asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 13 14 15 16
Всього за циклом


2

12 432 34 22
12
398
6 28

Спеціалізація "Літологія"
2.2.1 Дисципліни професійної і практичної підготовки
4.07 Фації та складання палеофаціальних карт
11


4 144 10 6
4
134
2 4/4


4.08 Осадові геологічні формації 11

1

4 144 12 10
2
132
2 8/2


4.09 Геохімія літогенезу та основи конкреційного аналізу 11

1

4 144 12 10
2
132
2 8/2^ Всього за циклом2

12 432 34 26
8
398
6 28


Теоретичне навчання - кредити

37.5


Практика- кредити

7.5


Дипломне проектування- кредити

15

Загальна кількість 60.0 1350 150 118
30 2 1200
40 110

Кількість годин навчальних занять
Кількість екзаменів - 6
1* 5

Кількість заліків - 8
3* 5

Контрольні(модульні) роботи, виконані в аудиторії роботи- 8
Контрольні (модульні) роботи,виконання самостійно
Кількість курсових робіт
Затверджено на засіданні
вченої ради факультету

Протокол № 10* установча сесія


"_27__" ___05________ 2013 р.2013 р.


Декан факультету
__________________
В.А. Пересадько
<< предыдущая страница