asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5
555. Хижняк А. Ф. Данило Галицький : роман / А. Ф. Хижняк. - К. : Дніпро, 1970. - 588 с.
556. Хорунжий Ю. Борвій : роман-драма в 4-ох одмінах / Ю. Хорунжий. - К. : Рад. письм., 1987. - 476 с.
557. Хорунжий Ю. Коли промовляють фальконети : повісті, іст. триптих / Ю. Хорунжий. - К. : Молодь, 1988. - 184 с.
558. Хоткевич Г. М. Авірон ; Довбуш ; Оповідання / Г. М. Хоткевич, упоряд., авт. післямови та прим. Ф. П. Погребенник, худож. Г. В. Якутович. - К. : Дніпро, 1990. - 559 с. : іл.
559. Хоткевич Г. Два гетьмани / Г. Хоткевич. - К. : Дніпро, 1991. - 107 с.
560. Хоткевич Г. Довбуш : повість / Г. Хоткевич. - К. : Дніпро, 1985. - 467 с.
561. Хоткевич Г. Камінна душа : повість / Г. Хоткевич. - К. : Дніпро, 1970. - 371 с. ; іл.
562. Чайковський А. Я. Повісті / А. Я. Чайковський. - Л. : Каменяр, 1989. - 336 с.
563. Чемерис В. Ольвія / В. Чемерис. - К. : Укр. Центр духов. культури, 1993. - 384 с.
564. Чемерис В. Скандал в імператорському сімействі : іст. роман / В. Чемерис. - К. : Рад. письм., 1988. - 415 с.
565. Чемерис В. Л. Фортеця на Борисфені : іст. роман / В. Л. Чемерис. - К. : Укр. письм., 1993. - 463 с.
566. Черкасенко С. Ф. Поезії / С. Ф. Черкасенко. - К. : Рад. письм., 1990. - 292 с.
567. Черкасенко С. Ф. Твори В 2-х т. / С. Ф. Черкасенко. - К. : Дніпро, 1991.
Т. 1. Поезія. Драм. тв. - 891 с.
Т. 2. Оповідання. - 671 с.
568. Чернілевський С. Рушник землі : поезії / С. Чернілевський. - К. : Рад. письм., 1984. - 135 с. - [З автографом автора].
569. Чубач А. Журавка : лірика / А. Чубач. - К. : Рад. письм., 1970. - 90 с. - [З автографом автора].
570. Чуєш, брате мій : зб. повстан. віршів. - Луцьк, 1992. - 127 с.
571. Шевченко Т. Г. Гайдамаки / Т. Г. Шевченко. - К. : Дніпро, 1969. - 104 с.
572. Шевчук В. Син волі : роман у 2-х кн. / В. Шевчук. - К. : Дніпро, 1989. - 308 с.
573. Юсип Д. Вогонь Світлодара : нариси, есе / Д. Юсип. - Івано-Франківськ, 1992. - 180 с. - [З автографом автора].
574. Юсип Д. Дзвони Чумацького Шляху: історико-літ. студії, присвяч. борцям за волю України / Д. Юсип. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. - 351 с. - [З автографом автора].
575. Юсип Д. Норовистий кінь Посейдона: творчі портр., ст. і полем. нотатки / Д. Юсип. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. - 408 с. - [З автографом автора].
МИСТЕЦТВО
576. Автопортрети Олекси Новаківського : кат. вист. - Л., 1992. - Буклет.
577. Роман Баран : фотовист. - Івано-Франківськ, 1996. - 7 с.
578. Білий птах з чорною ознакою. Іван Миколайчук : спогади, інтерв'ю, сцен. / упоряд. М. Миколайчук. - К. : Мистец., 1991. - 399 с. : іл.
579. Ганна Василащук : альбом. - К. : Мистец., 1985. - 111 с. : іл. - [З автографом мисткині].
580. Виставка творів М. Грепиняка: графіка, художня обробка дерева : кат. / склав Р. В. Дреботюк. - Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1984. - 16 с. - [З автографом митця].
581. Виставка творів живопису і графіки Ігоря Деркача : кат. - Івано-Франківськ, 1984. - 36 с.
582. Виставка художньої вишивки Дмитра Пожоджука. - Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1989. - 28 с.
583. Волинський Й. Композитор Микола Колесса / Й. Волинський. - Л. : Кн.-журн. вид-во, 1954. - 55 с.
584. Головащенко М. І. Феномен Олександра Кошиця / М. І. Головащенко. - К. : Муз. Україна, 2007. - 587 с. : іл.
585. Грабовецький В. В. Скульптурна Шевченкіана Прикарпаття : путівник / В. В. Грабовецький, Б. В. Грабовецький. - Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1989. - 24 с.
586. Лисенко М. В. Листи / М. В. Лисенко, упоряд. О. Лисенко. - К. : Мистец., 1961. - 536 с.
587. М. В. Лисенко у спогадах сучасників / упоряд. О. Лисенко. - К. : Муз. Україна, 1968. - 824 с.
588. Меморіальна виставка і монографія Михайла Мороза. - 7 с.
589. Народний фотоклуб „Колумб". - Івано-Франківськ ; Тисмениця, 1993. - 52 с. ; іл.
590. Науково-практична конференція до 125-річчя з дня народження К. В. Квітки : тези доповідей / відп. за вип. Р. І. Дзвінка. - Рівне, 2005. - 54 с. - [З автографом Б. Яремко].
591. Наш Станиславів : альбом. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. - 120 с.
592. Павлюк М. Серця мого спів : зб. пісень для дітей та молоді / М. Павлюк. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1998. - 119 с.
593. Паранюк Є. Український Голлівуд і Олександр Кошиць / Є. Паранюк. - Івано-Франківськ, 2002. - 36 с. - [З автографом автора].
594. Петренко М. З. Українське золотарство ХVІ - ХVІІІ ст. / М. З. Петренко. - К. : Наук. думка, 1970. - 208 с.
595. Пісні Українських Січових Стрільців. - 1990. - 30 с.
596. Природа-95: перший нац. фотоконкурс. - Івано-Франківськ, 1995. - 20 с.
597. Природа-96: другий нац. фотоконкурс. - Івано-Франківськ, 1996. - 26 с.
598. Скляр І. Подарунок сопілкарям : практ. посіб. / І. Скляр. - К. : Мистец., 1968. - 60 с.
599. Степовик Д. В. Скарби України / Д. В. Степовик. - К. : Веселка, 1990. - 192 с.
600. Схематична карта Івано-Франківської області : фотоальбом.
601. Ткачук Т. М. Галицькі керамічні плитки із рельєфними зображеннями та гончарні клейма (з фондів іст. музею у с. Крилос Нац. Заповідника „Давній Галич" у м. Галичі) / Т. М. Ткачук, К. Л. Тимус. - Галич, 1997. - 59 с.
602. Українське барокко та европейський контекст. - К. : Наук. думка, 1991. - 256 с.
603. Українське мистецтво у міжнародних зв'язках: дожовтневий період. - К. : Наук. думка, 1983. - 192 с.
604. Федорук О. Джерела культурних взаємин: Україна в творчості пол. худож. другої половини ХІХ-початку ХХ ст. / О. Федорук. - К. : Мистец., 1976. - 128 с.
605. Шевченкіана в екслібрисі : кат. вист. - Івано-Франківськ, 1989. - 38 с.
606. Юрченко П. Г. Дерев'яна архітектура України / П. Г. Юрченко. - К. : Будівельник, 1970. - 192 с.
607. Яновський М. Срібна пряжка / М. Яновський. - Ужгород : Карпати, 1980. - 216 с. : іл. - [З автографом автора].

ТЕАТР
608. Арсенич П. Гуцульський театр Гната Хоткевича: присвяч. Галині Гнатівні Хоткевич / П. Арсенич. - Коломия : Світ, 1993. - 30 с.
609. Садовський М. К. Мої театральні згадки 1881-1917 / М. К. Садовський. - К., 1956. - 204 с.
^ ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
610. Гуджиев Г. И. Взгляды из реального мира / Г. И. Гуджиев. - Минск : Вида-Н, 1997. - 224 с.
ПСИХОЛОГІЯ
611. Шостак В. І. Природа наших відчуттів / В. І. Шостак. - К. : Рад. шк., 1989. - 118 с.
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО
612. Акерман Й. Утіха бідних душ: повчання та приклади про стан бідних душ у чистилищі / Й. Акерман, пер. з нім. Л. Костирка та В. Угринюка. - Івано-Франківськ, 1995. - 111 с.
613. Біблійний катихизм для грекокатоликів. - Братіслава, 1982. - 176 с.
614. Біблійні оповіді. - Дрогобич, 1990. - 88 с.
615. Ісус: історія Його життя згідно Євангелії від св. Луки. - США, 1990. - 78 с.
616. Коваль І. Церковна археологія : курс лекцій / І. Коваль. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1998. - 168 с.
617. Крамар С. Від апостола Андрія до князя Володимира : нарис історії християнізації України до 988 року / С. Крамар. - Івано-Франківськ : Галичина, 1992. - 120 с.
618. Новий Заповіт Господа й Спасителя нашого Ісуса Христа. - Америка, 1988. - 464 с.
619. Послання його святості Івана Павла ІІ з нагоди святкування Міжнародного дня миру 1-го січ. 1994. - 1994. - 8 с.
620. Розстріляна і відроджена Церква : матеріали наук.-теорет. конф. до 55-ї річниці ліквідації УГКЦ рад. режимом. - Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2001. - 152 с.
621. Романюк Т. Патріарх Володимир, або спогади про батька : докум. нарис / Т. Романюк. - К. : Просвіта, 2000. - 144 с.
622. Сповідь на Голгофі: альманах : докум. нариси, спогади, ст., списки про репресії щодо церкви та духов. осіб на Херсонщині за роки тоталітар. режиму. - Херсон, 2001. - 208 с.
623. Хресна дорога. - Галич, 1999. - 34 с.
^ БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ. ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ
624. Михайло Андрусяк : бібліогр. покажч. / упоряд. М. Васильчук. - Коломия : Вік, 2005. - 24 с.
625. Бібліографічний покажчик історико-краєзнавчих публікацій за 1959-1988 р. : до 30-річної праці на ниві іст. краєзнавства та 55-річчя з дня народження П. І. Арсенича. - Івано-Франківськ, 1999. - 76 с. - [З автографом П. І. Арсенича].
626. Енциклопедія Коломийщини / за ред. М. Васильчука, М. Савчука. Зшиток 3, літ. В. - Коломия : Вік, 2000. - 244 с.
627. Письменник Геннадій Бурнашов : бібліогр. покажч. / упоряд. Г. Горбань, В. Смирнов. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2006. - 56 с.
628. Українська народна енциклопедія / ред. І. Ходак, упоряд. Р. Федорів. - Л. : Червона Калина, 1996. - 645 с.
629. Українська педагогічна бібліографія 1997 рік : покажч. л-ри. Вип. 8 / укл. Н. Тарасова, Е. Татарчук. - К. : НПУ ім. М. Драгоманова, 2003. - 205 с.
БРОШУРИ
630. Бандера С. З невичерпного джерела / С. Бандера. - Дрогобич : Відродж., 1998. - 24 с.
631. Бог ся раждає: зб. коляд і щедрівок для мішаного хору / обробка і упоряд. І. Лепкого. - Івано-Франківськ, 1991. - 50 с.
632. Гнатюк І. Патріарх-Великомученик [Владика Володимир, в миру - Василь Романюк] / І. Гнатюк. - К. : Спадщина, 1997. - 32 с.
633. Дев'ятка Д. Г. Харчування людей розумової праці / Д. Г. Дев'ятка. - К. : Здоров'я, 1977. - 40 с.
634. Довідник учасника фестивалю [„Родослав"]. - Івано-Франківськ, 2001. - 76 с.
635. Івано-Франківська область: інвестиційні наміри п-в. - Івано-Франківськ : Галичина, 1996. - 24 с.
636. Калинове кохання : [диск]. - К., 2006.
637. Кардаш Н. Живопис : альбом / Н. Кардаш - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. - 17 с.
638. Каспрук С. „Меморіал" Івано-Франківщини: вчора, сьогодні, завтра / С. Каспрук, Ю. Манюх. - Івано-Франківськ, 1997. - 32 с.
639. Каталог офисной техники. 1-е полугодие 1998 г. - К., 1999. - 60 с.
640. Коломия. Фотонарис. - Ужгород : Карпати, 1991. - 58 с. : іл.
641. Коновалов І. І. Курорт вдома / І. І. Коновалов. - К., 1991. - 48 с.
642. Котуков Г. Н. Культивовані і дикорослі лікарські рослини : довідник / Г. Н. Котуков - К. : Наук. думка, 1971. - 168 с.
643. Курищук В. Його життя народові належить : [про Матіїва-Мельника] / В. Курищук. - 1991. - 16 с.
644. Матеріали установчого з'їзду УРП. - Б-чка „Франкової криниці", 1990.
645. Освітяни - учасники визвольних змагань (1918-1920 рр.) / авт. текстів Ю. Угорчак. - Івано-Франківськ, 1995. - 20 листівок.
646. Пам'яті Українських Січових Стрільців : зб. пісень. - 1990. - 40 с.
647. Пастернак Я. Старий Галич: археол.-іст. досліди у 1850-1943 рр. / Я. Пастернак. - Івано-Франківськ : Плай, 1998. - 348 с.
648. Пиріг Л. А. Харчування при захворюваннях нирок / Л. А. Пиріг. - 4-е вид. - К. : Здоров'я, 1979. - 40 с.
649. Розстріляне слово: письменники Прикарпаття - жертви сталінських репресій. - Івано-Франківськ, 1992. - 19 с.
650. Рот А. М. Аудио-визуальный курс современного английского языка для студентов / А. М. Рот. - Ужгород, 1972. - 14 с.
651. Український календар. 1997 / уклад. Л. Вардзарук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1996. - 80 с.
652. Українські народні мелодії в легкій обробці для ф-но Богдана Шиптура. - Івано-Франківськ, 1989. - 20 с.
653. Хомин Б. Ф. Просто, надійно, доступно: лікування органів травлення очищенням фізич., духов., фіто-препаратами та гомеопатією / Б. Ф. Хомин. - Надвірна, 1995. - 38 с.
654. Яремко Б. Бойківська сопілкова музика / Б. Яремко. - Л. : Сполом, 1998. - 128 с.
^ ПОКАЖЧИК АВТОРІВ І НАЗВ
А ми тую... - 293
Абумуслимов С.-Х.- 228
Автопортрети... - 576
Акерман Й. - 612
Акція „Вісла"... - 48
Alimcan H. - 294
Ангелюк О. - 295, 296
Андрій апостол - (617)
Андрусяк Є. - 49
Андрусяк М. - 50, 51, 52, 53, 54, 297, (624)
Андрухів І. О. - 55
Андрухович Ю. - 298, 299, 300, 301, 302
Андрушко В. - 56, 303
Антологія поезій... - 304
Антоненко-Давидович Б. - 264
Антонич Б. - 305
Антонович В. - 57
Апанович О. М. - 58, 59
Аполлонова лютня - 306
Аркас М. - 60
Аронець М. М. - 307, 308
Аронов Д. М. - 12
Арсенич Д. - 309, 310, 311
Арсенич П. І. - 61, 62, 63, 64, 65, 66, (112), 112, 198, 199, 202, 224, 265, 266, 267, 608, (625)
Ашкіназі М. - 67
Бабій В. - 68
Багмет А. - 254
Багряний І. - 312
Бажан О. - 95
Бандера С. - (137), 630
Бандрівський М. - 200
Баран Р. - 577
Басенко К. - 313
Бедрій А. - 69
Белая Н. А. - 13
Бердник О. П. - 314, 315, 316
Березін Б. І. - 7
Березуни - 201
Бернгард Т. - 317
Біблійний катихизм... - 613
Біблійні оповіді - 614
Бібліографічний покажчик - 625
Білан М. - 318
Білас І. - 70
Білий птах... - 578
Білик І. - 319, 320
Білодід І. К. - 257
Біль - 321
Біографія... - 288
Бісс Є. - 322
Бог ся раждає - 631
Богун - (517)
Бода Б. - 71
Бойчук З. - 203
Бокий Ю. В. - 247
Боплан Г. Л. - 72
Борець Ю. - 73, 74
Боривітер Д. - 323, 324
Боровий В. - 325, 326
Борщак І. - 75
Боряк О. О. - 225
Буджак М. - 76
Бурачинські - (66)
Бурнашов Г. В. - 78, (627)
Бюлетень - 79
Вакаров Д. О. - 327
Вапцаров Н. - 328
Вардзарук Л. - 80, 651
Василащук Г. - 579
Васильчук М. - 82, 269, 624, 626
Ващенко Г. - 242
Виговський І. - (177)
Винниченко В. - 81
Високовітамінні...-10
Височан С. - (448)
Виставка... - 580, 581, 582
Витвицький С. - 82
Від Карпат... - 329
Вінграновський М. - 330
Вірлич А. Є. - 83, 437
Влад М. М. - 331, 332
Воїнственський М. А. - 1
Войнаровський - (75)
Войцюк В. - (85)
Волгин А. - 8
Волинський Й. - 583
Володимир князь - 617
Володимир (Патріарх) - див. Романюк В.
Володимирський Ф. - 84
Воробйов М. П. - 333, 334
Гаврилів Б. - 85, 202, 203, 212
Гаврилів Т. - 268, 335, 336, 337
Галан Я. - 338
Галицький Данило - див. Данило Галицький
Галич і Галицька земля -204
Галич та його довкілля - 205
Галичина - 86, 339
Гальма М. - 248
Гандзюк Р. - 87, 181, 206, 207
Ганущак В. - 340
Геник М. - 48
Геник С. М. - 229 Герасим'юк В. - 341
Герета І. - 104
Гетьман І. - 208
Гжицький В. - 342
Гілмор Г. - 249
Гільдешайм - 2
Гірник О. - (68)
Глівіце - 3
Глухенький М. - 343, 344
Гнатюк В. - (104), (292)
Гнатюк І. - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 632
Голгота... - 269
Голобуцький В. - 88
Головатий М. - 203
Головащенко М. І. - 584
Голос історії... - 246
Голосняк В. - 356
Голота Л. - 355
Голуб С. - 388
Гонта - (528)
Гончаренко Г. - 255
Горбань Г. - 627
Горбовий В. - (69)
Горошко І. - 163
Грабовецький Б. В. - 585
Грабовецький В. В. - 89, 90, 585
Грепиняк М. - (580)
Гриневичева К. В. - 357
Гриненко М. Ф. - 250
Грицак П. - 91
Грушевський М. - 92,93,(146), 270, 358
Гуджиев Г. И. - 610
Гуцульщина - 94
Гюнтекін Р. Н. - 359
Данило Галицький - (129), (555)
Данилюк Ю. - 95
Дашкієв М. - 360
Дев'ятка Д. Г. - 633
Дейчаківський І. - 209, 210
Декалог... - 96
Дем'ян Г. - 97
Депортовані... - 98
Держипільський Л. - 5
Деркач І. М. - (253), (581)
Джарвис Д. С. - 14
Дзвінка Р. І. - 590
Дзвінчук Д. - 245
Дзвони зимою - 361
Дзюба І. - 271
Дмитренко М. - 362
Довбуш О. - (90), (178), (400), (516), (558), (560)
Довган Я. - 246
Довідник учасника... - 634
Довірак В. - 363, 364
Домашевський М. - 99
Донцов Д. - 272
Дорошенко Д. - 100
Дорошенко Я. - 212, 365, 366
Драбчук І. - 101
Драгоманов М. П. -102,(111)
Драч І. - 367
Дреботюк Р. В. - 580
Дудченко Л. Г. - 15
Дучимінська О. - 368
Дякун С. - 103
Енциклопедія Коломийщини - 626
Етнографічно-меморіальний... - 104 Єндик Р. - 369
Житє і смерть... - 106
Життя віддане... - 105
З архівів... - 107
З аудиторії... - 108
З української старовини... - 109
Загорулько Б. - 370, 371
Загребельний П. - 372, 373
Заєць В. - 374
Заклинські - (63)
Закон України... - 238
Засвіти свічку - 110
Засоби масової... - 239
Захаров К. А. - 33
Збанацький Ю. - 375
Звєрєв В. В. - 16
Золя Э. - 376
Зубков О. І. - 17
Івана Павла ІІ - (619)
Іваницький С. - 5
Іваничук Р. - 273, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387
Іванишин В. - 230
Іванов І. - 388
Іванова Р. П. - 111
Івано-Франківська область - 226, 240, 635
Ivano-Frankivsk region - 227
Іванченко Р. П. - 389, 390, 391, 392
Іванченко Ф. Т. - 18
Івченко О. - 231
Ілляшенко В. - 393
Ільницький М. М. - 394, 498
Іойриш Н. П. - 19, 20, 21
Історико-культурна... - 112
Історичний факультет - 243
Історичні повісті - 395
Історія України - 113
Ісуса Христа - (393), 615, (618)
Кадоб'янська-Пришляк С. - 164
Калинець І. - 396
Калинове кохання - 636
Каменяр - (266)
Канашевич В. Д. - 192
Кандидат в народні... - 232
Кардаш Н. - 637
Кардащук М. Д. - 114
Кармелюк - (519)
Карпенко Є. І. - 22
Карпенко О. - 150
Кархут В. В. - 23, 115, 116, (269)
Каталог офисной... - 639
Качкан В. - 274
Качурівський Р. - 397
Кащенко А. - 398
Квітка К. В. - (590)
Кейван М. - 117
Кир'ян Н. - 399
Киселюк Р. - 400, 401
Клименко М. - 402, 403
Клименко С. К. - 24
Книги памяти... - 118
Княжинський А. - 119
Кобринський В. - 120
Коваль І. - 616
Коваль Р. - 121
Колесса М. - (583)
Коломия - 640
Колядки... - 259, 260
Комар Н. - 240
Комендар В. І. - 25
Коновалець Є. - 122
Коновалов І. І. - 641
Королевич А. И. - 256
Косик В. - 123, 124 .
Косміна Т. В. - 225
Костенко Л. В. - 404, 405
Костирко Л. - 612
Костомарів М. - 125
Костомаров М. І. - 126
Костомаров Н. И. -127,128
Костюк М. - 211
Котляр М. Ф. - 129
Котуков Г. Н. - 11, 642
Коцко А. - (106)
Кошиць О. - (584), (593)
Кравець Я. - 72
Кравцов Л. - 130
Крамар С. - 617
Красівський З. - (289)
Крип'якевич І. П. - 131, 132, 133
Крупницький Б. - 134
Кугутяк М. - 135, 136
Кудлик Р. М. - 406, 407, 408
Кузня знань - 244
Кук В. - 137
Куліш П. - 409
Купчинський Р. - 410
Курищук В. - 105, 643
Курищук Г. - 275
Кучеренко М. І. - 26
Лаврів П. - 138
Ладинский А. - 411, 412, 413
Ле І. - 414
Лебедова В. - (287)
Легкий Б-Г. - (139)
Легкий П. - 139
Ленкавський С. - (175)
Лепкий Б. - (265), 276, 415, 416, 417, 418, 419
Лепкий І. - 631
Лесів В. П. - 420, 421
Липа Ю. - 140, (284)
Лисенко М. В. - 586, (587)
Лисенко О. - 586, 587
Лисяк О. - 422
Лихо з розуму - 233
Лідьярд А. - (249)
Лікарські рослини... - 27
Літопис руський - 141
Літопис Червоної... - 142
Ліщина М. - 423
Ломацький М. - 143
Лотоцький А. - 144, 424, 425
Лужницький Г. - 426
св. Лука - (615)
Лупейко В. - 427
Лупій О. - 428, 429
Лучук В. - 430
Любінець В. - 112
Мазепа - (75)
Мазур В. - 145
Макаровський І. П. - 146
Маковей О. - 431
Максимова В. М. - 28
Максютина Н. П. - 40
Маланюк В. - 212, 432
Малик В. - 433, 434
Малкович І. А. - 435, 436
Мамчур Ф. І. - 30
Мандрівки Країною Мрій" - 147
Мануальная... - 31
Манюх Ю. - 638
Мартиролог... - 437
Матеріали установчого... - 644
Матисякевич З. - 148
Матіїв-Мельник М. - 438, 439, (643)
Махновець Л. Є. - 141
Мацкевий Л. - 200
Мацюк О. - 200
Медведчук В. - (191)
Мединська Ф. - 85
Мельничук Т. - (275), 440, 441
Меморіальна... - 588
Меншиков В. П. - 9
Меріме П. - 72
Мечник С. - 149
Ми голосуємо... - 234
Мигунова Д. К. - 32
Микитин Т. - 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
Миколайчук І. - (578)
Миколайчук М. - 578
Михайленко Е. Т. - 33
Мишанич О. В. - 141, 357
Міжнародна наукова...150
Мірчук П. - 122
Міхно Л. Ю. - 34
Мовчан П. - 449
Мойсишин В. М. - 450
Мономах В. - (413)
Мопассан Г. - 451
Мордовець Д. - 452
Мороз М. - (588)
Москалюк М. Ф. - 146
Мушкетик Ю. - 453
Нагірна І. О. - 35
Нарис історії... - 151
Народний... - 589
Наукові записки... - 252
Науково-практична... - 590
Наш Станиславів - 591
Нечай Д. - (442)
Никифорук В. - 152
Ніньовський В. - 153
Новаківський О. - (576)
Новий Заповіт... - 618
Новикова К. П. - 35
Норбеков М. - 36
Носаль М. А. - 37
О мужчинах... - 38
Оленчук Я. - 154
Олесь О. І. - 454, 455
Олійник С. І. - 456
Ольжич О. - 457
Опільський Ю. - 458, 459
Ординців М. - 460
Орлик - (75), (134)
Орнат В. - 213
Орнат Я. - 213
Осадчий М. Г. - 277
Осадчук П. І. - 461
Освітяни - учасники... - 645
Остання адреса - 155
Остромира М. - 462
Павличко Д. - 278, 361, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479
Павлюк М. - 592
Павлюк С. П. - 156
Палій Л. - 480
Пам'яті УСС - 646
Пам'ять Биківни - 157
Панч П. - 481
Паньків М. - 214
Паранюк Є. - 158, 593
Парчевський І. К. - 234
Пастернак Я. - 222, 647
Патріарх Володимир -(621)
Пахомов В. - 368
Пелипейко І. - 62, 215, 279
Перцович С. - 201
Петлюра С. - 159, 160
Петренко М. - 482, 483, 484, 485, 486, 487, 594
Петросаняк Г. - 488
Пиріг Л. А. - 648
Письменник... - 627
Підгірянка М. - 285
Підкова І. - (529)
Підлетейчук П. - 161
Пісні... - 595
Побігущий-Рен Є. - 162
Погребенник Ф. - 163, 281, 558
Пожоджук Д. - (582)
Полєк В. - 216, 245, 265, 282, 283
Пономарьова А. П. - 225
Понтія Пілата - (393)
Попов О. П. - 39
Послання... - 619
Прейскурант... - 251
Природа-95 - 596
Природа-96 - 597
Пришляк Г. - 164
Проблемы создания... - 165
Прокула К. - (393)
Прохасько Т. - 489, 490
Процак Р. - 202
Пушик С. Г. - 491, 492
Przewodnik... - 166<< предыдущая страница   следующая страница >>