asyan.org
добавить свой файл
1

Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розділу дипломного проекту

"Радіаційна безпека АЕС

та захист навколишнього середовища"


Одесса: ОНПУ, 2011

Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розділу дипломного проекту

"Радіаційна безпека АЕС

та захист навколишнього середовища"


Затверджено

на засіданні кафедри АЕС

Протокол № 3 від 10.09.2011 р.


Одесса: ОНПУ, 2011

Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту “Радіаційна безпека АЕС та захист навколишнього середовища” для студентів спеціальності 07.090502 усіх форм навчання – Атомна енергетика / Укл.: А.О.Лукін, Ю.І. Висоцький. - Одеса: ОНПУ, 2010. - 14 с.


Укладачи: Лукін А.О., ст. викладач,

^ Висоцький Ю.І., канд.техн.наук, доц.


Методичні вказівки містять завдання до розділу “Радіаційна безпека АЕС та захист навколишнього середовища” дипломного проекту. Цей розділ є складеною частиною загального розділу “Охорона праці”. Завдання базуються на основі знань, які набули при вивченні дисциплін: “Дозиметрія та захист”, “Ядерна та нейтронна фізика”, “Фізика ядерних реакторів”, “Захист навколишнього середовища”, “Надійність та ядерна безпека АЕС”.

Призначаються для студентів денної та заочної форми навчання.


ЗМІСТ


Вступ


Текст…


Назва розділу


Текст…

Назва розділу


Текст…