asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 15 16


Overview

Бакалавр 5 років (з.о) (2)
Магистры
Специалис


Sheet 1: Бакалавр 5 років (з.о) (2)
"Затверджую"

^ Ректор (директор)" "

20 13 р.
Міністерство освіти і науки України


(назва центрального органу виконавчої влади, власник)Харківський національний університет імені В.Н. КаразінаКваліфікація:
бакалавр геології

(повна назва вищого навчального закладу)^ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАНСтрок навчання -


5 років


Підготовки бакалавр з галузі знань
0401 Природничі наукина основі - бакалавр(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

(шифр і назва галузі знань)

за напрямом


Геологія 6.040103(шифр і назва напряму)


Спеціальності


Геологія
Установча сесія - 7 жовтня (5 днів)
(шифр і назва спеціальності)Зимова сесія :1-3 курси-13 січня; 4-5 курси- 9 грудня (20 днів)

СпеціалізаціїЛітня сесія:1-3 курси -12 травня, 4-5 курс - 1 квітня (20 днів)
(шифр і назва спеціалізації)

^ Форма навчання


заочна
(денна, заочна, вечірня, дистаційна, екстернатна)

следующая страница >>