asyan.org
добавить свой файл
1
До Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку


_______________________________________________________________________________

(прізвище, ім`я та по батькові,


_______________________________________________________________________________

дата народження, домашня адреса) _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(місце роботи, в т.ч. за сумісництвом)


_______________________________________________________________________________

(посада)

З А Я В А - А Н К Е Т А


Прошу розглянути надані документи для сертифікації:

- копію документа про освіту;


- копію кваліфікаційного посвідчення;- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;


- витяг з трудової книжки за останні три роки;

- документи, що підтверджують трудові відносини в разі

сумісництва;- електронну форму інформації на дискеті 3,5";


- паперову копію інформації;


- 2 фотокартки розміром 4 х 6 см.


- копію платіжного документа.


Повідомляю, що я не маю непогашеної судимості за адміністративні, господарські та посадові злочини, а також не був(ла) позбавлений(а) права посідати певні посади та займатися певною діяльністю.


Паспортні дані:____________________________________________________________

(серія, номер паспорта, ким та коли виданий)

«_____»___________200__р. _________________

(дата подання заяви) (особистий підпис)


П.І.Б. у давальному відмінку (кому?)__________________________________________________________