asyan.org
добавить свой файл
1Військовому комісару

Рівненського об’єднаного міського

військового комісаріату

ЗАЯВА

на видачу військового квитка
1._________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

2._________________________________________________________________________________________________

(число, місяць, рік народження)

3._________________________________________________________________________________________________

(місце народження, село, район, область)

4._________________________________________________________________________________________________

(сімейний стан, одружені: ПІП та дата народження дружини та дітей (якщо є); неодружені: ПІП та дата народження батька (якщо нема – матері ))

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5._________________________________________________________________________________________________

(місце (прописки) проживання, телефон )

6.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(освіта (вища, середня) найменування навчального закладу який закінчували, дата закінчення, спеціальність)
7.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(офіційне місце роботи (адреса підприємства і посада) контактний телефон)
8. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( зріст, розмір взуття, розмір одягу, окружність голови)
9. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( ідентифікаційний код, паспорт серія, номер, коли і ким виданий)
10. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( номер і серія водійського посвідчення,в якому році видано, категорія)
Прошу видати військовий квиток у зв’язку з____________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
“_____”______________ ___року ________________

(підпис)


 • ^ Заява заповнюється друкованими літерами

 • Мені доведено правила військового обліку ___________________ ____________________

(підпис) (дата)

Документи для виготовлення військового квитка


 1. Копія паспорта 1,2,9-12 сторінки

 2. Копія ідентифікаційного коду

 3. Копія документа про освіту

 4. Довідка з місця роботи

 5. Копія трудової книжки (1-ша сторінка та останнє місце роботи)

 6. Копія свідоцтва про одруження

 7. Копія свідоцтва про народження дитини

 8. Фото 2 шт.(3х4) з вказанням прізвища на звороті

 9. 2 конверти по Україні

 10. Флюрографія

 11. Аналіз РМП (аналіз крові в кожвендиспансері)

 12. Всі документи в файл

 13. Прийом документів вівторок, з 9.00 до 17.00год.


Ксерокопії документів робити з обох сторін на листку формату А4, копії на окремих листках прийматись не будуть!


Із законом України від 01.06.2010 №2297-У1 «Про захист персональних даних» ознайомлений (на). Даю згоду на обробку моїх персональних даних.____________ _______________________ _________________________________

(дата) (підпис) (прізвище, ім'я, побатькові)

Заступнику військового комісара Військовому комісару

начальнику мобілізаційного відділення Рівненського об’єднаного міського

поставити на військовий облік по ВОС _______ військового комісаріату

група обліку _______ посада ________________

та видати військовий квиток

Військовий комісар Рівненського ОМВК

полковник М.І.Твердохліб

„_______”_______________ 2011 року
^ ЗАЯВА

на видачу військового квитка військовозобов’язаним,

які досягли 25 річного віку
1._________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

2._________________________________________________________________________________________________

(число, місяць, рік народження)

3._________________________________________________________________________________________________

(місце народження, село, район, область)

4._________________________________________________________________________________________________

(сімейний стан, одружені: ПІП та дата народження дружини та дітей (якщо є); неодружені: ПІП та дата народження батька (якщо нема – матері ))

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5._________________________________________________________________________________________________

(місце проживання, телефон )

6.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(освіта (вища, середня) найменування навчального закладу який закінчували, дата закінчення, спеціальність)
7.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(місце роботи (адреса підприємства і посада) контактний телефон)
8. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( зріст, розмір взуття, розмір одягу, окружність голови)
9. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( ідентифікаційний код, паспорт серія, номер, коли і ким виданий)
10. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( номер і серія водійського посвідчення, ким і коли виданий, категорія)
Прошу видати військовий квиток у зв’язку з

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Мені доведено вимоги Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та правила військового обліку (стаття 38 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу»)

________________

(підпис)

Перелік документів для виготовлення військового квитка отримав на руки.
«________» _____________________ ________року. _______________________

(підпис)

 • Заява заповнюється друкованими літерами