дітей уміння давати характеристику персонажам твору за їхніми вчинками; розширити набір рис: хороший друг, добрий, хоробрий
134-4
Закріплення звука [х], вивчення букви X. Формування аудіативних умінь за текстом В.Чухліба (с. 128). Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у віночку. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати (с. 129). Розвиток мовлення за віршем М.Зайця (с. 129)
135-П
Письмо елементів рядкової букви х під лічбу. Письмо рядкової букви X. Формування аудіативних умінь за віршем Л.Лабовської. Складовий аналіз слова. Буквений диктант. Списування з друкованого тексту
136-4
Закріплення букви X. Розвиток мовлення за змістом ілюстративного ма­теріалу. Мовні ігри (с. 130). Диференційований підхід у формуванні вмінь читати (с. 131)
137-П
Письмо елементів великої букви X під лічбу. Письмо елементів великої букви X під лічбу. Письмо великої букви X. Формування аудіативних умінь за змістом загадки Л.Вознюк. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту
138-4
Закріплення звука [ж], вивчення букви Ж. Формування аудіативних умінь за текстом А.Мілна (с. 132). Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у віночку. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати (с. 133)
139-П
Письмо елементів рядкової букви ж під лічбу. Письмо рядкової букви ж. Формування аудіативних умінь за віршем Л.Вознюк. Звуко-складовий аналіз слів. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту
140
Урок розвитку зв’язного мовлення. Продовження оповідання. Навчати учнів придумувати й правильно розповідати, як може закінчитися описана подія
141-4
Закріплення букви Ж. Розвиток мовлення за віршем М.Пригари «Тайна» (с. 135). Диференційований підхід у формуванні вмінь читати (с. 134—135). Мовні ігри (анаграми, «Відшукай слово»)

. *

142-П
Письмо елементів великої букви Ж під лічбу. Письмо великої букви Ж. Формування аудіативних умінь за віршем Л.Біленької. Словниковий дик­тант. Складовий аналіз слова. Мовні іри. Списування з друкованого тексту

уроку

Дата

проведення

Тема уроку

1 ■ Примітка

143-4
Закріплення звука [ш], вивчення букви Ш. Формування аудіативних умінь за віршем Н.Кир’ян (с. 136). Звуко-буквені зіставлення. Аналітико- синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у віночку. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Розвиток мовлення за віршем В.Сосюри «Орися кошика взяла» (с. 137)
144-П
Письмо елементів рядкової букви ш під лічбу. Письмо рядкової букви ш. Формування аудіативних умінь за віршем Г.Чубач. Зіставлення звукової схеми слова з намальованими предметами. Буквений диктант. Списування з друкованого тексту
145-4
Закріплення букви Ш. Розвиток мовлення за текстом В.Орлова (с. 139). Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Розвиток діалогічного мовлення (с. 138—139) *
146-П
Письмо елементів великої букви Ш під лічбу. Письмо великої букви Ш. Формування аудіативних умінь за змістом вірша-добавлянки В.Кравчука. Мовні ігри. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту
147
Робота з дитячою книжкою. Ти — розумний. Ти — розумна. Розширення рис характеру персонажів твору. Збагачення словника першокласників словами «розумний», «розумна». Читання та розігрування творів, у яких прославляється розум. Розширити уявлення учнів про риси, які властиві людині, персонажам твору; формувати вміння визначати їх за вчинками; розкрити сутність поняття «розумний»; навчати впізнавати прочитаний твір за орієнтирами: заголовок, малюнки
148-4
Вивчення букви / та її звукових значень [йі]. Формування аудіативних умінь за віршем О.Палійчука (с. 140). Звуко-буквені зіставлення. Аналітико- синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у віночку. Диференційований підхід у формуванні вмінь читати (с. 140—141). Розвиток мовлення за текстом В.Сухомлинського (с. 141)
149-П
Письмо рядкової букви ї. Формування аудіативних умінь за віршем Л.Вознюк (с. 24). Зіставлення звукової схеми слова з назвами намальованих предметів. Буквений і словниковий диктант. Списування з друкованого тексту
150-4
Закріплення букви /. Розвиток мовлення за віршем О.Василенко (с. 143). Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Розвиток умінь виразного читання
151-П
Письмо великої букви /. Формування аудіативних умінь за змістом загадки Г.Чубач. Аналітико-синтетичні вправи. Мовні ігри. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту
152-4
Вивчення букви Я та її звукових значень [йа], [а] після м’якого приголосного. Формування аудіативних умінь за віршем Л.Вознюк (с. 144). Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у віночку. Формування вмінь читати слова з буквою Я
153-П
Письмо елементів рядкової букви я під лічбу. Письмо рядкової букви я. Формування аудіативних умінь за віршем Л.Вознюк. Зіставлення звукової схеми слова з назвами намальованих предметів. Буквений і словниковий диктант. Списування з друкованого тексту
154
Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказування прослуханого тексту за запитаннями. Навчати учнів запам’ятовувати зміст, розуміти вчинки персонажів твору, передбачати розгортання подій, правильно відтворювати прочитане
155-4
Закріплення букви Я. Розвиток мовлення за віршем В.Крищенка «Сонячне яблуко» (с. 146). Диференційований підхід у формуванні вмінь читати. Розвиток умінь виразного читання
156-П
Письмо елементів великої букви Я під лічбу. Формування аудіативних умінь за змістом загадки Л.Вознюк. Аналітико-синтетичні вправи. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту
157-4
Вивчення букви іОта її звукових значень [йу], [у] після м’якого приголосного. Формування аудіативних умінь за текстом А.Григорука (с. 148). Звуко- буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами — назвами предметів, які намальовані у віночку. Формування вмінь читати слова з буквою Ю. Розвиток мовлення за змістом тексту за Я.Гояном


<< предыдущая страница   следующая страница >>