asyan.org
добавить свой файл
1Додаток 1
до наказу МКТ від 23.07.2007 № 46

Звітність
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРКУ КУЛЬТУРИ і ВІДПОЧИНКУ (міського саду)
за 20____ рік

Подають: Терміни подання
Парки культури і відпочинку (міські сади), які належать до сфери управління районних(міських) відділів культури і туризму - районним (міським) відділам культури і туризму до 20 січня Форма № 11- НК
(річна поштова)
Парки культури і відпочинку (міські сади), які належать до сфери управління Міністерства культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, Головного управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, управлінь культури і туризму Севастопольської міської та обласних державних адміністрацій - Міністерству культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, Головному управлінню культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, управлінням культури і туризму Севастопольської міської та обласних державних адміністрацій до 20 січня ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства
культури і туризму
України
від 23.07.2007 № 46
за погодженням з
Держкомстатом
України
Інші парки - районним (міським) відділам культури і туризму за місцем юридичної реєстрації до 20 січня
Районні (міські) відділи культури і туризму (зведений звіт та первинні звіти парків по районах та містах) - Міністерству культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, Головному управлінню культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, управлінням культури і туризму Севастопольської міської та обласних державних адміністрацій до 10 лютого


Міністерство культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, Головне управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, управління культури і туризму Севастопольської міської та обласних державних адміністрацій (зведений звіт та первинні звіти парків по регіонах) - Міністерству культури і туризму України до 26 лютого

Міністерство культури і туризму України (зведений звіт по Україні та регіонах) - Державному комітету статистики України до 20 березня


Респондент:
Найменування/Ім'я___________________________________________________________________
Місцезнаходження/Місце проживання:__________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
___________________________________________________________________________________
№ будинку/корпус, № квартири/офісу)Продовження додатка 1

^ 1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗАКод ряд-ка Площа парку (га) Загальна вартість основних фондів парку, тис. грн. Кількість об’єктів дозвілля Із гр.3 працюють протягом року Кількість виробничих підрозділів
Усього з них
розмі щених на території парку атракціонів ігрових автоматів, комп’ют. ігор
А 1 2 3 4 5 6 7 8
01
^ 2. КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТАКод ряд-ка Кількість днів роботи парку Кількість проведених культурно-масових заходів Кількість проведених фізкультурно-оздоровчих заходів Кількість любительських об’єднань, гуртків, клубів за інтересами
Усього з них з вхідною платою Усього з них для дітей Усього з них для дітей Усього з н и х
для дітей на госпрозра-хунку
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
01


^ 3. ПЕРСОНАЛ ПАРКА


Код ряд-ка Усього працівників, осіб в тому числі з освітою з графи 1 сезонні працівники
повною вищою базовою вищою неповною вищою
А 1 2 3 4 5
01Керівник______________________________ __________________________________(підпис) (П.І.Б.)


Виконавець____________________________ __________________________________
(підпис)


(П.І.Б.)


Начальник управління фінансування, обліку та звітності


В.В.Жук