asyan.org
добавить свой файл
1


Додаток 1

до рішення обласної ради

від 05 грудня 2013 року

№ ________

ЗВІТ

про виконання Регіональної програми підтримки малого підприємництва

Хмельницької області на 2011-2012 роки
Розділ 1. Аналіз результативності показників щодо діяльності суб’єктів малого підприємництва в регіоні протягом дії Регіональної програми підтримки малого підприємництва Хмельницької області на 2011-2012 роки
Протягом дії Регіональної програми підтримки малого підприємництва Хмельницької області на 2011-2012 роки (далі – Програма) роботу обласної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування було спрямовано на створення сприятливих умов для започаткування та ефективного провадження підприємницької діяльності, спрощення дозвільно-погоджувальних процедур, врахування громадської думки при прийнятті рішень з питань регулювання підприємницької діяльності, фінансово-кредитну підтримку бізнес-проектів у пріоритетних галузях, удосконалення ресурсної та інформаційної підтримки суб’єктів малого підприємництва, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів для підприємницького сектору економіки, створення сприятливого інвестиційного клімату тощо.

Здійснювався постійний контроль за недопущенням прийняття місцевими органами виконавчої влади регуляторних актів, які необґрунтовано обмежують права суб’єктів господарювання, забезпечувалось своєчасне здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів.

Протягом 2011 року у терміни, визначені законодавством, організовано та впроваджено  комплекс заходів, пов’язаних з виконанням Закону України “Про прискорений  перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування”.

З цією метою було створено 625 робочих комісій з прискореного перегляду регуляторних актів, які проаналізували близько 85,0 тисяч регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування з 1991 року. За результатами проведеної роботи з 4080 рішень органів місцевого самоврядування скасовано 2092 акти (51,3%), внесено зміни до 179.

Хмельницька область була однією із перших, органи самоврядування якої стовідсотково завершили роботу з прискореного перегляду регуляторних актів (17 серпня 2011 року).

У 2012 році розпочали роботу центри надання адміністративних послуг у містах Хмельницький та Кам’янець-Подільський, у яких забезпечено надання адміністративних послуг суб’єктам звернення за принципами “єдиного офісу”, “єдиного вікна” та організаційної єдності.

Станом на 01 січня 2013 року Центром надання адміністративних послуг у м. Хмельницький суб’єктам звернення надано 41,8 тис. послуг по 151 виду, у м. Кам’янець-Подільський –18,5 тис. послуг по 91 виду.

Задля забезпечення прозорості регуляторних процесів та ефективного вирішення нагальних проблем, що заважають здійсненню підприємницької діяльності, на постійній основі здійснювався діалог між владою та бізнесом у форматі:

засідань консультативно-дорадчих органів, створених при облдержадміністрації: регіонального комітету з економічних реформ, громадської ради, координаційної ради з питань розвитку підприємництва, регіональної ради підприємців області, регіональних галузевих рад підприємців;

інтерактивного спілкування з членами зазначених органів, підприємцями та пересічними громадянами краю.

Протягом 2011-2012 років в області проведено 8 засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації та 345 засідань місцевих координаційних рад з питань розвитку підприємництва, 5 засідань регіональних галузевих рад підприємців, 8 засідань регіональної ради підприємців області та 25 засідань секретаріату регіональної ради підприємців, під час яких обговорювалися регуляторні акти щодо розміру орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, затвердження правил паркування автотранспортних засобів, встановлення тарифів щодо оплати транспортних послуг по перевезенню пасажирів, встановлення ставок єдиного податку, встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та інші.

Спільно з представниками підприємницької громадськості опрацьовано проект Митного кодексу, проблемні питання практичного застосування 15 діючих законів та 15 законопроектів, у тому числі з питань спрощеної системи оподаткування, пенсійної та земельної реформ, митних процедур.

За результатами спільної роботи узагальнено та направлено центральним органам виконавчої влади близько 800 пропозицій до проектів законодавчих актів з питань регулювання підприємницької діяльності.

З метою забезпечення реалізації заходів з дерегуляції підприємницької діяльності, зокрема у сфері видачі документів дозвільного характеру, проводився щомісячний моніторинг діяльності дозвільних центрів при райдержадміністраціях та виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад по видачі дозволів суб’єктам господарювання за принципом організаційної єдності та “єдиного вікна”.

У кожному районі та місті обласного значення у режимі надання консультацій, видачі дозволів місцевого та обласного рівня та участі у роботі дозвільного центру представників місцевих дозвільних органів діяли 26 дозвільних центрів.

Протягом 2011 року було видано 13,7 тисяч документів дозвільного характеру та зареєстровано 3234 декларації, протягом 2012 р – 38,3 тисяч дозволів та зареєстровано 3665 декларацій.З метою стимулювання суб’єктів малого підприємництва шляхом пільгового кредитування інвестиційних проектів обласним бюджетом було передбачено виділення коштів у 2011-2012 роках на суму 1343,7 тис. гривень. Через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області фінансову допомогу отримали 11 суб’єктів підприємницької діяльності на суму 1035,0 тис. гривень.

Важливою умовою успішного розвитку підприємництва є професійна підготовка та перепідготовка кадрів для сфери малого підприємництва. Протягом 2011-2012 років за Програмою перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва “Українська ініціатива” 29 претендентів отримали рекомендації конкурсної комісії для вступу до Тернопільського національного економічного університету на здобуття другої вищої освіти за напрямками “Менеджмент і адміністрування” та “Економіка підприємництва”, 24 особи з яких було зараховано на навчання. Крім того, 21 управлінець підприємств та установ області отримали рекомендації та було допущено до участі у конкурсних відборах міжрегіональної робочої групи на проходження стажування у Німеччині.

Усього за період дії Програми “Українська ініціатива” (2003-2012 роки) перепідготовку у вищих навчальних закладах пройшло 210 осіб – представників підприємницьких структур області та 45 учасників Програми пройшли стажування у країнах Європейського Союзу за програмами Тасіs МТР, Nordpraktik, InWEnt та GIZ.

Показники діяльності суб’єктів малого підприємництва протягом 2011-2012 років характеризуються коливаннями як у сторону зростання, так і у сторону спаду, що значною мірою пов’язано із прийняттям та застосуванням норм Податкового кодексу України та запровадженням єдиного соціального внеску.

За статистичними даними у 2012 році в області діяло 6588 підприємств (великих, середніх та малих), у тому числі 6167 малих підприємств, що становить 93,6% від загальної кількості підприємств-суб’єктів господарювання.

Станом на 01 січня 2013 року кількість суб’єктів малого підприємництва нараховує 72,7 тисяч одиниць, у тому числі 66,5 тисяч фізичних осіб-підприємців. Загалом у малому бізнесі задіяно більше 133,0 тисячі осіб з урахуванням 42,8 тис. осіб, що працювали на малих підприємствах, та 23,3 тис. найманих працівників у фізичних осіб-підприємців.

Діаграма 1* за даними державної податкової адміністрації у Хмельницькій області
За підсумками 2012 року кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення області у порівнянні з 2010 та 2011 роками зросла на 3 одиниці і становить 47 підприємств.

Залишається нерівномірним розподіл кількості малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення по території області. Найвища їх концентрація у м.Хмельницький (89), найнижча – у Шепетівському районі (21).

Великою мірою роль малого підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості населення. У 2012 році на малих підприємствах було зайнято 42,8 тис. осіб, з них найманих – 40,3 тис. осіб, що менше ніж у попередньому році на 8,0% та 5,7%, відповідно.

За підсумками 2012 року малими підприємствами реалізовано продукції, виконано робіт та надано послуг на суму 8455,8 млн. грн., що на 639,6 тис. грн. або 8,2% більш, ніж за попередній рік. Частка продукції малих підприємств становила 25,7% загальнообласних обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг).

Щорічно зростає динаміка надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва. У 2012 році відбулося збільшення податкових надходжень до бюджету від суб’єктів малого підприємництва до 616,8 млн. грн., що перевищило показник 2011 року на 29,6 відсотків. Частка фактично сплачених податків у загальних надходженнях становить 21,4% (2011 рік – 19,6 відсотків).
Діаграма 2

* за даними державної податкової адміністрації у Хмельницькій області

За рахунок конструктивної взаємодії обласної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших виконавців забезпечено виконання 81 пункту Програми з 83 (97,6%), не виконано 2 пункти.

Директор Департаменту економічного

розвитку і торгівлі облдержадміністрації А. Прусецький