asyan.org
добавить свой файл
1

Аналіз статистичних показників діяльності бібліотек

Рівненської області за 2009 рік
Розвиток бібліотечної справи регіону в 2009 році відбувався в напрямках удосконалення системи бібліотечно-інформаційного обслуговування населення на основі автоматизації бібліотечних процесів, інформатизації подальшого збільшення інформаційного потенціалу книгозбірень, залучення позабюджетних асигнувань та розширення асортименту бібліотечних послуг.

На кінець звітного року кількість бібліотек різних систем і відомств становило 730 закладів. Загальний книжковий фонд склав 15 млн. 019 тис примірників документів. Протягом 2009 року послугами книгозбірень скористалось понад 703 тис. читачів – 61,1% від загальної кількості населення регіону, яким було видано 13 млн. 955 тис. прим. творів друку.

На 1.01.10 р. мережа бібліотек Міністерства культури і туризму України налічує 578 установ, з них 3 обласні книгозбірні, 16 центральних районних та 4 центральні міські бібліотеки. Загальне число бібліотек-філій становить 538, в т.ч. 37 міських філій та 500 сільських, які продовжують працювати в умовах об’єднання публічно-шкільних бібліотек на селі. Мережа дитячих бібліотек нараховує 14 центральних районних та 7 міських закладів. У порівнянні з 2008 р. мережа бібліотечних закладів залишилася без змін. В Корецькому районі Новокорецьку ПШБ реструктуризовано шкільний відділ проведено в підпорядкування відділу освіти, що позначилося на основних показниках діяльності ЦСПШБ.

Кадри.

Діяльність книгозбірень області забезпечували 1208 бібліотечних працівників, з них 1109 чол. (91,8%) спеціалісти галузі у порівнянні 88% у 2008 р. В ЦБС працює 1069 бібліотекарів.

На 100% спеціалістами бібліотечної сфери забезпечені: Дубенський, Радивилівський райони, а також ЦМБ Рівного, Острога, Кузнецовська і Дубна. Понад 90% фахівців працюють в Березнівській, Володимирецький, Дубровицькій, Зарічненській, Здолбунівській, Костопільській, Сарненській ЦСПШБ. Книгозбірні Корецького, Млинівського, Острозького , Рівненського, Рокитнівського, Гощанського районів забезпечені спеціалістами відповідно на 81,3%, 83%, 79,6%, 76,4%, 80,3%, 81,6 %. Найменша кількість спеціалістів працює в Демидівській ЦСПШБ (61,9%).

В сільських бібліотеках-філіях кількість персоналу зменшилася на 9 осіб і налічує 631 чол. (88,1%) спеціалістів. 11,9 % працівників сільських філій не мають фахової освіти. Скорочення бібліотекарів відбулося в сільських філіях централізованих систем: Костопільського (4 чол.), Рівненського району (9 чол.). Проте у Гощанському, Дубровицькому, Здолбунівському районах кількість працюючих в ПШБ збільшилася відповідно на 2, 1, 1 спеціаліста.

В ПШБ на повну ставку посадового окладу працює 439 (69,6%) працівників. Решта бібліотекарів, а саме 192 (30,4%) чол., зайняті неповний робочий день.

^ Користувачі бібліотек.

Протягом останніх років склалася негативна тенденція щодо зменшення кількості користувачів послуг бібліотек, зокрема, їх число згідно єдиної реєстрації у 2009 р. налічувало 444,8 тис. чол., що на 0,9 тис. чол. менше 2008 року (445,7 тис. чол.).

За підсумками 2009 року бібліотеками області обслужено 556,4 тис. користувачів, що на 2.9 тис. чол. більше ніж у 2008 році, в ЦБС цей показник складає 489,1 тис. читачів (485,8 у 2008 р.).

Значне зниження числа читачів відмічено в Гощанськоиу, Корецькому та Рівненському районах відповідно на 0,7, 0,6, 0,4 тис. чол. та в Державній обласній бібліотеці – на 600 осіб. У Володимирецькому, Зарічненському, районах, число користувачів зменшилося на 100 чол.

Середня кількість користувачів на одну тисячу населення в області складає 483 чол. Збільшився показник числа середнього відвідування: в області з 6,3 до 9,9 рази у 2009 р.; в ЦБС з 5,9 до 7,8 разів у 2009 р.

^ Бібліотечні фонди.

Станом на 1.01.2010 р. загальний книжковий фонд книгозбірень регіону нараховує 10 млн. 974 тис. прим. документів. (Діаграма № 1)
Діаграма № 1


Документні ресурси бібліотечних систем сягають 10 млн. 0,79 тис. прим. (Діаграма № 2)

Діаграма № 2


За звітний період прослідковується тенденція до зменшення обсягів фондів публічних бібліотек.

Вагома частка фонду 8 млн. 672 тис. прим. (79%) представлена документами універсального змісту. Із загального масиву фонду публічних бібліотек 2 млн. 302 тис. прим. (21%) становлять підручники. (Діаграма № 3).

Книги державною мовою нараховують 6 млн. 722 тис. прим. (61,3%) із загального числа документів, в т.ч. в ЦБС – 6 млн. 366 тис. прим. (63,2%).
Діаграма № 3


10974,5 млн. прим.


Надходження.

Протягом 2009 року фонди бібліотек регіону поповнились на 334,31 тис прим. док , що на 66,35 тис. прим. менше ніж у 2008 році. (Діаграма № 4).

Діаграма № 4


Надходження в ЦРБ та ЦМБ області склало 317,72 тис. прим. (95%).

За звітній період спостерігається зменшення числа надходжень, частка книг універсального змісту нараховує лише 110,16 тис. (34,7 %). Більше половини нових видань 207,56 тис. прим. (62,1%) склали підручники. (Діаграма № 5).

Діаграма № 5


334,31

тис. прим.

Протягом року найкраще комплектувалися літературою універсального змісту бібліотечні системи Сарненського – 11,32 тис. прим., Костопільского – 10,81 тис., Рівненського – 10,35 тис. прим., Володимирецького, Березнівського – 8,44 тис. прим. районів. Досить незначна кількість нових видань надійшла до Демидівської ЦБС – 2,37 тис., Дубровицької, Корецької, Острозької та Радивилівської ЦБС понад 3 тис. прим. док.

За звітний період з місцевих бюджетів районів на поповнення фондів найбільше коштів було виділено в Сарненському (90,0 тис. грн.), Березнівському (33,3 тис. грн.), Володимирецькому (59,3 тис грн.) районах. Від 19 до 30 тис. склали надходження в Дубровицьку, Зарічненську, Здолбунівську, Корецьку, Рівненську, Рокитнівську ЦСПШБ.

В інших районах сума виділених асигнувань з місцевого бюджету склала від 5 до 9 тис. грн. Із загального фонду на комплектування фонду не виділялись кошти в Костопільському, Острозькому районах та м. Дубно.

В середньому одна сільська бібліотека отримала 92 книги, а одна публічна – 226 документів універсального змісту. Проте, дисперсія цього показника по ЦСПШБ складає від 7 до 161 книги. Найменше надходжень зафіксовано у сільських філіалах Дубенської (7), Радивилівської (7) бібліотечних системах, понад 100 документів отримали ПШБ Володимирецької, Демидівської, Здолбунівської, Костопільської, Острозької ЦСПШБ. Передплата періодичних видань в ПШБ склала від 3 до 10 назв газет та журналів. На 2010 рік для бібліотек-філій області в середньому передплачено 8 назв.

Найбільший асортимент газет та журналів передплачено в Березнівську (63 назви), Рокитнівську (52) та Зарічненську (55) ЦСПШБ. Забезпечення періодичними виданнями бібліотек на 2009 рік найкраще вирішується в Березнівському та Костопільському районах, де середня кількість передплачених видань на сільську філію складає 10 назв. Незадовільний стан з передплатою прослідковується у Зарічненській, Дубенській, Володимирецькій ЦСПШБ, де одна бібліотека-філія отримує від 2 до 4 назв періодики.

Книгозабезпеченність друкованою продукцією на одного читача в області складає 20,3 видань, в ЦБС – 21,3 документів (без підручників 15,8). Книгозабезпеченість на одного жителя регіону становить 9,5, по ЦСПШБ – 8,8.

Високий показник забезпеченості друкованими виданнями спостерігається в Гощанському, Костопільському та Острозькому, Володимирецькому районах (відповідно 29,8; 25,1; 25,0; 25,5). Найменше забезпечення книгами виявлено в Сарненській ЦСПШБ – 17,3 док., Радивилівській ЦСПШБ – 19,3 та Березнівській – 19,5 док. В інших ЦБС дисперсія показника складає від 20-24 одиниць друкованої продукції.

^ Вибуття документів.

Прослідковується зростаюча динаміка вибуття документів. Обсяг вилученої літератури із загального фонду бібліотек Рівненщини на кінець 2009 року склав 695,71 тис. прим., з них по ЦБС 672,49 тис. прим. Із загальної кількості вилучених документів в бібліотечних системах – 519,47 тис. прим. складають видання універсального змісту, 176,25 тис. прим. підручники. (Діаграма № 4).

Діаграма № 4


695,71 тис. прим


Найбільший об’єм вилучених за різними причинами видань в Сарненському – 43,59 тис. прим. док., Здолбунівському – 56,17, Володимирецькому районах –55,69 тис. прим. док. універсального змісту, що свідчить про систему в роботі по очищенню фонду.

Найменше було списано документів в Демидівській ЦСПШБ – 4,72 тис. прим., Гощанській ЦСПШБ – 4, 86тис. Зарічненській ЦСПШБ – 9,19 тис. прим. книг універсального змісту.

Книговидача.

У минулому році виявлено сповільнення темпу росту кількості видач документів. На 1.01.2010 р. книговидача склала 10 млн. 662 тис. прим. док. по області, що на 115,22 тис. прим. менше ніж у 2008 році. Знизився цей показник на 37,36 тис. прим. док. і в ЦБС та становить 9 млн. 376 тис. в 2009 р. За звітний період спостерігається зменшення видач в окремих бібліотечних системах, зокрема, Володимирецького, Гощанського, Демидівського, Дубенського, Зарічненського, Дубровицького, Здолдбунівського, Корецького, Рівненського районів, відповідно на 18,21; 5,77; 34, 16; 18,01; 22,13; 30,89; 21,43; 31,75 тис. прим. Зниження показника книговидачі характерним є і для районних/міських бібліотек. Всього центральними книгозбірнями було видано 1144,95 млн. прим. видань, що на 5,13 тис. менше ніж у 2008 році.

Зменшилася книговидача документів українською мовою на 22,97 тис. прим. у центральних бібліотеках, в бібліотечних системах на 232,42 тис. прим. і складає 6 млн. 635 тис. прим. (70,5%); по області на 377,83 тис. і сягає 7 млн. 521 тис. прим. (71%).

Протягом 2009 року користувачами центральних бібліотек більш активно використовувались аудіовізуальні видання. Так за звітний рік їх було видано 6,89 тис. примірників, для порівняння: за 2008 рік видача складає 6,3 тис. прим. документів.

Видача електронних видань зросла і налічує 12,54 тис прим по області та 6,44 тис. прим. по ЦБС.

В книгозбірнях області середній показник читаності становить 19,2 книги на рік, Кожен користувач центральної бібліотеки протягом року прочитав 17,9 документа.

Обертаність єдиного книжкового фонду в ЦБС збільшилася до 1,1 рази у 2009 році, в ЦРБ/ЦМБ цей показник становить1,5 рази. В цілому по області ступінь використання книжкового фонду зріс до 1,2 в 2009 році (0,9 в 2008 р.).

^ Залучення позабюджетних коштів.

В звітному році активізувалася робота книгозбірень щодо залучення позабюджетних коштів. Так загальна сума надходжень склала 809,00 тис. грн. , у порівнянні за 2008 р. – 521,60 тис. грн.

Високих показників у цій діяльності досягнуто Сарненською ЦСПШБ – 73,9 тис. грн., Костопільською ЦСПШБ – 64,5 тис. грн., ЦБС м. Рівне – 81,3 тис. грн., які більше 2-х років утримують позицію лідерів. Понад 40 тис. грн. залучено ЦМБ м. Кузнецовськ. Від 30 тис. грн. склали надходження в бібліотеках Березнівського, Дубровицького, Здолбунівського, Рівненського районах.

Найменше отримано коштів від платної діяльності Демидівською – 9,00 тис. грн., Зарічненською – 14,1 тис. грн., Гощанською ЦСПШБ – 15,7 тис. грн.

^ Комп’ютеризація бібліотечних технологій.

Значно зросли темпи комп’ютеризації бібліотек. Станом на 1.01.2010 р. комп’ютеризовано 103 книгозбірні, з них 58 бібліотек-філій, що на 25 більше порівняно з 2008 роком. Парк комп’ютерної техніки книгозбірень області збільшився і нараховує 332 комп’ютери, з них 312 на балансі бібліотечних систем. Протягом 2009 року книгозбірнями було придбано: за бюджетні кошти – 38 одиниць техніки; в рамках проектної діяльності і спонсорської допомоги – 27 комп’ютерів.

На сьогодні в регіоні досягнуто 100 % комп’ютеризації всіх обласних, центральних районних, міських бібліотек. Впродовж 2009 року збільшилося число комп’ютеризованих бібліотек-філій – 58. За винятком Демидівської, Зарічненської, Млинівської ЦСПШБ кожна бібліотечна система має комп’ютеризовані ПШБ. Всі централізовані системи використовують можливості АРМ сільських шкіл за угодами.

До мережі Інтернет має доступ 56 бібліотечних установ, в т.ч. 19 ЦРБ/ЦМБ та 27 філій. Проблемним залишається питання підключення до Інтернету міських бібліотек – Дубенська та Острозька ЦМБ.

Безкоштовний доступ до електронних ресурсів забезпечують 10 Інтернет-центрів, з них: в РДОБ, обласній бібліотеці для юнацтва та 8 у ЦРБ області (м. Березне, Дубно, Здолбунів, Костопіль, Острог, Радивилів, Сарни та м. Рівне), які були відкриті за сприяння Посольства США в Україні та Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Кожна центральна районна та міська бібліотека оснащення копіювальною технікою, зокрема нараховується 311 одиниць множувальної техніки та 166 од. мультимедійного обладнання. Серед центральних бібліотек області 22 заклади мають власні веб-сайти, які представлені в мережі Інтернет, з низ – 2 РДОБ/ОЮБ. Загальна кількість звернень до електронних ресурсів бібліотек складає 756159,0. Збільшилося число бібліотек-філій, які мають власні веб-сторінки. На сьогодні таких ресурсів налічується 66, зокрема, в Березнівському, Володимирецькому, Гощанському, Дубенському, Дубровицькому, Здолбунівському, Корецькому, Костопільському, Млинівському, Острозькому, Радивилівському, Рівненському, Рокитнівському, Сарненському районах.

Проаналізовано діяльність бібліотек-філій в сільській місцевості. Так мережа філій складає 500 закладів. Їх ресурсами користується 302 тис. читачів, з них діти до 15 р. – 84,9 тис. чол. (29,5%). Обсяг бібліотечних фондів ПШБ складає 7 млн. 591 тис. прим. док. (БФ 2008 – 7232,25 млн. прим.). Число видань універсального змісту налічує 6 млн. 0,76 тис. прим. док., підручники – 1 млн. 513 тис. прим. Зросло число електронних документів до 0,96 у 2009 р.(2008р. – 0,44 прим.) Із загальної кількості документів – 4 млн. 779 тис. прим. видання державною мовою.

Протягом звітного року до ПШБ надійшло 225 тис. прим. док., з них 46,38 тис. книги універсального змісту, 18 тис. періодичних та 150 прим. електронних видань. Більше половини склало надходження учбової літератури галузі освіти – 160 тис. прим. Аналіз передплати на 2010 рік свідчить, що для сільських філій всього передплачено 418 назв/4792 прим. газет та журналів. У 2008 році сільськими книгозбірнями здійснено значне планове вилучення документів (застарілі та зношені видання). Так з фондів ПШБ списано 463,79 тис. прим. док., з них 122,05 тис. підручники (26,3%).

В минулому році користувачам сільських книгозбірень було видано 5 млн.816 тис. прим., що на 93,68 тис. прим. док. менше ніж у 2008 р. (5910,33 млн.). Із загального числа видач 4 млн. 513 тис. видань державною мовою. Середнє число книг, яке припадає на одного зареєстрованого користувача склало 20,1 док. універсального змісту. Інтенсивність читання відвідувача протягом року становить 19,2 книги (читаність дорослої людини 17-23 книги на рік, показник дитячої читаності вищий). Ступінь використання книжкового фонду сягає 0,9 рази (без підручників)

^ Загальні висновки.

В 2009 році спостерігається негативна тенденція щодо зменшення основних показників діяльності бібліотек області: числа зареєстрованих користувачів, надходження документів, книговидачі в т.ч. українською мовою, обсягів бібліотечних фондів, що об’єктивно пояснюється зменшенням чисельності населення, недостатнім фінансуванням галузі, зокрема, на комплектування фондів.

Разом з тим продовжується системна робота із вилучення літератури, яка не використовується та морально застаріла. В окремих бібліотечних системах покращилась ситуація з питань формування фондів новими виданнями. Активніше придбаються та використовуються електронні видання.

Стабільною залишається сфера залучення позабюджетних коштів, зокрема від платної діяльності бібліотек. Виявлено покращення якісного складу бібліотечного персоналу області.

Звітний період характеризується покращенням процесу комп’ютеризації бібліотечної галузі області, зокрема, збільшення кількості комп’ютеризованих книгозбірень, автоматизованих робочих місць в т.ч. на селі, розширенням парку комп’ютерної техніки.