asyan.org
добавить свой файл
1

Земельне право України

Модуль 2


 1. Збитки, завдані власникам земельних ділянок внаслідок видання акта, яким порушуються права особи щодо володіння, користування чи розпоряджання належною їй земельною ділянкою, підлягають відшкодуванню у повному обсязі:

 2. Порядок визначення і відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам встановлюють:

 3. Земельні спори розв’язують:

 4. Виключно суд розв’язує земельні спори:

 5. Органи місцевого самоврядування розв’язують земельні спори:

 6. Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів розв’язують земельні спори:

 7. У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого самоврядування, органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів спір вирішують:

 8. Земельні спори розглядають органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів і органи місцевого самоврядування на основі заяви однієї зі сторін:

 9. Рішення відповідних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, органів місцевого самоврядування передається сторонам:

 10. Рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймають:

 11. Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ приймають:

 12. Землеустрій — це:

 13. Контроль за використанням та охороною земель — це:

 14. Державний контроль за використанням та охороною земель здійснюють:

 15. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель здійснюють:

 16. Моніторинг земель — це:

 17. Ведення моніторингу земель здійснюють:

 18. Державний земельний кадастр — це:

 19. Державний земельний кадастр ведуть:

 20. Самовільно зайняті земельні ділянки підлягають поверненню власникам землі або землекористувачам:

 21. Земельні ділянки приводять у придатний для використання стан, включаючи знесення будинків, будівель і споруд:

 22. Самовільно зайняті земельні ділянки повертають:

 23. До розмежування земель державної і комунальної власності повноваження щодо розпоряджання землями у межах населених пунктів, крім земель, переданих у приватну власність, здійснюють:

 24. Захист земельних прав громадян та юридичних осіб здійснюється шляхом:

 25. Способи захисту земельних прав це:

 26. Підставами відшкодування збитків є:

 27. Які органи розглядають земельні спори?

 28. Виконання рішення щодо земельних спорів здійснюють:

 29. Який орган вирішує майнові спори, пов’язані із земельними відносинами?

 30. Участь експертів при розгляді земельного спору є:

 31. Відповідно до цільового призначення усі землі України поділяються на:

 32. До спеціальних функцій державного управління належать:

 33. До органів міжгалузевого управління у сфері охорони і раціонального використання земель належать:

 34. Контроль за використанням та охороною земель це:

 35. Головними державними інспекторами по використанню та охороні земель є:

 36. Система спостережень за станом земельного фонду це:

 37. Повноваженнями державних інспекторів у сфері державного контролю є:

 38. Юридична відповідальність - це:

 39. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства є:

 40. Земельні правопорушення залежно від об\’єктів умовно поділяють на:

 41. Цивільно-правова відповідальність за земельне правопорушення являє собою форму державного примусу, що полягає у:

 42. Землі України за основним цільовим призначенням не включають такі категорії:

 43. Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень:

 44. Зміна цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, здійснюється за ініціативою:

 45. Землями сільськогосподарського призначення визнаються:

 46. До земель сільськогосподарського призначення належать:

 47. Державним і комунальним сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям надаються земельні ділянки із земель:

 48. При приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій земельні ділянки передаються:

 49. Рішення про приватизацію земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій приймають:

 50. Органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування у процесі приватизації створюють резервний фонд земель, погоджуючи його місце розташування з працівниками цих підприємств, установ та організацій, а також з пенсіонерами з їх числа, у розмірі:

Землі фермерського господарства не можуть включати:

 1. Для ведення особистого селянського господарства земельні ділянки на праві власності можуть мати:

 2. Земельні ділянки, призначені для садівництва, можна використовувати:

 3. На земельних ділянках, наданих для городництва, не допускається:

 4. До земель житлової та громадської забудови належать:

 5. Громадянам України за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і гаражного будівництва можуть передаватися:

 6. Житлово-будівельним (житловим) і гаражно-будівельним кооперативам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для житлового і гаражного будівництва передаються:

 7. Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні житлові будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території державної або комунальної власності, надаються в постійне користування: