asyan.org
добавить свой файл
1


НОВИНИ


Української асоціації інвестиційного бізнесу 23.11.2009 р.)Президент України підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи»

Президент України підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» (№1533-VI), прийнятий парламентом у червні поточного року. Ним вносяться зміни до законів «Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті», «Про податок на додану вартість», «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», «Про податок з доходів фізичних осіб» та «Про режим іноземного інвестування».

Закон спрямований на вдосконалення законодавства у сфері кредитно-фінансового регулювання, забезпечення стабільного функціонування банківської системи і реалізації ефективних заходів щодо підтримки ліквідності банків України та формування резервів, приведення у відповідність із сучасними реаліями механізму погашення фізичними та юридичними особами заборгованості за іпотечними та іншими кредитами тощо.

*****

Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо протидії протиправному

поглинанню та захопленню підприємств»

Парламент прийняв закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств» (реєстраційний №3011), внесений урядом. Як зазначається у пояснювальній записці до документа, він спрямований на врегулювання важливих аспектів протидії протиправного поглинання та захоплення підприємств. Основними завданнями закону є врегулювання питань діяльності фондового ринку та корпоративних відносин, принципів державного регулювання у сфері фондового ринку та корпоративних відносин, а також розв’язання на законодавчому рівні основних проблемних питань, які виникають у цій сфері.

Законом вносяться зміни до Господарського процесуального та Цивільного кодексів, законів «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про виконавче провадження», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

*****

ДКЦПФР оприлюднила проект закону «Про внесення змін до деяких

Законів України щодо цільових облігацій»

ДКЦПФР на своєму офіційному сайті оприлюднила доопрацьований проект закону «Про внесення змін до деяких Законів України щодо цільових облігацій». Його основною метою є вдосконалення системи регулювання та контролю за розміщенням, обігом та погашенням цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими передбачається об’єктами житлового будівництва. Документ має усунути недоліки та вдосконалити механізми інвестування за допомогою цільових облігацій, а також забезпечити регулятора ринку цінних паперів достатніми повноваженнями для гарантування захисту законних прав інвесторів. Ним вносяться зміни до Цивільного кодексу України, законів «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про інвестиційну діяльність» та «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

*****

За станом на 1 жовтня 2009 року загальний обсяг

ПІІ в Україну становив $38 591,6 млн.

Згідно з даними Державного комітету статистики загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в Україну, за станом на 1 жовтня 2009 року становив $38 591,6 млн., що на 8,3% більше обсягів інвестицій на початок поточного року та дорівнює $837,5 в розрахунку на одну особу.

У січні-вересні 2009 року в економіку України іноземними інвесторами вкладено

$3 948,3 млн. прямих інвестицій, що становить 46,3% від обсягів аналогічного періоду попереднього року. У тому числі із країн ЄС надійшло $3 125,4 млн. (79,1% загального обсягу), із країн СНД - $398 млн. (10,1%), з інших країн світу - $424,9 млн. (10,8%). Водночас нерезидентами було вилучено капіталу на суму $845,4 млн.

У цілому приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, втрат, курсової різниці тощо, за дев’ять місяців поточного року склав $2 972,1 млн., що становить 36,8% рівня відповідного періоду попереднього року.

Найбільше у січні-вересні 2009 р. зросли обсяги капіталу нерезидентів з Нідерландів - на $616,8 млн., Кіпру - на $554,8 млн., Франції - на $358,4 млн., Аруби - на $273,6 млн. та Російської Федерації - на $214,3 млн.

За станом на 1 жовтня 2009 року інвестиції в Україну надійшли зі 125 країн світу. До десятки основних країн-інвесторів, на які припало майже 81% загального обсягу прямих інвестицій, увійшли такі: Кіпр - $8 201,7 млн., Німеччина - $6 580,8 млн., Нідерланди - $3 814,2 млн., Австрія - $2 564,8 млн., Великобританія - $2 348,5 млн., Російська Федерація - $2 061,5 млн., Франція - $1 589,6 млн., США - $1 381,5 млн., Віргінські, Британські острови - $1 340,5 млн., Швеція - $1 256,4 млн.

Сума кредитів та позик, отриманих підприємствами України від прямих іноземних інвесторів, за станом на 1 жовтня 2009 року становила $6 337,7 млн. Найбільше їх надійшло з Кіпру - $1 762,2 млн., Нідерландів - $749,3 млн., Франції - $522,4 млн., Німеччини - $517,6 млн., Російської Федерації - $455,6 млн., Австрії - $343,8 млн., Великобританії - $245,4 млн., Польщі – $184,7 млн., США - $158,4 млн., Швеції - $154,6 млн. Загальний обсяг ПІІ, враховуючи позичковий капітал, на звітну дату становив

$44 929,3 млн.

У галузевому розрізі значний приріст іноземного капіталу у січні-вересні поточного року спостерігався на підприємствах, що здійснюють фінансову діяльність - на $951,4 млн., торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів, предметів особистого вжитку - на $394,8 млн., операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям - на $318 млн., а також на підприємствах промисловості - на $817,7 млн., у тому числі переробної - на $759,8 млн. та добувної - $57,9 млн.

Серед галузей переробної промисловості найбільше зросли обсяги ПІІ у хімічну та нафтохімічну промисловість (на $231 млн.) та у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на $150,1 млн.).

У цілому, про наявність прямих іноземних інвестицій звітувало 18,4 тис. підприємств України. За станом на 1 жовтня 2009 року значні обсяги іноземних інвестицій було зосереджено на підприємствах промисловості - $8 873,4 млн. (23% загального обсягу ПІІ в Україну), у тому числі переробної - $7 618,6 млн. та добувної - $1 102,9 млн. Серед галузей переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій внесено у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - $1 836 млн., у металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів - $1 387,4 млн., хімічну та нафтохімічну промисловість - $1 181,1 млн., машинобудування - $1 067,5 млн., виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції - $793 млн.

У фінансових установах було акумульовано $8 106,1 млн. (21%) ПІІ, на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку - $4 081,7 млн. (10,6%), в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям - $3 931,9 млн. (10,2%).

Серед регіонів провідні місця за обсягами інвестицій посіли м. Київ - $14 652,9 млн. (7 518 підприємств та 38% обсягу іноземного капіталу в економіку країни), Дніпропетровська – $2 760,2 млн. (986 та 7,1%), Харківська - $2 008,2 млн. (814 та 5,2%), Донецька - $1 596,6 млн. (564 та 4,1%), Київська - $1 448,3 млн. (842 та 3,7%) та Львівська - $1 118,8 млн. (1 271 та 2,9%) області.

*****

У січні-вересні 2009 року з України в економіку інших країн світу було спрямовано $32,2 млн. прямих інвестицій

У січні-вересні 2009 року з України в економіку інших країн світу було спрямовано $32,2 млн. прямих інвестицій, повідомляє Державний комітет статистики. Інвестування здійснювалось переважно у вигляді грошових внесків. У цілому, обсяг ПІІ з України в економіку інших країн світу, з урахуванням його переоцінки, втрат, курсової різниці за станом на 1 жовтня поточного року дорівнював $6 191,2 млн., у тому числі у країни ЄС - $5 899,4 млн. (95,3% загального обсягу), у країни СНД - $196,5 млн. (3,2%), в інші країни світу - $95,3 млн. (1,5%).

Основними інвесторами з України були підприємства, що належать до таких видів економічної діяльності: операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям, обсяги інвестицій яких за станом на 1 жовтня 2009 року склали $5 348,1 млн. (86,4%); фінансова діяльність - $129 млн. (2,1%); торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку - $126,1 млн. (2%).

Прямі інвестиції з України були здійснені в 51 країну світу. Найбільші обсяги капіталу ($5 772,6 млн.) спрямовано до Кіпру. До Російської Федерації внесено $141,5 млн., до Польщі - $47,7 млн., до Грузії - $32,7 млн., до Латвії - $32,6 млн., до Казахстану - $27,7 млн., до Віргінських, Британських островів - $20,8 млн.

Найбільші інвестиції здійснено підприємствами Донецької області - $5 389,3 млн. (87%), м. Києва - $174,9 млн. (2,8%) та Дніпропетровської області - $87,6 млн. (1,4%).

Сума кредитів та позик, наданих українськими резидентами підприємствам прямого інвестування, за станом на 1 жовтня 2009 року дорівнювала $123,4 млн. У результаті, загальний обсяг прямих інвестицій з України в економіку інших країн світу, включаючи позичковий капітал, становив $6 314,6 млн.

*****

^ Основні приватизаційні надходження за січень-вересень 2009 року поточного року були отримані від реалізації держпакетів акцій на фондових біржах

Згідно з даними Фонду державного майна за січень-вересень 2009 року в Україні державну форму власності змінили 173 об’єкти. Серед них 140 об’єктів групи А, 8 - груп В,Г, 10 - групи Д, 8 - групи Е та 7 - групи Ж.

Протягом дев’яти місяців поточного року Фондом держмайна було виставлено до продажу на конкурсах 37 пакетів акцій відкритих акціонерних товариств (22 - з центрального апарату, 15 - з регіональних відділень) загальною початковою вартістю 5,4 млрд. грн. За результатами проведених конкурсів укладено сім договорів купівлі-продажу на загальну суму 131,1 млн. грн. Умовами договорів купівлі-продажу передбачено внесення на підприємства інвестицій у сумі 100,78 млн. грн.

За звітний період на фондових біржах України для продажу за грошові кошти ФДМУ запропонував 103 пакетів акцій 55 відкритих акціонерних товариств загальною номінальною вартістю 405,39 млн. грн.

За підсумками торгів було продано 26 пакетів акцій загальною вартістю 503,21 млн. грн., що у 8,5 раза перевищило їх загальну номінальну вартість (58,96 млн. грн.). У результаті, від біржової приватизації було отримано майже 70% коштів, що надійшли від процесу зміни власності у січні-вересні поточного року.

В цілому, за дев’ять місяців 2009 року від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, надійшло 737,73 млн. грн. З урахуванням залишку станом на 1 січня 2009 року у сумі 500,1 тис. грн. до спеціального фонду Державного бюджету було перераховано 735,61 млн. грн., що становить лише 8,6% від планового річного завдання.

*****

За дев’ять місяців 2009 року кількість об’єктів з державними

корпоративними правами зменшилася на 7%

За інформацією ФДМУ за станом на 1 жовтня 2009 року в Реєстрі корпоративних прав держави обліковувалося 754 господарських товариства, у статутному капіталі яких є державна частка (на початку року - 811).

Держава в особі уряду, Фонду держмайна, міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади здійснювали управління корпоративними правами держави у 646 відкритих та закритих акціонерних товариствах, 78 товариствах з обмеженою відповідальністю та 30 національних акціонерних компаніях та державних холдингових компаніях.

З них: 313 господарських товариства (42% загальної кількості) мали у статутному капіталі державну частку понад 50%, яка надає державі право контролю за їхньою діяльністю (164 господарські товариства мали державну частку 100%); 211 господарське товариства (28%) - державну частку розміром від 25 до 50%; 230 господарських товариств (30%) - державну частку менше 25%.

Частка власності держави у статутному капіталі усіх господарських товариств за номінальною вартістю пакетів акцій за станом на 1 жовтня 2009 року дорівнювала 34,17 млрд. грн. (на початку року – 34,2 млрд. грн.). З них НАК і ДХК мали 20,7 млрд. грн. (60,6% загальної вартості), інші господарські товариства - 11,28 млрд. грн. (33%). Номінальна вартість державної частки акціонерних товариств, заснованих міністерствами у процесі корпоратизації державних підприємств, становила 2,19 млрд. грн. (6,4%).

Фонд держмайна безпосередньо здійснював управління 632 об’єктами з корпоративними правами держави (84% загальної кількості), з них 199 об’єктів з контрольними держпакетами. У свою чергу, органи виконавчої влади та інші органи управління управляли корпоративними правами 122 господарських товариств (16% загальної кількості).

Сумарний статутний капітал об’єктів, якими управляв ФДМУ та його регіональні відділення, становив 11,47 млрд. грн., а сумарний статутний капітал об’єктів, якими управляли інші органи виконавчої влади, дорівнював 22,7 млрд. грн., або більще 66% всього статутного капіталу, яким володіла держава.

За даними Державного казначейства загальна сума дивідендів, перерахованих від суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю держави, за станом 1 жовтня 2009 року становила 401,07 млн. грн., що дорівнює 134,68% від планового річного завдання.

*****

У січні-вересні 2009 року доходність переважної більшості приватних УК, які управляють пенсійними накопиченнями громадян Росії,

виявилася значно вищою за рівень інфляції

За повідомленням Пенсійного фонду РФ у січні-вересні 2009 року в Росії своїм правом вибору управляючих компаній та недержавних пенсійних фондів для інвестування пенсійних накопичень скористалися 1,061 млн. російських громадян, що в 1,26 рази перевищує показник аналогічного періоду 2008 року (842,5 тис. осіб).

При цьому 867,9 тис. росіян подали заяви про переведення коштів із державної УК «Внешэкономбанк» до недержавних пенсійних фондів (82,1% від загальної кількості заяв), 58,8 тис. осіб (5,5%) - до приватних управляючих компаній, 81 тис. осіб (7,5%) - з одного НПФ, який здійснює обов’язкове пенсійне страхування, в інший НПФ. У свою чергу, 52,9 тис. російських громадян (4,9%) подали заяви про повернення пенсійних накопичень із приватних компаній до державної.

Згідно з даними державної УК «Внешэкономбанк» за січень-вересень поточного року вартість чистих активів, що перебувають в її управлінні, збільшилась на 109,34 млрд. руб. або на 31,8% й за станом на 1 жовтня дорівнювала 452,45 млрд. руб.

За інформацією російського інформаційного сервера Investfunds, лідерами за обсягом чистих активів серед приватних управляючих компаній були такі: «Пенсионный резерв» - 2,2 млрд. руб., «РБизнес Управление активами» - 1,94 млрд. руб., «УралСиб» - 1,53 млрд. руб. Проте ринкова частка кожної з цих компаній не перевищує 1%.

За дев’ять місяців поточного року найвища доходність (135,16%) від інвестування пенсійних накопичень громадян Росії в рамках обов’язкової накопичувальної пенсійної системи була досягнута УК «Тринфико». При цьому доходність переважної більшості приватних управляючих компаній була вищою за рівень інфляції в Росії, яка у звітному періоді становила 8,1%%.

У свою чергу, державна УК «Внешэкономбанк» за результатами звітного періоду з доходністю 4,08% виявилася аутсайдером підсумкового рейтингу. При цьому її доходність за попередні 12 місяців становила 1,09%, а за попередні три роки - 3,41%.


*****


Найвища доходність пенсійних планів другого рівня пенсійної системи Латвії у січні-жовтні поточного року становила 17,09%

За станом на початок листопада 2009 року в рамках накопичувальної пенсійної системи Латвії функціонувало 27 пенсійних планів, повідомляє сайт «Mana pensija» (Латвія). З них, 10 консервативних, 4 збалансованих та 13 активних планів. Загальні активи накопичувальної пенсійної системи Латвії становили 673,65 млн. латів, що на 45,3% більше показника початку поточного року - 463,7 млн. латів (за офіційним курсом НБУ станом на 1 листопада 2009 року 1 лат дорівнював 16,69 грн.). Кількість учасників накопичувальної пенсійної системи Латвії на звітну дату становила 1,092 млн. осіб (на початку року - 1,065 млн. осіб).

Найвищу доходність з початку 2009 року серед усіх пенсійних планів (17,09%) продемонстрував активний план «Norvik IPS «Gauja». У свою чергу, найвищу доходність з початку діяльності (6,04%) серед усіх планів має активний план «Hipo Fondi IP «Safari» (функціонує з червня 2003 року).

*****

У жовтні 2009 року приплив коштів у ПІФ Казахстану

становив 48,64 млн. тенге

У жовтні 2009 року в казахстанських ПІФ (відкритих та інтервальних) спостерігався приплив коштів у сумі 48,64 млн. тенге., а з початку року - відтік у сумі 117,57 млрд. тенге, повідомляє сайт Investfunds.kz. При цьому відкриті фонди у жовтні залучили 20,3 млн. тенге. (з початку року - втратили 471,79 млн. тенге), а інтервальні фонди - залучили 16,25 млн. тенге (з початку року - втратили 117,1 млрд. тенге). За офіційним курсом НБУ за станом на 1 листопада 2009 року 1 тенге дорівнював 0,053 грн.

Найвищу доходність у жовтні 2009 року (15,5%) продемонстрував інтервальний ПІФ «Альтернатива депозитам» під управлінням компанії «Homebroker». При цьому лідером серед відкритих фондів став ПІФ «Даму Инвест» під управлінням компанії «Орда Капитал», доходність якого дорівнювала 13,39%.

В свою чергу, у січні-жовтні найвища доходність (113,26%) виявилася у відкритого ПІФ «Даму Инвест», а серед інтервальних фондів у ПІФ «Альтернатива депозитам», результат якого дорівнював 70,22%.

*****

За минулий тиждень Індекс ПФТС знизився на 15,24 пункту, а Індекс українських акцій - на 7,91 пункту


Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 20.11.2009 р.

^ Обсяг торгів,

грн.

Індекс

ПФТС

85 990 767,11

624,66


Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»

за 20.11.2009 р.

^ Обсяг торгів,

грн.

Індекс

українських акцій

34 020 194,45

1 543,63


*****

За січень-вересень 2009 року в Україні від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило $1 079,5 млн.

За січень-вересень 2009 року експорт товарів та послуг з України становив $34 319,5 млн., а імпорт в Україну - $35 399 млн., що складало 54,9% та 48,7% від обсягів відповідного періоду минулого року, повідомляє Державний комітет статистики. Від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу за дев’ять місяців 2009 року в Україні дорівнювало $1 079,5 млн. (за січень-вересень 2008 року - $10 217,4 млн.).

Експорт товарів та послуг до країн СНД становив 35% від загального обсягу експорту, до країн Європейського Союзу - 25%, до інших країн - 40%. Імпорт з країн СНД дорівнював 40% від загального обсягу імпорту, з країн Європейського Союзу - 37%, з інших країн - 23%.

*****

Падіння промислового виробництва в Україні у січні-жовтні 2009 року становило 26,4%, а у жовтні - 4,2%

За інформацією Державного комітету статистики у жовтні 2009 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року в Україні було зафіксоване падіння промислового виробництва на 4,2%, а у січні-жовтні - на 26,4%. При цьому у жовтні поточного року у порівнянні із вереснем спостерігалося зростання промислового виробництва на 5%.

У добувній промисловості у жовтні 2009 року у порівнянні із жовтнем 2008 року відбулося падіння виробництва на 0,1% (у січні-жовтні на 14,4%), у переробній промисловості - на 9,6% (у січні-жовтні на 31,2%). В свою чергу, у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води у жовтні спостерігалося зростання виробництва на 5,5%, а у січні-жовтні - падінні на 15%.
Підготовлено за матеріалами сайтів Інтернет-агентств та власною інформацією