asyan.org
добавить свой файл
1

Додаток 1

(Запровнюється українською мовою на кожного студента команди)

(Виготовляються дві копії - одна капітану команди, інша разом з супроводжуючим листом до Методичного віділу університету)

Реєстраційна форма команди-

учасника змагань з швидкісного перекладу серед студентів НТУ "ХПІ" 2009
Перший студент (капітан команди)
Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю) ___________________________________
_______________________________________________________________________
Дата народження ____________________Телефон (дом. моб)__________________
Факультет, курс ________________________________________________________
Спеціальність __________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по-батькові викладача, що рекомендував студента до участі у
змаганнях, його науковий ступінь, посада та кафедра, де працює (тел. ……….)
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Другий студент

Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю) ___________________________________
_______________________________________________________________________
Дата народження ___________________ Телефон (домоб)_____________________
Факультет, курс ________________________________________________________
Спеціальність___________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по-батькові викладача, що рекомендував студента до участі у
змаганнях, його науковий ступінь, посада та кафедра, де працює
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________


Декан Факультету _________________ ________________________

МП