asyan.org
добавить свой файл
1
Вимоги до оформлення інвестиційних проектів


Робота обсягом до 5 сторінок опису проекту. Формат тексту: Word for Windows - 2000-2007/XP. Формат сторінки: А4 (210'297 мм). Поля: 20 мм - зверху, праворуч, ліворуч, знизу. Шрифт: розмір (кегль) - 12, інтервал - 1,0; тип - Times New Roman. У тексті допускаються малюнки, таблиці.


Структура:

 1. Суть соціально-економічного інвестиційного проекту

 2. Опис актуальної проблеми Вишгородського району (міста Вишгород), на вирішення якої спрямований проект

 3. Очікувані результати для економіки Вишгородського регіону, окремої галузі

 4. Орієнтовний інвестиційний бюджет та фінансовий план проектуДовідково:


Інвестиційний проект — це сукупність поєднаних в одне ціле намірів і практичних дій з метою здійснення інвестиційних вкладень, з метою забезпечення визначених конкретних фінансових, економічних, виробничих і соціальних заходів з метою отримання прибутку.

Форма та зміст інвестиційних проектів можуть бути найрізноманітнішими - від плану будівництва нового підприємства до оцінки доцільності придбання нерухомого майна. У всіх випадках, проте, присутній часовий лаг (затримка) між моментом початку інвестування та моментом, коли проект починає приносити прибуток. Часовий чинник грає ключову роль в оцінці інвестиційного проекту В зв'язку з цим доцільно представити весь цикл розвитку проекту як три основні фази розвитку проекту: передінвестиційну, інвестиційну та експлуатаційну. Сумарна тривалість цих стадій складає термін життя проекту.


^ Структура інформації, що опрацьовується в ході досліджень, згідно з рекомендаціями ЮНІДО, виглядає таким чином:

 1. цілі проекту, його орієнтація і економічне оточення, юридичне забезпечення (податки, державна підтримка і тому подібне);

 2. маркетингова інформація (можливості збуту, конкурентне Середовище, перспективна програма продажів і номенклатура продукції, цінова політика);

 3. матеріальні витрати (потреби, ціни і умови постачання сировини, допоміжних матеріалів і енергоносіїв);

 4. місце розміщення, з врахуванням технологічних, кліматичних, соціальних і інших чинників;

 5. організація підприємства і накладні витрати (управління, збут і розподіл продукції, умови оренди, графіки амортизації устаткування і тому подібне);

 6. кадри (потреба, забезпеченість, графік роботи, умови оплати, необхідність навчання);

 7. графік здійснення проекту (терміни будівництва, монтажу і пусконалагоджувальних робіт, період функціонування);

 8. комерційна (фінансова і економічна) оцінка проекту.