asyan.org
добавить свой файл
1ДОГОВІР №


м.Вінниця 2004 р.


Cуб’єкт підприємницької діяльності Кізін О.В., що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № 1735 від 05.05.98 р.(Платник єдиного податку) – в подальшому ВИКОНАВЕЦЬ і___________________________________________________ в особі ______________________, що діє на підставі _______________, в подальшому ЗАМОВНИК уклали даний договір про наступне :

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


ВИКОНАВЕЦЬ надає послуги ЗАМОВНИКУ по оформленню ВМД на імпорт і експорт товарів і майна.

ЗАМОВНИК цим договором надає доручення ВИКОНАВЦЮ на виконання функцій перелічених в п.2.

2.ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ


2.1 Заявити в митницю за затвердженою формою, відповідно до прийнятих строків дані про товари і їх митні режими, а також інші відомості, необхідні для митного оформлення;

2.2 На вимогу митного органа пред’являти митниці товари, транспортні засоби та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України;

2.3 Надавати митному органу України документи, що містять відомості необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення;

2.4 На вимогу митного органа України бути присутнім при митному оформленні товарів і транспортних засобів;

2.5 Здійснювати на вимогу митниці визначення кількості, завантаження, розвантаження товарів;

2.6 Правильно нараховувати митні платежі;

2.7 Сплачувати митні платежі на митницю у разі домовленості з ЗАМОВНИКОМ;

2.8 Негайно інформувати митні органи про пошкодження тари і упаковки, невідповідність товарів відомостям про них у документах;

2.9 Перевіряти повноваження власника щодо приналежності йому товарів;

2.10 Надати ЗАМОВНИКУ акт виконаних робіт.

2.11.Виконувати в межах своєї компетенції інші дії, необхідні для митного оформлення та митного контролю товарів та транспортних засобів, що декларуються.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА


3.1 Надати ВИКОНАВЦЮ всі документи і необхідну інформацію для митного оформлення;

3.2 На вимогу ВИКОНАВЦЯ пред’явити товари, транспортні засоби та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України;

3.3 Сплатити ВИКОНАВЦЮ всі належні платежі необхідні для митного оформлення, вартість послуг ВИКОНАВЦЯ окремими платіжними документами;

3.4 У разі порушення встановлений чинним законодавством термінів доставки вантажу на прикордонну митницю при експорті товарів негайно повідомити митницю і ВИКОНАВЦЯ про неможливість доставки вантажу у встановлений термін;

3.5 ЗАМОВНИК ознайомлений зі статтями 103-120 “Митного кодексу України” і несе повну відповідальність за порушення митних правил;

3.6 У разі анулювання декларації митницею з вини ЗАМОВНИКА останній сплачує ВИКОНАВЦЮ штраф у розмірі 100% від вартості послуг ВИКОНАВЦЯ.
^

4. ТЕРМІН ДІЇТермін дії даного договору – п’ять років з моменту підписання, з можливістю подальшої пролонгації по домовленості між сторонами.

Сторони домовилися не розголошувати умов і характеру стосунків між ними і зберігати комерційну таємницю, окрім випадків передбачених чинним законодавством.

5. ВАРТІСТЬ


Вартість послуг ВИКОНАВЦЯ складає 280,00 грн без ПДВ – для одного найменування товару і 60,00 грн без ПДВ – за кожні три наступні найменування товарів.

Вартість послуг ВИКОНАВЦЯ по оформленню попереднього повідомлення складає 100,00 грн без ПДВ для одного найменування товару і 60,00 грн без ПДВ – за кожні три наступні найменування товарів, по оформленню облікової картки суб’єкта ЗЕД – 50,00 грн без ПДВ, по оформленню відкріплення – 50,00 грн без ПДВ, по оформленню аркуша про покування-50,00 грн. без ПДВ.

У випадку дії п.2.2; 2.4; 2.5, а також надання інших послуг ВИКОНАВЦЕМЗАМОВНИК додатково сплачує вартість послуг згідно домовленості.

Крім вищезазначених платежів ЗАМОВНИК окремо сплачує ВИКОНАВЦЮ вартість митних платежів, необхідних для митного оформлення.

6. УМОВИ РОЗРАХУНКІВ


ЗАМОВНИК перераховує на р/р, або вносить у касу ВИКОНАВЦЯ оплату у розмірі 100% вартості послуг і митних платежів не пізніше наступного дня після надання послуг ВИКОНАВЦЕМ.

У разі повної або часткової відмови від послуг ВИКОНАВЦЯ, при умові подання декларації ВИКОНАВЦЕМ на митницю, ЗАМОВНИК відшкодовує 100% вартості послуг ВИКОНАВЦЯ.

7. ІНШІ УМОВИ


Даний договір складено у двох примірниках, по одному у кожної сторони.

У випадках не передбачених даним договором сторони керуються цивільним законодавством.

Сторони при виконанні даного договору зобов’язуються не зводити співробітництво лише до дотримання вимог, що містяться в даному договорі, підтримувати ділові контакти та вжити всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних стосунків.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК


СПД КІЗІН О.В.

м. Вінниця, вул. Немирівське шосе,11а

р/р 260085331 в АППБ “АВАЛЬ”

м. Вінниці, МФО 302247

код 2691200752

тел. 27-29-52

СПД Кізін О.В.