asyan.org
добавить свой файл
1


ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА: наскрізний підхід

 • Моделі реалізації громадянської освіти в школі
Предметна модель

 • Інтегрований курс:

 • Цілісність

 • Різносторонність

 • Світоглядний характер

 • Наступність

 • Послідовність

 • Контрольованість процесу

 • Оцінювання результатуПРЕДМЕТНА МОДЕЛЬ

 • НАВЧАЛЬНИЙ

 • ПРЕДМЕТ

 • ІНВАРІАНТНОЇ

 • ЧАСТИНИ

 • НАВЧАЛЬНОГО

 • ПЛАНУФАКУЛЬТАТИВНИЙ КУРСПОЗАКЛАСНА РОБОТА З ПРЕДМЕТА

 • НАВЧАЛЬНО-

 • МЕТОДИЧНИЙ

 • ПОСІБНИКЖИВИ

 • ЖИВИ

 • ЗА

 • ПРАВИЛАМИЖИВИ ЗА ПРАВИЛАМИ

ВЧИМОСЯ ОБИРАТИ

 • ЯК ОКРЕМИЙ

 • НАВЧАЛЬНИЙ

 • КУРС

 • ЯК СИСТЕМА ВИХОВНОЇ

 • РОБОТИ

 • ЯК НАВЧАЛЬНИЙ

 • ПРОЕКТ

 • ДОПОМІЖНИЙ МАТЕРІАЛ

 • ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

 • НА УРОКАХ З

 • ІНШИХ ПРЕДМЕТІВГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ

 • ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

 • НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

 • ДЛЯ ПОЗАКЛАСНОЇ

 • ТА ПОЗАУРОЧНОЇ

 • РОБОТИНАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ

 • НАВЧАЛЬНИЙ

 • КУРС

 • ЗА ВИБОРОМ

ПЕРЕВАГИ:

 • АКТУАЛІЗАЦІЯ

 • ОПОРНИХ ЗНАНЬ

 • ОБГОВОРЕННЯ

 • ПРОБЛЕМИ

 • САМОСТІЙНА

 • РОБОТА УЧНІВ

Проект “Global Gateway”

 • Цільова аудиторія:

 • Учні

 • Учителі

 • Батьки

 • Керівники шкіл

 • Наглядові ради

 • Органи місцевого самоврядуванняwww.globalgateway.org

 • Центральна частина Веб-сайту – пошук і встановлення партнерських зв'язків:

 • Реєстрація

 • Бази даних про заклади

 • Проекти (різні за тематикою та формами)

www.globalgateway.org

 • Global Gateway Team

 • British Council

 • The Tun, 4 Jackson’s Entry, Holyrood Road

 • Edinburgh EH8 8PJ

 • Scotland,

 • United Kingdom • Основна мета програми – формувати інтерес молоді до природничих наук та навчити приймати усвідомлені рішення в питаннях повсякденного життя, пов'язаних з науковими знаннями

Проект Наука об'єднує світ дає можливість учням 10-16 років обмінюватися ідеями с молодими людьми з інших країн.

 • Проект Наука об'єднує світ дає можливість учням 10-16 років обмінюватися ідеями с молодими людьми з інших країн.НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНІ ТЕМИ:

 • Побутове сміття

 • Що їдять і п'ють у різних країнах світу

 • Глобальне потепління

 • Як бути здоровим

 • Рослини в нашому житті

 • Що ми їмо?Переваги проекту

 • Відсутні обмеження в термінах

 • Будь-яка команда

 • Будь-який комп'ютер для відправлення інформації

 • Можливості для самостійної роботи та творчості учнів

 • Наявність матеріалів на іноземній та рідній мові

 • Гнучкість програмиМожливості

 • Розвиток міжпредметних зв'язків

 • Зміцнення регіональних та міжнародних контактів

 • Можливість знайти партнерів за кордономЩо дає участь у міжнародних Інтернет-проектах?

 • ПІЗНАННЯ /запозичення та обмін досвідом/

 • ІМПОРТ/ЕКСПОРТ У СФЕРІ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ /міжкультурна взаємодія/

 • КОРЕКЦІЯ власних планів розвитку на основі порівняльного аналізу

 • НАРОДНА ДИПЛОМАТІЯ /обмін делегаціями, зустрічі/

 • КОМПЕТЕНТНОСТІ /освоєння компетентностей у сфері міжкультурної взаємодії/КАНАЛИ ВЗАЄМОДІЇ /освоєння мови та технічних каналів/

 • КАНАЛИ ВЗАЄМОДІЇ /освоєння мови та технічних каналів/

 • ТЕХНОЛОГІЇ, РЕСУРСИ /спільне освоєння та використання інформаційних та методичних ресурсів/

 • СПІЛЬНІ ПРОЕКТИ /виконання спільних проектів/

 • ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ у світовий та європейський освітній простір та ринки праці

ЩО ОЗНАЧАЄ СТАЛИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА?

 • “Сталий розвиток” це такий розвиток суспільства, який задовольняє потреби нинішніх поколінь і не ставить під загрозу можливості наступних поколінь задовольняти свої потреби”ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ:ПРИНЦИПИ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА:

 • В ЦЕНТРІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СТОЯТЬ ЛЮДИ, ЩО МАЮТЬ ПРАВО НА ЗДОРОВЕ ЖИТТЯ В ГАРМОНІЇ З ПРИРОДОЮ

 • ПРАВО НА РОЗВИТОК МАЄ РЕАЛІЗУВАТИСЯ З УРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ І ЗА ОБОВ”ЯЗКОВОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ДЛЯ НИНІШНЬОГО І ПРИЙДЕШНІХ ПОКОЛІНЬ

 • ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ МАЄ СТАТИ НЕВІД”ЄМНОЮ СКЛАДОВОЮ РОЗВИТКУ

 • ДЕРЖАВИ МАЮТЬ ПОЗБУТИСЯ МОДЕЛЕЙ ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ, ЯКІ ГАЛЬМУЮТЬ РОЗВИТОК

 • ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ МОЖУТЬ БУТИ УСПІШНО РОЗВ”ЯЗАНІ ЗА УМОВИ УЧАСТІ ВСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ГРОМАДЯНІНДИКАТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

 • ІНДИКАТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ – це показники, які використовуються для оцінки якості життя людей, стан їх здоров'я, стану довкілля.

 • 1. Тривалість життя

 • 2. Рівень освіти

 • 3. Реальний ВВП на одну особуРЕЙТИНГ КРАЇН ЗА ІНДЕКСОМ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ/2005р.:ІНДЕКС ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ / роки:ГРУПИ ІНДИКАТОРІВ СТАЛОВОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА:

 • Економічні

 • Соціальні

 • Освітні

 • Екологічні

 • ІнституційніСоціальні індикатори, пов'язані з О С В І Т О Ю :

 • Співвідношення динаміки витрат на освіту до динаміки зростання ВВП

 • Індекс співвідношення середньої заробітної плати вчителів до середньої по країні

 • Середній рівень освіти дорослого населення, питома вага людей з вищою освітою

 • Доступ до неперервної освіти

 • Забезпечення закладів освіти комп'ютерною технікою

 • Доступ до мережі Інтернет

 • Кількість користувачів мережею Інтернет

 • Кількість друкованих видань, у т.ч. з питань освіти і науки

 • Кількість друкованих видань, які отримують бібліотекиОсвіта для сталого розвитку

 • висуває на перший план нові підходи до використання природних ресурсів та проблеми їх відновлення (сталості).

 • Загальна мета освіти для сталого розвитку – компетентність людей, які сприяють процесу сталого розвитку;

 • - комплексний підхід до проблем соціального, економічного й екологічного розвитку.Освіта для сталого розвитку: що слід зробити для впровадження?

 • Створити відповідну нормативно-правову базу

 • Підвищити рівень компетентності працівників системи освіти з проблем сталого розвитку стосовно до навчального процесу

 • Забезпечити самоосвіту з проблеми

 • Забезпечити рівний доступ до якісної освіти

 • Інтегрувати освіту для сталого розвитку в навчальні дисципліни та курси

 • Організувати окремі курси із сталого розвитку

 • Поширювати позитивний досвід

 • Зміцнювати співробітництво і партнерство

 • Сприяти розумінню глобальних, національних і місцевих проблем

 • Впроваджувати нові підходи/технології в навчанні