asyan.org
добавить свой файл
1


Додаток 3

до Порядку 
ЗВІТ

про нарахування та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння


за _____________ 200_ р.

(квартал)


__________________________________________________________________________

(найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника, який здійснює торгівлю ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння)


Реєстраційний номер в органі Пенсійного фонду України _____________________________________


Код згідно з ЄДРПОУ або ідентифікаційний код _____________________________________________


Телефон ________________


N

п/п 


Найменування показника 

Усього, гривень


1. 


Реалізовані ювелірні вироби із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння 


  


2. 


Нарахований збір (пункт 1 х 5 відсотків) 


  


3. 


Сплачений збір 


  

М. П. 


  


  


____________________

(найменування посади


  


  


____________________

керівника)


__________________

(підпис)


_____________________

(ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер 


__________________

(підпис)


_____________________

(ініціали та прізвище)


___ ___________ 200_ р.


 


 


© blank.com.ua