asyan.org
добавить свой файл
1


Гідротехнічний факультет був заснований в 1946 році у Київському гідромеліоративному інституті (нині НУВГП). За період його існування було підготовлено більше двох тисяч висококваліфікованих фахівців за спеціальностями «Гідротехнічне будівництво» та «Гідроенергетика», які працювали і працюють в проектних, будівельних, експлуатаційних, науково-дослідних організаціях і навчальних закладах України, в країнах близького і далекого зарубіжжя.


^ Галузь знань "БУДІВНИЦТВО І АРХІТЕКТУРА "

Напрям підготовки 6.060101 «Будівництво»

Професійне спрямування «Гідротехнічне будівництво»

Професія гідротехніка завжди була потрібна людству. Інженери-гідротехніки займаються проектуванням, будівництвом і експлуатацією різноманітних споруд, робота яких пов’язана з водою. Це гідротехнічні споруди теплових, атомних і гідравлічних станцій, судноплавні шлюзи і суднопідіймачі, річкові і морські порти, платформи для добування корисних копалин на континентальному шельфі, великі і малі водосховища, ставки, споруди для захисту берегів річок і територій від розмиву, мальовничі гідропарки і фонтани тощо.

На старших курсах ведеться поглиблена підготовка студентів відповідно до спеціалізацій: річкові гідротехнічні споруди; комп’ютерні технології в гідротехнічному будівництві; гідроелектростанції і гідроенергетичні установки. За вільним вибором студентів, додатково читаються курси з маркетингу, менеджменту, основ бухгалтерського обліку, біржової справи, сучасних методів комп’ютерної обробки інформації, тощо. В комп’ютерних класах та центрах університету студенти оволодівають сучасними комп’ютерними технологіями в галузі “Гідротехнічного будівництва”.

Місцями працевлаштування випускників є енергогенеруючі компанії (каскад Дніпровських і Дністровських ГЕС і ГАЕС, Хмельницька та Рівненська АЕС, обласні та районні енергомережі, тощо), провідні проектні організації (ВАТ «Укргідропроект» /м.Харків/, ВАТ «Укргіпроруда» /м.Харків/, ВАТ «Укрводпроект» /м.Київ/, ВАТ «Укррибпроект /м.Київ/) та багато інших водогосподарських та енергетичних організацій України та зарубіжжя різних форм власності.

Спеціальність “Гідротехнічне будівництво” Міністерством освіти і науки України ліцензована і акредитована за IV рівнем, що дозволяє здійснювати підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр.


Галузь знань "Енергетика і енергетичне машинобудування"

^ Напрям підготовки 6.050602 «Гідроенергетика»

Народне господарство України характеризується високим рівнем споживання енергетичних ресурсів. В країні сформовано потужний паливно-енергетичний комплекс.

Експлуатація сучасних гідравлічних, теплових і атомних електростанцій, які спільно працюють в об’єднаних енергетичних системах, потребує фахівців високої кваліфікації і різнобічних знань та практичних умінь. Постійно розширюється будівництво насосних і гідроакумулюючих станцій. Потужні насосні станції і установки входять до складу теплових і атомних електростанцій, виробництв хімічної і гірничорудної промисловості.

Всі вищезгадані об'єкти присутні в Україні, зокрема, в Західному регіоні України (Рівненська і Хмельницька АЕС), Південноукраїнський енергетичний комплекс, Дніпровські та Дністровські ГЕС і ГАЕС, Добротворська та Бурштинська ДРЕС, Теребля-Рікська ГЕС, хімкомбінати в Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій областях тощо). Крім того, для експлуатації діючих в Україні 10 тисяч насосних станцій і систем, їх автоматизації, також потрібні фахівці-гідроенергетики.

За напрямом підготовки “Гідроенергетика” фахівці можуть працювати в проектних, будівельних, експлуатаційних, науково-дослідних організаціях і навчальних закладах України та країнах близького і далекого зарубіжжя.

В межах спеціальності на старших курсах ведеться поглиблена підготовка за спеціалізаціями: комп’ютерні технології в гідроенергетиці; експлуатація гідроенергетичних установок; експлуатація насосних станцій ТЕС і АЕС. За вільним вибором студентам додатково читаються курси з маркетингу, менеджменту, основ бухгалтерського обліку, біржової справи, сучасних методів комп’ютерної обробки інформації, тощо.

За спеціальністю “Гідроенергетика” здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями - бакалавр, спеціаліст, магістр.


^ Навчально-матеріальна база, умови навчання та проживання

Факультет гідротехнічного будівництва та гідроенергетики має сучасну навчально-лабораторну і наукову бази для підготовки висококваліфікованих фахівців. На факультеті заняття проводять провідні спеціалісти: професори і доценти, доктори і кандидати наук. Окрім вчених університету, заняття зі студентами проводять провідні фахівці з виробництва, зокрема: генеральний директор ВАТ “УкрГідроЕнерго”, Герой України, заслужений енергетик України, лауреат Державної премії, академік, професор С.І. Поташник; технічний директор ВАТ “Укргідропроект”, професор С.Д. Осадчий.

На кафедрі військової підготовки студенти можуть отримати звання офіцера запасу. Всі студенти забезпечені місцем проживання в гуртожитку.

Випускники технікумів, коледжів, які отримали диплом молодшого спеціаліста, мають можливість навчатися за інтегрованими планами, які передбачають скорочення терміну навчання на 1-2 роки.
Тел. деканату (0362) 23-52-63