asyan.org
добавить свой файл
1

Відомості з декларації міського голови Рівного Володимира Хомка про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік

Хомко Володимир Євгенович

міський голова міста Рівне

Члени сім’ї: Хомко М.М. – дружина.

Відомості про доходи одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні: загальна сума сукупного доходу 238015 грн., у т.ч. 120423 грн. – заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору; 7792 грн. – дивіденди, проценти; 57000 грн. – дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна; 52800грн. – дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна.

^ Відомості про доходи одержані (нараховані) з джерел за межами України: не отримував.

Відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування: три земельні ділянки у Гощанському р-ні Рівненській області, загальною площею 45300м2, 1844м2, 2500м2 відповідно; дві квартири загальною площею 90,1 м2 та 72,5 м2 в місті Києві та в місті Рівному відповідно.

^ Відомості про транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування: автомобіль «Hundai Santa Fe» вартість - 347000 грн., об’єм двигуна – 2199 см3.

^ Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності: сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах - 122200 грн., у ПАТ КБ «ПриватБанк».

^ Відомості про фінансові зобов’язання та інші витрати: відсутні.