asyan.org
добавить свой файл
1

АНКЕТА ЕКСПЕРТНОГО ОПИТУВАННЯ НА ТЕМУ


“АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИЯВЛЕННЯ ПРОТИРІЧ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ”


Опитування проводиться в межах міжнародних досліджень з автоматизації виявлення протиріч (колізій) законодавчих систем різних країн. Метою опитування є встановлення актуальності та шляхів автоматичного розпізнавання юридичних колізій в українському законодавстві.


Під юридичною колізією мається на увазі протиріччя один одному формально діючих правових актів, що регулюють ті самі суспільні відносини (що стосуються до тих самих питань).


Інструкція. Запитання з пунктів 2 та 3 мають вказівну форму. Підчас відповіді на них необхідно надати оцінку за двадцятибальною шкалою, де 0 - найнижча, а 20 - найвища оцінка. Також респондент повинен визначити рівень власної компетентності у кожному з оціночних питань (0 – найнижча компетентність, 20 – найвища компетентність). Серед питань, які містять список варіантів відповідей, треба обрати (підкреслити) лише один з них.


Заповнену анкету, будь-ласка, передайте координатору опитування або надішліть за поштовою адресою 01009 Київ, вул. Банкова 5а, к. 313. У разі неможливості передати анкету або переслати її поштою, надішліть її електрону версію на адресу meddnepr@gmail.com.

 1. ^

  Особисті дані респондента1. ФІО ______________________________________________________________________________________________________________


2. Установа / Вид діяльності ____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________


3. Посада (не обов’язково заповнювати) _______________________________________________________________________________________


4. Вік __________ років


5. Досвід роботи сфері юриспруденції, адміністративної, суспільної або політичної діяльності __________ років


 1. ^

  Актуальність здійснення автоматизації пошуку законодавчих протиріч

Питання/Ствердження

Оцінка

(від 0 до 20 балів)

Компетентність

у зазначеному питанні

(від 0 до 20 балів)

6. Оцініть за двадцятибальною шкалою кількість протиріч, які існують в українському законодавстві,

де 0 балів – в українському законодавстві мається досить невелика кількість протиріч

20 балів – в українському законодавстві мається дуже багато протиріч7. Оцініть за двадцятибальною шкалою необхідність здійснення автоматизованого пошуку протиріч в українському законодавстві з точки зору підвищення ефективності діяльності Верховної Ради України, як єдиного законодавчого органу держави,

0 – з цієї точки зору автоматизація зовсім не потрібна

20 – з цієї точки зору автоматизація є вкрай необхідною8. Оцініть за двадцятибальною шкалою необхідність здійснення автоматизації пошуку протиріч в українському законодавстві з точки зору підвищення ефективності діяльності Головного юридичного управління та інших юридичних підрозділів Апарату Верховної Ради:

0 – з цієї точки зору автоматизація зовсім не потрібна

20 – з цієї точки зору автоматизація є вкрай необхідною9. Оцініть за двадцятибальною шкалою необхідність здійснення автоматизації пошуку протиріч в українському законодавстві з точки зору підвищення ефективності діяльності українських місцевих органів влади:

0 – з цієї точки зору автоматизація зовсім не потрібна

20 – з цієї точки зору автоматизація є вкрай необхідною10. Оцініть за двадцятибальною шкалою упорядкованість українською правової системи:

0 – українська правова система є повністю упорядкованою

20 – українська правова система є зовсім не упорядкованою11. Оцініть за двадцятибальною шкалою необхідність здійснення автоматизації пошуку протиріч в українському законодавстві з точки зору розвитку української правової системи в цілому:

0 – з цієї точки зору автоматизація зовсім не потрібна

20 – з цієї точки зору автоматизація є вкрай необхідною

Питання/Ствердження

Оцінка

(від 0 до 20 балів)

Компетентність

у зазначеному питанні

(від 0 до 20 балів)

12. Оцініть за двадцятибальною шкалою необхідність здійснення автоматизації пошуку протиріч в українському законодавстві з точки зору збільшення упорядкованості української правової системи:

0 – з цієї точки зору автоматизація зовсім не потрібна

20 – з цієї точки зору автоматизація є вкрай необхідною13. Оцініть за двадцятибальною шкалою необхідність здійснення автоматизації пошуку протиріч в українському законодавстві з точки зору поглиблення процесів інтеграції українського законодавства із законодавствами країн європейського союзу:

0 – з цієї точки зору автоматизація зовсім не потрібна

20 – з цієї точки зору автоматизація є вкрай необхідною14. Оцініть за двадцятибальною шкалою актуальність проблеми відсутності системи автоматичного аналізу текстів законодавчих актів, що приймаються, та їх змістовного порівняння з діючими актами Верховної Ради:

0 – проблема не є актуальною

20 – проблема є дуже актуальною15. Оцініть за двадцятибальною шкалою актуальність проблеми занадто великої кількості законодавчих актів, діючих на території Україні, що робить майже не можливим здійснення їх повноцінного порівняння один з одним вручну:

0 – проблема не є актуальною та подібне порівняння можна проводити вручну

20 – проблема є дуже актуальною та подібне порівняння майже не можливо проводити вручну16. Оцініть за двадцятибальною шкалою актуальність проблеми відсутності зручного інструменту пошуку норм законодавства, які регулюють одні й ті ж самі питання, але містяться в різних законодавчих актах:

0 – проблема не є актуальною та існуючи інструменти пошуку задовольняють всі потреби

20 – проблема є дуже актуальною17. Оцініть за двадцятибальною шкалою необхідність розробки нового зручного інструменту пошуку норм законодавства, порівняння їх змістів та пошуку законодавчих протиріч в них:

0 – розробка нового інструменту зовсім не потрібна

20 – розробка нового інструменту зовсім не вкрай необхідною
 1. ^

  Вплив присутніх в українському законодавстві протиріч на державну діяльність та суспільне життя

Питання/Ствердження

Оцінка

(від 0 до 20 балів)

Компетентність

у зазначеному питанні

(від 0 до 20 балів)

18. Оцініть за двадцятибальною шкалою необхідність виявлення протиріч в українському законодавстві з почти зору їх впливу на державну діяльність та суспільне життя:

0 – існуючи протиріччя не потрібно виявляти, тому що вони майже не є критичними для державної діяльності та суспільного життя

20 – існуючи протиріччя потрібно негайно виявляти, що вони майже дуже критичними для державної діяльності та суспільного життя19. Оцініть за двадцятибальною шкалою вплив присутніх в українському законодавстві протиріч на ефективність української правової системи:

0 – присутність протиріч зовсім не впливає на її ефективність

20 – присутність протиріч значно зменшує ефективність правової системи20. Оцініть за двадцятибальною шкалою вплив присутніх в українському законодавстві протиріч на прозорість української правової системи:

0 – присутність протиріч зовсім не впливає на її прозорість

20 – присутність протиріч значно зменшує прозорість правової системи21. Оцініть за двадцятибальною шкалою вплив присутніх в українському законодавстві протиріч на ступінь регуляції (зарегульованість) української правової системи:

0 – присутність протиріч зовсім не впливає на її ступінь її регуляції

20 – присутність протиріч значно збільшує ступінь регуляції правової системи22. Оцініть за двадцятибальною шкалою вплив присутніх в українському законодавстві протиріч на зручність ведення бізнесу в Україні:

0 – присутність протиріч зовсім не впливає на зручність його ведення

20 – присутність протиріч значно зменшує зручність його ведення23. Оцініть за двадцятибальною шкалою вплив присутніх в українському законодавстві протиріч на життя пересічних громадян:

0 – присутність протиріч зовсім не впливає на життя пересічних громадян

20 – присутність протиріч значно ускладнює життя пересічних громадян, впливаючи на діяльність державних органів та приватних установ


Питання/Ствердження

Оцінка

(від 0 до 20 балів)

Компетентність

у зазначеному питанні

(від 0 до 20 балів)

24. Оцініть за двадцятибальною шкалою вплив присутніх в українському законодавстві протиріч на розвиток корупції в Україні:

0 – присутність протиріч зовсім не впливає на корупцію

20 – присутність протиріч є одними з утворюючих чинників корупції25. Оцініть за двадцятибальною шкалою збитки, які приносять протиріччя, присутні в українському законодавстві, економіці країни:

0 – присутність протиріч зовсім не приносить збитків

20 – присутність протиріч є одним з основних джерел збитків

 1. ^

  Шляхи та наслідки здійснення автоматизації пошуку законодавчих протиріч26. Чи підтримуєте Ви проведення наукових досліджень з автоматизації пошуку колізій в українському законодавстві під егідою Верховної Ради України:

– повністю підтримую

– скоріше підтримую

– підтримаю, але під егідою якоїсь іншої установи

– скоріше не підтримую

– повністю не підтримую

– свій варіант_______________


27. Чи є наявність протиріч в українському законодавстві однією з його основних проблем:

 • так, є одної з його основних проблем

 • ні, є одною з його другорядних проблем

 • ні, не є його проблемою взагалі

 • свій варіант_______________

28. Чи є наявність протиріч в українському законодавстві однією з основних проблем розвитку суспільства та держави:

 • так, є одної з їх основних проблем

 • ні, є одною з їх другорядних проблем

 • ні, не є їх проблемою взагалі

свій варіант_______________


29. Чи вважаєте Ви необхідною для автоматизації пошуку колізій в українському законодавстві розробку електронного тезаурусу (онтології) української юридичної лексики:

– так, це є необхідним

– ні, це не є необхідним

– я не є спеціалістом у зазначеному питанні

– свій варіант_______________


30. Чи вважаєте Ви необхідною для автоматизації пошуку колізій в українському законодавстві розробку комп’ютеризованої експертної системи:

– так, це є необхідним

– ні, це не є необхідним

– я не є спеціалістом у зазначеному питанні

– свій варіант_______________


31. Чи підвищила б ефективність виконання Вашої роботи наявність більш зручної та комплексної системи пошуку юридичної інформації, ніж існуючи на поточний момент:

– так, причому значно

– так, але незначно

– ні, не поліпшила б

– свій варіант_______________


32. Чи підвищила б ефективність вирішення Ваших приватних справ, пов’язаних з юриспруденцією (судові позиви, оформлення документів тощо), наявність більш зручної та комплексної системи пошуку юридичної інформації, ніж існуючи на поточний момент:

– так, причому значно

– так, але незначно

– ні, не поліпшила б

– не маю таких справ

– свій варіант_______________


33. Чи підтримуєте Ви участь установ Апарату Верховної Ради у міжнародних дослідницьких проектах:

– повністю підтримую

– скоріше підтримую

– скоріше не підтримую

– повністю не підтримую

– свій варіант_______________


У разі виникнення додаткових питань звертайтеся до координатора опитування Дружиніна Олексія за електронною адресою meddnepr@gmail.com або за телефоном
+38 (066) 034-90-98.