asyan.org
добавить свой файл
1

Зразок третейського застереження у додатковій угоді


 

 

Під третейським застереженням розуміється пункт у додатковій угоді до договору про зміну або доповнення його положень наступного змісту:

«Всі спірні питання, пов'язані з виконанням Сторонами умов Договору (щодо якого зазначається: коротко його предмет, номер та дата складення), вирішуватимуться шляхом їх розгляду Постійно діючим третейським судом при Всеукраїнській громадській організації «Фундація правових ініціатив» відповідно до його регламенту».