asyan.org
добавить свой файл
1

Використання інтерактивних методів навчання на уроках біології

Васильєва Світлана Артемівна

викладач біології, географії та екології

Криворізького професійного

гірничо-електромеханічного ліцею

Мої учні будуть дізнаватися про нове від мене;

вони будуть відкривати це нове самостійно.

Моя задача – допомогти їм розкритися.

М. Песталоцці

Не одне покоління викладачів і вчених задавало питання про те, яким має бути урок, як його провести й організувати, щоб одержати максимальну віддачу. Сьогодні існує багато форм й методів навчання, що орієнтовані на краще засвоєння учнями навчального матеріалу, підвищення якості вмінь і навичок. Але для досягнення цієї мети необхідно будувати урок таким чином, щоб він був не лише цікавим, але й не перевантаженим для учня. Інтерес учнів до уроку та його ефективність зростають, коли поряд із класичними методами широко використовують активні форми навчання. Досвід роботи свідчить про те, що найбільш ефективним за результатами є інтерактивне навчання.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, що має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою необхідність, зможе розкрити свої здібності й продемонструвати знання з предмета, відчути впевненість у собі.

Дослідження, що проводились в 80-і роки ХХ ст. Національним тренінговим центром (США, штат Меріленд), свідчать, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити відсоток засвоєння навчального матеріалу тому, що впливає не лише на свідомість учня, але й на його почуття, волю. Мозок людини унікальний тим, що не тільки одержує інформацію, але й обробляє її. Щоб ефективно обробити інформацію треба задіяти як зовнішні, так ї внутрішні фактори. Коли ми обговорюємо проблему, ставимо питання, наш мозок працює краще. Коли учень чує, бачить й обговорює, він починає розуміти, а коли на уроках виконує вправи, розв’язує задачі, проводить досліди, він одержує не лише знання, але й уміння, а якщо ще й передає свої знання іншим, то стає майстром.

Наприкінці ХХ ст. інтерактивні технології набули поширення в теорії та практиці американської школи. Інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити відсоток засвоєння матеріалу, який відображається в «Піраміді навчання».

Лекція – 5% засвоєння

Читання – 10% засвоєння

Відеоматеріали - 20% засвоєння

Демонстрація – 30% засвоєння

Дискусійні групи – 50% засвоєння

Практика через дію – 75% засвоєння

Навчання інших ( застосування знань) – 90%

Професійно-технічний навчальний заклад – це модель суспільства. І говорячи про рівність, волю, дотримання прав, ми забуваємо про те, що в кожному навчальному закладі, конкретній групі дитина залишається одиницею процесу, безликим об’єктом, що не може або не хоче говорити. Заговорити з учнем як з партнером, не опускатися, а піднятися на рівень учня – мета інтерактивних технологій навчання.

Поставте особистість учня в центр своєї діяльності, станьте посередником у взаємодії суб’єктів навчання і ви відчуєте, що працювати складно, але необхідно.

Для реалізації моделі інтерактивного навчання необхідними умовами є: сприятливий клімат на уроці й у групі взагалі, наявність соціальних навичок, уміння учнів спілкуватися, бажання вчителя спілкуватися з учнями «на рівних». Учитель перестає бути єдиним джерелом інформації, є рівним учасником, стає посередником дії. У ході навчання за цією моделлю учень вчиться робити вибір, шукати й аналізувати інформацію, захищати свою точку зору, добирати найбільш переконливі аргументи, а вчитель розкриває для себе нові можливості свого професійного зростання.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблеми на основі аналізу обставин і ситуацій. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає вчителю стати справжнім лідером учнівського колективу.

Кредо інтерактивного навчання:

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю.

Те, що я бачу, чую й обговорюю, я починаю розуміти.

Коли я бачу, чую, обговорюю й роблю, я одержую знання й вміння.

Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

^ Практичне застосування інтерактивних технологій

 1. Елемент опорного схемо-конспекту з теми «Екологія як наука про взаємовідносини між організмами та середовищем»

Екологія – це наука, яка вивчає взаємини організмів з навколишнім середовищем, організацію і функціонування надорганізмових систем.

Н
^ Методи екологічних досліджень
азву науці дав у своїй книзі «Морфологія організмів» німецький зоолог Ернст Геккель у 1864 році.
Спостереження

Моніторинг

Моделювання

Індукція

Вологість

Світло

Тиск

Рослини

Тварини


Діяльність людини


Взаємини між рослинами:

 • Хвороби дерев передаються через коріння;

 • Береза і підберезовик (симбіоз);

 • Сосновий бір (внутрішньовидова боротьба);

 • Бур’яни і культурні рослини;

 • Ярусність у лісі;

 • Повитиця і культурна рослина.

Взаємини між рослинами і тваринами:

 • бджола і квітка; - птах і ягоди (розповсюдження рослин);

 • білка і дерево; - рослини лікують тварин; - рослини є їжею для тварин.

Взаємини між тваринами:

 • зайчиха та зайченятко;

 • крокодил та пташка;

 • крокодил та зебра;

 • дорослі птахи та пташенятка.

 1. Проблемні питання

1.Чи може реально існувати Мауглі, якого описав Р. Кіплінг?

2.Відомо, що 22 жовтня 1997 року у дворі інституту біологічної фізики АН СРСР група людей занурила пробірки зі статевими клітинами і зародками диких і лабораторних тварин у спеціальні посудини. З цього дня почав функціонувати банк генів – сховище глибокої заморозки. Чим була викликана така необхідність? Які перспективи подальшого використання цих генів?

3.У книзі «Драматична медицина» Г. Глязер розповідає історію дослідника В. Спарка, який жив у середині ХІІІ століття, досліджував вплив одноманітного харчування на здоров’я людини. Орієнтовно його раціони протягом багатьох місяців складали: хліб і вода; хліб, вода, маслинова олія. Чому вчений помер?

^ 3. Дослідницькі завдання

1.Дослідницька робота зі з’ясування ролі поталої води.

а) які наукові факти відомі вам?

б)проведіть дослідження впливу поталої води на організм людини.

в)результати досліджень:

- початковий стан здоров’я: головні болі, затьмарення в очах, серцебиття, млявість і сонливість, поганий настрій тощо.

- через місяць, через 2 місяці, через 3 місяці, через 4 місяці, через 5 місяців, через 6 місяців.

^ 4.Прості навчально-контрольні тести

1. Екологія – це наука що вивчає:

а) тварин, рослини та середовище існування;

б) взаємозв’язки між живими організмами;

в) взаємозв’язки між живими організмами і середовищем їх існування.

2.Абіотичний фактор зовнішнього середовища:

а) вологість;

б) землеробство;

в) взаємозв’язки між особинами популяції.

3.Біотичний фактор природного середовища:

а) клімат;

б) взаємозв’язки між особинами популяції;

в)полювання.

^ 5. «Мозковий штурм»

Життєвий цикл у тварин і рослин.

Підчас вивчення теми розглядаємо таке питання:

В Китаї відомі два випадки тривалості життя понад 200 років. Що впливає на тривалість життя? Учні пропонують такі відповіді:

«Відсутність підприємств у горах», «Вживання рослинної їжі», «Здоровий спосіб життя», «Наявність іонів кисню, які позитивно впливають на організм людини» …

6. «Мікрофон»

Під час вивчення теми «Екологічні чинники. Середовище існування. Пристосування організмів до середовища» для визначення рівня компетентності учням пропонується, використовуючи знання, здобуті у школі, назвати, які пристосування є у риб для життя у водоймищі або у птахів для існування у наземно-повітряному середовищі.

Яка форма тіла риби?

Які органи дихання у риб?

Як дорослі риби доглядають мальків?

Як пристосовані риби до зовнішнього запліднення?

Як забарвлене тіло риби?

Чим покрите тіло риби?

Як риба занурюється на глибину?

Як риби живуть на великій глибині?

Що дозволяє рибам рухатися в воді?

^ 7. Використання проектів

Учням оголошується тема «Екологічні проблеми Криворіжжя». Визначається тривалість проекту, під час якого необхідно підібрати матеріал про радіаційний фон в Кривбасі, вплив підприємств на здоров’я людини ( шахта та захворювання шахтарів, цементний завод та вплив пилу на організм людини, які проблеми в стані здоров’я мають мешканці району «Червона», «1 дільниці» «Трампарку»).

8. «Карусель»

Для рефлексії знань з теми «Діяльність людини по збереженню рослинного і тваринного світу. Природоохоронні об’єкти України» використовується цей метод кооперативного навчання.

Учні діляться на бригади. Бригадир відповідає за збір інформації. Групи отримують завдання, занотовують на аркуші паперу основні тези. Коли «карусель» робить один оберт, бригада узагальнює матеріали та звітує з певної проблеми.

І бригада – реєструє факти позитивного і негативного впливу діяльності людини на рослинний світ.

ІІ бригада – реєструє факти впливу діяльності людини на тваринний світ.

ІІІ бригада - реєструє факти, які підтверджують необхідність заповідників на території України.

Сучасне життя потребує активної творчої особистості. Виховати її можна лише впроваджуючи у педагогічну практику стратегії розвитку критичного мислення. Завдання цієї стратегії полягає у « пробудженні свідомості, коли молода людина усвідомлює реалії, що оточують її, шукає шляхи розв’язання проблем». Такий підхід співзвучний концепції особистісно-орієнтованого навчання і нерозривно пов’язаний із застосуванням активних та інтерактивних технологій.

Інтерактивне навчання відбувається за умови активної взаємодії усіх учасників навчального процесу. Це співнавчання, взаємонавчання. Учитель і учень стають рівноправними суб’єктами цього навчання. Педагог виступає лише в ролі організатора.

Дослідження показують, що за умов інтерактивного навчання можна досягти найбільших результатів ( дискусійні групи – 50%, практика через дію – 75%, навчання інших – 90%).

Інтерактивні технології мають певні складності. Щоб їх подолати, треба пам’ятати:

 • Інтерактивні технології потребують зміни всього життя колективу, значної кількості часу для підготовки як учнів, так і педагогів;

 • Використовувати треба прості методи роботи ( робота в парах, малих групах);

 • Головне завдання - створити атмосферу доброзичливості й порозуміння;

 • Слід урахувати й особливості учнів.

Для ефективного застосування інтерактивних технологій педагогу треба так планувати свою роботу:

 • дати завдання учням для попередньої підготовки;

 • відібрати для уроку інтерактивні вправи;

 • під час уроку дати учням час подумати над завданням, щоб вони виконували його усвідомлено;

 • на одному занятті бажано використовувати одну із інтерактивних вправ;

 • важливо провести обговорення за підсумками інтерактивної вправи;

 • проводити самостійні домашні роботи з різноманітних матеріалів.

Застосування інтерактивних технологій навчання сприяє розвитку навичок критичного мислення та пізнавальних інтересів учнів.

На уроках, де використовуються ці технології, учні почувають себе впевнено, висловлюють свої думки і спокійно сприймають зауваження, адже вони є активними учасниками навчального процесу.

В атмосфері довіри та взаємодопомоги легко робити відкриття, усвідомлювати важливість здобутих знань.

Саме за таких умов можливе виховання особистості, підготовленої до майбутнього, у якому необхідно розв’язувати проблеми та приймати конкретні рішення.

^ Список використаної літератури

 1. Богданова Л.Є. Інтерактивні технології навчання на уроках хімії – Харків: ТОВ «Видавнича група «Основа», 2004 – (3-6с.)

 2. Гликман И. Искусство возбуждения. // Директор школи – 2003-№2//

 3. Задорожний К.М. Інтерактивні технології на уроках хімії - Харків: ТОВ «Видавнича група «Основа», 2006 – 3с.

 4. Задорожний К.М. Педагогічні знахідки на уроках біології - Харків: ТОВ «Видавнича група «Основа», 2007 – 99с.

 5. Задорожний К.М. Інновації на уроках хімії - Харків: ТОВ «Видавнича група «Основа», 2007 – 31с.

 6. Немченко К.Д. Використання елементів інтерактивного навчання на уроках біології // Науково-методичний журнал «Біологія» - 2007 - №1 – с7-11//

 7. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології. К – «А.С.К.», 2005 – 10с., 24с.

 8. Пометун О., Пироженко Л. //Інтерактивні технології навчання// Відкритий урок – 2003 - №3-4

 9. Савустенко Т.Л., Савустенко А.В. Інновації на уроках біології. Харків: ТОВ «Видавнича група «Основа», 2007 – 32с.

 10. Сиротиненко Г.О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання - Харків: ТОВ «Видавнича група «Основа», 2003.