asyan.org
добавить свой файл
1

Звіт голови Хмельницької районної ради Андрійчук К.П. за 2012

Перед тим як розпочати звіт про роботу хочу подякувати депутатам районної ради, сільським, селищному головам, керівництву Хмельницької районної державної адміністрації, всім керівникам установ і організацій, всім тим, хто приклав своїх зусиль для забезпечення злагодженої роботи районної ради, підвищуючи тим самим авторитет органів місцевого самоврядування.

Протягом звітного періоду районна рада працювала відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та згідно з Регламентом Хмельницької районної ради шостого скликання.

Курс глибоких реформ, започаткованих Президентом та Урядом України, розрахований на безпосередню участь у цьому процесі органів місцевої влади. І саме роль представників місцевого самоврядування має на меті суттєве розширення повноважень влади на місцях, створення нової моделі місцевої влади, забезпечення виконавчими функціями.

У звітному періоді районна рада, президія, постійні комісії працювали на принципах колективного, вільного обговорення питань, гласності, постійному визначенні громадської думки. Були створені необхідні умови для виконання радою своїх повноважень в межах регламенту роботи, затвердженого першою сесією районної ради шостого скликання, та щорічного плану роботи.

Слід зазначити, що депутати забезпечувалися умовами для повної і ефективної реалізації своїх прав і обов'язків, визначених Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом роботи районної ради. Тому плідна співпраця депутатського корпусу, взаємна вимогливість та налаштованість на продуктивну роботу дала конкретні результати.

Відповідно до вимог ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада проводить свою роботу сесійно. В ході підготовки до сесій бралися до уваги рекомендації депутатів районної ради, депутатів обласної ради, звернення та пропозиції громадян. Скликання сесій районної ради проводилося згідно розпоряджень голови, які доводилися до відома депутатів і населення району через районну газету «Прибузька Зоря» та офіційний веб-сайт Хмельницької районної ради. За звітний період районною радою проведено V сесійних засідання. За цей час прийнято 128 важливих для району рішення, з них 18 районних програм.

З метою попереднього узгодження питань, що виносяться на розгляд сесій у складі ради діє консультативно-погоджувальний орган – Президія. За звітний період проведено п'ять її засідань. Повинна сказати, що члени Президії висловлювали чимало критичних зауважень та пропозицій, що надавало можливість вибрати оптимальні шляхи розв'язання проблемних питань.

Районна рада, її постійні депутатські комісії спільно з районною державною адміністрацією протягом всього звітного часу особливу увагу приділяли соціально - економічному розвитку району та проведенню ефективної бюджетної політики.

1 березня 2012 року на засіданні Х сесії була прийнята Програма соціально-економічного та культурного розвитку Хмельницького району на 2012 рік. Необхідно відзначити поширену попередню роботу Хмельницької райдержадміністрації, її управлінь і відділів по підготовці, оприлюдненні та обговоренні проекту Програми. Обговорення проекту Програми відбувалося на засіданні колегії райдержадміністрації та на засіданнях постійних комісій та президії районної ради.

Значну увагу депутати районної ради протягом звітного періоду приділяли контролю за виконанням цієї Програми. Звіт про виконання цієї програми буде розглядатися на сьогоднішньому засіданні сесії.

Формування районного бюджету та контроль за його виконанням - одне з пріоритетних напрямків роботи районної ради.

На IХ позачерговій сесії районної ради 29.12.2011 року був прийнятий районний бюджет на 2012 рік. Попередньо проект був розглянутий керівниками бюджетних установ, селищним та сільськими головами, пройшов обговорення на громадських слуханнях, був затверджений колегією райдержадміністрації, розглянутий на засіданні постійних комісій районної ради.

Районний бюджет на 2012 рік, затверджений районною радою 29 грудня 2011 на ІХ позачерговій сесії, встановив загальний обсяг доходів у сумі 164786067 гривень.

Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік був затверджений у сумі 164176719 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 161442940 гривень та видатків спеціального фонду бюджету 3343127 гривень.

Найбільш об'ємними за обсягами видатків в районному бюджеті є дві галузі – це освіта та охорона здоров'я.

Протягом всього 2012 року велася і продовжується робота по наповненню доходної частини районного бюджету. З цього питання необхідна допомога надавалася селищній та сільським радам. Виконання основних показників бюджету за результатами півріччя та 9-ти місяців розглядалося на сесіях, вносилися відповідні зміни, виділялися і перерозподілялися кошти на першочергові заходи. Слід відмітити та подякувати всім юридичним та фізичним особам, які здійснюючи свою господарську діяльність наповнювали дохідну частину бюджету району. Велика вдячність Вам представники бізнесу за вашу працю, та плекаємо надію на тісну співпрацю надалі.

Завдячуючи перевиконанню дохідної частини депутатський корпус мав можливість розглядати звернення Хмельницької районної державної адміністрації і її структурних підрозділів, звернення сільських голів та жителів територіальних громад щодо фінансування об’єктів соціальної сфери, а це освітянські та медичні заклади, ремонт сільських доріг та інше.

З метою вирішення найбільш гострих та болючих питань, які потребують вкладення значних бюджетних коштів і багато часу на їх виконання, районною радою приймаються цільові комплексні програми.

На даний час Хмельницька районна рада контролює хід виконання понад 30 районних програм. За звітний період районною радою було прийнято 18 програм.

Так з метою координації дій органів всіх гілок місцевої влади, суб'єктів господарювання та активізація населення для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей була прийнята програма поводження з твердими побутовими відходами у Хмельницькому районі на 2012-2016 р.

З метою забезпечення належного технічного стану димових і вентиляційних каналів житлових будинків всіх форм власності, їх експлуатації та обслуговування, була прийнята програма заміни непридатного для використання газового обладнання та забезпечення належного технічного стану димових і вентиляційних каналів житлових будинків всіх форм власності, їх експлуатації та обслуговування.

Мета програми створення служби містобудівного кадастру та геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи Хмельницького району на 2012 – 2016 роки полягає у приведенні містобудівної діяльності у відповідність до діючого законодавства, а також створенні інструменту підвищення ефективності управління розвитком сільських, селищної територій, а саме: автоматизованої системи на базі використання новітніх геоінформаційних технологій

Також за звітний період була прийнята Програма матеріально-технічного забезпечення процесу виконання районною державною адміністрацією регіональної політики розвитку Хмельницького району на 2012-2013 роки, метою якої є концентрація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та ресурсів на розв’язанні проблем регіонального розвитку, підвищенні якості і рівня життя населення району незалежно від місця проживання. В 2012 році дана програма була профінансована на 20 тисяч гривень.

У 2012 році були затверджені не менш важливі програми як:

 • Програма протидії захворювання на туберкульоз на 2012-2016 роки. Програма є важливою для забезпечення заходів, які сприяють захисту населення району від небезпечної хвороби. Програма фінансувалася в звітному році на суму 32 400 гривень.

 • Районна програма забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими можливостями та інших мало мобільних груп населення до об’єктів житлового і громадського призначення на 2012-2017 роки

 • Програма запобігання та подолання бідності у Хмельницькому районі до 2015 року

 • Програма розвитку тваринництва Хмельницького району на 2012 – 2015 роки.

 • Програма мобілізації зусиль Хмельницької районної ради, Хмельницької РДА, Хмельницької МДПІ по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2012-2015 роки. В 2012 році на виконання заходів відповідно до програми було виділено 25 тисяч гривень, які спрямовано на облаштування та укомплектування бази, яка дозволить систематично і всебічно використовувати внутрішню та зовнішню інформацію для надання роз’яснень платникам податків Хмельницького району.

 • Програма зайнятості населення Хмельницького району на 2012-2014 роки.

 • Програма розвитку галузі охорони здоров’я Хмельницького району на 2012-2014 рік

 • Програма розвитку агропромислового комплексу Хмельницького району на 2012-2016 роки. Для підтримки сільгоспвиробника було спрямовано на дану програму 50 тисяч гривень.

 • Програма «Розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки».

 • Програма «Питна вода» на території Хмельницького району на 2012- 2016 роки.

 • Програма «Сільська зупинка» на 2012-2013 роки.

 • Програма щодо організації відзначення та проведення державних свят і масових заходів Хмельницькою районною державною адміністрацією та Хмельницькою районною радою у 2012-2013 роках

 • Програма залучення інвестицій в економіку Хмельницького району на 2012-2020 роки.

 • Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2012-2020 роки. Відповідно до програми жителі району мають можливість отримати кредити на придбання або будівництво житлових будинків. Програма профінансовано на 25 тисяч гривень.

В звітному 2012 році було також профінансовано і діючі програми, а саме:

- Програму соціального захисту та матеріальної підтримки дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах на 2011 -2015 роки на суму 30 тисяч гривень;

- Програму боротьби зі злочинністю та забезпечення охорони громадського порядку у Хмельницькому районі на 2011 - 2015 роки 10 тисяч гривень;

- Програму підтримки сім’ї на 2011 - 2015 роки 15 тисяч гривень;

- Програма «Піклування» - на суму 168400 гривень;

- Програму забезпечення пожежної безпеки у Хмельницькому районі 167600 гривень;

- Програму профілактики ВІЛ-інфекцій, лікування, догляду і підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на суму 9700 гривень;

- Програму запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру у Хмельницькому районі на 2010 - 2014 роки на суму 40000 гривень.

Підсумки роботи районної ради та процес підготовки до проведення пленарних засідань багато в чому залежать від працездатності і діловитості десяти постійних депутатських комісій. Працюють вони згідно плану роботи районної ради, засідання комісій відбуваються по мірі потреби і в період підготовки до проведення пленарного засідання сесії. На своїх засіданнях депутати попередньо розглядають усі питання сесій. Комісії очолюють компетентні депутати, спеціалісти відповідно за фахом. До роботи комісій також залучались працівники виконавчого апарату районної ради, районної державної адміністрації, керівники підприємств району. Більшість депутатів приймають участь в роботі комісій і сесій, але є депутати, які порушують п.2 ч.1 ст.18 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», а саме не беруть участь у роботі ради, засіданнях постійних комісій, до складу яких вони входять. Наприклад, за звітний період такі постійні комісії районної ради як: комісія з питань агропромислового комплексу, соціального розвитку села та комісія з питань законності, правопорядку, діяльності рад та співпраці з правоохоронними органами не відбулася жодного разу. Комісія з питань торгівлі, сервісного обслуговування населення, розвитку середнього і малого бізнесу відбулася лише раз. У минулорічному звіті я вже закликала депутатів більш відповідально підійти до роботи комісій. Проте нажаль за рік ситуація з відвідуванням комісій лише погіршилась. Саме тому, спільно з головами фракцій, ми вирішили скоротити кількість постійних комісій районної ради. Дане рішення було погоджено з головами фракцій та підтримано більшістю депутатів. В черговий раз наголошую, що участь в засіданнях постійних комісій є не менш важливою за участь в пленарному засіданні і є виконанням вашого обов’язку перед виборцем.

Незважаючи на ці прикрі моменти, хочу відмітити найкращі комісії районної ради. Ситуація з минулого звітного 2011 року мало змінилась і кращими залишаються - комісія з питань освіти, культури, молоді та спорту, голова Прокопов Олександр Вікторович, комісія з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення. Голова комісії Матвійчик П.І. і комісія з питань роботи підприємств, організації комунальної власності, благоустрою сіл, будівництва та експлуатації доріг, яку очолює Мальований Ігор Іванович. Не менш продуктивно намагаються працювати комісії з питань економічної політики, бюджету та фінансів, з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, з питань промисловості, енергетики, зв’язку та транспорту та комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, зв’язків з об’єднаннями громадян та засобами масової інформації, які очолюють відповідно Чемеринський Олег Ярославович, Сапончик Олександр Федорович, Спиридонов Андрій Віталійович та Онатій Михайло Григорович. Чому я їх характеризую таким словом як найкращі, напевне тому що всі члени цих комісій на чолі з головами завжди відгукуються на наші звернення, я маю на увазі виконавчий апарат райради, на звернення наших громадян, проводять виїзні засідання комісії на місцях. Така активність напевне зумовлена і важливістю питань які є в компетенції цих комісій, адже і освітянські проблеми і проблеми комунальної власності, медичної галузі, земельні питання є на даний час вкрай актуальними і потребують такого прискіпливого вивчення, аналізу.

Особливу увагу районна рада приділяла організації роботи з розгляду звернень громадян та забезпечення їх особистого прийому. Ця робота виконувалась з дотриманням законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Регламенту Хмельницької районної ради та інших нормативних актів і була спрямована на забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення, а також попередження надходжень звернень громадян у вищі інстанції.

За звітний період до районної ради звернулися 345 громадян, з них на особистому прийомі голови районної ради було прийнято 101 житель району. До голови районної ради та керуючого справами районної ради зверталися пенсіонери, інваліди, ветерани праці, та інші представники малозабезпечених верст населення. З порушених у зверненнях питань, значну частину займають питання соціального захисту (призначення виплати соціальних пільг та допомог, перегляд розміру пенсій, надання матеріальної допомоги на придбання ліків та лікування), земельних питань. Всі питання розглянуті в установлений термін, більшість вдалось вирішити позитивно, на інші – надані ґрунтовні роз'яснення. За звітний період, рішеннями районної ради 39 жителям Хмельницького району надана матеріальна допомога на суму 46тис.700грн.

Головним у роботі зі зверненнями громадян є її результативність, тому районною радою і надалі будуть вживатися заходи, спрямовані на вдосконалення набутих та запровадження нових форм і методів роботи зі зверненнями громадян та організаційно – практичної роботи щодо посилення контролю за станом їх розгляду, підвищення персональної відповідальності керівників усіх рівнів за дотримання законодавства.

На підставі угоди про співпрацю районна рада постійно взаємодіє з селищною та сільськими радами району. В нашому районі діють 38 сільських і одна селищна ради. Вони не лише представляють на місцях державу і владу, а й виступають безпосередніми носіями інтересів територіальних громад, дбають про повсякденний побут, вирішення найболючіших проблем людей.

Слід зазначити, що у звітному періоді постійна увага приділялася забезпеченню прозорості та гласності роботи районної ради, інформуванню населення щодо її діяльності у сесійний і міжсесійний періоди, доведенню до відома громадян повідомлень про прийняті рішення та їх виконання через офіційний веб-сайт Хмельницької районної ради.

Ми працюємо у постійному контакті з районною державною адміністрацією, всі важливі питання вирішувались спільно. Заступники голови райдержадміністрації, керівники управлінь та відділів приймали участь в роботі президії, постійних комісій і сесій районної ради та звітували перед депутатами про виконання комплексних та цільових програм. Районна рада і районна державна адміністрація дві різні гілки влади, але для виборців ми єдина влада, яка повинна відповідати за все, що відбувається в районі.

Ефективно працював і виконавчий апарат районної ради. Протягом року виконавчий апарат здійснював організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, постійних комісій, Президії районної ради. Забезпечував взаємодію з органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Працівниками апарату забезпечується підготовка та проведення сесій районної ради, засідань постійних комісій, Президії районної ради, урочистих заходів. Сільським (селищній) радам і, окремим депутатам надається юридична допомога з питань застосування законодавства при вирішенні проблемних питань у діяльності рад.

Підвищення ефективності управління можливо забезпечити лише через бажання і вміння службовця працювати з максимальною віддачею. У своїй діяльності районна рада приділяла постійну увагу підвищенню професійного рівня посадових осіб місцевого самоврядування Хмельницького району. З березня 2012 по березень 2013 року 62 посадові особи місцевого самоврядування Хмельницького району підвищили свою кваліфікацію в Хмельницькому Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

На базі Хмельницького району було проведено обласну нараду, в якій взяли участь керуючі справами районних та міських рад Хмельницької області. В рамках заходу було відвідано Шаровечківську сільську раду. Учасники наради мали можливість ознайомитись з закладами які діють на території сільської ради, відвідавши Шаровечківську ЗОШ І-ІІІ ступеня, сільську бібліотеку, Хмельницьку районну ветеринарну лікарню, фельдшерсько-акушерський пункт та костел.

За результатами конкурсу «Краща сільська рада» було визначено переможців в категоріях з кількістю жителів до 1000 – Гелетинецьку сільську раду, з кількістю більше 1000 жителів – Шаровечківську сільську раду. Дані сільські ради брали участь в обласному конкурсі «Краща сільська рада».

Виконавчим апаратом районної ради було підготовлено проект «Створення комплексної інноваційної системи збору, вивезення та первинної переробки твердих побутових відходів в сільській місцевості Хмельницького району Хмельницької області» і передано матеріали проекту для участі в конкурсі Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України.

На мою думку, і мені, і всім депутатам, постійним комісіям, виконавчому апарату районної ради слід активніше працювати в напрямі реалізації наміченого, контролювати хід виконання регіональних Програм і прийнятих рішень. На сьогоднішній день поставлено багато завдань, намічено багато планів, які несуть в собі і зміни звичного способу життя громад району. Тому нам разом з громадами району необхідно працювати і спільно знайти шлях вирішення проблем, який буде задовольняти і владу і громаду.

Питання, які стоять на порядку денному реформ, які відбуваються в районі, потребують додаткового часу для осмислення в найближчому майбутньому. Насамперед кожному з нас і депутату, і простому жителю населеного пункту необхідно почати з себе, почати з своєї відповідальності, з свідомості. Потрібно визначитися чого ми прагнемо, змінити наше життя на краще, чи залишити все як є, тому що ми боїмося змін і живемо за принципом «моя хата скраю».

Звертаюся до депутатського корпусу, до представників владних структур працювати з повною віддачею на благо територіальних громад і бажаю щоб помисли і справи кожного зміцнили впевненість людей у нашій відданості справі, відповідальності за стан справ у районі. Жителям нашого Прибузького краю бажаю знайти в своїх обранцях підтримку та розуміння.