asyan.org
добавить свой файл
1

В. о. ректора НУВГП

Корецькому М.Х

В. о. головного бухгалтера

Васильця С.Д.

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

  1. Фонд оплати праці за січень 2013 року по університету склав 6,3 млн. грн., в тому числі по загальному фонду 4 млн. грн., по спеціальному фонду 2,3 млн. грн. В порівнянні з груднем 2012 року фонд оплати праці зменшився на 0,3 млн. грн.., в тому числі за рахунок зменшення нарахувань по спеціальному фонду на 0,3 млн. грн. Проте, за загальному фонду бюджету фонд оплати праці за січень 2013 року в порівнянні з груднем 2012 року збільшився на 10,7 тис. грн. Крім того, фонд оплати праці за січень 2013 року по загальному фонду перевищив кошторисні призначення по даному фонду на 481,6 тис. грн., які відшкодовані за рахунок коштів спеціального фонду, що є грубим порушенням вимог Бюджетного Кодексу України. Викладене свідчить про невідповідність кошторисних призначень на виплату заробітної плати штатному розпису університету по загальному фонду.

  2. За результатами проведеної Державною фінансовою інспекцією ревізії фінансово-господарської діяльності університету за період з 01.04.2010 року по 30.08.2012 року встановлено, що в наслідок допущених порушень в визначенні вартості проживання студентів в гуртожитках неотримано доходів на суму 1,1 млн. грн. Проте, до даного часу не проведені відповідні перерахунки планово-фінансовим відділом, не розроблена та не затверджена до даного часу планова калькуляція вартості проживання в гуртожитку на 2013 рік. Станом на 11.02.2013 року оплата за проживання в гуртожитках проводиться по плановій вартості 2012 року, яка є заниженою в порівнянні з фактичними витратами 2012 року як мінімум на 40-50 гривень за одне ліжко-місце в місяць.

  3. Викликає занепокоєння низький рівень роботи керівників структурних підрозділів по скороченню навчально-допоміжного і управлінського персоналу, скороченню внутрішнього та зовнішнього сумісництва, зниженню рівня витрат на господарські та адміністративні потреби. Так, центр підготовки та перепідготовки водіїв за січень 2013 року збільшив витрати по фонду оплати праці у порівнянні з груднем 2012 року на 3,4 тис. грн., при цьому надходження за січень 2013 року склали лише 11,3 тис. грн., що в 2 рази менше нарахованого фонду оплати праці. Аналогічно, збільшились витрати по фонду оплати праці у порівнянні з груднем 2012 року на 26,9 тис. грн.. по Інституту післядипломної освіти.

  4. Значно знизились надходження виручки від надання платних послуг в січні 2013 року по відділу ТЗН та НКТ і взагалі відсутні надходження по кафедрі фізичного виховання, видавничому відділу, бібліотеці, експериментально-виробничому відділу, відділу ГДБС.

  5. Неприйнятним є те, що наказ № к-21 від 17.01.2013 року «Про призупинення виплати надбавок до посадового окладу» не доведений до керівників структурних підрозділів, а особливо до директорів навчально-консультаційних центрів. І як наслідок, заробітна плата по центрах за січень 2013 року виплачена без врахування вимог даного наказу.

  6. Крім того, до даного часу не притягнуто до дисциплінарної відповідальності особи, які допустили порушення фінансово-господарської діяльності, які виявлені ревізією ДФІ в Рівненській області, тим самим проігноровані вимоги фінансової інспекції, прокуратури в Рівненській області та рішення ректорату університету від 14.01.2013 р.

Виходячи із вказаного вище, пропоную:

1.Планово-фінансовому відділу в тижневий термін:

  • штатний розпис університету привести у відповідність до кошторисних призначень;

  • розробити та затвердити в установленому порядку вартість проживання в гуртожитках на 2013 рік та подати необхідну документацію в бухгалтерію для проведення перерахунків за 2012 рік та нарахувань за проживання в 2013 році.

2.Керівникам структурних підрозділів забезпечити постійне зниження витрат на оплату праці та інші витрати, забезпечити економне та раціональне витрачання матеріальних і фінансових ресурсів, розробити та затвердити в тижневий термін плани надходжень від надання платних послуг та забезпечити їх виконання та постійне зростання.

3. Відділу кадрів, загальному відділу забезпечити доведення до структурних підрозділів всіх управлінських рішень, що стосуються фінансового оздоровлення університету та забезпечити контроль за їх виконанням.

11.02.2013 р.