asyan.org
добавить свой файл
1
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Комунальний заклад Сумської обласної ради

«Сумська обласна клінічна лікарня»


вул. Троїцька, 48, р\р 35414001001239

м. Суми, 40022 ГУДКУ в Сумській області

тел. (0542) 25-00-78, МФО 837013

факс (0542) 25-76-95, e-mail: sokb@bk.ru, sokb@chereda.net Код ЕДРПОУ 02000381


ПОКАЗАННЯ

для направлення на консультації

в консультативну поліклініку КЗ «СОКЛ»


Направляти на консультації до фахівців консультативної поліклініки КЗ «СОКЛ» мають право лікарі лікувально-профілактичних закладів області, які підпорядковані Міністерству охорони здоров’я, лікарі відомчих ЛПЗ, які розташовані на території області, лікарі МСЕКів та лікарі приватних медичних закладів і страхових компаній, які мають договори з КЗ «СОКЛ».

Направлення в поліклініку КЗ «СОКЛ» повинно бути узгоджене з відповідним по фаху завідуючим відділенням ЦРЛ (районним чи міським фахівцем) чи завідуючим поліклінікою при вирішенні лікувально-діагностичних проблем або головою ЛКК при необхідності вирішення експертних питань.

Направленню в поліклініку підлягають:

1) пацієнти, яким на рівні ЦРЛ чи міської лікарні через відсутність необхідної в них діагностичної апаратури неможливо провести обов’язкове для встановлення діагнозу обстеження;

2) для проведення диференційної діагностики при труднощах встановлення етіології симптомів чи синдромів;

3) для вирішення питання планової госпіталізації у відділення КЗ “СОКЛ”;

4) для вирішення питань направлення на лікування в реабілітаційні центри (Солотвино, Ужгород, «Роща», «Бермінводи»);

5) для вирішення питання: наявності тимчасової непрацездатності при труднощах у вирішенні питання обґрунтованості видачі чи продовження листка непрацездатності або у випадках незгоди пацієнта з відмовою йому видачі чи продовження листка непрацездатності;

6) вирішення питання направлення на лікування в республіканські центри, НДІ або консультування в них в діагностично складних випадках;

7) при незгоді пацієнта з рішенням лікаря ЛПЗ за місцем проживання по лікуванню, експертних питаннях або в порядку розгляду письмових скарг на дії лікарів у вищестоящі інстанції (УОЗ, ОДА, МОЗ, КМ України, Президенту України, прокуратуру);

8) для проведення повторних консультацій після лікування в КЗ “СОКЛ” у випадках виникнення ускладнень після цього лікування або необхідності повторних оперативних втручань чи проведення складних інструментальних обстежень з метою контролю за ефективністю лікування чи діагностики ускладнень (КТ, МРТ);

9) для проведення складних обстежень, які не виконуються в ЛПЗ за місцем проживання (ЕЕГ, КТ, МРТ);

10) для уточнення діагнозів та ступеню функціональних розладів у осіб, які претендують на встановлення професійних хвороб, при направленні на МСЕК з метою встановлення групи інвалідності чи її перегляду (у випадках зміни стану здоров’я за період з моменту попереднього освідчення на МСЕК);

11) призовники по направленнях старших лікарів медкомісій військкоматів для уточнення встановлених в ЦРЛ діагнозів та ступеню функціональних розладів та лікарів медичної комісії обласного військкомату;

12) пацієнти з хворобами крові для проведення оглядів лікарем-гематологом та вирішення питання стаціонарного лікування в гематологічному відділенні КЗ “СОКЛ”;

13) іноземні громадяни для проведення стаціонарного, в т.ч. оперативного лікування в спеціалізованих відділеннях КЗ “СОКЛ”, яке неможливо провести в ЦРЛ чи міській лікарні та у разі необхідності консультування спеціалістами, які відсутні в ЛПЗ за місцем тимчасового проживання.

14) осіб, які оскаржують рішення медичної комісії ЦРЛ чи міської лікарні про встановлення у них протипоказів до роботи в шкідливих чи небезпечних для життя умовах праці.

15) вагітні для встановлення протипоказів для виношування вагітності чи вибору методу родорозрішення, проведення стаціонарного лікування у спеціалізованих відділеннях СОКЛ в термін до 22 тижнів вагітності;

16) ув’язнені з виправних колоній області та особи, що перебувають в слідчих ізоляторах для уточнення діагнозів при вирішенні питань лікування, яке неможливо провести в медсанчастинах виправних закладів чи ЛПЗ за місцем їх розташування та при оформленні посильних листів цій категорії громадян.

В направленні повинні бути вказані виконані в ЛПЗ за місцем проживання обстеження, результати оглядів лікарів, терміни перебування на листку непрацездатності, мета направлення в обласний заклад.

При направленні осіб після оперативних втручань – чітко вказувати в направленні дату оперативних втручань, їх об'єм, післяопераційні ускладнення,
якщо вони мали місце. При направленні пацієнтів для вирішення питань подальшого лікування, винесення експертних рішень, до направлення додавати виписки із історій хвороб про проведене напередодні направлення лікування або їх копії, завірені підписом посадової особи і мокрою печаткою закладу, копії протоколів інструментальних обстежень, які являються доказовою базою виставленого діагнозу та рентгенограми (протоколи ФГС, УЗД, РЕГ, ЕЕГ, СГ, КТ, МРТ).

Направлення повинні бути завірені печаткою і підписом лікаря, підписом та вказанням прізвища і посади відповідної посадової особи (зав. поліклінікою, голови ЛКК, начмеда), штампом і печаткою ЛПЗ або поліклініки цього ЛПЗ.

Наявність амбулаторної карти в поліклініці СОКЛ не дає права на запис без направлення за винятком випадків, коли лікарями СОКЛ рекомендувалось повторне обстеження чи огляд в поліклініці СОКЛ із вказанням термінів повторного звернення.

З 01.01.2012 згідно Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги» від 07.07.2011 № 3611-VI – (стаття 353 третинна (високоспеціалізована) медична допомога) – надається відповідно до медичних показань за направленнями лікуючого лікаря з надання первинної чи вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги або закладу охорони здоров’я, який забезпечує надання первинної, вторинної (спеціалізованої) чи третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, у тому числі й іншої спеціалізації.

Без направлення третинна (високоспеціалізована) медична допомога надається пацієнтам, які перебувають у невідкладному стані.


Головний лікар В.В.Горох


Азарова О.П.