asyan.org
добавить свой файл
1

ЗАПИТ НА ВИПИСКУ Додаток 1

до Порядку надання відомостей

з Єдиного державного реєстру юридичних

осіб та фізичних осіб – підприємців
Вихідний № ___________

Дата "___" ____________ЗАПИТ

про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

І. Відомості, що запитуються (необхідне зазначити установленням відповідної позначки Ѵ):– юридична особа
– орган державної влади
– відокремлений підрозділ юридичної особи

V

– фізична особа – підприємецьІІ. Критерії пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (заповнити один або декілька критеріїв:

Повне найменування юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця

І

В

А

Н

О

В
І

В

А

Н
І

В

А

Н

О

В

И

Ч


Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0


Паспортні дані1
– серія паспорта– номер паспортаІІІ. Відомості про спосіб надання (отримання) виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (заповнити відомості та необхідне зазначити установленням відповідної позначки Ѵ):
V

– видати запитувачу (безпосередньо у державного реєстратора)
– надіслати поштовим відправленням


Адреса відправлення випискиУКРАЇНА
Область
Автономна Республіка КримРайон області
Район міста
Поштовий індексМісто
Селище міського типу
Селище
Село

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою

Будинок

Корпус
Тип приміщення2


Адреса електронної пошти

ІV. Відомості про особу, яка подала запит (заповнити відомості та необхідне зазначити установленням відповідної позначки Ѵ):
V

– Фізична особа – підприємецьv

– особисто
– уповноважена особа (за довіреністю)– Юридична особа
– Орган державної влади


– керівник
– особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності
– уповноважена особа (за довіреністю)


Дата подання запиту (дд.мм.рррр)..
І.І. Іванов

(підпис) (ініціали, прізвище)
^ V. Службові відмітки (заповнюється державним реєстратором)
Вхідний номер запиту

Дата отримання запиту (дд.мм.рррр)..
__________

1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, зазначаються відомості про серію та номер паспорта.

2 Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.