asyan.org
добавить свой файл
1

Галерея освітянських здобутків
Ковбасюк
Ярослава Ярославівна,
директор
Зборівської
гімназії
ім. Р. Завадовича


Проектна діяльність з громадянської освіти
Загальновідомо, що оновлення змісту освіти та навчально-виховного процесу потребує постійного перегляду і методів його вивчення. Педагогічна діяльність має будуватися відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей учнів, забезпечувати зростання їхньої самостійності і творчої активності, що в результаті має зміцнити демократичні основи суспільства і прискорити його розвиток.

Щоб знайти своє місце в житті, ефективно освоїти життєві і соціальні ролі, випускник сучасної школи має володіти певними якостями, компетенціями, а саме: бути гнучким, мобільним, уміти інтегруватися у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці; критично мислити; генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й відповідати за них; цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації у професійному і особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави. Таким чином, статус людини в сучасному суспільстві головним чином залежить насамперед від неї самої.

Ми в гімназії розуміємо, що класно-урочна система в тому вигляді, у якому вона існує нині, себе вичерпує. У жорстко регламентованій системі передачі знань неможливо зростити успішну людину. Найбільш адекватними для розв’язання цих проблем є інноваційні технології навчання, що сприяють включенню в навчальний процес особистісного досвіду учнів, розвивають їх суб’єктивну позицію, самостійність і активність. Такими є проектні технології навчання.

Опанування методом проектів у нашій гімназії розпочиналося з діагностики готовності кожного педагога до впровадження даної інновації. Було проведено ряд навчальних семінарів, методичних нарад, тренінгів, у ході яких учителі вивчали суть методу та його переваги.

У чому ж переваги методу проектів?

Насамперед у тому, що це метод поєднання теорії з практикою, він пов’язує навчальну-виховну роботу з життям. Проект передбачає чітке формування мети – очікуваного результату від розв’язання учнями конкретної життєво важливої проблеми.

^ Проектна діяльність допомагає молодій людині включитися в активну соціальну дію. Традиційний зв’язок „учитель – учень” змінюється на „учень – учитель”:

 • учень визначає мету діяльності – вчитель допомагає йому в цьому;

 • учень відкриває нові знання – вчитель рекомендує джерела знань;

 • учень експериментує – вчитель розкриває можливі форми і методи експерименту;

 • учень активний – учитель створює умови для розвитку такої активності;

 • учень – суб’єкт навчання, вчитель – партнер.

Під час роботи над проектом учитель виконує функцію консультанта. Він допомагає учням у пошуку інформації, координує процес роботи над проектом, підтримує, заохочує учнів. Знаючи добре свій предмет, він має бути компетентним і в інших галузях знань, розуміти своїх учнів, бути толерантним, творчим.

Отже, метод проектів має великі педагогічні можливості. Під час його використання вирішуються різноманітні освітні, розвивальні й виховні завдання. Метод проектів завжди зорієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують протягом певного часу.

^ Проектна діяльність завершується реальним результатом. Відбувається публічний захист проекту (презентація) за підсумками роботи здійснюються ґрунтовний аналіз практичних дій, дається оцінка, виробляються пропозиції та рекомендації щодо можливого використання проектного продукту.

Працюючи над реалізацією науково-методичної теми „Метод проектів як засіб розвитку громадсько-активної школи”, педагогічний колектив гімназії набув певного досвіду з вирішення даної проблеми.

Уміння користуватися проектними технологіями є показником високої кваліфікації педагога, його інноваційного мислення, орієнтації на особистісний і професійний розвиток у педагогічній діяльності.

Колектив гімназії працює над розробкою та реалізацією двох типів проектів: навчальних та соціальних. Більшість навчальних проектів носять пізнавальний характер. Так, проект „Український вибір – європейська інтеграція” для учнів 10-11-их класів, керівник – учитель англійської мови Т.М. Будник, презентований на обласному семінарі методистів іноземних мов. Проект „Видатні постаті рідного краю” для учнів 9-10-го класів, виконаний під керівництвом учителя української мови Г.Є. Гуменної та вчителя історії і правознавства Я.Я. Ковбасюк мав на меті популяризацію знань про видатних людей району через місцеві ЗМІ, відкриття дошки пошани в центрі міста Зборова та розміщення на ній фотографій видатних земляків краю.

Презентуємо на сторінках цього збірника кілька інших проектів, виконаних учнями Зборівської гімназії ім. Р. Завадовича.

^ Проект „Вчимося обирати” (напрямок „Молодь обирає”) – вибори учнівського парламенту та президента гімназії.

Координатори проекту – директор гімназії, вчитель історіє та правознавства Я.Я. Ковбасюк та заступник директора гімназії з виховної роботи Н.М.Кохан.

^ Мета проекту:

- стимулюючи громадську активність учнів та провести вибори до гімназійного парламенту

Завдання проекту:

 • активізувати роботу учнівського самоврядування;

 • залучити гімназистів до процесу формування гімназійного парламенту;

 • навчити школярів процедурі виборів органу учнівського самоврядування; • ознайомити учасників проекту зі змістом виборчого законодавства;

 • обрати гімназійний парламент та президента гімназії.

Результати:

 • школярі ознайомилися з виборчим законодавством;

 • учасники проекту набули досвіду участі у виборах гімназійного парламенту та президента;

 • гімназія отримала новий склад гімназійного парламенту та нового президента.

Напрямок

Проект „Чиста совість – чисте місто – чиста Україна” (напрямок „Молодь дбає про навколишнє середовище).

^ Координатори проекту – заступник директора гімназії з виховної роботи Н.М. Кохан та вчитель біології І.Є. Мартиняк.

Мета проекту – навчити учнів вирішувати місцеві екологічні проблеми .

Завдання проекту:

 • навчитися поетапно вирішувати проблему озеленення територій;

 • навчитися залучати до вирішення проблеми озеленення території міста різні категорії місцевого населення;

 • налагодити контакти з організаціями, органами місцевого самоврядування, захисниками довкілля та лісництвом;

 • навчитися розподіляти обов’язки між учасниками проекту;

 • посадити зелені насадження в різних частинах міста Зборова.

Результати:

 • озеленено різні частини території міста;

 • ліквідовано стихійне сміттєзвалище біля міського цвинтаря;

 • реалізовано акцію „Якби каштани вміли говорити”, в результаті якої очищено каштани міста від оголошень та ініційовано встановлення інформаційних стендів у різних куточках міста.

^ Проект „Будівництво спортзалу Зборівської гімназії та навчання персоналу” (напрямок „Молодь прагне бути здоровою”).

Координатори проекту – директор гімназії Я.Я.Ковбасюк

^ Мета проекту – пропаганда здорового способу життя.

З 2005 року в Зборівському районі розпочав свою діяльність Український фонд соціальних інвестицій. Згідно процедури відбору заявок до участі в проекті ми успішно пройшли всі етапи.

І етап. Оформлення заявки на участь

Вчителі, учні та батьки гімназії зібрали всю необхідну інформацію для заповнення аплікаційної форми.

ІІ етап. Збори громади

Учасники проекту активно включилися в агітаційний процес, адже необхідною умовою для перемоги саме нашої проблеми потрібно було зібрати збори громади в кількості 3 тисяч осіб. Гімназисти привели своїх повнолітніх друзів, рідних, сусідів, батьків. Також вони допомагали вчителям та батькам у зборі підписів для оформлення протоколів.

ІІІ етап. Збір коштів

Необхідною умовою реалізації проекту „Будівництво спортзалу Зборівської гімназії та навчання персоналу” – внесок громади в будівництво у розмірі 35700 грн. Зібрати ці кошти учні та батьки повинні власними силами. На спільних зборах було вирішено, що більшу частину здають вчителі та батьки, а решту учні збирають з інших жителів міста. Сили розподілити так: 1 батько – 1 вчитель – 1 учень на певну територію. Крім того, учні зібрали та здали макулатуру, отримані кошти віддали для сплати. Також ми звернулись до представників всіх рівнів влади району, області та України. В результаті була зібрана та перерахована на відповідний рахунок необхідна сума.

ІV етап. Виготовлення проектно-кошторисної документації

Перед проведенням геолого-розвідувальних робіт гімназисти ініціювали перезахоронення останків німецьких солдат Другої світової війни з території шкільного майданчику та допомагали у проведенні археологічних розкопок перед початком будівництва.

^ V етап. Будівництво спортивного залу

Завершити будівництво заплановано в 2008 році.

Нині гімназисти готують Дошку вдячності всім благодійникам, які допомагали в реалізації проекту.

^ Проект „Створення Євроклубу” (напрямок „Молодь крокує в Європу і світ”).

Координатори проекту – вчитель спецкурсу «Ми – громадяни України»

Ковбасюк Я.Я. , вчителі англійської мови Т.М.Будник та О.Г. Борисюк, заступник директора гімназії з виховної роботи Н.М. Кохан.
В рамках проекту «Фабрика мультиплікаторів – лідери європейської освіти» при сприянні ГО «Європейський діалог» в 2006 році гімназистами створений Євроклуб
Мета:

 • створити умови для активного вивчення учнями культури народів, які населяють Європу і Україну, за допомогою пошуково – дослідницької роботи;

 • популяризація європейських цінностей серед молоді міста.

Завдання:

 • налагодити тісну співпрацю гімназистів у дослідженні власної культури та історії і культури європейських народів;

 • виховати толерантне ставлення до культури та звичаїв різних народів;

 • вивчити історію та культуру народів, що населяли місто та район.


Результати:


 • Учасники проекту ознайомились з етнічними культурами народів, які проживали на території міста та району;

 • Учні навчилися збирати матеріал, досліджувати, опрацьовувати, систематизувати результати пошуку;

 • Оформили виставку «Країни – члени ЄС»

 • Гімназисти навчаються навичкам спілкування;

 • Налагоджено зв’язки з учнями інших міст та країн.

 • Партнери зі Львова ГО «Європейський діалог» та з м. Калуша «Союз українок провели навчальні семінари – тренінги для вчителів;

 • Презентацію буклету та брошури «Європейський вибір України» (українською та англійською мовами);

 • Учнівську конференцію «Історія Європейського Союзу» (для учнів шкіл Зборова та студентів коледжу);

 • Тиждень Європи в гімназії;

 • провели спільно з партнерами шкіл району та області День Європи в місті Зборові.

Учениця гімназії Небесь Христина була делегатом «Європейського молодіжного парламенту – Україна» в листопаді 2007 року.