asyan.org
добавить свой файл
1
n=Захист від парникового ефекту Виконав: Кутрик Назар~sz=445;pg=1;te=Близько 20 млрд тонн відходів усіх видів накопичуються на звалищах або просто скидаються у море. Вони не тільки мають неприємний вигляд і запах, а й становлять потенційну небезпеку. Кількість відходів невпинно зростає, і вже позбавитися їх стає дедалі важче~cat=~t=~!~

Захист від парникового ефекту

 • Виконав: Кутрик Назар

 • учень Чортківської ЗОШ №5

 • керівник: вчитель хімії

 • Садовська Т.Я.


Вступ

 • Близько 20 млрд тонн відходів усіх видів накопичуються на звалищах або просто скидаються у море. Вони не тільки мають неприємний вигляд і запах, а й становлять потенційну небезпеку. Кількість відходів невпинно зростає, і вже позбавитися їх стає дедалі важче.Сонячні промені нагрівають Землю. Вона віддає тепло у формі інфрачервоного випромінювання, спрямованого в космос. На шляху цього випромінювання стають гази, які викидаються деякими виробництвами. Це явище називають парниковим ефектом, оскільки ці гази утворюють щось схоже на скляну оранжерею чи парник.

 • До початку активної промислової діяльності людини інфрачервоне випромінювання Землі у нижніх шарах атмосфери блокувалося вуглекислим газом з вивержуваних вулканів або він утворювався внаслідок лісових пожеж. Середня температура на Землі становила тоді близько 18°С.

 • Розвиток промисловості прискорив цей природний цикл. Заводи, атомні й електричні станції, вирубка лісів призводять до утворення діоксиду вуглецю, що зупиняє інфрачервоне випромінювання: це початок процесу, який називається парниковим ефектом.Вуглекислий газ викидається у значній кількості. Він частково поглинається морями й океанами. Але безперервне потепління збільшує випаровування океанів. Через це в деяких регіонах зростає кількість опадів.

 • Вуглекислий газ викидається у значній кількості. Він частково поглинається морями й океанами. Але безперервне потепління збільшує випаровування океанів. Через це в деяких регіонах зростає кількість опадів.

 • Якщо викиди вуглекислого газу збільшуватимуться, то температура зросте від 1,5 до 4,5'С вже до 2030 року. Це потепління може здатися незначним, проте за цілим комплексом причин вологі регіони можуть швидко стати за­сушливими.У деяких країнах, що розвиваються, вико- Отриманий компост висипають на сіль-

 • У деяких країнах, що розвиваються, вико- Отриманий компост висипають на сіль-

 • ристовують екскременти тварин для ви- ськогосподарські землі для удобрення,

 • робництва газу місцевого застосування. Більше того, використовуючи відходи

 • Можна виготовляти газ і добрива з домаш- топлі, топінамбуру, соломи, обрізки де-

 • нього сміття. Перед тим як подрібнити ревини й екскременти тварин з ферм для

 • сміття, його сортують (1). Потім звалюють виробництва добрив, людина звільняється

 • у великий жбан (2), всередині якого воно від сміття.

 • кілька тижнів ферментується перед тим, як починає виділятись газ.

Згорання бензину і вугілля супроводжується досить шкідливими викидами. Деякі з цих газів, наприклад оксид сірки, породжують «кислотні дощі». Щороку їх випадає понад 100 млн тонн. Кожен рік ми виробляємо 25 млрд тонн діоксидів вуглецю, що може призвести до шкідливих змін клімату. Вуглець, згораючи, викликає хвороби органів дихання, що дуже поширені в містах.

 • Хімічні виробництва

 • Хімічні виробництва вики- Заміна старих технологій но-

 • дають значну кількість газів, вими — справа довготрива-

 • Так, викид вуглекислого газу ла. Але принцип «забрудню-

 • нагріває атмосферу, що мо- єш — плати» дає можливість

 • же прискорити танення льо- завдавати довкіллю меншої

 • довиків. шкоди.

 • Теплоелектроцентралі (ТЕЦ)

 • ТЕЦ виробляють електрику з Європейські комісії встанов-

 • вугілля і рідкого палива. люють обмеження для вико-

 • Поєднання продуктів горіння ристання деяких речовин, та-

 • з водою дає дуже токсичні ких як діоксид сірки, сви-

 • речовини. нець, діоксид азоту.

 • Двигуни внутрішнього згоряння

 • Викиди таких двигунів містять Використання бензину без чадний газ оксид азоту і сір- свинцю дає можливість змен- ку. Коли кількість викидів стає шити отруєння. У багатьох занадто великою, гази при країнах машини обладнані контакті з повітрям утворю- спеціальними фільтрами , що ють кислотне середовище. Зменшують їх шкідливість.^ Морозильні установки та аерозол Вони містять фреон. Вики- У більшості країн виробницт- дання газу в атмосферу руй- во фреону заборонене. Для нує озонову діру, яка захи- аерозолей можна викори- щає нас від ультрафіолете- стовувати інший газ. вого проміння. Ядерні реактори Вони є потенційною небез- Будівництво реакторів рег- пекою. Вибух ядерного реак- ламентовано суворими пра- тора у Чорнобилі, який ви- вилами техніки безпеки. Роз- кликав радіоактивні отруєння міщення радіоактивних речо- великої території, продемон- вин перебуває під суворим стрував, що такі випадки контролем, ймовірні й у майбутньому. Використана гума Гума часто згорає без будь- Використана гума може спа -яких запобіжних заходів. Ви- люватися централізовано з кид чорного диму в повітря метою одержання енергії, небезпечний для тварин, рослин і людини.В результаті фотосинтезу в зелених рослинах з участю хлорофілу — зеленого пігменту рослин утворюється крохмаль. Хлорофіл вбирає сонячне світло, і за рахунок цієї енергії здійснюється ряд реакцій між оксидом вуглецю (IV) і водою. Фотосинтез можна подати таким сумарним рівнянням:

 • В результаті фотосинтезу в зелених рослинах з участю хлорофілу — зеленого пігменту рослин утворюється крохмаль. Хлорофіл вбирає сонячне світло, і за рахунок цієї енергії здійснюється ряд реакцій між оксидом вуглецю (IV) і водою. Фотосинтез можна подати таким сумарним рівнянням:

 • Далі глюкоза через ряд проміжних стадій перетворюється у крохмаль:

 • Продукти фотосинтезу внаслідок вбирання енергії сонячних променів володіють великим запасом енергії. За рахунок цієї енергії, яка виділяється при окисненні органічних речовин в організмі, і можлива його життєдіяльність.

 • У промисловості крохмаль виробляють переважно з бульб картоплі, а також із кукурудзи.Застосування крохмалю різноманітне. Він є основним вуглеводом продуктів харчування людини — хліба, крупів, картоплі. Значні кількості його переробляють на декстрини, патоку і глюкозу, які використовують у кондитерському виробництві.

 • Застосування крохмалю різноманітне. Він є основним вуглеводом продуктів харчування людини — хліба, крупів, картоплі. Значні кількості його переробляють на декстрини, патоку і глюкозу, які використовують у кондитерському виробництві.

 • З крохмалю, який є в картоплі і зернах злаків, добувають етиловий спирт. Для цього крохмаль спочатку перетворюють на глюкозу під дією ферментів, а потім глюкозу піддають спиртовому бродінню за наявності дріжджів.

 • Крохмаль використовують як засіб для клеєння, обробки тканин, крохмалення білизни. У медицині на основі крохмалю виготовляють мазі, присипки тощо.Використання енергії біомасиРіпак – джерело доходів та екологічно безпечне пальне

 • Ріпак – джерело доходів та екологічно безпечне пальнеПричини успіху ріпаку

 • Унікальність властивостейДруга перевага

 • Після переробки на біодизель рештки рештки представляють собою висококалорійний корм та домішки для худоби.

 • Ріпак не виснажує грунт, тобто не треба робити перерви, аби “відпочила” земля.Третя перевага

 • Кожного року після збирання врожаю на полях залишається 600 тонн ріпакової соломи, яку у тваринництві не використовують і просто спалюють на полях.

 • Кілограм цієї сировини при спалюванні дає 4 квт*години енергії.Проект соломоспалювального котлаМеханізм роботи

 • Варто зауважити, що енергія від спалювання соломи йде на постачання гарячої води системи опалення будинку, а також йде на генератор і подає світло.