asyan.org
добавить свой файл
1

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ КВАРТИРИ


Місто Київ, дві тисячі четвертого року, березня місяця, __________ числа.


Ми, з одного боку – ПІБ1 (ІН 11111111), який мешкає в м. Києві, пр-т, _кв. __, іменований далі “Дарувальник”,

і з другого боку – ПІБ2 (ІН 22222222), яка мешкає в місті Суми, вул. ___, _ кв. __, іменована далі “Обдаровувана”,

попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо дійсності угод,

уклали цей договір про таке:


 1. Дарувальник передає безоплатно у власність Обдаровуваної квартиру під номером __ (___), що знаходиться у будинку під номером __ (____), що розташований по проспекту ____в місті Києві.

 2. Квартира, що дарується, належить Дарувальнику на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого __, державним нотаріусом __київської державної нотаріальної контори 05 грудня ___року за реєстр. № __та зареєстрованого в Київському міському БТІ 09.12.__року, у реєстрову книгу за № __.

 3. Квартира складається з однієї жилої кімнати, загальною площею 33,00 (тридцять три) метра квадратних, жила – 17,30 (сімнадцять цілих тридцять сотих) метрів квадратних.

 4. Цей дар сторони оцінюють в 8900 (вісім тисяч дев’ятсот) гривень 00 коп.

 5. Право власності на частину квартири, що дарується, переходить до Обдаровуваної з моменту передачі дарунка, про що буде свідчити одержання Обдаровуваною цього договору після його нотаріального посвідчення.

 6. Відповідно до відомостей, викладених у довідці-характеристиці, виданій Київським міським бюро технічної інвентаризації __.01.2004 р., № ____дійсна проіндексована вартість квартири, що відчужується, становить 8831 гривня 53 коп.

 7. Дарувальник стверджує, що відчужувана квартира є його власністю. Крім осіб, що вказані в договорі, як сторони, у вказаній квартирі ніхто не зареєстрований і тому права осіб, що мешкають в цій квартирі, на користування після укладення цього договору не змінюються. На момент підписання цього договору права третіх осіб щодо застави, позички (найму), довічного утримання відсутні, квартира під будь-яких обтяженням, в т.ч. за зобов’язаннями щодо її внеску до статутного капіталу товариств, відчуження іншим особами способом, немає, вона не заставлена, не знаходиться в податковій заставі, в спорі не перебуває, заборони (арешт) щодо неї відсутні.

 8. Дарувальник зобов’язується звільнити квартиру від власних речей і передати її Обдаровуваній для користування протягом 10 дів після нотаріального посвідчення цього договору.

 9. Законодавство щодо визнання угод недійсними, ст.ст. 59, 65, 74 Сімейного Кодексу, ст.ст. 717-728 Цивільного кодексу, ст.ст. 190 Кримінального кодексу, сторонам нотаріусом роз’яснено.

 10. Сторони у присутності нотаріуса підтверджують, що в них відсутні обставини, які примусили їх укласти цей договір, цей договір не носить характеру мнимої або удаваної угоди, а також те, що вони отримали від нотаріуса всі роз’яснення стосовно укладеного договору і ніяких зауважень, доповнень до цього договору не мають. Цей договір підписується сторонами добровільно, при здоровому розумі та ясній пам’яті, відповідає дійсним намірам сторін, зміст статей законодавства, які зазначені у договорі сторонам відомі та зрозумілі.

 11. Всі витрати за посвідчення договору сплачує Обдаровувана.

 12. Цей договір складено в 2-х примірниках, один з яких залишається в справах Соколова О.Є., приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, а другий видається Обдаровуваній.

ПІДПИСИ :

ДАРУВАЛЬНИК

ОБДАРОВУВАНА
Місто Ки-
- їв, ___березня 2004 року.


Цей договір посвідчено мною, ^ СОКОЛОВИМ О.Є., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін, які підписали цей договір встановлено, їх дієздатність, а також належність гр. _____квартири, що відчужується, перевірено.

Відповідно до вимог ст.182 Цивільного кодексу України, право власності підлягає державній реєстрації..

Зареєстровано в реєстрі за № ______.

Одержано плати 1 % від суми договору – 89 (вісімдесят дев’ять) гривень.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС