asyan.org
добавить свой файл
1


ВІДДІЛЕННЯ променевої діагностики


історія відділення

 • Перший рентгенівський апарат в майбутній Сумській обласній лікарні був встановлений в приміщенні теперішнього рентгенкабінету №2 в 1926 р. Першим рентгенологом і завідувачем рентгенкабінетом був лікар Шульман Абель Наумович, котрий працював з 1926 по 1941 рік (після ВВВ в Суми не повернувся).

 • Кабінет працював і під час окупації.

 • В 1943 році був встановлений новий апарат «Буревестник» виробництва заводу «Мосрентген». Це був апарат з незахищеними трубками на водяному охолодженні. На базі цього кабінету була організована рентген станція, що обслуговувала майже всі лікувальні заклади міста.

 • Працював в цьому кабінеті лікар-рентгенолог Ісіченко Платон Іванович з 1943 по 1948 рік. В 1948 році перейшов на посаду головного лікаря протитуберкульозного диспансеру і за сумісництвом працював рентгенологом до 1965 року.

 • Наказом Сумського облздороввідділу від 16.04.1950 року обласна рентгенстанція була реорганізована в рентгенологічне відділення Сумської обласної лікарні.

 • За період з 40-х до 80 років на посаді завідувачів відділенням працювали: Дроб’язко Г.Г., Близнюков П. І., Тер-Арутюнянц О. Й., Дядченко В. М., Басенко Я.Г., Мерецька Т.Ф.В січні 1982 року на посаду завідуючого рентгенологічним відділенням призначений Вергун Борис Миколайович (переведений з Конотопської ЦРЛ), котрий працював до травня 2009 року. За значний вклад в розвиток рентгенологічної служби Сумської області Борису Миколайовичу було присвоєно звання «Заслужений лікар України». За період 1983-1990 років повністю оновлено парк рентгенодіагностичних апаратів. Всі апарати оснащені телевізійними системами ПРЗ. В 1993-1994 роках в рентгенкабінеті поліклініки встановлений комп’ютерний томограф фірми «Пікер», в 2005 році встановлено спіральний, шестизрізовий томограф фірми «Сименс».

 • В січні 1982 року на посаду завідуючого рентгенологічним відділенням призначений Вергун Борис Миколайович (переведений з Конотопської ЦРЛ), котрий працював до травня 2009 року. За значний вклад в розвиток рентгенологічної служби Сумської області Борису Миколайовичу було присвоєно звання «Заслужений лікар України». За період 1983-1990 років повністю оновлено парк рентгенодіагностичних апаратів. Всі апарати оснащені телевізійними системами ПРЗ. В 1993-1994 роках в рентгенкабінеті поліклініки встановлений комп’ютерний томограф фірми «Пікер», в 2005 році встановлено спіральний, шестизрізовий томограф фірми «Сименс».

 • В 2008 році за рахунок державного бюджету придбано магніто-резонансний томограф. Це сприяло значному покращенню діагностики пацієнтів з неврологічними та нейрохірургічними хворобами.Основні напрямки роботи

 • 1. Надання спеціалізованої променево-діагностичної допомоги мешканцям Сумської області.

 • 2. Надання консультативної та методичної допомоги з проблем променевої діагностики у лікувально-профілактичних закладах області.

 • 3. Проведення внутрішньолікарняної консультативної допомоги.

 • 4. Удосконалення якості променево-діагностичного процесу.

 • 5. Впровадження заходів, спрямованих на дотримання правил техніки безпеки, виконання вимог радіаційної безпеки, забезпечення гарантії якості променево-діагностичних досліджень.Види досліджень, які проводяться в рентгенодіагностичних кабінетах відділу променевої діагностики

 • 1. Рентгенологічні дослідження органів грудної клітки (ОГК):

 • рентгеноскопія ОКГ

 • рентгенографія ОГК (оглядова):

 • в одній проекції-

 • в двох проекціях

 • рентгеноскопія та рентгенографія серця з контрастуванням стравоходу

 • рентгенографія серця, діафрагми2. Рентгенологічні дослідження органів травлення:

 • 2. Рентгенологічні дослідження органів травлення:

 • рентгеноскопія черепної порожнини (оглядова)

 • рентгенографія черевної порожнини (оглядова)

 • рентгеноскопія та рентгенографія шлунка за традиційною методикою рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу холангіографія інтраопераційна холангохолецистографія

 • внутрішньовенна холецистографія

 • пероральна дуоденографія зондова

 • іригоскопія.3. Рентгенологічні дослідження кістково-суглобової системи:

 • 3. Рентгенологічні дослідження кістково-суглобової системи:

 • рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта

 • рентгенографія черепа у двох проекціях

 • рентгенографія колоносових пазух

 • рентгенографія висково-щелепного суглоба

 • рентгенографія нижньої - щелепи

 • рентгенографія кісток носа

 • рентгенографія зубів

 • рентгенографія скроневої кістки

 • рентгенографія ключиці

 • рентгенографія ребер

 • рентгенографія грудини

 • рентгенографія грудного відділу хребта

 • функціональне дослідження відділу хребта

 • функціональне дослідження хребта

 • рентгенографія кісток таза

 • рентгенографія м'яких тканин4. Рентгенологічні дослідження, які застосовуються в урології та гінекології

 • 4. Рентгенологічні дослідження, які застосовуються в урології та гінекології

 • оглядова урографія

 • пієлографія антеградна

 • урографія внутрішньовенна

 • ретроградна пієлографія

 • ретроградна цистографія

 • уретерографіяВиди досліджень, які проводяться в кабінетах УЗД відділу променевої діагностики.

 • Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи

 • Комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + cелезінка

 • Трансабдомінальні дослідження сечостатево· системи.

 • Ультразвукові дослідження з використанням внутрішньопорожнинних датчиків

 • Інтраректальні дослідження передміхурової· залози

 • Інтраректральні дослідження жіночих статевих органов

 • Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів

 • Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів

 • Щитовидна залоза

 • Молочні залози (з двох сторін)Слинні залози

 • Слинні залози

 • Лімфотичні вузли

 • Кістки та суглоби.

 • Ультразвукові дослідження судин

 • Периферичні судини

 • Допплерометрія судин із спектральним аналізом у постійному режимі

 • Допплерографія судин в імпульсному режимі

 • Дослідження судин з кольоровим допплерівським картуванням

 • Ультразвукові дослідження новонародженихГоловного мозку

 • Головного мозку

 • Внутрішніх органів

 • Суглобів та кісток

 • Спеціальні ультразвукові дослідження

 • Ехоофтальмографія

 • Функціональні дослідження жовчного міхура, жовчних протоків, підшлункової· залозиВиди досліджень, які проводяться в кабінеті МРТ відділу променевої діагностики.Види досліджень, які проводяться в кабінеті КТ відділу променевої діагностики.

 • Спіральна комп’ютерна томографія головного мозку з контрастним підсиленням

 • Спіральна комп’ютерна томографія головного мозку без контрастного підсилення

 • Спіральна комп’ютерна томографія параназальних синусів

 • Спіральна комп’ютерна томографія скроневої кістки

 • Спіральна комп’ютерна томографія черевної порожнини з контрастним підсиленням

 • Спіральна комп’ютерна томографія черевної порожнини без контрастного підсиленняСпіральна комп’ютерна томографія органів грудної порожнини з контрастним підсиленням

 • Спіральна комп’ютерна томографія органів грудної порожнини з контрастним підсиленням

 • Спіральна комп’ютерна томографія органів грудної порожнини без контрастного підсилення

 • Спіральна комп’ютерна томографія тазу порожнини з контрастним підсиленням

 • Спіральна комп’ютерна томографія кінцівок

 • Спіральна комп’ютерна ангіографія судин головного мозку, шиї, аорти та її гілок, ниркових артерій, тощоКонсультації

 • Відділ променевої діагностики є організаційно-методичною базою з питань променевої діагностики області.

 • Питання, зауваження до роботи, пропозиції можна надсилати за адресою:

 • 40022, м.Суми, вул.Троїцька, 48

 • КЗ „Сумська обласна клінічна лікарня”, завідувачу відділом променевої діагностики Жданову Я.О.,

 • або за електронною адресою:

 • sumy-aru@ukr.net.завідувач відділом променевої діагностики

 • завідувач відділом променевої діагностики

 • Жданову Я.О.