asyan.org
добавить свой файл
1


Котирувальній комісії

ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа"

________________________________________

________________________________________

(Назва Товариства)

"___"________ _____ р.


З А Я В А

У відповідності з нормативними документами ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" Товариство ________________________________________________________________

просить про отримання статусу Члена ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" (далі - Біржа).

До заяви додаються наступні документи:

 • копія Статуту;

 • копія свідоцтва про державну реєстрацію Товариства;

 • копія ліцензії ДКЦПФР на провадження Товариством професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами;

 • копія Свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів;

 • копії Сертифікатів ДКЦПФР фахівців з торгівлі цінними паперами не менш ніж 3 (трьох) працівників Товариства;

 • підписаний з боку Товариства договір про надання доступу до біржових торгів на Біржі за встановленою формою у двох примірниках;

 • картка Члена Біржі за встановленою формою;

 • копію Протоколу (Наказу) про призначення керівника Товариства;

 • список фахівців Товариства, які сертифіковані в установленому ДКЦПФР порядку.


Також до заяви додаються наступні документи, для кожного уповноваженого представника Члена Біржі, Товариство якого отримує статус Члена Біржі:

 • анкета уповноваженого представника Члена Біржі за встановленою формою;

 • довіреність, видане Товариством представнику на право здійснення операцій на Біржі від імені Товариства;

 • заява на отримання доступу до біржових торгів;

 • довідка з місця роботи про те, що особа є працівником учасника торгів;

 • копія Сертифікату ДКЦПФР фахівця з торгівлі цінними паперами;

 • копія паспорту представника (1-2,11 стор.).


* Всі документи повинні бути засвідченні підписом керівника та печаткою Товариства.


Всього _______ аркушів.


Керівник Товариства _________________ / / М.П.