asyan.org
добавить свой файл
1


Дослідження якості здійснення внутрішньошкільного контролю


Об’єкти ВШК

 • Навчально-виховний процес

 • Методична робота

 • Науково-дослідницька діяльність

 • Експериментальна робота

 • ВсеобучВимоги до ВШК Контроль повинен бути:Вид контролю – це сукупність форм контролю, які здійснюються з певною метоюФорма контролю – це спосіб організації контролю

 • За періодичністю:

 • Вхідний

 • Попередній

 • Поточний

 • Проміжний

 • ПідсумковийМетод контролю – це спосіб практичного здійснення контролю для досягнення поставленої мети

 • Спостереження – урок, позаурочний захід

 • Аналізвстановлення причин, визначення тенденцій розвитку

 • Бесіда – певна тема з обговоренням

 • Анкетування – опитування учасників НВП

 • Хронометраж – затрати часу

 • Вивчення документації – нормативна, шкільна

 • Перевірка ЗУН – контрольні роботи, тести, усне опитування

 • Ранжування – розміщення суджень в рядКонтроль НВП

 • Виконання всеобучу

 • Стан викладання навчальних дисциплін

 • Якість ЗУН

 • Виконання програм

 • Контроль документації

 • Підготовка і проведення ДПА

 • Виконання нормативних документів

 • Виконання попередніх рішень щодо окремих напрямків контролюПоказники контролю за виконанням всеобучу

 • Відвідування занять учнями

 • Організація ГПД і контроль НВП у них

 • Домашні завдання

 • Робота з учнями, які навчаються на початковому рівні

 • Робота з хворими дітьми

 • Робота з “важкими дітьми”

 • Робота з учнями, які мають високу мотивацію до навчальної діяльності

 • Робота з обдарованими дітьми

 • Організація харчування

 • Контроль за підготовкою і проведенням тематичних атестацій

 • Контроль за підготовкою і проведенням ДПАПоказники контролю за виконанням програм

 • Виконання навчальних програм з окремих навчальних дисциплін

 • Контроль програм предметних гуртків

 • Контроль програм факультативів

 • Контроль програм індивідуальних занять

 • Контроль передбаченого мінімуму і видів контрольних робіт

 • Контроль тематичних атестацій

 • Контроль практичних, лабораторних робіт, екскурсійРівень вихованості учнів

 • Рівень вихованості учнів

 • Якість роботи класних керівників

 • Участь батьків у виховній роботі

 • Якість проведення загальношкільних заходів

 • Патріотичне, моральне, естетичне виховання

 • Правове виховання і профілактика правопорушень

 • Спортивно-масова робота

 • Якість проведення факультативних і гурткових занятьПланування методичної роботи

 • Планування методичної роботи

 • Робота методичних структур

 • Робота з молодими спеціалістами

 • Робота з новоприбулими педагогічними працівниками

 • Підвищення кваліфікації

 • Атестація педагогічних працівниківПеревірці підлягають документи:

 • Перевірці підлягають документи:

 • План-графік курсової підготовки

 • Завдання і звіти про роботу з педагогічними працівниками у докурсовий та післякурсовий періоди

 • Плани і матеріали засідань ради методичного кабінету щодо підсумків курсової підготовки (перепідготовки, стажування)

 • Накази про відрядження на курси

 • Копії курсових посвідчень

 • Матеріали педагогічних працівників за результатами курсової підготовки (поурочні плани, творчі роботи тощо)Медичний елемент

 • Медичний елемент

 • Матеріально-технічний елемент

 • Навчально-методичний елемент

 • Інформаційний елемент

 • Психологічний елемент

 • Елемент техніки безпеки і охорони праці

Керівні і нормативні документи про освіту

 • Керівні і нормативні документи про освіту

 • Інформаційні технології

 • Аналітичні документи

Структурно-функціональний аналіз – сукупність операцій, з допомогою яких об’єкт розглядається як цілісний утвір, а в якості засобу його розчленування виступає виявлення різноманітних функцій, властивих об’єкту

 • Структурно-функціональний аналіз – сукупність операцій, з допомогою яких об’єкт розглядається як цілісний утвір, а в якості засобу його розчленування виступає виявлення різноманітних функцій, властивих об’єкту

Плани:

 • Плани:

 • Перспективні – від 5 до 15 років

 • Середньотривалі – від 1 до 5 років

 • Поточні – річний, піврічний, щомісячний, щотижневий, щоденний