asyan.org
добавить свой файл
1З А Я В А


н а в и д а ч у л і ц е н з і ї


Заявник:
Директор:
Адреса, телефони:
Організаційно-правова форма:
Ідентифікаційний код:
Розрахунковий рахунок:

просить видати ліцензію на будівельну діяльність.


З порядком отримання ліцензії, умовами і правилами провадження підприємницької діяльності ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.


^ Перелік документів що додаються до заяви:

Перелік видів робіт.Свідоцтво про державну реєстрацію нотаріально засвідчене.Копія свідоцтва про включення до Єдиного державного реєстру.Професійна структура. ( І Т Р , робітники )Нотаріально завірені копії дипломів спеціалістів.Перелік техніки та обладнання.Метрологічне забезпечення та повірка нівеліра.Система забезпечення і контролю якості відповідно ДСТУ ISO серії 9000-2001.Система управління навколишнім середовищем відповідно до ДСТУ ISO серії 14000.Перелік нормативного забезпечення необхідного для виконання будівельних робіт.Система управління охороною праці.Директор


Дата і номер реєстрації заяви: “____” _______________ 2004 р. № ________________________


Начальник відділу ліцензування

та атестації будівельної діяльності В.А. Лісничук