asyan.org
добавить свой файл
1


Дані про структуру видатків загального фонду обласного бюджету за економічною класифікацією за 2011 рік (тис.грн)


(тис.грн)


(тис.грн.)

Видатки кек Державне управління(тис.грн.) питома вага у загальній сумі видатків(%) Освіта (тис.грн.) питома вага у загальній сумі видатків(%) Охорона здоров'я (тис.грн.) питома вага у загальній сумі видатків(%) Соціальний захист (тис.грн.) питома вага у загальній сумі видатків(%) Культура (тис.грн.) питома вага у загальній сумі видатків(%) Фізична культура (тис.грн.) питома вага у загальній сумі видатків(%) Власні видатки (тис.грн.) питома вага у загальній сумі видатків(%)

Разом видатків
7,777.0 100.0 243,828.6 100.0 283,610.5 100.0 48,129.8 100.0 31,409.2 100.0 12,958.1 100.0 633,535.3 100.0

Поточні видатки: 1000 7,777.0 100.0 243,828.6 100.0 283,610.5 100.0 48,129.8 100.0 31,409.2 100.0 12,958.1 100.0 633,535.3 100.0

Видатки на товари і послуги 1100 7,777.0 100.0 214,003.8 87.8 281,320.0 99.2 42,412.9 88.1 17,785.2 56.6 11,084.3 85.5 576,057.4 90.9

Оплата праці працівників бюджетних установ 1110 3,095.0 39.8 99,590.5 40.8 151,889.1 53.6 22,072.3 45.9 10,622.6 33.8 3,912.1 30.2 291,280.3 46.0

Заробітна плата 1111 3095.0 39.8 99,369.2 40.8 151,889.1 53.6 22,072.3 45.9 10,622.6 33.8 3,912.1 30.2 291,059.0 45.9
Грошове утримання військовослужбовців 1112
0.0 221.3 0.1
0.0
0.0
0.0
0.0 221.3 0.0

Нарахування на заробітну плату 1120 995.8 32.2 35,392.1 14.5 53,587.4 18.9 7,780.4 16.2 3,716.3 11.8 1,347.0 10.4 102,854.8 16.2

Придбання товарів і послуг 1130 2904.0 37.3 26,701.2 11.0 51,088.2 18.0 5,845.1 12.1 2,034.4 6.5 3,715.4 28.7 93,479.8 14.8

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 1131 479.6 6.2 6,876.0 2.8 3,748.3 1.3 2,108.6 4.4 860.2 2.7 891.3 6.9 15,547.9 2.5

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1132
0.0 430.5 0.2 32,995.3 11.6 138.0 0.3
0.0 76.0 0.6 33,639.8 5.3

Продукти харчування 1133
0.0 15,423.3 6.3 11,295.3 4.0 2,423.8 5.0
0.0 2,280.3 17.6 31,422.7 5.0

Оплата послуг (крім комунальних) 1134 2424.2 31.2 3,816.0 1.6 3,022.4 1.1 1,165.1 2.4 1,174.3 3.7 467.6 3.6 12,665.6 2.0

Інші видатки 1135 0.2 0.0 155.5 0.1 26.9 0.0 9.6 0.0 0.02 0.0 0.1 0.0 203.8 0.0

Видатки на відрядження 1140 52.5 0.7 1,531.3 0.6 139.2 0.0 56.3 0.1 32.8 0.1 1,876.3 14.5 3,703.2 0.6

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 729.7 9.4 18,752.9 7.7 24,605.9 8.7 6,015.9 12.5 1,379.1 4.4 231.7 1.8 51,726.5 8.2

Оплата теплопостачання 1161 122.7 1.6 7,483.9 3.1 12,999.6 4.6 948.3 2.0 895.7 2.9 168.8 1.3 22,622.9 3.6

Оплата водопостачання і водовідведення 1162 7.5 0.1 826.5 0.3 3,004.0 1.1 276.3 0.6 50.7 0.2 16.5 0.1 4,181.8 0.7

Оплата електроенергії 1163 75.0 2.4 3,369.1 1.4 6,050.7 2.1 1,807.0 3.8 228.8 0.7 45.7 0.4 11,577.9 1.8

Оплата природного газу 1164
0.0 5,682.4 2.3 1,289.7 0.5 2,829.7 5.9 105.3 0.3
0.0 9,907.1 1.6

Оплата інших комунальних послуг 1165 524.5 6.7 603.7 0.2 1,044.6 0.4 154.7 0.3 87.3 0.3 0.8 0.0 2,421.0 0.4

Оплата інших енергоносіїв 1166
0.0 787.2 0.3 217.4 0.1
0.0 11.4 0.0
0.0 1,016.0 0.2

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 1170 0.0 0.0 32,035.8 13.1 10.2 0.0 642.9 1.3 0.0 0.0 1.8 0.0 33,012.8 5.2

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реаліз. держ. (регіон.) програм 1171
0.0

300.0 0.0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку 1172
0.0 32,035.8 13.1 10.2 0.0 642.9 1.3
0.0 1.8 0.0 32,712.8 5.2

Субсидії і поточні трансферти 1300 0.0 0.0 29,824.8 12.2 2,290.5 0.8 5,716.9 11.9 13,624.0 43.4 1,873.8 14.5 57,478.0 9.1

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1310
0.0 70.0 0.0
0.0 286.7 0.6 13,549.3 43.1 853.5 6.6 17,394.6 2.7

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 13201,513.0 0.2

Поточні трансферти населенню 1340 0.0 0.0 29,754.8 12.2 2,290.5 0.8 5,430.2 11.3 74.7 0.2 1,020.3 7.9 38,570.4 6.1

Виплата пенсій і допомоги 1341
0.0
0.0 2,077.4 0.7 895.6 1.9
0.0
0.0 2,973.0 0.5

Стипендії 1342

27,601.9 11.327,601.9 4.4

Інші поточні трансферти населенню 1343
0.0 2,152.8 0.9 213.1 0.1 4,534.5 9.4 74.7 0.2 1,020.3 7.9 7,995.4 1.3