asyan.org
добавить свой файл
1

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

виконання дипломних проектів студентами спеціальності

Промислове і цивільне будівництво” на кафедрі

інженерних конструкцій у 2012 – 2013 навчальному році


п/п

Організаційні заходи та розділи дипломних проектів

Термін виконання

1

Видача завдань на дипломне проектування

04.03 – 09.03.13

2

Виконання дипломного проекту

04.03-22.06.13

2.1

Техніко-економічне порівняння варіантів

13.03.13

2.2

Архітектурно-будівельний розділ, включаючи:

призначення та обґрунтування прийнятих матеріалів для всіх частин будівлі (споруди), несучих і огороджуючи конструкцій.

07.04.13

2.3

Розрахунково-конструктивний розділ

28.04.13

2.4

Розділ основ і фундаментів

08.05.13

2.5

Елементи наукових і конструктивних досліджень

11.05.13

2.6

Технологія та організація будівництва

26.05.13

2.7

Охорона праці

04.06.13

2.8

Економіка будівництва

14.06.13
Складання анотації дипломного проекту

15.06.13

3

Перевірка стану виконання дипломних проектів
3.1

Перша факультетська перевірка: початок о 12 год. в ауд. 614 (615)

16.04.13

3.2

Друга факультетська перевірка: початок о 12 год.в ауд. 614

14.05.13

4

Організаційні заходи:
4.1

Розподіл дипломників для захисту проектів в ДЕК

19.05.13

4.2

Засідання кафедри з питання допуску до захисту дипломних проектів

14.06.13

4.3

Представлення дипломних проектів на підпис завідуючому кафедрою (за графіком)

14.06 – 16.06.13

4.4

Представлення дипломних проектів на рецензування

14.06 – 16.06.13

4.5

Підготовка доповідей до захисту проектів

14.06 – 16.06.13

4.6

Робота ДЕК

17.06 – 22.06.13ПРИМІТКИ:

  1. Явка студентів для перевірки виконання дипломних проектів є обов’язковою.

  2. На кожну з перевірок студенти представляють підписане завідувачем кафедри завдання на дипломне проектування, а також всі наявні текстові і графічні матеріали.

  3. Стосовно студентів, які не представляють матеріалів для перевірки в комісії, порушується питання про доцільність продовження ними дипломного проектування.

  4. Анотація дипломного проекту, яка повинна подаватись студентом голові ДЕК, підписується студентом і керівником.

Завідувач кафедри

інженерних конструкцій Є.М. Бабич