asyan.org
добавить свой файл
1


Додаток 1

до рішення обласної ради

від 21 грудня 2011 року

№ 30-7/2011Звіт

про виконання плану роботи

обласної ради за ІІ півріччя 2011 року
У другому півріччі 2011 року діяльність обласної ради була направлена на виконання першочергових завдань з формування й наповнення бюджету області, подальший розвиток основних засад місцевого самоврядування, пошук ефективних шляхів соціально-економічного та культурного розвитку регіону і проводилась відповідно до плану роботи, затвердженого рішенням обласної ради від 5 серпня 2011 року.

Основною формою та результатом роботи депутатів були і є пленарні засідання. За звітний період відбулося 3 сесії обласної ради, на яких вирішувалися питання регіонального масштабу, що виникали у процесі діяльності обласної ради, з урахуванням думки всіх депутатів та їх виборців. При цьому робота велась згідно із затвердженим Регламентом. Її повноваження реалізовувалися шляхом прийняття відповідних рішень, яких за звітний період ухвалено 106. Відповідно до змісту ці рішення можна класифікувати за такими основними напрямами: про виконання, затвердження обласних програм або внесення до них певних змін –35 рішень, щодо кадрових змін у закладах, які належать до спільної власності територіальних громад області – 16; про депутатські запити і звернення – 10; щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України –8; з питань власності –10; з питань діяльності обласної ради – 9; щодо використання надр – 8; з питань бюджету– 3; з питань адміністративно-територіального устрою – 3, щодо звернень депутатів обласної ради до центральних органів влади – 1, інші – 3.

Тісна співпраця депутатів обласної ради, більшість з яких є висококваліфікованими фахівцями в тій чи іншій галузі, з органами виконавчої влади щодо розробки та виконання прийнятих регіональних та цільових програм розвитку області дозволила зосередити роботу депутатського корпусу на вирішенні актуальних та болючих проблем та дала змогу забезпечити динаміку позитивних економічних та соціальних зрушень.

На кінець поточного року в обласній раді на контролі знаходиться 65 обласних та цільових програм, затверджено 8 нових програм, зокрема:

- Обласна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2015 року;

 • Обласна програма розвитку архівної справи на 2011-2015 роки;

 • Обласна програма забезпечення медичних закладів області кадрами, особливо у сільській місцевості, на 2011-2015 роки;

 • Програма забезпечення антитерористичного захисту енергетичного, транспортного комплексів, техногенно-небезпечних військових об’єктів та населення у Хмельницькій області на 2011-2013 роки;

 • Програма соціально-економічного та культурного розвитку Хмельницької області на 2012 рік;

 • Обласна програма розвитку галузі охорони здоров’я в області на 2012 – 2014 роки;

 • Регіональна програма розроблення схеми планування території Хмельницької області на 2011 – 2014 роки;

 • Програма розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2012-2016 роки.

Знято з контролю за звітний період 17 програм, заслухано 9 звітів про хід виконання програм та внесено зміни до 4 програм, зокрема до:

 • Обласної довгострокової цільової програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом на період до 2012 року «Житло для молоді»;

 • Обласної програми «Репродуктивне здоров’я населення Хмельницької області» на період до 2015 року;

 • Регіональної програми підтримки малого підприємництва Хмельницької області на 2011 – 2012 роки;

 • Обласної Програми поліпшення кінообслуговування населення Хмельницької області на 2008-2012 роки.

Координаційно-методичним центром у діяльності ради в цілому, при взаємодії постійних комісій і депутатських фракцій, органів місцевого самоврядування і виконавчої влади області є президія обласної ради. З метою вироблення узгоджених пропозицій і рекомендацій, порядку денного пленарних засідань сесій обласної ради, проектів рішень із особливо суперечливих питань протягом звітного періоду проведено 3 її засідання.

За звітний період відбулось 34 засідання постійних комісій, на яких розглянуто близько 150 питань кожною з комісій.

Принциповістю завжди відзначалась діяльність постійної комісії обласної ради з питань бюджету (голова комісії Лукомська С.І).

Протягом звітного періоду підготовлено 6 висновків та пропозицій комісії щодо внесення змін до запропонованих проектів рішень, які знайшли своє відображення в кінцевих варіантах рішень обласної ради.

У міжсесійний період підготовлено 11 висновків комісії щодо внесення змін до обласного бюджету на 2011 рік. Так, до доходів та видатків обласного бюджету на 2011 введено субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на:

- реалізацію пріоритетів розвитку регіонів;

- проведення виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних міських голів;

- додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на підвищення рівня оплати праці працівників бюджетної сфери;

- поліпшення умов праці медичних працівників, які працюють з хворобами на заразну і активну форму туберкульозу.

Комісією погоджено розподіл зазначених міжбюджетних трансфертів та внесення змін до кошторисів головних розпорядників коштів обласного бюджету.

Окремі пропозиції членів постійної комісії, які стосувались ефективного використання коштів обласного бюджету та виділення коштів на соціально-економічний розвиток районів області, були підтримані депутатами. За висновком комісії при внесенні змін до обласного бюджету на 2011 рік 500,0 тис. грн передбачено бюджету Летичівського району на будівництво газопроводів до селища Летичів, сіл Горбасів, Марківці та Рудня.

Цією ж комісією обласній державній адміністрації було направлено ще цілий ряд конструктивних пропозицій для врахування при формуванні бюджету на 2012 рік.

У другому півріччі 2011 року постійні комісії з питань економіки, промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку (голова комісії Мурза В.Г.) та з питань регіонального, економічного розвитку та підприємництва (голова комісії Катеринчук М.Г.) працювали спільно.

Активно обговорюючи питання «Про внесення змін до обласного бюджету на 2011 рік», комісіями було внесено ряд пропозицій, які в подальшому були враховані у рішеннях ради, а саме:

- при виділенні коштів з обласного бюджету на ремонт комунальних доріг враховувати не тільки поточні, але й капітальні видатки;

- затвердити перелік об’єктів, фінансування яких проводилось у поточному році за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів.

Депутатами обласної ради при розгляді питання «Про внесення змін до обласної довгострокової цільової програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом на період до 2012 року «Житло для молоді» відповідно до Положення «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» була підтримана пропозиція, викладена саме у такій редакції, яку запропонували ці комісії.

За ініціативи депутатів голова постійної комісії з питань регіонального, економічного розвитку та підприємництва Катеренчук М.Г. брав участь у обговоренні проекту закону «Про індустріальні парки», який підготовлено до розгляду у Верховній Раді України у другому читанні. Зазначене обговорення було проведено Комітетом Верховної Ради України з питань промисловості і регуляторної політики та підприємництва 4 листопада 2011 року.

^ Постійна комісія обласної ради з питань з питань будівництва, житлово-комунального господарства, природокористування та екології (голова комісії Добжанський І. М.) особливу увагу приділяла раціональному використанню коштів, які направлялись на фінансування будівництв, реконструкцій, проведення поточних та капітальних ремонтів об’єктів і споруд.

На постійному контролі знаходились питання стосовно представлення на розгляд комісії угод про соціальне партнерство з територіальними громадами, на території яких розташовані родовища, наповнення цих документів реальним змістом, а також питання щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами та гірничих відводів.

За результатами роботи комісії відповідним установам та організаціям направлено 8 зауважень та пропозицій, які вже враховані у роботі.

Комісією ретельно вивчались питання, які стосувались стану функціонування об’єктів спільної власності територіальних громад області, роботи очисних споруд в установах та закладах, що відносяться до сфери управління обласної ради, передачі державного житлового фонду, який під час приватизації не увійшов до статутного фонду КСП «Беркут» в м.Красилові, виконання Програми модернізації комунальної теплоенергетики Хмельницької області на 2010 – 1014 роки.

Члени постійної комісії були активними прихильниками створення комісії з розгляду матеріалів про списання майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, що в значній мірі сприяло більш раціональному використанню основних засобів комунальних підприємств.

Цілеспрямовано працювала постійна комісія обласної ради з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин (голова комісії Іващук П.В.).

Комісія контролювала таке важливе питання як забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств і забезпечення соціального розвитку села. Також на контролі комісії знаходились:

 • «Програма розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2007-2011 роки»;

 • «Програма розвитку земельний відносин у Хмельницькій області на 2011-2015 роки».

Постійна комісія тісно співпрацювала з Головним управлінням Держкомзему в Хмельницькій області з досить актуального для нашої держави питання впровадження земельної реформи. Зокрема, опрацьовано низку новацій земельних відносин – запровадження ринку земель, процедури реєстрації прав на землю, що містяться в проекті Закону «Про ринок земель». Цей документ є необхідним для розвитку земельних відносин і буде гарантом встановлення прозорого і цивільного порядку продажу земельних ділянок, запобігання спекулятивним операціям та монополізації ринку земель сільськогосподарського призначення великим капіталом.
Пріоритетними питаннями постійної комісії обласної ради з питань власності, приватизації та інвестицій (голова комісії Бойко Д.О.) були питання, які стосувались управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, а саме: відчуження об’єктів комунальної власності, умови їх приватизації, придбання майна, утворення, ліквідація, реорганізація і перепрофілювання підприємств, установ, організацій комунальної власності.

Зокрема, заслухавши питання про хід виконання Програми приватизації за 9 місяців 2011 року, депутати підтримали пропозицію щодо приватизації через продаж на аукціоні 10 об’єктів комунальної власності.

Також за їх участі за станом на 01.10.2011 року підготовлено матеріали щодо проведення аукціонних торгів стосовно приватизації трьох об’єктів: Полонського, Теофіпольського та Шепетівського паливних складів КП «Облпаливо», з яких уже реалізовано Теофіпольський паливний склад. В результаті цієї роботи до обласного бюджету надійшло 128700 гривень.

Окрім цього, членами постійної комісії проводиться робота з підготовки до приватизації інших важливих об’єктів.

За сприяння комісії продовжувалось виготовлення проектів земельних ділянок, державних актів на право постійного користування землею та свідоцтв про право власності на нерухоме майно об’єктами спільної власності територіальних громад області.

Робота постійної комісії з питань праці та соціального захисту населення (Войтюк М. Д.) була спрямована на вирішення проблем виконання законодавства з охорони праці, погашення заборгованості з виплати заробітної плати, забезпечення гарантій і соціального захисту найменш соціально захищених категорій громадян.

Уважно і послідовно вивчались суто профільні питання, особливо ті, які стосувались заходів програми зайнятості населення Хмельницької області на 2010-2011 роки, програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у Хмельницькій області на 2006-2011 роки.

У полі зору членів комісії була найгостріша проблема нашого суспільства - соціальний захист інвалідів, людей похилого віку, тобто людей, які потребують особливого ставлення до них з боку держави. Тому, за ініціативою комісії в обласному бюджеті на 2011 рік передбачено 13907 грн на ремонт даху котельні Лонковецького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів.

В центрі уваги постійної комісії обласної ради з питань науки, освіти, культури, молоді, спорту та туризму (голова комісії Скиба М.Є.) були проблеми розвитку освіти, діяльності закладів науки та культури, інформаційної сфери області.

Близько двадцяти діючих обласних галузевих програм знаходились на постійному контролі комісії, серед них: обласна Програма розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки, обласна Програма роботи з обдарованою молоддю на 2008- 2010 роки, обласнапрограма розвитку краєзнавства до 2010 року, програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці області на 2006-2010 роки», програма впровадження профільного навчання у навчальних закладах Хмельницької області на 2008-2010 роки, обласна програма реалізації молодіжної політики до 2010 року та інші. Депутатами вносились суттєві пропозиції, які були враховані в рішеннях ради. Так, при розгляді питання «Про внесення змін до обласного бюджету на 2011 рік» члени комісії рекомендували обласній державній адміністрації зменшити бюджетні призначення управлінню освіти і науки ОДА по КФКВ 070807 «Інші освітні програми» та збільшити бюджетні призначення Головному фінансовому управлінню ОДА по КФКВ 250380 «Інші субвенції» в сумі 500 тисяч гривень.

Пропозиція комісії щодо внесення змін до Положення про призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, передбачивши у ньому освітньо-кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади керівників комунальних закладів області була підтримана депутатами на пленарному засіданні шостої сесії обласної ради.

За окремим планом роботи комісії було заслухано звіт начальника управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА Данилюка О. В. про хід виконання комплексної програми розвитку футболу у Хмельницькій області на 2009-2013 роки та звіт начальника служби у справах неповнолітніх облдержадміністрації Магур Н. І. про хід виконання цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у Хмельницькій області на 2009- 2013 роки.

Також постійною комісією попередньо вивчались питання щодо призначення та звільнення керівників профільних закладів, об’єктів спільної власності територіальних громад області.

Щорічно традиційно члени постійної комісії беруть участь у проведенні та підведенні підсумків з визначення переможців і призерів обласного конкурсу науково-дослідних робіт.

Ряд ділових пропозицій стосовно фінансування галузі охорони здоров’я, належного оснащення новітньою апаратурою та обладнанням, забезпечення лікарськими засобами населення області, виконанню галузевих програм, кадрових призначень, реорганізації медичних установ надійшло від постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства (голова комісії Нагорний І. М.).

Результатом розгляду постійною комісією окремих важливих питань стали відповідні висновки та пропозиції, підтримані іншими постійними комісіями та враховані при розгляді питань на сесіях обласної ради. До прикладу, виділення 30-ти тисяч гривень за рахунок економії видатків міжгалузевої обласної Комплексної програми «Здоров’я нації 2002-2011» на ремонт підпірної стіни лікувального корпусу Славутської обласної туберкульозної лікарні.

За сприяння комісії в жовтні поточного року проведено перерозподіл видатків в межах загального фонду з метою заміни плоского даху шатровим харчоблоку обласного протитуберкульозного диспансера (база Осташки), в результаті чого буде ліквідовано аварійну ситуацію покрівлі.

Окрім планових сесійних питань, постійна комісія розглянула за окремим планом роботи низку питань, які торкаються проблем галузі охорони здоров’я, а саме:

 • про хід виконання Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих хворих на СНІД у Хмельницькій області на 2009-2013 роки;

 • про хід виконання Обласної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року;

 • про необхідність розробки та затвердження загальнодержавних цільових програм для забезпечення лікування хворих нефрологічного профілю та хворих на хронічні вірусні гепатити В і С;

 • про доцільність укладання Меморандуму про взаєморозуміння й співпрацю між Хмельницькою обласною радою, обласною державною адміністрацією та Благодійним фондом «Розвиток України», а також про визначення контактної особи з питань підготовки Меморандуму.

Відповідні висновки направлені обласній державній адміністрації та її профільному управлінню для врахування в роботі.

^ Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, організації роботи обласної ради, депутатської діяльності та етики (голова комісії Панасевич А. В.) зосереджувала увагу на проблемах, що стосувались роботи обласної ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій.

Комісія проявила активність під час формування обласного бюджету на 2011 рік, підтримавши ряд пропозицій, які торкались покращення соціально-економічного розвитку. До прикладу, за ініціативи комісії підготовлено та направлено звернення депутатів обласної ради до Міністерства надзвичайних ситуацій України щодо внесення змін до державного бюджету на 2011 рік, передбачивши кошти для проведення дозиметричної паспортизації населених пунктів Хмельницької області в 2011 році.

Члени постійної комісії брали участь у засіданні балансової комісії з підведення підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств, закладів, організацій, що об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, де колегіально з керівниками вирішили ряд організаційних та робочих моментів.

Серед пріоритетних напрямів роботи постійної депутатської комісії залишається підготовка та законність прийняття рішень обласною радою.

Діяльність постійної комісії обласної ради з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (голова комісії Тарасюк П. К.) здійснювалась відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», регламенту та плану роботи обласної ради і була спрямована на забезпечення сприятливих умов для соціально-економічного і культурного розвитку Хмельниччини.

На постійному контролі комісії знаходились: «Програма підвищення безпеки дорожнього руху на території Хмельницької області на 2008- 2012 роки», «Обласна програма правової освіти населення на 2011- 2015 роки», «Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької області на 2011- 2015 роки», «Програма забезпечення антитерористичного захисту енергетичного, транспортного комплексів, техногеннонебезпечних військових об’єктів та населення у Хмельницькій області на 2011- 2013 роки».

Позитивні наслідки з реалізації норм чинного законодавства в сфері охорони громадського правопорядку та забезпечення неухильного дотримання законів й інших нормативно-правових актів усіма юридичними та фізичними особами – це результат налагодженої співпраці постійної комісії з обласними структурними підрозділами міністерства внутрішніх справ України, юстиції, контрольно-ревізійного управління.

Значна увага в роботі комісії приділялась питанням, що мали особливе соціальне значення для мешканців області.

Ряд суттєвих пропозицій було внесено постійною комісією до програм, які стосувались молодіжної політики, соціально-економічного та культурного розвитку області.

Зверталась увага членами комісії на проблеми матеріального забезпечення комунальних закладів, які перебувають в управлінні обласної ради, питання управління об’єктами спільної власності територіальних громад області, ефективне використання природних ресурсів.

Головою постійної комісії Тарасюком П.К. проведено великий обсяг роботи із розгляду звернень депутатів Лісовогринівецької сільської ради, підприємців сектору на вул. Проскурівського підпілля у м. Хмельницький та інших.

Розгляд звернень громадян та сприяння вирішенню зазначених у них проблем завжди було і залишається одним із першочергових завдань Хмельницької обласної ради, адже право на звернення є важливим конституційно-правовим засобом захисту та однією із організаційно-правових гарантій дотримання прав і свобод громадян.

За друге півріччя 2011 року до обласної ради надійшло 551 звернення, що на 144 більше, ніж за відповідний період минулого року.

Серед загальної кількості звернень письмових налічується 510, на особистому прийомі у керівництва обласної ради побувало 115 громадян.

Жителі області звертались в основному з питань оформлення спадщини, вирішення можливості госпіталізації, проблем громадського порядку, з питань оздоровлення, переведення на державну форму навчання, передачі в комунальну власність гуртожитків, працевлаштування, вирішення проблем комунального характеру, допомоги багатодітним сім’ям та роботи селищних рад.

Окреме місце посіли питання індивідуального землекористування (40%). З такими проблемами, як правило, звертались жителі сільської місцевості (Шепетівський, Хмельницький, Ізяславський, Дунаєвецький, Красилівський райони).

Звернення стосовно направлення дітей на навчання за кошти обласного бюджету становили 10% від загальної кількості.

Статистика свідчить, що 65% (136) заяв і скарг, розглянутих керівництвом обласної ради у другому півріччі 2011 року, надійшло від соціально незахищених верств населення, зокрема від людей похилого віку – 86, інвалідів – 121, учасників війни – 9, багатодітних матерів – 5.

Найбільша кількість звернень надійшла від мешканців Кам’янець-Подільського, Хмельницького, Шепетівського, Ізяславського районів, але найчастіше звертались хмельничани – 20% від загальної кількості звернень.

Аналіз заяв, пропозицій та скарг, які надійшли до обласної ради за звітний період свідчили, що домінуючими були проблеми соціального захисту, а саме - надання грошової допомоги.

Протягом ІІ півріччя до обласної ради надійшло 341 звернення з даної категорії питань (з них депутатських звернень – 209, заяв громадян до голови ради та його заступника – 132). За результатами розгляду 96 % звернень вирішено позитивно, лише 4 % громадян, що звернулись, не були задоволені, оскільки подані ними заяви були повторними, а відповідно до п. 1.3. Положення про порядок та умови надання разової грошової допомоги, затвердженого рішенням обласної ради від 29.12.2010 № 12-2/2010, допомога може надаватись не більше одного разу протягом бюджетного року на одну сім’ю.

Відтак, для вирішення питання про надання матеріальної допомоги соціально незахищеним верствам населення з фонду голови обласної ради використано коштів на суму 34 800 гривень, з фонду його заступника – 20100 гривень, з фонду депутатів обласної ради використано коштів на загальну суму понад 206 тис. гривень.

Серед усіх категорій населення, які зазначили свій соціальний статус, до обласної ради найчастіше зверталися: люди похилого віку, пенсіонери (38 %), інваліди (34 %), діти війни та учасники війни (21 %), безробітні (4%).

Найчастіше звертались мешканці міст Хмельницький, Волочиськ, Хмельницького, Дунаєвецького, Старокостянтинівського та Кам’янць-Подільського районів.

Про активну позицію депутатського корпусу обласної ради у вирішенні проблем області та її мешканців свідчать депутатські запити. За звітний період роботи обласної ради депутатами розглянуто 9 запитів, які стосуються найбільш гострих питань життєдіяльності територіальних громад області.

Рішенням обласної ради від 10 жовтня 2011 року знято з контролю депутатський запит Войтюка Михайла Дмитровича щодо благодійного фонду «Щедрість». На його виконання розпорядженням голови обласної ради була створена тимчасова комісія для перевірки використання коштів зі спеціального рахунку зазначеного фонду. До складу комісії входили депутати від усіх фракцій, зареєстрованих в обласній раді. Відбулося 2 її засідання, на яких було заслухано інформацію про стан використання коштів, призначених для встановлення скульптурної композиції «Віра. Надія. Любов».

Щодо депутатського запиту Адамського Віктора Романовича стосовно перевірки правомірності накладання дисциплінарного стягнення на Сторожука Олексія Павловича – лікаря з гігієни харчування Старокостянтинівської СЕС рішення обласна рада не прийняла.

На даний час на контролі знаходиться 7 депутатських запитів. У більшості з них ставились вимоги щодо усунення порушень чинного законодавства, які, на думку депутатів, мають місце з боку окремих установ і організацій, посадових осіб. Окремі запити торкались вирішення соціальних проблем подолян.

Депутатські запити направлено на розгляд правоохоронних органів, посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Впродовж звітного періоду роботу депутатського корпусу Хмельницької обласної ради висвітлювали практично всі центральні видання, зокрема, такі популярні як «Голос України», «Урядовий кур’єр», «День», «Дзеркало тижня», та всі регіональні газети і журнали. Своїх представників у раді мають також центральні та місцеві телерадіокомпанії. Провідна роль у цьому належить Хмельницькій обласній державній телерадіокомпанії «Поділля-центр». Щодня з її інформаційних випусків новин та спеціалізованих телепрограм «Актуальна тема», «Акценти», «Громада», «Метроном» та низки радіопрограм хмельничани дізнаються про діяльність влади. У центрі їх уваги були наболілі питання життєдіяльності області, становище і перспективи місцевого самоврядування, проблематика територіальних громад і шляхи подолання кризових явищ. Практично, жодна з подій, яка відбувалась в області, не залишилась поза увагою обласного радіомовлення й телебачення.

Діяльність депутатського корпусу, керівництва обласної ради та органів місцевого самоврядування усіх рівнів найактивніше оприлюднювала газета «Подільські вісті», засновниками якої є обласна рада й облдержадміністрація. Впродовж року на її сторінках було вміщено ряд публікацій під рубриками «Влада», «З сесії обласної ради», «З постійних комісій обласної ради», «Депутатські будні», «Депутатські запити», «Депутат і його справа», «Круглий стіл» тощо.

Широко висвітлювалася і участь депутатів обласної ради, голів районних рад, сільських, селищних, міських голів у роботі тематичних нарад, проведення яких ініціювала обласна рада.

Впродовж звітного періоду відбулося декілька прес-конференцій, у ході яких керівництво обласної ради інформувало представників регіональних ЗМІ про діяльність депутатського корпусу, про поточний стан соціально-економічного розвитку області.

Оновлено офіційний веб-сайт Хмельницької обласної ради. Тут щодня надається інформація про діяльність керівництва ради, депутатів, інших представників органів місцевого самоврядування Хмельниччини. Окрім цього, започатковано нові рубрики для розміщення додаткової інформації.

Зважаючи на вибрані пріоритети обласної ради, значна увага приділялась навчанню та наданню методичної допомоги посадовим особам органів місцевого самоврядування області.

Відповідно до спільних розпоряджень голови обласної ради та голови обласної державної адміністрації здійснювалось навчання за професійними програмами, програмами постійно діючих, короткотермінових семінарів в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій підвищення кваліфікації.

Із 238 новообраних голів сільських та селищних рад підвищили кваліфікацію 232 новообраних голів рад за спеціальними професійними програмами.

Кожна група новообраних голів сільських, селищних рад ознайомилася з практичною роботою апарату обласної ради, де проходили зустрічі із головою обласної ради М.В Дерикотом, заступником голови ради В.П. Осадчим та працівниками управлінь та відділів виконавчого апарату обласної ради.

Керівництво, депутати та працівники виконавчого апарату обласної ради брали участь у підготовці та проведенні заходів, пов’язаних з відзначенням державних свят, урочистостей, які проводились в районах та містах області. У другому півріччі 2011 року близько 700 кращих представників трудових колективів отримали відзнаки Хмельницької обласної ради.

З метою заохочення за вагомі трудові досягнення, значний внесок у соціально – економічний розвиток, науковий, культурний розвиток області, районів, територіальних громад, підприємств, установ, навчальних закладів, а також з нагоди державних та професійних свят, пам’ятних і ювілейних дат Грамотою Хмельницької обласної ради нагороджено 539 осіб, Подякою Хмельницької обласної ради – 137 осіб.