asyan.org
добавить свой файл
1

ЗГОДА
НА ЗБІР ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


Я, _________________________________________________________________________, (народився «__» ____19 _ року , паспорт серії ___ № ______ ) шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду _________ назва організації_________ на обробку моїх персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних користувачів ______ назва організації________ (у тому числі _______ вставить перечень даних, які заносяться в формуляр_____ ) з метою ведення обліку користувачів бібліотечним фондом та отримувачів послуг у _________ назва організації_________.

Зобов’язуюся при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних користувачів суб’єкта господарювання.

«_____»__________ 201__р., _________________ (_________________________________)

Особу та підпис _______________________________________ перевірено

Відповідальна особа__________________________ _________ (______________________)

М.П.

Я, __________________________________________________________________________, посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних _________ назва організації_________ з метою ведення з метою ведення обліку користувачів бібліотечним фондом та отримувачів послуг у _________ назва організації_________ тощо, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», та про осіб, яким мої дані надаються для виконання зазначеної мети.

«___» ____________ 20_р. ______________________ (_________________________)

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних _________ назва організації_________ з ) з метою ведення обліку користувачів бібліотечним фондом та отримувачів послуг у _________ назва організації_________.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

1. знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;

2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;

3. на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4. отримувати не пізніше ніж за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;

5. пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їх повноважень, передбачених законом;

6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8. звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

З інформацією та правами ознайомлений

«___» ____________ 20_р. ______________________ (_________________________)